Elementarz-rozkład-klasa III sem


a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3dYüklə 1,16 Mb.
səhifə13/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d


rozwiązywanie zadań i zagadek

matematycznych7.7grupowe tworzenie listy i realizacja wybranych propozycji gier i zabaw ruchowych; funkcje zdrowotne gier i zabaw ruchowych

10.4b

muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 1. zwrotki i refrenu piosenki „Witamy na koncercie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 32, Ćw. cz. 3 s. 54–55, M. cz. 3 s. 36–37; kartoniki z działaniami i sylabami, karteczki, plansze, słowniki języka polskiego, plakaty, informatory, programy telewizyjne, piłka, kredki, flamastry, kartki z bloku, etykiety z literami P i F;

dodatkowo: warcaby, chusteczka, guziki, sznurek lub szpagat, instrumenty perkusyjne, instrumenty wykonane z różnych przedmiotów.

112. Zatrzymać czasswobodne wypowiedzi dzieci na temat ich doświadczeń z fotografią, czytanie tekstu informacyjnego na temat rozwoju aparatów fotograficznych (kamera obscura, zdjęcia na kliszy, fotografia cyfrowa), rozmowa kierowana na podstawie przeczytanego tekstu, układanie pytań do zdań dotyczących tekstu w podręczniku, rozmowa na temat zdjęć, porównywanie ich wyglądu i jakości, opisywanie zdjęcia z wykorzystaniem pytań końcówka „-ii” w odmianie rzeczowników w wyrazach typu fotografia – fotografii, zapoznanie ze sposobem zapisu dialogu, układanie i zapisywanie dialogu na podany temat z uwzględnieniem poprawnej formy zapisu

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 1.3g

dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100; brutto, netto, tara

7.4, 7.5, 7.10
zdjęcie 3D – kompozycja przestrzenna

4.2a

ćwiczenia motoryczne kształtujące szybkość, moc i siłę

10.1b

muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 2. zwrotki piosenki „Witamy na koncercie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 33, Ćw. cz. 3 s. 56–57, M. cz. 3 s. 38–39, Teczka artysty s. 36; fotografie, paski z powiedzeniami i przysłowiami, aparaty fotograficzne, karty do gry, zestawy liczb, waga, produkty do ważenia, pytania do konkursu, pudełka, nożyczki, ilustracje z gazet, piłki, piłki lekarskie, pachołki;

dodatkowo: arkusze papieru pakowego, klej, słowniki, kartki do krzyżówki.

113. Jak powstaje film?czytanie opowiadania z podziałem na role, wyszukiwanie nazw osób uczestniczących w pracach nad filmem, rozmowa na temat powstawania filmu i ludzi nad nim pracujących – uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście, układanie w grupach pytań do wybranego filmowca uwzględniających specyfikę jego pracy, różne rodzaje i gatunki filmowe, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat ulubionych filmów, rozpoznawanie rzeczowników, tworzenie rodziny wyrazów, czas przeszły, przyszły i teraźniejszy czasownika, pisanie dialogu na podstawie historyjki obrazkowej

1.1a, 1.1c, 1.1d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.8

Sprawdzam siebie. Powtórzenie wiadomości

7.4, 7.5, 7.7

Klatka filmowa – kompozycja przestrzenna

4.2a
muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 3. zwrotki piosenki „Witamy na koncercie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 34–35, Ćw. cz. 3 s. 58–60, M. cz. 3 s. 40–41, Teczka artysty s. 37; plakaty filmowe, zdjęcia, pudełka, pocięte obrazki, imitacja kliszy filmowej, podpisy, płyta z muzyką filmową, kartki z poleceniami dla grup, rekwizyty, kredki, flamastry, instrumenty perkusyjne, gumka recepturka, treść zadań do poszczególnych stacji, zdania z lukami;

dodatkowo: kredki, flamastry, karton.

114 Cudze chwalicie, swego nie znacieczytanie informacji na temat regionów Polski, udzielanie odpowiedzi na pytania do zdobytych informacji, łączenie zdań pojedynczych w złożone, rozmowa na temat źródeł tworzenie przymiotników od rzeczowników typu: bursztyn – bursztynowy, uzupełnianie planu wycieczki rzeczownikami utworzonymi od nazw czynności, samodzielne pisanie planu wycieczki na podstawie pytań, układanie haseł reklamujących wybrane regiony Polski

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP

Sprawdzenie wiadomości. Rozwiązywanie zadań

7.4, 7.5, 7.7


perły polskiej przyrody, regiony Polski – cechy przyrodnicze

6.3

plakat zachęcający do odwiedzenia wybranego miejsca

4.2a, 9.3a

Z plecakiem po Polsce – zabawy ruchowe

10.3c

muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 4. zwrotki piosenki „Witamy na koncercie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 36–37, Ćw. cz. 3 s. 61–63, M. cz. 3 s. 42–43; koperty z sylabami, działania matematyczne z hasłem, mapa Polski, widokówki, foldery, albumy, przewodniki, nożyczki, karton, kredki, flamastry, sprzęt sportowy, kartoniki z liczbami, kreda, pudełko;

dodatkowo: paski z nazwami krain, kostki i pionki do gry.

115. Dzień odkrywców. Takie niezwykłe miejscaczytanie informacji o nietypowych muzeach, dopasowywanie eksponatów do muzeum na podstawie opisu, tworzenie nowych wyrazów poprzez zmianę jednej litery, łamigłówki i kolorowanki dotyczące tematu, rozmowa na temat zachowania się w muzeum i traktowania eksponatów, Muzeum naszych marzeń – zabawa rozwijająca kreatywność dzieci

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3e, 1.3f, 5.8

nauka piosenki „Witamy na koncercie”, wprowadzenie pojęć związanych z muzyką instrumentalną: orkiestra, dyrygent, filharmonia, poznanie trzech rodzajów orkiestr, granie na dzwonkach melodii „Hej, ho”

3.1a, 3.1c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 38, Ćw. cz. 3 s. 64–65; słowniki języka polskiego, encyklopedie, karton z wyrazami, mapa Polski, działania z hasłem, kartoniki z działaniami, duże arkusze papieru, nożyczki, klej, ilustracje, kredki, flamastry, eksponaty do klasowej wystawy, testy;

dodatkowo: plan miasta, przewodniki.

– uważnie słucha wypowiedzi oraz tekstów czytanych nauczyciela i innych 1.1a

– czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci 1.1b

– wykorzystuje w pracy informacje z tekstu 1.1c

– wyszukuje potrzebne informacje w tekście 1.2b

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– opowiada historyjkę obrazkową 1.3a

– pisze samodzielnie zdania na temat spędzania czasu wolnego 1.3a

– uzupełnia i pisze samodzielnie dialog 1.3a, 1.3f

– wypowiada się na podany temat 1.3a

– opisuje fotografie 1.3a

– opowiada, w jaki sposób powstaje film 1.3a

– uzupełnia plan wycieczki 1.3a, 1.3f

– układa hasła reklamujące regiony Polski 1.3a

– odpowiada na pytania związane z historyjką 1.3c

– udziela odpowiedzi na podstawie tekstu 1.3c

– rozpoznaje rzeczowniki 1.3c

– dobiera czasowniki we właściwym czasie 1.3c

– wymienia nazwy zawodów związanych z filmem 1.3c

– tworzy przymiotniki od rzeczowników 1.3c

– łączy zdania pojedyncze w złożone 1.3c

– tworzy przymiotniki od rzeczowników 1.3c

– wyjaśnia pojęcie regionu 1.3c

– wie, co to jest muzeum, eksponat 1.3c

– współuczestniczy w debacie 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– dostrzega różnicę miedzy literą i głoską 1.3e

– poprawnie zapisuje rzeczowniki „fotografia” i „fotografii” 1.3f

– pisze poprawnie wyrazy z różnymi trudnościami ortograficznymi 1.3f

– śpiewa piosenkę „Witamy na koncercie” 3.1a

– wie, co to jest filharmonia i orkiestra 3.1c

– zna różne typy orkiestr 3.1c

– wie, na czym polega praca dyrygenta 3.1c

– wykonuje kompozycję przestrzenną 4.2a

– wykonuje pracę zgodnie z instrukcją 4.2a

– wie, na czym polega praca poszczególnych ludzi pracujących nad filmem 5.8

– zna pracę muzealnika 5.8

– zna cechy przyrodnicze różnych regionów 6.3

– wskazuje na mapie regiony 6.3

– wykonuje dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100 7.4, 7.5

– rozwiązuje zadania i zagadki matematyczne 7.7

– stosuje pojęcia brutto, netto, tara 7.10

– dba o ład i porządek w miejscu pracy 9.3a

– wykonuje proponowane ćwiczenia ruchowe 10.1b

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych 10.3c

– uczestniczy w grach i zabawach ruchowych 10.3c

– wie, jakie znaczenia dla zdrowia ma ruch 10.4bXXIV krąg tematyczny: Pobudka


Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

116. W poszukiwaniu wiosny

swobodne wypowiedzi na temat zmian jakie zaszły w przyrodzie, głośne czytanie wiersza, wypowiedzi na temat wiersza, wyjaśnienie poetyckich określeń, wypowiedzi na podstawie wiersza na temat wiosennych przebudzeń i porównanie z własnymi obserwacjami, wybór zwrotek najskuteczniej opisujących wiosenne przebudzenia i nauka ich na pamięć, rzeczowniki – nazwy roślin, zwierząt i zjawisk, rozmowa na temat zwiastunów wiosny, uzupełnianie pytań w wywiadzie z wiosną, pisownia wyrazów z „ż” i „rz” – uzupełnianie luk w wyrazach, pisanie rozwinięcia i zakończenia opowiadania do podanego wstępu na podstawie ilustracji

1.1a, 1.1c, 1.2a, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

rozszerzenie zakresu liczbowego, porównywanie setek w zakresie 1000

7.1, 7.2

obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną

6.1, 6.5muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 1. zwrotki piosenki „Pobudka z ogródka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 39, Ćw. cz. 3 s. 66–67, M. cz. 3 s. 44–45; kartoniki na tablicę z liczbami oznaczającymi setki od 100 do 1000, a po drugiej stronie litery do hasła PRZEDWIOŚNIE, ilustracje banknotów 10-, 20-, 50-, 100-, 200-złotowych na tablicę, komplety banknotów 100- i 200-złotowych dla każdego dziecka;

dodatkowo: nazwy roślin, zwierząt i zjawisk pogodowych – karta z tabelą, patyczki kosmetyczne, naturalne proste gałązki, klej, brązowa bibuła lub krepina, nożyczki.

117. Wiosna w nas


czytanie przewrotnego opowiadania, wspólne ustalenie tematu tekstu, wyszukiwanie i czytanie zabawnych fragmentów, rozmowa na temat pomysłu autora opowiadania na napisanie tak przewrotnego tekstu, zamiana przewrotnego fragmentu na właściwy, uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniach na temat opowiadania z podręcznika, wymyślanie i pisanie kilkuzdaniowej przewrotnej wypowiedzi na temat marcowej pogody, nazywanie kategorii wyrazów, rozwiązywanie krzyżówki, uzupełnianie rymowanki wyrazami z „rz” po spółgłoskach

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

rozwiązywanie zadań; dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000; kilometr

7.1, 7.2, 7.7, 7.9

kubizm – teoria malarstwa

4.3b

ćwiczenia gimnastyczne z piłkami – doskonalenie kozłowania

10.3a

muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka refrenu piosenki „Pobudka z ogródka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 40–41, Ćw. cz. 3 s. 68–69, M. cz. 3 s. 46–47, Teczka artysty s. 38, piłka, 2 miękkie (np. z gąbki) piłki, piłki do gry, pachołki;

dodatkowo: kartki rysunkowe, kredki.

118. Po śladach wiosny


swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich wiosennych spacerów z rodziną, słuchanie opowiadania czytanego przez rówieśnika, ustalenie, co się wydarzyło podczas spaceru Jasia i jego taty, rozmowa na temat przydatności uważnej obserwacji oznak wiosny poczynionej przez Jasia podczas spaceru, opowiadanie o trasie bohatera od miejsca wypadku do leśniczówki, ocena zachowania chłopca, wypisywanie oznak nadchodzącej wiosny na podstawie tekstu i obserwacji, dobieranie czasownika w odpowiedniej liczbie i rodzaju do podanych wykonawców czynności, uzupełnianie zdań nazwami roślin użytymi w odpowiedniej formie, opisywanie krzewu forsycji na podstawie pytań i zgromadzonego słownictwa, ćwiczenia ortograficzne utrwalające pisownię wyrazów z „ó” i „rz”, kolorowanka ortograficzna

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.2

budowa liczby trzycyfrowej; zapisywanie i porównywanie

7.2, 7.3

zwiastuny wiosny – pogoda i świat przyrody

6.1, 6.5


Krajobraz – praca plastyczna z wykorzystaniem techniki orgiami

4.2a

spacer po okolicy, pokonywanie przeszkód naturalnych

10.2b

muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 2. zwrotki piosenki „Pobudka z ogródka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 42–43, Ćw. cz. 3 s. 70–72, M. cz. 3 s. 48–49, Teczka artysty s. 39; ilustracje symboli pogodowych, zwierząt i roślin wczesnowiosennych, chusteczki higieniczne pakowane po 100 i po 10, ilustracje banknotów 100-, 10-złotowych i monet 1-złotowych, kolorowe kartki, nożyczki, klej, notatniki, przybory do rysowania i pisania, aparaty fotograficzne;

dodatkowo: kredki, kartki rysunkowe.

119. Na wiosnę wszystko się zmienia


wyszukiwanie informacji na temat H.Ch. Andersena w dostępnych źródłach, zorganizowanie wystawki poświęconej życiu i twórczości baśniopisarza, uzupełnienie metryczki baśni, wypowiedzi na temat przeczytanej baśni i wrażeń z samodzielnej lektury, wklejanie ilustracji przedstawiających wydarzenia z baśni we właściwej kolejności i nadawanie im tytułów, wypowiedzi oceniające zachowanie bohaterów lektury, ustalenie odpowiedzi na pytanie: Co mogło czuć szykanowane i wyszydzane brzydkie kaczątko – rozmowa na temat przeżyć głównego bohatera baśni, wyszukiwanie wyrazów określających uczucia bohatera, pisanie listu do wybranego bohatera baśni – udzielanie rad, pisownia wyrazów z „ą” i „ę”

1.1a, 1.1c, 1.2b, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.4

liczby w systemie pozycyjnym; diagram; tona

7.2, 7.3, 7.10


wiosenna hodowla roślin – założenie hodowli fasoli

6.1
ćwiczenia gimnastyczne z przyborem nietypowym – gazeta

10.2c

muzyczna powitanka „Supertaniec”, nauka 3. zwrotki piosenki „Pobudka z ogródka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 3 s. 73–75, M. cz. 3 s. 50–51; H.Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko”, słowniki, encyklopedie, słoiki z wodą, gumki recepturki, gaza, ziarna fasoli, gazety;

dodatkowo: kartki, ołówek, kostki do gry, kartki rysunkowe, kredki, farby, wycinanki, klej, nożyczki, elementy ozdobne.

120. Dzień odkrywców. Co nas czeka w kwietniu?

Kwiecień – ciche czytanie, praca z kartą z kalendarza, wyjaśnienie pochodzenie nazwy miesiąca, kwietniowe święta i wyjątkowe dni, wypowiedzi na temat dalszych zmian w przyrodzie i pogodzie, wyjaśnianie kwietniowych przysłów, uzupełnianie przysłów na temat kwietnia, rozwiązywanie zagadek na temat budzącej się do życia przyrody, drzewa owocowe wiosną

Uwaga! Zadanie przeczytania pierwszych rozdziałów książki „Karolcia”.

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f
wiosna w przyrodzie

6.1, 6.2, 6.5

Drzewko wiosenne – wykonanie pracy przestrzennej

4.2a
nauka piosenki „Pobudka z ogródka”, wykonywanie rytmu uzupełniającego do piosenki, utrwalenie wiadomości o kanonie, poznanie trzech artykulacji na flecie

3.1a, 3.1b, 3.1c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 44–45, Ćw. cz. 3 s. 76–77; kartki, pisaki, kalendarze, ilustracje ptaków wiosennych: jaskółka, bocian, skowronek, słowik, kukułka, obręcze, kartki z nazwami ptaków, rolki po papierze toaletowym, brązowa bibuła, podstawka styropianowa z wyciętym otworem o średnicy rolki, niedługie gałązki z drzew lub krzewów, cienka bibułka, fizelina dekoracyjna lub organza, cienki drucik florystyczny, szary papier, nożyk tapicerski, ciekawostki, informacje, ilustracje, zagadki o wiośnie przygotowane przez dzieci, karton, kolorowy papier, flamastry, wycinki z czasopism, nożyczki, klej;

dodatkowo: przykładowe wiersze znanych autorów związane z wiosną, np. M. Konopnicka ze zbioru „Co słonko widziało?”, J. Brzechwa „Przyjście wiosny”, kartki, przybory do pisania, karty z pytaniami do quizu, kredki, kartki A3.

– uważnie słucha wypowiedzi oraz tekstów czytanych przez nauczyciela i innych 1.1a

– porządkuje wyrazy alfabetycznie 1.1b

– wyszukuje w tekście fragmenty spełniające podany warunek 1.1c

– czyta ze zrozumieniem tekst dla dzieci i wypowiada się na jego temat 1.1b

– wyszukuje informacje o autorze baśni w różnych źródłach 1.1c

– czyta samodzielnie teksty informacyjne ze zrozumieniem 1.1b

– odszukuje potrzebne informacje w kalendarzu, prezentuje zdobyte informacje 1.1c

– wyjaśnia poetyckie określenia i rozumie ich znaczenie dla uzyskania efektów poetyckich 1.2a

– wyodrębnia postacie występujące w omawianej baśni 1.2b

– uczy się i recytuje wybrany fragment wiersza 1.2c

– analizuje szczegóły trasy pokonywanej przez bohatera opowiadania oraz ocenia jego zachowanie 1.2d, 1.3c

– wypowiada się na temat losów bohatera baśni, opisuje jego cechy, wyraża własne sądy i opinie 1.2d

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– wypowiada się na temat pierwszych zwiastunów wiosny w oparciu o tekst wiersza oraz własne spostrzeżenia 1.3a

– tworzy samodzielnie kilkuzdaniową, żartobliwą wypowiedź na temat pogody wiosennej 1.3a

– twórczo przekształca tekst, zmieniając jego charakter 1.3a

– wypowiada się na temat swoich uczuć i wrażeń związanych z nadchodzącą porą roku 1.3a

– samodzielnie pisze rozwinięcie i zakończenie do rozpoczętego opowiadania 1.3a

– opisuje krzew forsycji z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa 1.3a

– wypowiada się na temat wiosennych spacerów oraz wysłuchanego opowiadania 1.3a

– prezentuje uzyskaną wiedzę przed klasą 1.3a

– potrafi udzielać rad w formie listu 1.3a, 1.1d

– samodzielnie uzupełnia metryczkę lektury 1.1.1c, 1.3f

– wypowiada się na temat zmian przyrodniczych w kwietniu 1.3a

– układa pytania do wywiadu z wiosną na podstawie uzyskanych odpowiedzi 1.3c

– dopisuje określenia dla rzeczowników oznaczające kolory 1.3c

– uzupełnia zdania brakującymi wyrazami 1.3c

– dobiera odpowiednie formy czasowników do rodzaju wykonawców 1.3c

– wyjaśnia znaczenie przysłów kwietniowych oraz pochodzenie nazwy miesiąca 1.3c

– rozwiązuje rebusy i inne zagadki na temat przyrody budzącej się do życia 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– uzupełnia luki ortograficzne w tekście w wyrazach z „ż” i „rz”, ustala reguły pisowni w wybranych wyrazach 1.3f

– utrwala pisownię wyrazów z „rz” po spółgłoskach 1.3f

– zna pisownię „ą” i „ę” w odmianach rzeczowników oznaczających nazwy zwierząt 1.3f,

– śpiewa piosenkę „Pobudka z ogródka” 3.1a

– realizuje gestodźwiękami rytm uzupełniający do piosenki 3.1a

– rozpoznaje formę kanonu w słuchanej muzyce 3.1b

– zna różne rodzaje artykulacji fletowej 3.1c

– wykonuje wiosenny krajobraz z figur geometrycznych 4.2a

– rozpoznaje dzieła kubistyczne malarskie 4.3b

– identyfikuje się ze swoja rodziną 5.2

– rozumie znaczenie słowa „tolerancja” oraz jej wartość w obcowaniu z innymi 5.5

– rozpoznaje popularne ptaki wiosny, zna ich zwyczaje 6.1, 6.4

– obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną 6.1, 6.2, 6.5

– zna i rozumie wiosenne zachowania zwierząt świadczące o nadejściu wiosny 6.1, 6.5

– zaprowadza hodowlę fasoli w klasie 6.1

– zna kwitnące w kwietniu drzewa owocowe 6.2

– liczy setkami w zakresie 1000 7.1

– poprawnie zapisuje i odczytuje liczby trzycyfrowe i je porównuje 7.2, 7.3

– dodaje i odejmuje setki w zakresie 1000 PP

– rozwiązuje zadania logiczne i tekstowe 7.7

– rozumie pojęcie kilometra 7.9

– rozumie pojęcie tony i dokonuje obliczeń wagowych 7.10

– wykonuje pracę przestrzenną według podanej instrukcji 9.2c, 4.2a

– pokonuje przeszkody naturalne w terenie 10.2b

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z przyborem nietypowym (gazetą) 10.2c

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne z piłką, ćwiczy umiejętność kozłowania 10.3a


XXV krąg tematyczny: Wyruszamy w podróż
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə