Elementarz-rozkład-klasa III semYüklə 1,16 Mb.
səhifə12/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

XXI krąg tematyczny: Razem lepiej
Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

101. Mamy sposoby na zapamiętywanie


opowiadanie przygody bohaterów fragmentu książki „Dzieci z Bullerbyn”, uzupełnianie listy zakupów na podstawie lektury, rozmowa na temat sposobów na zapamiętywanie, układanie recept, sposobów na dobre zapamiętywanie na podstawie tekstu i pomysłów dzieci, wprowadzenie pojęcia przymiotnik jako określenia rzeczownika, dobieranie przymiotników do rzeczowników w odpowiedniej formie

1.1a, 1.1c, 1.1d, 1.2b, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

iloczyny i ilorazy w zakresie 100

7.5Wiosenny krajobraz – wyszywanie

4.2b, 9.2a, 9.3b
muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka 1.

zwrotki piosenki „Nutki-filutki”3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 3 s. 30–31, M. cz. 3 s. 20–21; egzemplarze lektury A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, mapa pamięci, kartka z wyrażeniem „Zapamiętam listę zakupów, gdy…”, koło barw, kartka z bloku technicznego, farby, igła, nici do wyszywania, kartoniki z cyframi od 0 do 9;

dodatkowo: papier listowy, ilustracje różnych artykułów spożywczych wraz z cenami, kartka z wyrazem: zapamiętywanie.

102. Mam inne zdanie


czytanie opowiadania z podziałem na role, ocena zachowania bohaterów tekstu, zaznaczanie właściwych zakończeń zdań na podstawie opowiadania z podręcznika, rozmowa na temat przyjaźni z uwzględnieniem odmienności zdań, opinii i cech prawdziwego przyjaciela, odgrywanie scenek dramowych przedstawiających dyskusję z uwzględnieniem odmienności zdań i opinii, zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, pisanie krótkich dialogów na zadany temat, pisownia czasowników z zakończeniami „-uje”

1.1a, 1.1c, 1.2b, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP, 5.1, 5.4, 5.5

sposoby obliczania iloczynów

7.5
ćwiczenia motoryczne kształtujące szybkość, moc i siłę

10.1b


muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka refrenu piosenki „Nutki-filutki”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 17, Ćw. cz. 3 s. 32–33, M. cz. 3 s. 22–23; muzyka relaksacyjna, słownik języka polskiego, kartka z napisem: przyjaciel, paski papieru, pisaki, kartki z zadaniami do odegrania scenek, piłki, piłki lekarskie, pachołki;

dodatkowo: arkusze papieru, kartki z bloku, kostki do gry, pionki

103. Tajemnica korespondencji


słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, pisanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu opowiadania w podręczniku, ocena postępowania bohaterki, wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji, rozmowa na temat zachowania tajemnicy korespondencji, dopasowywanie przymiotników do podanych rzeczowników, wyjaśnianie skrótów używanych w korespondencji, adresowanie koperty, pojęcia „nadawca” i „adresat” – wyjaśnienie i dobieranie czynności do postaci, wyrazy pisane w listach wielką literą ze względów grzecznościowych

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d, 1.2b, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.1, 5.4

rozwiązywanie zadań; ilość, cena, wartość

7.7, 7.8
ćwiczenia ruchowe kształtujące zwinność, siłę ramion i nóg

10.2c

muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka 2.

zwrotki piosenki „Nutki-filutki”3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 18–19, Ćw. cz. 3 s. 34–36, M. cz. 3 s. 24–25; Internet lub słownik języka polskiego, etykiety z wyrazami, kartoniki z cyframi, woreczki, pachołki;

dodatkowo: koperty, kartki z kolorowego bloku, linijka, nożyczki, papier listowy.

104. W świecie gestów i symboli


głośne czytanie opowiadania i tekstu informacyjnego, udzielanie odpowiedzi na pytania do wysłuchanych tekstów, wyjaśnienie tytułu tekstu informacyjnego, poprawianie błędów w tekście na podstawie opowiadania w podręczniku, rozmowa na temat porozumiewania się ludzi głuchoniemych i niewidomych, odszyfrowanie hasła zapisanego alfabetem Braille’a, uzupełnianie zdań czasownikami „umieć” i „rozumieć”, rozpoznawanie i układanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2b, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP, 5.4

mnożenie i dzielenie w zakresie 100

7.5, 7.7

sposoby porozumiewania się zwierząt

6.4

rysowanie piktogramów

4.2a, 4.2b

podchody – gry i zabawy ruchowe w terenie – marszobieg

10.1a, 103c

muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka 3.

zwrotki piosenki „Nutki-filutki”3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 20–21, Ćw. cz. 3 s. 37–39, M. cz. 3 s. 26–27; kilka apaszek, słownik języka polskiego, kartki, pisaki, koperty, kartoniki z cyframi;

dodatkowo: etykiety, arkusz papieru, kredki, etykiety z tytułami bajek.

105. Dzień odkrywców. Co nas czeka w marcu?

czytanie kartki z kalendarza, uzupełnianie i wyjaśnianie przysłów na temat marca, zwiastuny wiosny, określanie prawdziwości zdań na podstawie tekstu w podręczniku, rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki – kolorowanka

1.1a, 1.b, 1.1c, 1.1d, 1.2a, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.1

mnożenie i dzielenie w zakresie 100

7.5

zwiastuny wiosny

6.1, 6.5nauka piosenki „Nutki-filutki”, utrwalenie graficznych znaków muzycznych, poznanie notacji muzycznej z zastosowaniem alfabetu Braille’a, poznanie sylwetek niepełnosprawnych artystów współczesnych

3.1a, 3.1b

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 22–23, Ćw. cz. 3 s. 40–41, kartoniki z działaniami i przyporządkowanymi literami, przykładowe kartki z kalendarzy, album roślin chronionych, klasyczne utwory muzyczne o wiosennym motywie przewodnim;

dodatkowo: książka przysłów i powiedzeń lub Internet, etykiety z przysłowiami, etykiety z określeniami, paski ze zdaniami.

– zna różne sposoby komunikowania się osób niepełnosprawnych 1.1a

– poznaje wybrane znaki języka niewidomych i głuchoniemych 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– czyta informacje z kartki kalendarza 1.1c

– określa świat przedstawiony w lekturze 1.3a

– ocenia zachowanie bohaterów literackich 1.3c

– samodzielnie czyta książki wskazane przez nauczyciela 1.2d

– opowiada przygody bohaterów lektury 1.2d

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– tworzy receptę na dobre zapamiętywanie 1.3a

– adresuje kopertę i pisze list 1.1d

– pisze odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu 11.3a, 1.3c

– rozpoznaje rodzaje zdań 1.3c

– uzupełnia zdania odpowiednią formą czasowników „umieć”, „rozumieć” 1.3f

– pisze odpowiedzi na pytania dotyczące tekstów 1.3c

– rozpoznaje rzeczowniki i przymiotniki 1.3c

– wyjaśnia przenośny sens przysłów o marcu 1.3c, 1.2a

– utrwala wiadomości o poznanych częściach mowy 1.1a

– tworzy wyrażenia złożone z rzeczownika i przymiotnika 1.1a

– zna i właściwie stosuje pojęcia „adresat” i „nadawca” 1.2d

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– zna i stosuje zasadę zwracania się do adresata wielką literą 1.3f

– zna i wyjaśnia skróty używane w korespondencji 1.3f

– poprawia tekst zgodnie z pierwowzorem 1.3f

– śpiewa piosenkę „Nutki-filutki” 3.1a

– rozpoznaje muzyczne znaki i symbole 3.1b

– wyszywa elementy krajobrazu wiosennego 4.2b, 9.2a, 9.3b

– rysuje piktogramy i wykorzystuje je w zabawie 4.2a, 4.2b

– respektuje prawo innych do zachowania tajemnicy korespondencji 5.1, 54

– współpracuje w grupie podczas zabawy i nauki 5.5

– rozumie i szanuje niepełnosprawność ludzi głuchoniemych i niewidomych 5.4

– rozpoznaje zwiastuny wiosny 5 6.1, 6.5

– zna podstawowe sposoby porozumiewania się wybranych zwierząt 6.4

– mnoży i dzieli w zakresie 100 7.5

– rozwiązuje zadania, wykorzystując mnożenie i dzielenie w zakresie 100 7.5, 7.7

– rozwiązuje zadania dotyczące obliczania ilości, ceny i wartości 7.7, 7.8

– uczestniczy w marszobiegu połączonym z pokonywaniem przeszkód naturalnych 10.1a, 10.3c

– uczestniczy w ćwiczeniach kształtujących zwinność, siłę ramion i nóg 10.1b, 10.2c

– zna sposoby na dobre zapamiętywanie PP

XXII krąg tematyczny: A to ciekawe!
Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

106. Jesteśmy ciekawi świata


słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana pytaniami do tekstu, ustalanie kolejności wydarzeń w opowiadaniu, odgadywanie nazw wynalazków na podstawie ich opisu, pisanie i uzasadnianie zdań na temat cech wynalazcy na podstawie przeprowadzonej rozmowy, uzupełnianie dialogu

1.1a, 1.1c, 1.2b, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.8

obliczenia w obrębie czterech działań w zakresie 100; obwody; rysowanie obiektów w powiększeniu i pomniejszeniu

7.4, 7.5, 7.16, 7.17
gry i zabawy z różnymi rodzajami piłek

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 1. zwrotki piosenki „Pan komputer”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 24–25, Ćw. cz. 3 s. 42–43, M. cz. 3 s. 28–29; etykieta z napisem: książka, mapa pamięci, słowniki języka polskiego, kartoniki z cyframi od 0 do 9, różne rodzaje piłek, hula-hoop, woreczki gimnastyczne;

dodatkowo: książki o wynalazkach, etykiety z nazwami wynalazków, kartka z wyrazem: wynalazek.

107. Wielkie odkrycia


głośne czytanie „Dziennika z podróży”, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, uzupełnianie brakujących wyrazów w dzienniku „skrzyniowym” na podstawie opowiadania z podręcznika, wypowiedzi na temat różnic między zdobywcą, odkrywcą a wynalazcą – utrata dźwięczności w tych wyrazach, wielka litera w nazwach geograficznych – przypomnienie zasady, czas przeszły, przyszły i teraźniejszy czasownika, odczytywanie informacji z mapy

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 1.4a, 5.8

rozwiązywanie zadań; praktyczne stosowanie kolejności działań

7.4, 7.5, 7.7


zróżnicowanie przyrody na świecie – czytanie informacji

6.4


Pojazdy kosmiczne – majsterkowanie

9.2a, 9.2c
muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka refrenu piosenki „Pan komputer”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 26–29, Ćw. cz. 3 s. 44–46, M. cz. 3 s. 30–31, Teczka artysty s. 34; słowniki języka polskiego, mapa świata, globus, książki z mapą zwierząt i roślin na świecie, oś czasu, etykiety z czasownikami w formie bezokolicznika, kartoniki z cyframi od 0 do 9, tekturowy talerzyk, jednorazowe opakowania, nakrętki, rurki do napojów, zszywacz, nożyczki;

dodatkowo: etykiety z nazwami wymyślonych wynalazków, kwadraty matematyczne.

108. Na podbój kosmosu


czytanie tekstu informacyjnego, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, ocena prawdziwości zdań na podstawie tekstu informacyjnego z podręcznika, uzupełnianie zdań liczebnikami, wielka litera w nazwach planet, pisanie listy przedmiotów niezbędnych podczas wyprawy kosmicznej, pisanie rozwinięcia opowiadania na podstawie ilustracji

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 100 oraz mnożenia i dzielenia w zakresie tabeli mnożenia

7.4, 7.5, 7.7

makieta układu słonecznego; żaglowiec międzyplanetarny – kompozycja przestrzenna

4.2a, 9.3a


Na lotnisku – zabawy ruchowe, wspinanie się po drabinkach, przechodzenie po przeszkodzie (ławeczce), skakanie na skakance

10.2b

muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 2. zwrotki piosenki „Pan komputer”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 30, Ćw. cz. 3 s. 47–49, M. cz. 3 s. 32–33, Teczka artysty s. 35; słownik języka polskiego, muzyka z nagranymi głosami ptaków, nożyczki, klej, folia samoprzylepna, arkusz styropianu, blok techniczny, plastelina, kartoniki z cyframi od 0 do 9, skakanki, ławeczka, papier;

dodatkowo: arkusze papieru, pisaki.

109. Technika na co dzień


głośne czytanie wiersza, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, rozpoznawanie i nazywanie sprzętów i urządzeń używanych w gospodarstwie domowym, rozmowa na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętów i urządzeń domowych, rozpoznawanie czasu czasowników, uzupełnianie zdań czasownikami „włączyć” i „wyłączyć” w odpowiedniej formie, dopasowywanie fragmentów instrukcji do sprzętów, zamiana zdania rozkazującego na pytające i oznajmujące

1.1a, 1.1c, 1.1d, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

obliczanie sum, różnic, iloczynów i ilorazów w zakresie 100

7.4, 7.5

ćwiczenia zręcznościowe – rzuty do celu

10.2c, 10.3a

muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 3. zwrotki piosenki „Pan komputer”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 31, Ćw. cz. 3 s. 50–51, M. cz. 3 s. 34–35; dowolna melodia, etykiety z nazwami sprzętów domowych, 2 pojemniki, papierowe kulki, etykieta z wyrazem włącznik, woreczki gimnastyczne, kółka ringo, piłki;

dodatkowo: arkusze papieru, kartki, pisaki, etykieta z wyrazem niespodzianka.

110. Sprawdzam siebie: Ja się na tym znam!

ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem, udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, zamiana zdań na zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, uzupełnianie zdań czasownikami, pisownia wyrazów z „ch” wymiennym, w odpowiednim czasie, przymiotniki o znaczeniu przeciwnym

Uwaga! W tym dniu należy zadać do samodzielnego przeczytania baśń Andersena „Brzydkie kaczątko” (lub nie, jeśli przyjmiemy słuchanie baśni na zajęciach)

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f


Kto szybciej do mety? – ortograficzne wyścigi

10.3c, 10.3d

nauka piosenki „Pan komputer”, wprowadzenie pojęcia: muzyka elektroniczna, tworzenie projektu „Kosmiczne opowiadania”

3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.2a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 3 s. 52–53; etykiety z wyrazami, słowniki ortograficzne, kartki z bloku, pisaki;

dodatkowo: kartki z kolorowego bloku, kredki, etykieta z wyrazem Chomiczówka.

– uważnie słucha wypowiedzi oraz tekstów czytanych nauczyciela i innych 1.1a

– czyta teksty informacyjne 1.1b

– czyta cicho tekst ze zrozumieniem i odpowiada na pytania 1.1b, 1.3c

– dopasowuje instrukcje do sprzętu 1.1b

– ustala kolejność wydarzeń w opowiadaniu 1.2b, 1.3a

– czyta wiersze dla dzieci 1.2c

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– uzupełnia dialog 1.3a

– pisze zdania na temat cech wynalazcy 1.3a

– uzupełnia tekst wyrazami na podstawie opowiadania 1.3a

– pisze opowiadanie na podstawie ilustracji 1.3a

– wypowiada się na temat swoich mocnych stron 1.3a

– rozmawia na temat wysłuchanego tekstu 1.3.c

– odróżnia pojęcia: zdobywca, odkrywca, wynalazca 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– zna nazwy sprzętów i urządzeń domowych 1.3c, 9.1b

– rozpoznaje czas czasowników 1.3c

– właściwie stosuje czasownik „włączać” w zdaniach 1.3c

– zamienia zdania rozkazujące na pytające 1.3c, 1.2e

– rozpoznaje i zamienia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące 1.3c

– zapisuje przymiotniki o znaczeniu przeciwnym 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– pisze wielką literą nazwy geograficzne 1.3f

– poprawnie zapisuje nazwy planet 1.3f

– poprawnie zapisuje wyrazy z „ch” wymiennym 1.3f

– śpiewa piosenkę „Pan komputer” 3.1a

– zna określenie: muzyka elektroniczna 3.1b

– zna instrumenty, na których wykonuje się muzykę elektroniczną 3.1c

– potrafi pracować w grupie nad wspólnym projektem zainspirowanym muzyką 3.2a

– wykonuje pojazd i makietę według podanej instrukcji 4.2a, 9.2c

– dostosowuje swoje oczekiwania do potrzeb ekonomicznych rodziny 5.2

– potrafi określić cechy wynalazcy 5.8

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne 6.4

– rozwiązuje zadania, wykorzystując cztery podstawowe działania do 100 7.4, 7.5, 7.7

– oblicza sumy, różnice, iloczyny i ilorazy w zakresie 100 7.4, 7.5

– rozwiązuje zadania, wykorzystując kolejność działań 7.7

– oblicza obwody figur z wykorzystaniem czterech działań w zakresie 100 7.16

– rysuje figury i obiekty w powiększeniu lub pomniejszeniu 7.17

– zna podstawowe działanie elektrycznego sprzętu domowego 9.1b

– zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń domowych 9.1b

– wykonuje pojazdy kosmiczne korzystając z instrukcji 9.2c

– dba o porządek w miejscu pracy 9.3a

– uczestniczy w zabawach bieżnych z pokonywaniem przeszkód sztucznych 10.2b

– wykonuje ćwiczenia zręcznościowe 10.2b, 10.2c

– sprawnie posługuje się różnymi rodzajami piłek 10.3a

– rzuca do celu 10.3a

– uczestniczy w grze ze współzawodnictwem 10.3c, 10.3d


XXIII krąg tematyczny: Utrwalić to, co piękne


Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

111. Nasze ulubione rozrywkiopowiadanie historyjki obrazkowej, udzielanie odpowiedzi na pytania do historii, wyjaśnienie humoru zawartego w przedstawionej historyjce, rozmowa na temat ulubionych rozrywek na podstawie tekstu i ilustracji, tworzenie skojarzeń, analiza treści plakatów, pisanie zdań na temat różnych form spędzania wolnego czasu z użyciem podanego słownictwa, uzupełnianie dialogu czasownikami, „Nasze ulubione zabawy” – zabawa czynnościowo-naśladowcza
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə