Elementarz-rozkład-klasa III semYüklə 1,16 Mb.
səhifə16/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7.5, 7.7, 7.8
Pozdrowienia z … – wykonanie projektu pocztówki

4.2b, 9.3b


ćwiczenia motoryczne kształtujące szybkość, moc i siłę

10.3c

muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka 2. zwrotki piosenki „Nie ma jak dom”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 76–77, Ćw. cz. 4, s. 21–23, M. cz. 4 s. 16–17; CD z hymnem Polski, mapa fizyczna Europy, słowniki języka polskiego, widokówki, wycięte ilustracje ciekawych miejsc, kartki z bloku, pastele, pisaki, klej, kartoniki z cyframi, 2 piłki, pachołki;

dodatkowo: wiersz o ojczyźnie, etykieta z wyrazem ojczyzna, arkusz papieru, farby, wycinki z czasopism i folderów.

139. Wielki Polak, wielki człowiekswobodne wypowiedzi dzieci na temat papieża, wskazanie na mapie Włoch, Rzymu i Watykanu, słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, rozmowa na temat życia papieża polskiego pochodzenia – Jana Pawła II, rozwiązywanie krzyżówki na podstawie informacji zawartych w podręczniku, redagowanie wypowiedzi na temat Jana

Pawła II, stopniowanie przymiotników, układanie zdań z przymiotnikami w stopniu najwyższym1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.7

mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100; nazywanie liczb w mnożeniu, dzieleniu, dodawaniu i odejmowaniu; rysowanie drugiej połowy figury

7.4, 7.5, 7.17

góry w Polsce (tatry, Karkonosze, Bieszczady), roślinność i zwierzęta, piętra roślinne w górach

6.3, 6.4

Jan Paweł II – wykonanie portretu

4.2a
muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka 3. zwrotki piosenki „Nie ma jak dom”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 78–81, Ćw. cz. 4 s. 24–27, M. cz. 4 s. 18–19; krzyżówka z hasłem, słownik języka polskiego, mapa Europy, fakty z młodych lat życia Karola zapisane na paskach papieru, oś czasu, piłka;

dodatkowo: etykieta z określeniem Wielki Polak, paski papieru, pisaki, CD z dowolnie wybranymi nagraniami piosenek związanych z Janem Pawłem II.

140. Dzień odkrywców. Papieskie ścieżki


czytanie informacji na temat miejsc pobytu Jana Pawła II, rozwiązywanie rebusów – zaznaczanie ulubionego ciastka papieża, gromadzenie informacji na temat wędrówek i pielgrzymek Jana Pawła II, układanie zdania z ciągu wyrazowego, zapisywanie rozmowy dziecka z papieżem

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.7
zwierzęta tatrzańskie – pogłębienie wiedzy przyrodniczej

6.3, 6.4
zabawy z piłką – ćwiczenia w podawaniu piłki nogą

10.3a

nauka piosenki „Nie ma jak dom”, powtórzenie wiadomości o polskich tańcach ludowych, granie na fletach melodii „Przez wodę, koniczki”, realizacja akompaniamentu perkusyjnego, nauka kroków poloneza

3.1a, 3.1c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 82, Ćw. cz. 4 s. 28–29, działania z hasłem, mapa Europy, mapa fizyczna Polski, globus, albumy, książki, widokówki i inne pamiątki, plastelina lub modelina, pocztówka z wizerunkiem pomnika poświęconego papieżowi, etykieta z napisem Jan Paweł II, paski papieru;

dodatkowo: plany rodzinnej miejscowości lub pobliskiego miasta, wizerunek herbu papieskiego, Internet.

– uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych 1.1a

– wyjaśnia znaczenie tytułu opowiadania 1.3a

– czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci 1.1b

– układa wyrazy w kolejności alfabetycznej 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– uzupełnia kartki z kalendarza nazwami świąt majowych 1.1c, 1.d, 1.3f

– korzysta z różnych źródeł informacji i wnioskuje o zawartych treściach 1.1c

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– opisuje obrazy w uproszczony sposób 1.3a

– pisze dialog 1.3a, 1.3f

– pisze notatkę o papieżu – Janie Pawle II 1.3a, 1.3f

– odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat Jana Pawła II 1.3c

– stopniuje przymiotniki 1.3c

– odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu informacyjnego 1.3c

– tworzy zdania złożone za pomocą spójników 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– pisze nazwy świąt narodowych wielką literą 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „h” 1.3f

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z „rz” 1.3f

– pisze przeczenie „nie” z przymiotnikami 1.3f

– śpiewa piosenkę „Nie ma jak dom” 3.1a

– utrwala wiadomości o poznanych polskich tańcach ludowych 3.1a, 3.1c

– gra na flecie melodię „Przez wodę, koniczki” 3.1a

– wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych 3.1a

– tańczy poloneza 3.1a

– wykonuje portret papieża 4.2a

– wykonuje pocztówkę według własnego projektu 4.2b, 4.3b

– wykonuje i układa puzzle według instrukcji 4.2b, 4.3b

– zna i szanuje symbole narodowe 5.7

– zna słynnych Polaków i wie, czym się zasłużyli 5.7

– zna postać Jana Pawła II 5.7

– wymienia i nazywa rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla polskich gór 6.3, 6.4

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w Tatrach 6.3, 6.4

– oblicza iloczyny i ilorazy w zakresie 100 7.5

– rozwiązuje zadania, stosując mnożenie i dzielenie w zakresie 100 7.5, 7.7

– rozwiązuje zadania związane z obliczaniem ilości, ceny i wartości 7.7, 7.8

– rozwiązuje zadania z zastosowaniem miar pojemności 7.11

– rysuje drugą połowę figury symetrycznej 7.17

– chwyta, kozłuje i podaje do partnera piłkę 10.3a

– ćwiczy podania piłki nogą 10.3a

– wykonuje proponowane ćwiczenia ruchowe 10.3c


XXIX krąg tematyczny: W świecie książek
Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

141. Kto lubi czytać?


słuchanie opowiadania „Sposób na Adama” czytanego przez nauczyciela, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu kierowana pytaniami, numerowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu, porządkowanie kart

tytułowych książek w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów, rodzaje rzeczowników, klasowa sonda na temat tego, co najchętniej dzieci czytają, uzupełnianie danych na temat czytelnictwa w klasie, różnica między biblioteką, księgarnią i antykwariatem, pisanie zdań na temat ulubionej książki, prezentowanie ulubionych książek, tworzenie listy polecanych do przeczytania, zorganizowanie wystawki ulubionych książek, wypowiedzi na temat poszanowania książek, rozmowa kierowana na temat korzyści płynących z czytania książek1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d

mierzenie odcinków – centymetry i milimetry; rysowanie odcinków według podanych warunków

7.9, 7.16
Mol książkowy – kompozycja przestrzenna

4.2a

zabawy z elementem współzawodnictwa doskonalące skoki z odbicia jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami

10.2b, 10.3c

muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka 1. zwrotki piosenki „Książki, książki, książki”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 83–85, Ćw. cz. 4 s. 30–32, M. cz. 4 s. 20–21, Teczka artysty s. 47; tektura, papier pakowy, makulatura, sznurki, kredki, flamaster, ołówek, farby, klej, nożyczki, linijki, paski z hasłem, ulubione książki, różne rodzaje kart, litery alfabetu, kolorowe paski, kreda w dwóch kolorach, szarfy, miara długości 5 m, materiał do wyznaczania linii, 2 stojaki, 2 balony, poprzeczka, sznurek, chorągiewki;

dodatkowo: kartoniki z wyrazami.

142. Świat gazet i czasopism


przegląd i wypowiedzi na temat czasopism zgromadzonych w klasie, czytanie tekstu informacyjnego na temat czasopism, wyjaśnienie czym różnią się od siebie czasopisma, uzupełnianie zdań nazwami rodzajów czasopism, wielka litera w tytułach gazet – wprowadzenie zasady, pisanie listy czasopism znajdujących się w bibliotece szkolnej, uzupełnianie ogłoszenia do gazety, rebusy z wyrazami z „h”

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 1.3g

rozwiązywanie zadań – obwód kwadratu, prostokąta, trójkąta

7.7, 7.16

krążenie wody w przyrodzie

6.5
zabawy ruchowe przy muzyce

10.3c

muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka refrenu piosenki „Książki, książki, książki”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 86, Ćw. cz. 4 s. 33–35, M. cz. 4 s. 22–23; czasopisma, plansze do tworzenia katalogów, słowniki ortograficzne, flamastry, kartki w kratkę, kartki z ukrytymi tytułami czasopism, magnetofon lub odtwarzacz CD, chustki;

dodatkowo: numery „Świerszczyka”, blok rysunkowy, kredki, flamastry, nożyczki, klej, artykuły i ilustracje z czasopism.

143. Spotkanie z Karolcią


swobodne wypowiedzi dzieci na temat samodzielnie przeczytanej lektury Karolcia”, omówienie świata przedstawionego w książce, wypisywanie postaci występujących w lekturze (pojęcie „główny bohater”), dobieranie przymiotników do postaci, kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące wybranych bohaterów lektury w oparciu o zgromadzone słownictwo, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, wykreślanka z wyrazami z „h”

1.1a, 1.1c, 1.2b, 1.2c,.1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

w zakresie 100 – obliczenia pieniężne; rozwiązywanie zadań – temperatury7.4, 7.5, 7.8, 7.12
Koralik – wykonanie koralika z masy solnej

4.2b, 9.2a, 9.3a
muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka 2. zwrotki piosenki „Książki, książki, książki”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 4 s. 36–37, M. cz. 4 s. 24–25; książki M. Krüger, koraliki, pudełko, kredki, kartki z bloku, rekwizyty do scenek, plansza do zapisywania życzeń, karteczki z wypisanymi cechami, matematyczne koraliki, masa solna;

dodatkowo: testy znajomości lektury, fragmenty tekstu lektury, kredki, flamastry, karton.

144. Przygody Karolciopowiadanie przez dzieci przygody Karolci, która im się najbardziej spodobała, numerowanie zdań na podstawie kolejności wydarzeń w lekturze (związanych z ratowaniem ogrodu dziecięcego, zamiana zdań z wypowiedzią na zdania opisujące wypowiedź, wydarzenia prawdopodobne i nieprawdopodobne opisane w lekturze, pisanie opowiadania o nowej przygodzie

Karolci, wyodrębnienie wyrazów z „h”, pisanie życzenia do koralika z wybranym wyrazem z „h”1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.1, 5.2

odczytywanie danych z ilustracji lub tabeli – rozwiązywanie zadań

7.7
wykonanie projektu placu zabaw

4.2b

gry i zabawy ogólnorozwojowe rozwijające psychomotorykę

10.3c

muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka 3. zwrotki piosenki „Książki, książki, książki”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 4 s. 38–39, M. cz. 4 s. 26–27; egzemplarze lektury, eliminatka literowa, kredki, karton, arkusz z imionami bohaterów, szary papier z osią czasu, paski z tytułami wydarzeń, piłeczki, zagadki ortograficzne, farby, pastele, flamastry, szarfy, piłki;

dodatkowo: fragmenty tekstu lektury, kredki, flamastry, karton, kartki z działaniami i wynikami.

145. Potyczki językowe. Zamieszanie z samym „h”głośne czytanie wiersza, wyszukiwanie w wierszu i w słowniku ortograficznym wyrazów z „h” w różnych pozycjach, układanie wesołej historyjki z wyrazami z „h”, rozszyfrowanie wyrazów z „h” i łączenie ich z wyjaśnieniami, tworzenie wyrazów z „h” poprzez zamianę jednej z liter innych wyrazów, wyrazy bliskoznaczne, układanie wyrazów z sylab, rozwiązywanie krzyżówki połączone z wyszukiwaniem błędów w wyjaśnieniach, ortograficzne kalambury – zabawa dydaktyczna.

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

zabawy matematyczne utrwalające mnożenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

7.4, 7.5


nauka piosenki „Książki, książki, książki”, słuchanie przykładów muzyki ilustracyjnej, grupy instrumentów muzycznych, wykonywanie ilustracji muzycznej na instrumentach perkusyjnych

3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.2a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 87, Ćw. cz. 4 s. 40–41; krzyżówki, worek z przedmiotami, tabele do wpisywania części mowy, kartoniki z wyrazami z h, domino, kartki, piłka;

dodatkowo: siatki do statków ortograficznych.

– uważnie słucha wypowiedzi oraz tekstów czytanych przez nauczyciela i innych 1.1a

– czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci, wyciąga z nich wnioski 1.1b

– wyszukuje wyrazy w słowniku ortograficznym 11.1c

– porządkuje w kolejności alfabetycznej karty tytułowe 1.1c

– wyszukuje w książce odpowiednie fragmenty 1.1c

– czyta tekst informacyjny 1.1b

– wie, czym różnią się od siebie czasopisma 1.1c

– wyszukuje w wierszu potrzebne wyrazy 1.1c

– odczytuje dane z tabeli i ilustracji 1.1c

– reklamuje w wybrany przez siebie sposób ulubioną książkę 1.1d, 1.3a

– wskazuje w tekście głównych bohaterów 1.2b

– czyta ze zrozumieniem wiersze dla dzieci 1.2c

– recytuje z pamięci fragment wiersza 1.2c

– wymienia ulubione książki 1.2d

– czyta lekturę wyznaczoną przez nauczyciela 1.2d

– zna korzyści płynące z czytania książek 1.2d

– wypowiada się na temat lektury 1.2d

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– numeruje zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń 1.3a

– układa plan wydarzeń 1.3a

– uzupełnia ogłoszenie do gazety 1.3a

– pisze samodzielnie opowiadanie o wymyślonej przygodzie 1.3a

– opowiada przygody głównej bohaterki lektury 1.3a

– uczestniczy w rozmowie na temat czytelnictwa czasopism dla dzieci 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– poprawnie pisze tytuły 1.3f

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z „h” 1.3f

– pisze poprawnie wyrazy z „h” 1.3f

– śpiewa piosenkę „Książki, książki, książki” 3.1a

– poznaje muzykę ilustracyjną 3.1b

– określa grupy instrumentów muzycznych 3.1c

– wykonuje ilustrację muzyczną 3.2a

– wykonuje kompozycję przestrzenną 4.2a

– wykonuje z masy solnej koralik według własnego pomysłu 4.2b, 9.2a

– projektuje plac zabaw 4.2b

– wie, co jest dobre a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi 5.1

– podejmuje obowiązki domowe, i rzetelnie je wypełnia 5.2

– rozumie istotę krążenia wody w przyrodzie 6.5

– dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100 7.4, 7.5

– odczytuje dane z tabeli i rozwiązuje zadania 7.7

– odczytuje temperaturę 7.12

– mierzy i rysuje odcinki zgodnie z podanym warunkiem 7.16

– oblicza obwody figur geometrycznych 7.16

– zachowuje ład i porządek w miejscu pracy 9.3a

– wykonuje skoki obunóż i jednonóż 10.2b, 10.3c

– wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce 10.3c

– biega, skacze, rzuca piłkę 10.3a


XXX krąg tematyczny: Maj wokół nas


Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

146. Zielono mi


czytanie wiersza, opisywanie dywanu przedstawionego w wierszu, wyszukiwanie w tekście materiałów, z których będzie utkany dywan i komu będzie służył, wyszukiwanie czynności wykonywanych przez wiosnę – dobieranie do nich rzeczowników, rysowanie ilustracji do wiersza „Dywan”, kolorowanie pól z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami, zaznaczanie

czasowników w czasie przeszłym, pisanie rozwinięcia opowiadania na podstawie ilustracji i podanego słownictwa, rozmowa na temat zachowania bezpieczeństwa podczas burzy1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.9

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie setek w zakresie 1000; porównywanie liczb trzycyfrowych

7.4, 7.5, 7.3

rozmowa na temat zachowania bezpieczeństwa podczas burzy

6.10

gry i zabawy zespołowe – wyścigi rzędów, rzuty do celu

10.3c, 10.4e

muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka 1. zwrotki piosenki „Walczyk dla mamy”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 88, Ćw. cz. 4 s. 42–43, M. cz. 4 s. 28–29; chusta animacyjna, etykiety z czasownikami i rzeczownikami, tabela, kartki z liczbami, monety i banknoty z hasłem wycięte z papieru, hula-hoop, woreczki;

dodatkowo: kartki w kratkę, pisaki, Internet, książki przyrodnicze, etykieta z napisem burza.

147. Woda – bezcenny dar


czytanie tekstu informacyjnego o zbiornikach wodnych, udzielanie odpowiedzi na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu, wody stojące i wody płynące – wpisywanie nazw, dopisywanie wyrazów pokrewnych, zapisywanie pomysłów na temat: Co robi woda? wyjaśnianie i stosowanie w wypowiedziach powiedzeń związanych z wodą, wymyślanie zakończenia opisanej sytuacji

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

rozwiązywanie zadań, w tym na porównywanie różnicowe – obliczenia w zakresie 1000

7.7, PP

zbiorniki wodne – wody płynące i stojące, zbiorniki utworzone przez człowieka

6.2, 6.6
ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami – rzucanie, chwytanie i kozłowanie

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka refrenu piosenki „Walczyk dla mamy”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 89, Ćw. cz. 4 s. 44–47, M. cz. 4 s. 30–31; rysunek kropli wody z napisanymi sylabami pocięty na części, globus, dwie szklanki, woda, cukier, sól, plastikowe łyżeczki, mapa pomysłów, karty pracy z mapą do uzupełnienia i wklejenia do zeszytu, etykiety z nazwami czynności, mapa fizyczna Polski, księga przysłów i powiedzeń, kartoniki z cyframi od 0 do 9, piłki koszykowe, szarfy;

dodatkowo: kartki w kratkę, pisaki, arkusze brystolu, farby.

148. Kto mieszka w jeziorze?


słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela, ocena zachowania żurawia i czapli, rozmowa na temat sytuacji, w której trudno było dzieciom podjąć decyzję, udzielanie rad bohaterom, czytanie wiersza z podziałem na role, odgrywanie w parach scenki przedstawiającej oświadczyny żurawia i czapli, uzupełnianie dialogu czapli z żurawiem, kończenie zdań przymiotnikami opisującymi zachowanie żurawia i czapli, wykreślanie niepotrzebnych wyrazów w zdaniach porównujących wygląd czapli i żurawia, układanie pytań, wyrazy z „ż”, czytanie tekstu informacyjnego o ekosystemie jezioraDostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə