Elementarz-rozkład-klasa III semYüklə 1,16 Mb.
səhifə1/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Elementarz XXI wieku, kl. 3 rozkład materiału nauczaniaI krąg tematyczny: Powrót do szkoły


Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

1. Pierwszy dzień szkoły

ciche i głośne czytanie wiersza N. Usenko, udzielanie pisemnych i ustnych odpowiedzi na pytania na podstawie wiersza, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat rozpoczęcia roku, układanie i pisanie zdań na temat: „Co nas czeka w trzeciej klasie?” z użyciem podanego słownictwa, rozmowa na temat: „O czym będziemy się uczyć w klasie 3?”, zapoznanie z podręcznikiem i ćwiczeniami, spis treści, objaśnianie ikon ćwiczeń, wielka litera w tytułach i nazwiskach, skróty „s.”, „ćw.”, „pt.”, „np.”

1.1a, 1.1c, 1.2c, 1.2e. 1.3a.1.3c.1.3f

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, o tyle więcej, o tyle mniej, dodawanie liczb typu 37 + 8 i odpowiednie przypadki odejmowania, obliczenia pieniężne – rozwiązywanie zadań

7.4, 7.8gry i zabawy na boisku szkolnym

10.3c

muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka 1. zwrotki piosenki „Czas do szkoły”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 4, Ćw. cz. 1 s. 4–5, M. cz. 1 s. 4–5, Wyprawka: monety i banknoty; kartki z imionami i nazwiskami z klasowej listy, kartki z działaniami i sylabami, kartoniki z zapisanymi liczbami, piłki, skakanki, ringo, badminton, chusta animacyjna, kartki, przybory do pisania, słój z zieloną i czerwoną pokrywką;

dodatkowo: kolorowy karton, kolorowy papier, słowniki ortograficzne, flamastry, kredki, nożyczki, klej, tornister wycięty z dużego arkusza papieru


2. Jak spędziliśmy wakacje?


swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionych wakacji, głośne czytanie wiersza, ustalenie na podstawie wiersza miejsc i związanych z nimi sposobów spędzania wakacji, wyjaśnienie powiedzenia „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – wyszukiwanie pasującego do niego fragmentu wiersza, rozmowa na temat zmian jakie zaszły w szkole po wakacjach, zorganizowanie wystawy wakacyjnych zdjęć i widokówek, uzupełnianie liter w wyrazach i liczenie głosek, dopasowywanie określeń do rzeczownika, rozwijanie zdań, prezentowanie pamiątek z wakacji, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wakacyjnej pamiątki na podstawie pytań i zgromadzonego słownictwa, zamienianie bezokolicznika na formę osobową rzeczownika, kończenie zdania na temat wakacyjnych zajęć dzieci, ustalanie kolejności zdarzeń, układanie pytań do zdań, wielka litera w nazwach geograficznych

1.1c, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f

obliczenia w zakresie 100, kwadraty magiczne, dodawanie i odejmowanie liczb, wykonywanie obliczeń przez analogię, odczytywanie danych z ilustracji,

uzupełnianie treści zadania liczbami, dopisywanie pytania7.4, 7.7

mapa Polski, charakterystyczne cechy krajobrazów polskich: górskiego, wyżynnego i nizinnego, wyszukiwanie miast na mapie Polski według podanych warunków, kierunki na mapie

6.3

Wakacyjna ramka – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem masy solnej

4.2a, b

muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Czas do szkoły”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 5–7, Ćw. cz. 1 s. 6–8, M. cz. 1 s. 6–7; karty do gry (od 2 do 10), żółte i niebieskie kartki z działaniami i sylabami na odwrocie, kartki, kredki, flamastry, wakacyjne pamiątki przyniesione przez dzieci, przedmioty charakterystyczne dla miejsc wakacyjnych pobytów, kartki z nazwami geograficznymi, mapa Polski, ilustracje z dziećmi na tablicę, mąka, sól, woda, wakacyjne skarby (muszelki, szyszki, bursztyny, małe kamyki);

dodatkowo: chusta animacyjna


3. Klasowe sprawy

głośne czytanie tekstu z uwzględnieniem poziomów trudności i z podziałem na role, ocena zachowania bohaterów, rozmowa na temat tego, co pomaga, a co przeszkadza w pracy grupowej, wspólne układanie zasad dobrej współpracy, układanie i zapisywanie zasad zachowania na podstawie tekstu w podręczniku – pisownia „nie” z czasownikami, układanie i zapisywanie zasad zachowania w klasie – zamiana zakazów (komunikaty z „nie” ) na zdania pozytywne, tworzenie klasowego kodeksu zasad, różnica między prawem a obowiązkiem – ustalanie praw i obowiązków ucznia, rozmowa na temat stosowania przezwisk i pseudonimów, ustalenie odpowiedzi na pytanie: Kiedy warto rywalizować?,

1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.3, 5.5

rozwiązywanie zadań, obliczenia kalendarzowe, uzupełnianie brakujących składników,

odczytywanie danych z diagramu7.4, 7.14
Wymarzona szkoła – wykonanie projektu w grupach

4.2a

przypomnienie zasad korzystania ze sprzętu sportowego, gry i zabawy na boisku z wykorzystaniem skakanek, piłek i innego dostępnego sprzętu

10.3c

muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka 3. zwrotki i refrenu piosenki „Czas do szkoły”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 8–9, Ćw. cz. 1 s. 9–10, M. cz. 1 s. 8–9; kartki z nazwami miesięcy oraz dni tygodnia i sylabami na odwrocie, symbole środków transportu, pudełko z nazwami czynności w środku, statut i regulaminy obowiązujące w szkole, kartki z negatywnymi zachowaniami w klasie, paski kolorowego papieru, karton, flamastry, klej, skakanki, piłki, ringo, serso, badminton, kosze, kartki z bloku rysunkowego A3, kolorowy papier, kredki, farby, nożyczki


4. Bezpieczna droga do szkołyczytanie z podziałem na role tekstu inscenizacji, ustalenie, jakie znaki występują w inscenizacji i o czym mówią, przygotowanie w grupach i prezentacja inscenizacji, swobodne wypowiedzi na temat własnej drogi do szkoły, opisywanie drogi do szkoły i zachowań uczestników ruchu drogowego na podstawie ilustracji, wypowiedzi na temat konieczności zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym noszenia znaczków odblaskowych, rozpoznawanie znaków drogowych i określanie ich rodzajów, dopasowywanie opisów do znaków, zapisywanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, wskazywanie w zdaniach wyrazów z „rz” po „p” i „b” – uzupełnianie „rz” w wyrazach, przypomnienie zasady

1.1b, 1.1c, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.3a, 1.3f

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, porządkowanie liczb wg podanych warunków, uzupełnianie działań z okienkami, działania parzyste, nieparzyste, odczytywanie danych z ilustracji, zagadki matematyczne

7.2, 7.4, 7.6
wykonanie modeli znaków drogowych występujących w inscenizacji

9.3c


spacer po najbliższej okolicy połączony z obserwacją znaków drogowych, ćwiczenia praktyczne w przechodzeniu przez jezdnię, zabawy ruchowe utrwalające poznane zasady ruchu drogowego

10.3c, 10.4f


muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka piosenki „Czas do szkoły”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 10–11, Ćw. cz. 1 s. 11–13, M. cz. 1 s. 10–11; żółte, zielone i czerwone koła z kartonu, modele wybranych znaków drogowych, tablice znaków drogowych, kartki, karton, tekstura, kredki, flamastry, kolorowy papier, farby, nożyczki, klej,

piłka;


dodatkowo: pokrywka od słoika, plastelina, patyczki5. Dzień odkrywców. Klasowy kalendarz


gromadzenie skojarzeń związanych z wrześniem, wypowiedzi na temat tego, co przynosi wrzesień na podstawie przeczytanych informacji oraz własnych doświadczeń, słuchanie opowiadania W. Dulemby „Jesień”, rozmowa kierowana zainspirowana wysłuchanym tekstem, czytanie, tworzenie i wyjaśnianie przysłów o wrześniu, ćwiczenia rozwijające umiejętności tworzenia zdrobnień, rymów i rymowanek, układanie i pisanie logicznej wypowiedzi z wykorzystaniem zgromadzonych słów, grupowe tworzenie opowiadania z wykorzystaniem łańcucha kolorów

1.1b, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d

proste obliczenia kalendarzowe i z wykorzystaniem porównania różnicowego

7.3, 7.7, 7.14


nauka piosenki „Czas do szkoły”; śpiewanie gamy C-dur solmizacją i nazwami literowymi, granie gamy na dzwonkach, wprowadzenie pojęcia: akompaniament, granie na instrumentach perkusyjnych

3.1a, 3.1b, 3.3c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania: „Jesień” W. Dulemby, P. cz. 1 s. 14–15, Ćw. cz. 1 s. 14–15; kartki z przysłowiami, kartki z bloku rysunkowego, karton, kredki, flamastry, klej, karty kolorów z kartonu, kartki, pojemniki, nakrętki;

dodatkowo: słomka do napojów i pocięty borowik z papieru dla każdej pary


– uważnie słucha wypowiedzi innych na temat oczekiwań związanych z nauką w klasie 3 1.1a

– czyta informacje na temat września 1.1b

– rozpoznaje znaki drogowe na podstawie rymowanek 1.1b,c

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– wyszukuje w wierszu potrzebne informacje i fragment pasujący do przysłowia „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” 1.1c

– przygotowuje w grupie inscenizację „Jakie znaki dają znaki?” 1.2a

– ocenia zachowanie bohaterów literackich 1.2b,d

– ustala bohaterów i miejsce inscenizacji 1.2b

– czyta wiersz z zachowaniem właściwej interpunkcji i intonacji 1.2c

– czyta tekst inscenizacji z podziałem na role 1.2c

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 1.2e

– w formie pisemnej kończy zdanie na temat nauki w klasie 3 1.3a

– współtworzy i zapisuje klasowy kodeks zasad 1.3a

– wypowiada się na temat własnej drogi do szkoły 1.3a

– opisuje drogę do szkoły i zachowanie uczestników ruchu drogowego na podstawie ilustracji 1.3a

– tworzy krótką, spójną wypowiedź z wykorzystaniem podanych słów 1.3a

– tworzy rymowanki 1.3a

– wypowiada się na temat minionych wakacji 1.3a

– w kilku zdaniach wypowiada się na temat wakacyjnej pamiątki 1.3a

– uczestniczy w rozmowie na temat oczekiwań związanych z nauką w klasie 3 1.3c

– dobiera zdrobnienia i rymy do wyrazów 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat zmian, jakie zaszły w szkole po wakacjach 1.3c

– wyjaśnia powiedzenie „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” 1.3c

– rozwija zdania 1.3c

– układa pytania do zdań 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat rywalizacji 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– dba o poziom graficzny pisma 1.3f

– pisze wielką literą nazwy geograficzne 1.3f

– „nie” z czasownikami pisze rozdzielnie 1.3f

– pisze „rz” po spółgłoskach „p” i „b” 1.3f

– śpiewa piosenkę „Czas do szkoły” 3.1a

– śpiewa gamę C-dur solmizacją, nazwami literowymi i z podanym tekstem 3.1a

– gra gamę na dzwonkach 3.1a, 3.1b

– zna pojęcie akompaniament 3.1a

– realizuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych 3.1a, 3.2c

– posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie 4.2a

– wykonuje ramkę z masy solnej według podanej instrukcji 4.2a, b

– realizuje prosty projekt służący kształtowaniu wizerunku wymarzonej szkoły 4.2b

– zgodnie współpracuje w zespole 5.3

– zna prawa ucznia i jego obowiązki 5.5

– zna cechy charakterystyczne polskich krajobrazów (górskiego, wyżynnego, nizinnego) 6.3

– określa kierunki główne na mapie Polski 6.3

– wskazuje na mapie wybrane miejscowości, krainy, góry rzeki itp. 6.3

– porządkuje liczby według podanych warunków 7.2

– wykonuje dodawanie liczb typu 37 + 8 i odpowiednie przypadki odejmowania 7.4

– wykonuje obliczenia wymagające porównywania różnicowego 7.3, 7.7

– dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 7.4

– uzupełnia kwadraty magiczne, wykorzystując umiejętność dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100 7.4

– wykonuje dodawanie liczb typu 37 + 8 i odpowiednie przypadki odejmowania 7.4

– uzupełnia działania z okienkami 7.6

– rozwiązuje zadania 7.7

– wykonuje obliczenia pieniężne 7.8

– wykonuje proste obliczenia kalendarzowe 7.14

– oblicza liczbę dni w wyznaczonym przedziale miesięcznym 7.14

– odmierza potrzebną ilość materiału, tnie karton i montuje modele znaków drogowych 9.2c

– wie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach 9.3c

– wybiera bezpieczne miejsca zabaw i gier ruchowych 10.4f

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych 10.3c

– bierze aktywny udział w zabawach i grach na boisku 10.3c

– bierze aktywny udział w zabawach i grach na boisku z właściwym wykorzystaniem sprzętu sportowego 10.3cII krąg tematyczny: Mała i wielka ojczyzna


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

6. Rocznica wybuchu II wojny światowejsłuchanie ze zrozumieniem tekstu informacyjnego, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące II wojny światowej na podstawie tekstu, informacji nauczyciela i mapki, uzupełnianie zdań na podstawie tekstu informacyjnego, wielka litera w nazwach państw, mała litera w utworzonych od nich przymiotnikach, powtórzenie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania, czytanie informacji i podpisywanie zilustrowanych rodzajów wojsk – rozmowa na ich temat, rozmowa na temat niszczycielskiego działania wojny i wartości pokoju

1.1a, 1.1b, 1.1c, 3a, 1.3c, 1.3f, 5.7

mnożenie i dzielenie w zakresie 30, połowa liczby– dobieranie działań do ilustracji, przemienność mnożenia, mnożenie przez 1 i 0, rozwiązywanie zadań

7.5, 7.7rzuty i chwyty piłki – gra w dwa ognie

10.3a


muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka 1. zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 14, Ćw. cz. 1 s. 16–17, M. cz. 1 s. 12–13; albumy i inne materiały ilustracyjne dotyczące II wojny światowej, 2 kartki z gazety dla każdego ucznia, skakanki, kartoniki, flamastry, kasztany, piłki;

dodatkowo: znicze, kwiaty


7. Walka o wolną ojczyznęsłuchanie informacji na temat okupowanej Warszawy i powstania warszawskiego, czytanie opowiadania ze zrozumieniem, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, pisanie zdań o harcerzach z Szarych Szeregów na podstawie tekstu, pisownia wyrazów z „ż”, uzupełnianie przymiotników w połączeniu z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, rozwiązywanie krzyżówki – wyjaśnienie pojęcia patriota, rozmowa na temat tego, jak można być patriotą w czasie pokoju, uzupełnianie opisu Pomnika Małego Powstańca

1.1a, 1.1b, ,1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.4, 5.7

sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia, wyszukiwanie liczb spełniających określone warunki,

dzielniki liczby 24, rozwiązywanie zadań7.5, 7.7gry i zabawy z piłkami, skakankami i przyborami wybranymi przez dzieci – prezentacje sprawnościowe

10.3c

muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka 2. zwrotki i refrenu „Mazurka Dąbrowskiego”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 15–16, Ćw. cz. 1 s. 18–20, M. cz. 1 s. 14–15; słownik języka polskiego, piłki, skakanki, hula-hoop, serso; dodatkowo: plastelina, duże arkusze papieru (szary lub biały), kredki, flamastry, klej, kolorowy papier


8. Mój dom, moja rodzinagłośne czytanie opowiadania, wyszukiwanie błędów w zdaniach na podstawie tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, humor w opowiadaniu, wyjaśnienie pojęcia tradycja, rozmowa na temat pielęgnowania tradycji, wypowiedzi dzieci na temat tradycji rodzinnych kultywowanych w ich domach, tworzenie zdrobnień, utrwalenie pojęcia rzeczownik, pisownia wyrazów z „ó” wymiennym, przypomnienie pojęcia „rodzina wyrazów”

Uwaga! W tym dniu zadanie do samodzielnego przeczytania 1. i 2. rozdziału książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

1.1b, 1.2a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.2

mnożenie i dzielenie w zakresie 30 i przez 5 i 10 w zakresie 100, obliczenia w tabelach, rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne, porównywanie iloczynów

7.5, 7.7, 7.8
sztuka ludowa i jej przykłady, haft – praca z wykorzystaniem haftu

4.2b, 4.3a, 9.2b
muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka 3. zwrotki i refrenu „Mazurka Dąbrowskiego”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 17, Ćw. cz. 1 s. 21–22, M. cz. 1. s. 16–17, Teczka artysty s. 6–8; słowniki języka polskiego, kartki z wyrazami z ó i numerami, kartki z numerami, flamastry, płótno, mulina, igły, zdjęcia/plansze z dziełami sztuki ludowej, arkusze papieru


9. Moje podwórko


czytanie opowiadania z uwzględnieniem poziomów trudności, rozmowa kierowana pytaniami do tekstu, pisanie odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu, układanie i zapisywanie dialogu, odgrywanie scenek dramowych przedstawiających rozmowy dzieci z podwórka ze zwróceniem uwagi na poprawne relacje społeczne, rozmowa na temat zasad, na które należy zwrócić uwagę podczas zabawy na podwórku, podpisywanie ilustracji – określanie położenia: „na”, „przed”, „za” itp., pisownia wyrazów z „ó” wymiennym na „o”, „e” lub „a” (wprowadzenie zasady wymienności na „e”, „a”), porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej

1.1b, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.3a, 1.3b. 1.3c, 1.3e, 1.3f, 5.3

mnożenie i dzielenie – działania z okienkami, odczytywanie danych do zadania z wykresu i ilustracji

7.5, 7.6, 7.7

drzewa, krzewy i rośliny zielne

(jednoroczne i wieloletnie)6.4


projekt „ Super – placu zabaw” lub „Moje wymarzone podwórko”

4.2b, 9.3a


gry i zabawy ruchowe na boisku przygotowujące do gry w piłkę nożną

10.3a

muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka „Mazurka Dąbrowskiego”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 18–19, Ćw. cz. 1 s. 23–25, M. cz. 1 s. 18–19; krzesełka i 2 kartki: jedna z napisem „prawda”, druga z napisem „fałsz”, pachołki, skakanki, piłki, materace, tektura, pudełka, patyki, klej, plastelina, kolorowy papier, materiały, kamienie, piach itp.;

dodatkowo: słowniki ortograficzne

10. Dzień odkrywców. Moja miejscowość,

mój regionczytanie informacji na temat wybranych regionów Polski, utrwalenie pisowni nazw regionów i ich stolic w oparciu o mapę – uzupełnianie brakujących liter w wyrazach oraz wpisywanie do krzyżówki, projektowanie „herbu” swojego regionu, omawianie charakterystycznych dla różnych regionów elementów (rośliny, zwierzęta, zabytki, stroje regionalne)

1.1b, 1.1c, 1.2b, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.6, PP
regiony Polski, kierunki na mapie

5.6

projektowanie herbu własnej miejscowości

4.2a
nauka „Mazurka Dąbrowskiego”, poznanie historii hymnu polskiego, granie na dzwonkach fragmentu „Ody do radości”

3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.2a., 5.5, 5.7

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania: legenda z regionu; Ćw. cz. 1 s. 26–27, Wyprawka: mapa Polski; skakanki, etykiety z nazwami miast, dostępne materiały poświęcone polskim regionom, mapa Polski, książki i inne wydania z legendami regionalnymi, tektura, blok techniczny, kolorowy papier, klej, nożyczki, kredki, plansze lub zdjęcia ze strojami ludowymi różnych regionów;

dodatkowo: karton, widokówki i reklamówki własnego regionu
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə