Elementarz-rozkład-klasa III sem


Temat dnia edukacja polonistyczno-Yüklə 1,16 Mb.
səhifə14/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

121. Wędrówki z kompasem


czytanie opowiadania z podziałem na role, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, rozmowa na temat wyznaczania kierunków w terenie bez posługiwania się mapą, planem i kompasem, zaznaczanie na mapie i opisywanie trasy wędrówki na podstawie opowiadania w podręczniku, rozwiązywanie krzyżówki z wyrazami z cząstką „om”, uzupełnianie zdań wyrazem „kompas” w odpowiedniej formie, rodzaj męski, żeński i nijaki, redagowanie zdań na temat wycieczki na podstawie narysowanej trasy i podanego słownictwa.

1.1a, 1.1c, 1.2c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

dodawanie i odejmowanie jedności, dziesiątek i setek do i od liczby trzycyfrowej

7.4, PP

wyznaczanie kierunków w terenie

PP


kompas kompozycja przestrzenna – majsterkowanie

9.2a, 9.2c


gry i zabawy terenowe z pokonywaniem przeszkód naturalnych

10.2b, 10.3c

muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka 1. zwrotki i refrenu piosenki „Hej, ho, żagle staw!”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 46–47, Ćw. cz. 3 s. 78–80, M. cz. 3 s. 52–53, Teczka artysty s. 40; kamyki, klocki, plansze ilustrujące wskazywanie kierunku północnego, kompasy, zestawy wyrazów z cząstką -om, słowniki ortograficzne, klej, kredki, flamastry, kartki do rysunków, kartki w kratkę, kartki z nazwami kierunków świata, 2 szpilki lub igły, taśma klejąca, magnes, nożyczki, busola;

dodatkowo: diagramy krzyżówek.

122. Podróżujemy po lądzie


swobodne wypowiedzi na temat środków podróżowania, uzupełnianie zdań na temat transportu lądowego, słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, ustalenie rodzajów pociągów, którymi podróżował duch i krótkie wypowiedzi na ich temat, opowiadanie sytuacji, jaka miała miejsce w pociągu podmiejskim, opowiadanie o przygodach ducha z jego pozycji, opisywanie wyobrażonego obrazu bohatera opowiadania, gromadzenie nazw zawodów związanych z transportem kolejowym, uzupełnianie dialogu kasjerki i kupującego bilet, odpowiadanie na pytania na podstawie rozkładu jazdy, wady i zalety transportu samochodowego, pisownia wyrazów z „ó” wymiennym

1.1a, 1.1c, 1.1d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.3, 5.8

różne sposoby dodawania liczb trzycyfrowych

7.4
Pojazdy –kompozycja przestrzenna

4.2b, 9.2c

muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka 2. zwrotki piosenki „Hej, ho, żagle staw!”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 48–49, Ćw. cz. 3 s. 81–83, M. cz 3 s. 54–55, Teczka artysty s. 41; kartoniki z dodawaniem i sylabami, kartoniki z nazwami środka transportu, książki, foldery, albumy związane z tematem, arkusze szarego papieru, flamastry, paski z opisem sytuacji, czyste paski papieru, plansza z rozkładami jazdy pociągów, autobusów, styropianowe tacki większa i mniejsza, patyczki do szaszłyków, folia samoprzylepna, pianka lub styropian, karteczki w czterech kolorach, kartoniki w kolorach czerwonym i czarnym;

dodatkowo: wykreślanka literowa.

123. Statki na widnokręgu


głośne indywidualne czytanie wiersza, wyszukiwanie w tekście nazw środków transportu wodnego i wypowiedzi na temat ich przeznaczenia, wyszukiwanie w tekście i wyjaśnianie nazw związanych z transportem wodnym, wskazywanie na mapie największych miast portowych w Polsce, ciche czytanie tekstu informacyjnego – układanie do niego pytań, kolejność alfabetyczna wyrazów, uzupełnianie zdań czasownikami w czasie przeszłym, samodzielne pisanie dalszego ciągu opowiadania – trójczłonowa budowa

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

różne sposoby odejmowania w zakresie 1000

7.4zabawy na świeżym powietrzu

10.3c

muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka 3. zwrotki piosenki „Hej, ho, żagle staw!”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 50–51, Ćw. cz. 3 s. 84–85, M. cz. 3 s. 56–57; matematyczne zagadki, mapa Polski, ilustracje latarni, materiały informacyjne o transporcie wodnym, tabelki do uzupełnienia, kocyki, kartki z nazwami zawodów, środkami transportowymi, nazwami budowli, słowniki ortograficzne, kartki z tekstem z trudnością ortograficzną, zakodowane informacje alfabetem Morse’a;

dodatkowo: kolorowe kartki papieru.

124. Na lotniskuswobodne wypowiedzi dzieci na temat ich doświadczeń związanych z lotem samolotem, słuchanie opowiadania czytanego przez ucznia lub nauczyciela, odpowiadanie na pytania dotyczące transportu lotniczego na podstawie tekstu w podręczniku, nazywanie środków transportu powietrznego, zachowanie na lotnisku, zawody związane z transportem lotniczym, zamiana zdań rozkazujących na oznajmujące, pisownia czasowników z zakończeniami „-uje”

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3e, 1.3f, 1.3g, PP, 5.3, 5.8

dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000; dług; gram

7.4, 7.10
gry i zabawy z mocowaniem

10.3c

muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka 4. zwrotki piosenki „Hej, ho, żagle staw!”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 52–53, Ćw. cz. 3 s. 86–87, M. cz. 3 s. 58–59; arkusze papieru, modele samolotów, materiały informacyjne, ilustracje portów lotniczych, mapa Polski, kartki A4, kreda,

dodatkowo: tekturki, klej, patyczki, plastelina, modele samolotów, pudełka, papier kolorowy, krepina.


125. Dzień odkrywców. Ciekawe pojazdy


czytanie ciekawostek na temat nietypowych pojazdów, wypowiedzi dzieci na temat zastosowania nietypowych pojazdów, projektowanie własnego niezwykłego pojazdu i opisywanie go, nietypowe i mało znane środki transportu – rozwiązywanie rebusów i zagadek, łączenie ilustracji pojazdów z opisem ich wykorzystania

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3e, 1.3f, PP, 5.3, 5.8

dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000

7.4
wykonanie projektu niezwykłego pojazdu

4.2a, 9.2c
nauka piosenki „Hej, ho, żagle staw!”, poznanie pojęcia: szanta, wprowadzenie pojęcia: dynamika, wprowadzenie chwytu fletowego d2

3.1a, 3.1b, 3.1c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 54, Ćw. cz. 3 s. 88–89; kartki, ołówki, zdjęcia z Internetu nietypowych pojazdów, skakanki, woreczki, piktogramy, kartki z liczbami, karty pracy do dodawania i odejmowania, karteczki z nazwami pojazdów,

dodatkowo: materiały informacyjne, wyrazy dotyczące wszystkich rodzajów transportu.

– uważnie słucha wypowiedzi oraz tekstów czytanych przez nauczyciela i innych 1.1a

– porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– odczytuje informacje zawarte w rozkładzie jazdy 1.1c

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– czyta ze zrozumieniem ciekawostki techniczne 1.1c

– rozwiązuje zagadki, rebusy PP

– dopasowuje opis wykorzystania do właściwego pojazdu 1.1b

– czyta wiersz dla dzieci 1.2c

– czyta opowiadanie z podziałem na role 1.2c

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– redaguje zdania na temat zaplanowanej wycieczki 1.3a

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– opowiada przygody bohaterów z różnych pozycji 1.3a

– pisze samodzielnie opowiadanie 1.3a

– wypowiada się na zadany temat 1.3a

– swobodnie wypowiada się na temat własnych doświadczeń 1.3a

– gromadzi słownictwo związane ze środkami transportu 1.3c

– uzupełnia zdania czasownikami w odpowiedniej formie 1.3c

– zna wyrażenia i zwroty związane z transportem wodnym i sportami wodnym 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania związane z lotnictwem 1.3c

– zna wybrane nazwy środków transportu powietrznego 1.3c, 9.1b

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– pisze poprawnie wyrazy z cząstką „-om” 1.3f

– śpiewa piosenkę „Hej, ho, żagle staw!” 3.1a

– wie, co to jest szanta 3.1c

– potrafi odczytać zapis graficzny chwytu d2 i prawidłowo wykonuje odpowiadający mu dźwięk 3.1b

– śpiewa i gra szantę „Morskie opowieści” 3.1a

– wie, co to jest dynamika i zna jej podstawowe określenia 3.1b

– projektuje niezwykły pojazd 4.2a

– wykonuje pojazd według podanej instrukcji 4.2b

– zna zasady zachowania się podczas odprawy 5.3

– zna zasady zachowania w środkach transportu 5.3

– wie, na czym polega praca ludzi związanych z koleją 5.8

– wie, na czym polega praca ludzi na lotnisku i w samolocie 5.8

– dodaje i odejmuje jedności, dziesiątki, setki do i od liczby trzycyfrowej 7.4

– dokonuje obliczeń w zakresie 1000 7.4

– zna pojęcie gram 7.10

– majsterkuje – wykonuje kompozycję przestrzenną zgodnie z instrukcją 9.2c

– zna budowę kompasu 9.1b

– uczestniczy w grach i zabawach w terenie 10.3c

– pokonuje naturalne przeszkody 10. 2b

– chętnie uczestniczy w grach i zabawach z mocowaniem 10.3c

– wyznacza kierunki w terenie PPXXVI krąg tematyczny: W krainie fantazji


Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

126. Co jest naprawdę ważne?


słuchanie baśni czytanej przez nauczyciela, rozmowa kierowana na temat baśni, wyjaśnianie myśli przewodniej baśni, uzasadnianie, co jest ważne w życiu i dlaczego, uzupełnianie zdań na temat baśni, określanie nastroju i uczuć bohaterów baśni, pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat tego, co jest w życiu najważniejsze, tworzenie rzeczowników do podanych czasowników i uzupełnianie nimi zdań, rozszerzenie pojęcia rzeczownik o nazwy uczuć i stanów emocjonalnych, pisownia wyrazów z „rz” – kolorowanka ortograficzna

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2b, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.1

mnożenie i dzielenie setek – ułatwienia w obliczeniach

7.5 i PP
wykonanie wachlarza z patyczków i piórek

9.2c, 9.3a


doskonalenie kozłowania, podań jednorącz i oburącz piłki do minikoszykówki

10.3a

muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka 1. zwrotki piosenki „Magiczne miejsce”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 55–56, Ćw. cz. 3 s. 90–92, M. cz. 3 s. 60–61; zestaw kart dla grup, tekst baśni, kartki z wyrazami z rz, kartki, flamastry, patyczki do lodów, kolorowe piórka, klej typu wikol, wachlarze, piłki do minikoszykówki, papierowa listwa;

dodatkowo: kartki z rzeczownikami.

127. Czy to możliwe?


opowiadanie samodzielnie przeczytanego fragmentu lektury „Karolcia”, rozmowa kierowana na temat przeczytanego fragmentu, uzupełnianie zdań na temat bohaterki lektury „Karolcia”, metryczka lektury, wpisywanie w zdania liczebników w odpowiedniej formie, stopniowanie przymiotników, pisanie życzenia do niebieskiego koralika

Uwaga! W tym dniu należy polecić uczniom przeczytanie całej książki „Karolcia”.

1.1a, 1.1c, 1.2b, 1.2d, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.1

rozwiązywanie zadań; obliczenia

w zakresie 1000; kwintal7.4, 7.7, PP
kozłowanie i podania piłki do minikoszykówki – zabawy ze współzawodnictwem

10.3a, 10.3cmuzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka refrenu piosenki „Magiczne miejsce”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 3 s. 93–94, M. cz. 3 s. 62–63; kilka wypełnionych różnej wielkości worków, kartki, koraliki, flamastry, różne wydania książki „Karolcia”, książka „Witaj Karolciu!”, słownik pisarzy, szary papier z wykreślona piramidą, karteczki samoprzylepne, piłki, piłki do minikoszykówki.

128. W świecie mitów


wyjaśnianie pojęć „mit” i „mitologia”, słuchanie mitu czytanego przez nauczyciela, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, rozmowa na temat darów Prometeusza: nadziei i ognia zainspirowana pointą mitu, rozmowa na temat dawania nadziei i sposobów, w jaki można innych pocieszyć, uzupełnianie zdań na temat mitu, odczytywanie i wyjaśnianie morału, dobieranie określeń pasujących do bohaterów mitu, opowiadanie własnej wersji mitu z uwzględnieniem zmiany zachowania wybranej postaci, stopniowanie przymiotników

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3e, 1.3f, 1.3g, PP, 5.1

sprawdzam siebie; powtórzenie wiadomości

7.4, 7.5, 7.7 (w rozszerzonym zakresie liczbowym)
minikoszykówka – ćwiczenia w rzutach do kosza i podaniach do partnera

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka 2. zwrotki piosenki „Magiczne miejsce”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 57–59, Ćw. cz. 3 s. 95–96, M. cz. 3 s. 65–66; kartki, flamastry, kartki z liczbami, książki z mitami, ozdobiona puszka, kartka z napisem „nadzieja”, słownik języka polskiego, kartki z opisem sytuacji, piłki do minikoszykówki;

dodatkowo: karteczki samoprzylepne.

129. Wizyta w teatrze


swobodne wypowiedzi na temat wizyt w teatrze, wypowiedzi na temat zawodów związanych z teatrem na podstawie informacji podanych w podręczniku oraz własnej wiedzy, dopasowywanie nazw zawodów pracowników teatru do wykonywanej pracy, czytanie wiersza, dobieranie właściwych zakończeń zdań na podstawie wiersza, odczytywanie informacji z plakatu teatralnego, wymyślanie i opisywanie zastosowań dla przedstawionych rekwizytów, stopniowanie przymiotników, wstępne grupowe przygotowania przedstawienia znanej baśni

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP, 5.8

sprawdzenie wiadomości

7.4, 7.5, 7.7 (w rozszerzonym zakresie liczbowym)


niebezpieczne śmieci

6.6


Teoria – lalki teatralne, marionetki – majsterkowanie

4.2b, 9.2c, 9.3a
muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka 3. zwrotki piosenki „Magiczne miejsce”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 60–61, Ćw. cz. 3 s. 97–99, M. cz. 3 s. 66–67, Teczka artysty s. 42–43; po 3 kostki do gry na parę, przedmioty codziennego użytku, lalki teatralne zgromadzone w klasie, filc, nici, igła, nożyczki, sznurek, 2 patyczki, plastelina, papier kolorowy, taśma klejąca, materiały niezbędne do przygotowania przedstawienia.

130. Sprawdzam siebie. Magia teatru


ciche czytanie tekstu informacyjnego o teatrze, pisanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, stopniowanie przymiotników, pisanie zdań na temat ilustracji z wykorzystaniem przyimków: na, pod, zza, obok (bez wprowadzania terminu), Nasz teatrzyk mały – kontynuowanie przygotowywania i prezentacja przedstawienia dla dzieci z innych klas

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 1.3g, PP, 5.3


Gramatyczne wyścigi – dydaktyczna zabawa bieżna

10.3c

nauka piosenki „Magiczne miejsce”, aktywne słuchanie muzyki, śpiewanie i granie kołysanki „Był sobie król”, zabawa w teatrzyk do piosenki

3.1a, 3.1c, 3.2a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 3 s. 100–101; książka Tove Jansson „Lato Muminków”, komputer, rzutnik, ekran, kartki z rzeczownikami związanymi z teatrem, drobne zabawki, flamastry, arkusze papieru z narysowanym słojem;

dodatkowo: karton, flamastry, kredki, nożyczki, klej, wycinki z gazet, programy teatralne, foldery z repertuarem teatralnym.

– uważnie słucha wypowiedzi innych 1.1a

– uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela 1.1a

– czyta teksty ze zrozumieniem i wyszukuje w nich potrzebne informacje 1.1b, 1.1c

– wskazuje przyczyny i skutki zachowań bohaterów i wydarzeń 1.1c, 1.2d

– czyta ze zrozumieniem 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– ocenia zachowanie bohaterów opowiadania 1.2d

– określa bohaterów, czas i miejsce wydarzeń 1.2b

– czyta wiersze dla dzieci 1.2c

– wypowiada się na temat samodzielnie przeczytanej lektury 1.2d

– wyjaśnia myśl przewodnią baśni 1.2d

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– pisze o tym, co jest w życiu najważniejsze 1.3a

– uzupełnia metryczkę książki 1.1c, 1.3f

– pisze życzenia do koralika 1.1d, 1.3f

– opowiada własną wersję mitu 1.3a

– uczestniczy w rozmowie na temat życiowych wartości 1.3c

– wie, że nazwy uczuć są rzeczownikami 1.3c

– zapisuje w zdaniach przymiotniki w odpowiedniej formie 1.3c, 1.3f

– wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych i powiedzeń 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– wie, co to jest mit PP

– stopniuje przymiotniki PP

– bogaci słownictwo związane z teatrem 1.3c

– zna i wyjaśnia wybrane pojęcia związane z teatrem 1.3c, PP

– tworzy związki wyrazowe rzeczownika z przymiotnikiem 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z „rz” 1.3f

– bierze udział w przygotowaniu i prezentacji przedstawienia teatralnego PP

– rozumie umowne znaczenie rekwizytu PP

– rozróżnia podstawowe rodzaje lalek teatralnych PP

– śpiewa piosenkę „Magiczne miejsce” 3.1a

– aktywnie słucha muzyki 3.1c

– śpiewa i gra kołysankę „Był sobie król” 3.1a

– bawi się w teatr do muzyki 3.2a

– wykonuje marionetkę według podanej instrukcji 4.2b, 9.2c, 9.3a

– odróżnia dobro od zła 5.1

– czuje potrzebę niesienia pomocy innym ludziom 5.1

– wie, że nie należy tracić nadziei nawet w najtrudniejszych chwilach PP

– zgodnie współpracuje w zabawie i pracy 5.5

– zna wybrane zawody związane z teatrem i wie na czym polega ich rola 5.8

– ma świadomość istnienia śmieci nietypowych i niebezpiecznych 6.6

– dodaje i odejmuje w zakresie 1000 i rozwiązuje zadania 7.4, 77

– wykonuje obliczenia w zakresie 1000 7.4, 7.5, 77

– mnoży i dzieli setki 7.5

– wie, co to jest kwintal PP

– wykonuje wachlarz, łącząc patyczki i piórka za pomocą kleju 9.2c, 9.3a

– kozłuje i podaje piłkę do minikoszykówki 10.3a

– chętnie uczestniczy w zabawie dydaktycznej ze współzawodnictwem 10.3c

Wielkanoc


Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə