Elementarz-rozkład-klasa III semYüklə 1,16 Mb.
səhifə10/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: lektura A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, Ćw. cz. 94–95 s. 13–15, M. cz. 2 s. 62–63, Teczka artysty, s. 29; drut, wstążka, wełna, koraliki, nożyczki, kosz z karteczkami zawierającymi różne wyrazy-życzenia;

dodatkowo: kolorowy papier listowy z liniaturą, kredki, mazaki, kartki z kolorowego bloku technicznego, klej, kartki rysunkowe


83. Kłopoty

z rodzeństwem
czytanie tekstu z podziałem na role, ustalenie tematu opowiadania, humor w opowiadaniu, wyszukiwanie fragmentów na temat opinii bohaterów na temat „posiadania” rodzeństwa, dopasowywanie imion bohaterów opowiadania do ich wypowiedzi, wypowiedzi oceniające zachowanie Kleofasa, zdrobnienia, zgrubienia i wyrazy obojętne, rozmowa na temat relacji między rodzeństwem, rodzina wyrazu „brat”, wyrazy ze spółgłoskami miękkimi – dopasowywanie wyrazów do podanych schematów, wskazywanie wyrazów o podobnym znaczeniu

1.1c, 1.2c, 1.2d, 1.3a, 1.3e, 1.3f, 5.2

obliczanie iloczynów i ilorazów, zagadki liczbowe, dobieranie parami iloczynów i ilorazów np. 2*9=3*6, 4*10 =80:2=5*8, rozwiązywanie i układanie zadań

7.5, 7.7

doświadczenia z magnesem – przyciąganie

6.1
pokonywanie toru przeszkód na czas

10.2b, 10.3c

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka piosenki „Rap w rodzinie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 111–112, Ćw. cz. 2 s. 96–98, M. cz. 2 s. 64–65; magnesy, metalowe spinacze, kartka, gumka, moneta, kartoniki z plusem i minusem dla każdego dziecka, pachołki, tunel, skrzynia gimnastyczna, piłka lekarska 2 kg, drabinki, linka;

dodatkowo: kredki, kartki rysunkowe, duży arkusz papieru

84. Każdy chce być szczęśliwym


słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, kończenie zdań zgodnie z treścią opowiadania, wyjaśnienie pojęcia adopcja, ćwiczenia w czytaniu z podziałem na role, rozmowa na temat powodów adoptowania dzieci, rozmowa w parach z maskotką o jej problemach i maskotkach, kończenie zdań na temat rodziny, rozmowa na temat ról w rodzinie i odpowiedzialności za innych członków rodziny, rozwijanie zdań na podstawie ilustracji, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej

1.1a, 1.1c,1.1d, 1.2c, 1.3a, 1.3b. 1.3c, 1.3f, 5.2

doskonalenie mnożenia i dzielenia, działania z okienkami, rozwiązywanie zadań – praktyczne stosowanie porównywania ilorazowego, układanie pytań

7.5, 7.6, PP


zabawy na śniegu: budowanie fortecy, rzuty śnieżkami do celu według ustalonych zasad

10.3c, 10.4e

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka piosenki „Rap w rodzinie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 113–114, Ćw. cz. 2 s. 99–101, M. cz. 2 s. 66–67; ulubione maskotki dzieci, kartoniki z wynikami tabliczki mnożenia w zakresie 100, po dwa komplety kartoników z liczbami od 0 do 10;

dodatkowo: kredki, kartki rysunkowe, kartki do notatek, brystol na plakat i mazaki


85. Sprawdzam siebie. Wesoła rodzinka


słuchanie opowiadania „Bardzo tani obiad” czytanego przez nauczyciela, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, wskazanie humoru w tekście, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wesołych i niezwykłych sytuacji, które wydarzyły się w rodzinach dzieci, tworzenie w grupach opowiadania, zdrobnienia, uzupełnianie zdań czasownikami w odpowiedniej formie, rodzina wyrazów, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, zaznaczanie w tekście fragmentów będących odpowiedzią na postawione pytania

1.1a, 1.1b, 1.1c,1.1d, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3b. 1.3c, 1.3d, 1.3e, 1.3f, 1.3g

nauka piosenki „Rap o rodzinie”, wprowadzenie formy ABA, granie na fletach melodii „Wyszły w pole kurki trzy”

3.1a, 3.1b, 3.2c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania „Bardzo Tani Obiad”, Ćw. cz. 2 s. 102–103; szalik lub opaska do zasłonięcia oczu, dostępne w klasie akcesoria do odgrywania scenek dramowych;

dodatkowo: kartki rysunkowe, kredki, zszywacz


– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela 1.1a

– z uwagą słucha tekstu czytanego przez nauczyciela 1.1a

– wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty 1.1c

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– dostrzega humorystyczne sytuacje w opowiadaniu 1.1c

– w przeczytanym rozdziale zaznacza fragment opisujący dziadka Britty i Anny 1.2b

– czyta tekst z podziałem na role 1.2c

– czyta głośno opowiadania dla dzieci 1.2c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.2d

– wypowiada się na temat bohaterki opowiadania 1.2d

– czyta fragmenty książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” 1.2d

– wypowiada się na temat zachowania bohaterów tekstu 1.2d

– ocenia zachowanie bohaterów tekstu 1.2d

– wypowiada się i pisze zdania na temat własnego dziadka 1.3a

– redaguje zdania na temat babci 1.3a

– samodzielnie pracuje w zeszycie ćwiczeń zintegrowanych 1.2e

– kończy zdania na temat rodziny 1.3a

– opowiada zabawne sytuacje z życia własnej rodziny 1.3a

– przedstawia scenki dramowe z życia rodziny 1.3b

– uczestniczy w rozmowie na temat rodzeństwa 1.3c

– uczestniczy w rozmowach na temat powodów adopcji 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– wypowiada się w rozmowie na temat ról w rodzinie 1.3c

– rozwija zdania 1.3c

– rozmawia na temat opieki nad bliskimi i obowiązków wobec nich 1.3c

– stosuje odpowiednie formy wypowiedzeń dotyczących próśb i podziękowań 1.3c, 1.3f

– uczestniczy w rozmowie na temat pomagania starszym i szacunku wobec nich 1.3c

– dopasowuje wyrazy do schematów 1.3e

– pisze poprawnie wybrane wyrazy ze spółgłoskami zmiękczonymi przez znak diakrytyczny 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „h” i „ch” 1.3f

– dba o poziom graficzny pisma 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ą” i „ę” w zakończeniach 1.3f


– śpiewa piosenkę „Rap o rodzinie” 3.1a

– zna formę ABA i potrafi ją przedstawić graficznie 3.1a, 3.1b

– gra na flecie melodię „Wyszły w pole kurki trzy” 3.1a, 3.1b, 3.2b

– wykonuje pracę plastyczną, posługując się takimi środkami artystycznego wyrazu, jak barwa, kształt i faktura 4.2a

– pomaga ludziom starszym i szanuje ich 5.1

– szanuje swoja babcię i pomaga jej 5.2

– podejmuje obowiązki wobec dziadków i innych bliskich 5.2

– stara się pozostawać w dobrych relacjach ze swoim rodzeństwem 5.2

– identyfikuje się ze swoją rodziną 5.2

– właściwie pełni swoją rolę w rodzinie 5.2

– wykonuje proste doświadczenia z magnesem i wyciąga z nich wnioski 6.1
– oblicza iloczyny i ilorazy w zakresie 100 7.5

– mnoży i dzieli w zakresie 100 7.5

– nazywa liczby w dzieleniu 7.5

– wykonuje obliczenia z okienkami 7.6

– układa i rozwiązuje zadania 7.7
– bierze udział w zabawach i minigrach na śniegu 10.3c

– pokonuje tor przeszkód w wyznaczonym czasie 10.2b, 10.3c

– rzuca do celu w zabawach na śniegu 10.3c

– zachowuje bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu 10.4e

– rozwiązuje zadania z praktycznym zastosowaniem porównywania ilorazowego PPXVIII krąg tematyczny: Sport to zdrowie


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

86. Dbamy o siebie


indywidualne czytanie komiksu, rozmowa na temat sposobów przenoszenia się bakterii i wirusów oraz powodów zapadania na niektóre choroby zainspirowana komiksem, wybieranie właściwych porad dotyczących zasad higieny na podstawie przeczytanego komiksu, uzupełnianie zdań – wyjaśnienie pojęć: zakażenie, odkażanie, rozmowa na temat zdrowego trybu życia, układanie haseł promujących

zdrowy tryb życia, pisownia wyrazów z „ch” i „h”: choroba, higiena, zahartować1.1b, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.9

obliczanie iloczynów i ilorazów zapisanych w tabelach, związek dzielenia z mnożeniem, poprawianie błędnych obliczeń, rozwiązywanie zadań złożonych

7.5, 7.7


budowa wewnętrzna człowieka, najważniejsze organy i ich funkcje: mózg, serce i naczynia krwionośne, żołądek, drogi oddechowe i płuca, kości i mięśnie, nerki i pęcherz

6.8, 6.10


Bakteria Skarpetolla – wykonanie pracy przestrzennej

9.2c

ćwiczenia i utrwalanie nawyku prawidłowej postawy, ćwiczenia z laską gimnastyczną, wzmacnianie mięśni posturalnych

10.2a, 10.2c, 10.4a, 10.4b

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka 1. zwrotki piosenki „Poskacz ze mną”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 115–117, Ćw. cz. 2 s. 104–106, M. cz. 2 s. 68–69, Teczka artysty s. 30; encyklopedia, materiały poglądowe dotyczące budowy organizmu człowieka, pacynka, karteczki z nazwami bakterii, złożone tekturki A4, kartki z tabelkami matematycznymi, kartki z zadaniem tekstowym, laski gimnastyczne, skarpety, mulina, guziczki, kawałki filcu, igły, nożyczki, wstążeczki, koraliki, puszka po napoju, groch; dodatkowo: karton, kolorowy papier, flamastry, kredki, farby


87. Wielcy polscy sportowcy

czytanie informacji na temat polskich sportowców odnoszących zwycięstwa w sportach zimowych, wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji, samodzielne pisanie notatki na temat wybranego sportowca, gromadzenie słownictwa wokół tematu sporty zimowe, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wybranych dyscyplin sportów zimowych, układanie imion i nazwisk w kolejności alfabetycznej, zamienianie w zdaniach powtarzających się wyrazów na zaimki osobowe, porządkowanie przymiotników ze względu na ich rodzaj, wymyślanie hasła zagrzewającego sportowców do rywalizacji

1.1b, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.7

mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, dobieranie liczb do podanych ilorazów, łączenie mnożenia i dzielenia z dodawaniem i odejmowaniem, rozwiązywanie zadań złożonych

7.4, 7.5, 7.7gry i zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek

10.4e

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka 1. zwrotki piosenki „Poskacz ze mną”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 118, Ćw. cz. 2 s. 107–109, M. cz. 2 s. 70–71; materiały ilustracyjne i informacyjne dotyczące sportowców, wycinki z gazet, nożyce, klej, karton, kolorowy papier, markery, kartka, 3 kostki do gry, 2 zestawy nakrywek (po 10 w każdym kolorze), obręcze, sanki


88. Uprawiamy sporty


głośne czytanie opowiadania, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, wyjaśnianie powiedzeń: „korona komuś z głowy nie spadnie”, „stawać na głowie” itp., wspólne tworzenie listy i wyjaśnianie powiedzeń, w których występują nazwy części ciała, uzupełnianie zdań poznanymi

powiedzeniami, odmiana czasownika „biegać” w czasie teraźniejszym, swobodne wypowiedzi dzieci na temat uprawianych przez nie sportów, odczytywanie informacji z tabeli, uzupełnianie zdań na podstawie tygodniowego planu zajęć, planowanie swoich zajęć sportowych na najbliższy tydzień, zaznaczanie wybranych opinii na temat „Dlaczego warto uprawiać sport?”1.1b, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f,

sprawdzam siebie – powtórzenie wiadomości: obwody, mnożenie i dzielenie w zakresie 100

7.5, 7.16zimowy tor przeszkód, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu

10.3c, 10.4e, 10.4f

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka refrenu piosenki „Poskacz ze mną”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 119–120, Ćw. cz. 2 s. 110–112, M. cz. 2 s. 72–73; patyczki, duża wskazówka, słownik frazeologiczny, lina, sanki; dodatkowo: kartki z bloku, kredki


89. Robimy plany na ferie


czytanie informacji na temat ośrodków sportów zimowych w Polsce, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, uzupełnianie pierwszych liter w nazwach miejscowości – wielka litera w nazwach składających się z dwóch wyrazów, swobodne wypowiedzi na temat planów na ferie zimowe, pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat planów na ferie z wykorzystaniem podanych pytań, utrwalenie pisowni wyrazów z „ż” wymiennym na „g”, „rz” po spółgłoskach i „rz” niewymiennym, uzupełnianie zdań i pisanie ich z pamięci

Uwaga! W tym dniu należy zadać samodzielną lekturę książki Cz. Centkiewicza „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”

1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 1.3g

sprawdzenie wiadomości, rozwiązywanie różnych zadań

7.5, 7.10, 7.15


„Tu warto spędzić ferie” – wykonanie techniką dowolną plakatu reklamowego

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Poskacz ze mną”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 121, Ćw. cz. 2 s. 113–115, M. cz. 2 s. 74–75;

foldery, przewodniki, reklamy, plakaty biur podróży, różne wydawnictwa turystyczne, albumy, kartki z nazwami miejscowości (do losowania), kalkulatory, słowniki ortograficzne, karton, kolorowy papier, klej, nożyczki, wycinki z czasopism i inne materiały do wykonania plakatu reklamującego ośrodek wypoczynku zimowego
90. Dzień odkrywców. Zimowe zabawy


wypowiedzi na temat zabaw zimowych w oparciu o własne doświadczenia oraz wysłuchany fragment książki T. Jansson „Zima Muminków”, wskazywanie konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych, utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym, wypowiedzi na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, odgrywanie scenek dramowych

1.1a, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 1.3g„Zimowe zabawy” – wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką

4.2a
nauka piosenki „Poskacz ze mną”, utrwalenie formy ABA, wprowadzenie określeń artykulacyjnych: staccato, legato, realizacja partytury rytmicznej

3.1a, 3.1b

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania „Zima Muminków” (fragment), Ćw. cz. 2 s. 116–117; kartki z wyrazami związanymi z zimą, kartki z wyrazami z tekstu, kartki z zapisanymi sytuacjami, kartki, flamastry, kartki z bloku rysunkowego, kredki, farby, kolorowy papier, wata i inne materiały do wykorzystania w technice wybranej przez dzieci, kostka, pionki, wyrazy na kartkach, krążki z brystolu, słowniki ortograficzne


– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela 1.1a

– czyta samodzielnie komiks 1.1b

– czyta tekst informacyjny na temat polskich sportowców uprawiających sporty zimowe 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1b

– czyta tekst informacyjny na temat ośrodków sportów zimowych w Polsce 1.1b

– czyta dane z tabeli i uzupełnia zdania na ich podstawie 1.1b, 1.3a

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

czyta teksty dla dzieci 1.2c

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej komiksem na temat przyczyn niektórych zachorowań 1.2d

– układa hasła promujące zdrowy tryb życia 1.3a

– wypowiada się na temat uprawianych sportów 1.3a

– wypowiada się w mowie i w piśmie na temat swoich planów na ferie zimowe 1.3a

– pisze notatkę o wybranym sportowcu 1.3a

– tworzy hasła zagrzewające sportowców do rywalizacji 1.3a

– wypowiada się na określony temat 1.3a

– uczestniczy w rozmowie na temat zdrowego trybu życia 1.3c

– wyjaśnia pojęcia (zakażenie, odkażenie) i dostrzega różnice między nimi 1.3c

– gromadzi słownictwo wokół hasła „sporty zimowe” 1.3c

– zamienia powtarzające się imiona i nazwiska na odpowiednie zaimki osobowe 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– wyjaśnia powiedzenia związane z nazwami części ciała 1.3c

– odmienia czasownik „biegać” w czasie teraźniejszym 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „h” i „ch” (choroba, higiena, zahartować) 1.3f

– pisze zdania poprawne pod względem gramatycznym i ortograficznym, dbając o estetykę pisma 1.3f

– identyfikuje wyrazy z „ó” wymiennym 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ż” wymiennym na „g”, „rz” po spółgłoskach i „rz” niewymiennym nawiązujące do ferii zimowych 1.3f

– pisze zdania z pamięci 1.3g


– śpiewa piosenkę „Poskacz ze mną” 3.1a

– rozpoznaje formę ABA w słuchanym utworze 3.1a

– zna znaczenie i symbole graficzne artykulacji staccato i legato 3.1a, 3.1b

– stosuje zróżnicowaną artykulację w śpiewie 3.1a


– wykonuje plakat techniką dowolną 4.2a

– wykonuje ilustracje dowolną techniką 4.2a


– dokonuje samooceny i oceny pracy innych w oparciu o wspólnie ustalone kryteria 5.5

– aktywnie i twórczo współpracuje w grupie 5.5

– zna słynnych sportowców uprawiających dyscypliny sportów zimowych 5.7

– zna zagrożenia ze strony ludzi polegające na przenoszeniu bakterii i wirusów 5.9


– nazywa organy wewnętrzne człowieka 6.8

– dba o zdrowie swoje i innych 6.10


– oblicza iloczyny i ilorazy zapisane w tabelach 7.5

– mnoży i dzieli w zakresie 100 7.5

– rozwiązuje zadania, w tym pod kierunkiem nauczyciela zadania złożone 7.7

– waży, posługując się miarami: kilogram i dekagram 7.10

– oblicza obwody figur 7.16

– wykonuje pracę przestrzenną, odmierzając potrzebne ilości materiałów i szyjąc 9.2c

– przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas ćwiczeń 10.2a

– zręcznie manipuluje przyborem 10.2c

– uczestniczy w zabawach na śniegu 10.3c

– dba o higienę osobistą 10.4a

– wie, jaką rolę dla zdrowia ma aktywność fizyczna 10.4b

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu 10.4e

– wybiera bezpieczne miejsce do zabawy 10.4f

– przewiduje konsekwencje niebezpiecznych zabaw PP

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə