Elementarz-rozkład-klasa III sem


a, 1.1c, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP, 5.1, 5.3Yüklə 1,16 Mb.
səhifə17/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

1.1a, 1.1c, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP, 5.1, 5.3

rozwiązywanie zadań – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

7.4, 7.5, 7.7

ekosystem jeziorny – przykłady roślin i zwierząt

6.2, 6.4

Jezioro w słoiku – kompozycja przestrzenna

9.2c
muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka 2. zwrotki piosenki „Walczyk dla mamy”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 90–93, Ćw. cz. 4 s. 48–50, M. cz. 4 s. 32–33, Teczka artysty s. 48; słowniki ortograficzne, kartki z nazwami zwierząt i roślin wodnych i nadwodnych, książki przyrodnicze, mapa fizyczna Polski, kartki z bloku, kredki, słoiki, modelina, farby, pędzle, piasek, kamyki, dwa pudełka, kolorowe żetony;

dodatkowo: kartki w kratkę, pisaki, dwa pudełka, kolorowe żetony.

149. Moja mama jest wspaniałasłuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego tekstu, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat niespodzianek przygotowywanych swoim mamom, uzupełnianie zdań na podstawie opowiadania „Zamiana”, pisownia „nie” z czasownikami, zapisywanie w kolejności alfabetycznej czasowników z końcówką „-uje”, pisanie zaproszenia na klasową uroczystość z okazji Dnia Matki

1.1a, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.2

sprawdzam siebie; powtórzenie wiadomości

7.4, 7.5, 7.7
książka dla mamy – papieroplastyka (np. komiks, wiersze, prace plastyczne dzieci)

4.2b

gry i zabawy bieżne na placu zabaw

10.3c, 10.4e

muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka 3. zwrotki piosenki „Walczyk dla mamy”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 94–95, Ćw. cz. 4 s. 51–53, M. cz. 4 s. 34–35; słowniki języka polskiego, kalendarz ścienny, majowa kartka z kalendarza, kartki z bloku, wiersze poświęcone mamie, prace plastyczne, naklejki, klej, kredki, zaproszenia z różnych okazji, kartki z bloku technicznego, pisaki, szarfy, chorągiewki, papierowe serce;

dodatkowo: CD z dowolnymi piosenkami o mamie, kolorowe kartki z bloku, zielona bibuła.

150. Sprawdzam siebie. Maj pachnący kwiatami


ciche czytanie ze zrozumieniem, „prawda/fałsz” – sprawdzenie zrozumienia przeczytanego tekstu, porządkowanie nazw kwiatów według kolejności alfabetycznej, rozpoznawanie i zapisywanie w tabeli rzeczowników, czasowników i przymiotników, tworzenie rodziny wyrazu „hodowca”, pisownia wyrazów z „h” i „ch”, dopisywanie do bezokoliczników czasowników w formie osobowej i z przeczeniem „nie”

Uwaga! W tym dniu należy zadać przeczytanie książki R. Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

obliczenia w zakresie 1000

7.4, 7.5, 7.7spacer i zabawy w terenie

10.3c

\

nauka piosenki „Walczyk dla mamy”, wykonanie układu ruchowego do piosenki, granie utworu „Nutki dla mamy”, wyrażanie muzyki środkami plastycznymi

3.1a, 3.2a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 4 s. 54–55; zagadki o kwiatach, albumy i atlasy o kwiatach, poradniki i czasopisma ogrodnicze, opakowania po kosmetykach i herbatach ziołowych, zgromadzone słownictwo pomocnicze, CD z muzyką Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”, pocztówki i reprodukcje obrazów z kwiatami, etykiety z działaniami, hula-hoop;

dodatkowo: etykieta z napisem kwiat, kolorowy papier, po 3 słomki do napojów dla każdego dziecka, szablony kwiatów.

– uważnie słucha wypowiedzi oraz tekstów czytanych przez nauczyciela i innych 1.1a

– czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski 1.1b

– potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 1.1c

– wyszukuje w tekście odpowiednie fragmenty 1.1c

– czyta tekst ze zrozumieniem teksty 1.1b

– czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne 1.1b

– ocenia zachowanie bohaterów wiersza 1.3a

– czyta wiersz dla dzieci 1.2c

– czyta wiersz z podziałem na role 1.2c

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– pisze opowiadanie zachowując trójczłonową budowę 1.3a

– pisze zakończenie opowiadania fantastycznego 1.3a

– pisze zaproszenie pamiętając o wszystkich koniecznych informacjach 1.3a, 1.1d

– wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu 1.3c

– wyszukuje w zadaniach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki 1.3c

– prowadzi konstruktywną rozmowę 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ż” 1.3f

– poprawnie pisze przeczenie „nie” z czasownikami 1.3f

– poprawnie pisze czasowniki z przeczeniem „nie” i z zakończeniem „-uje” 1.3f

– pisze poprawnie w zakresie poznanych reguł 1.3f

– odgrywa role w scenkach dramowych PP

– śpiewa piosenkę „Walczyk dla mamy” 3.1a

– wykonuje układ ruchowy do piosenki 3.1a

– gra utwór „Nutki dla mamy” 3.1a

– wykonuje pracę plastyczną inspirowaną słuchaną muzyką 3.2a

– wykonuje książeczkę dla mamy 4.2b

– zdaje sobie sprawę z trudności podejmowania niektórych decyzji 5.1, 5.3

– wie, jak okazywać szacunek mamie 5.2

– zna numer alarmowy 5.9

– wie, jak zachować się w czasie burzy i co zrobić w razie wypadku 6.10

– rozpoznaje wiosenne kwiaty 6.4

– podaje przykłady roślin i zwierząt żyjących w jeziorze 6.2

– odróżnia wody stojące od płynących i zbiorniki sztuczne 6.2, 6.6

– wykonuje trzy podstawowe działania na setkach w zakresie 1000 7.4, 7.5

– rozwiązuje zadania z wykorzystanie czterech podstawowych działań 7.4, 7.5, 7.7

– sprawdza zdobyte wiadomości i umiejętności z matematyki 7.4, 7.5, 7.7

– rozwiązuje zadania tekstowe w zakresie 1000 7.7

– wykonuje kompozycję w słoiku 9.2c

– chwyta, kozłuje i podaje do partnera piłkę 10.3a

– bierze udział w grach i zabawach, respektując ustalone zasady 10.3c, 10.4e

– bierze udział w zabawach w terenie 10.3c, 10.4e


XXXI krąg tematyczny: W świecie dzieci
Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

151. Mamy swoje prawa


swobodne wypowiedzi dzieci na ich praw, głośne czytanie wiersza o prawach dziecka, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat praw dziecka wymienionych w wierszu, rozmowa na temat obowiązków, jakie powinny mieć dzieci, wyszukiwanie informacji na temat Rzecznika Praw Dziecka – jego funkcji i przedstawicieli, wklejanie odpowiednich praw pod ilustracjami, zaznaczanie zdań prawdziwych i fałszywych, wyrazy bliskoznaczne do wyrazu „dziecko”, zapisywanie skróconych wersji praw (zamiana czasowników na rzeczowniki)

1.1a, 1.1c, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

sprawdzenie wiadomości; rozwiązywanie różnych zadań

7.4, 7.5, 7.7
Mam prawo do… – ilustracja wybranego prawa

4.2a

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka 1. zwrotki piosenki „Na cztery i na sześć”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 96–97, Ćw. cz. 4 s. 56–57, M. cz. 4 s. 36–37; karta z wynikami, puzzle z ilustracją postaci, rozsypanka sylabowa na tablicę, egzemplarze Konwencji o prawach dziecka, karty z danymi dotyczącymi Rzecznika Praw Dziecka, Internet, kartki z bloku rysunkowego A3, kredki, flamastry, markery, nożyczki, klej, wycinki z czasopism przedstawiające dzieci w różnych sytuacjach;

dodatkowo: rekwizyty zgromadzone w klasie.

152. Mamy swoje marzenia


swobodne wypowiedzi dzieci na temat tego, kogo lub co zabrałyby opuszczając dom, słuchanie wiersza „Wędrówka” czytanego przez nauczyciela, ustalenie dokąd i z kim się wybiera osoba mówiąca w wierszu, rozmowa na temat uczuć osoby mówiącej i przyczyn opuszczenia domu bez najbliższych, wypowiedzi na temat dziecięcych marzeń, łączenie fragmentów zdań na podstawie wiersza, wykreślanie wyrazów niepasujących do pozostałych ze względu na zasadę pisowni, zastępowanie fragmentów zdań przysłówkami z ramki, opisywanie miejsca, do którego mogła dotrzeć osoba wypowiadająca się w wierszu, wypowiedź na temat spełniania dziecięcych marzeń za pomocą czarodziejskiej różdżki

1.1a, 1.1c, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

liczby do 10 000; zapis słowny tysięcy

PP

Od poczwarki do motyla – rozwój zwierząt – podsumowanie wiadomości

6.4

„Spinaki” – zabawka – majsterkowanie

9.2c


żonglowanie, przenoszenie lasek i partnerów – ćwiczenia zręcznościowe

10.2c

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka refrenu piosenki „Na cztery i na sześć”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 98–99, Ćw. cz. 4 s. 58–60, M. cz. 4 s. 38–39, Wyprawka: banknot 100 zł; kartki z zapisanymi liczbami, spinacze do bielizny, klej, nożyczki, włóczka, gruby papier kolorowy, filc lub inny materiał, „Marsz gladiatorów” J. Fučika, dzwonki, piłeczki tenisowe, ławeczki, liny, plastikowe talerze;

dodatkowo: kartki w czterech kolorach do podziału na grupy, 4 duże karty w tych samych kolorach, 4 koce lub maty, kartki w kolorach grup, flamastry, materiały do budowy życia na wyspie.

153. Dobry doktor


słuchanie „Opowieści o Januszu Korczaku” czytanego przez nauczyciela, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu kierowana pytaniami do niego, wyszukiwanie tytułów książek napisanych przez J. Korczaka, wskazywanie zdań zgodnych z treścią opowiadania, wyjaśnianie znaczenia hasła, czytanie notatki o Korczaku – zmiana zdań zapisanych w czasie teraźniejszym na czas przeszły, zamiana dialogu z narracją na zdanie złożone – proste, wyrazy z „ż”

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 1.3g, 5.7

zapis liczb do 10 000 cyframi i słowami; brutto, netto, tara

7.10, PPćwiczenia doskonalące umiejętność podawania, chwytania i kozłowania piłki

10.3a

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka 2. zwrotki piosenki „Na cztery i na sześć”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 100–101, Ćw. cz. 4 s. 61–62, M. cz. 4 s. 40–41; arkusz papieru, marker, kartki samoprzylepne, flamastry, kartki z liczbami i sylabami, materiały źródłowe o J. Korczaku, dostęp do komputera i Internetu, książki dla dzieci J. Korczaka, kartki z zapisanymi liczbami od 1000 do 10 000, piłki;

dodatkowo: zdjęcie pomnika Janusza Korczaka w Warszawie, plastelina, podkładki.

154. Niełatwo przyznać się do winyczytanie opowiadania „Norka”, opowiadanie o tym, co się wydarzyło w łazience, ocena zachowania bohaterki opowiadania, ustalenie, dlaczego bohaterka przyznała się do winy i kogo należy przeprosić, rozmowa na temat sytuacji, w których dzieciom trudno było przyznać się do winy, ustalenie kolejności zdarzeń w opowiadaniu – zamiana zdań na równoważniki, odgrywanie w parach scenki rozmowy Norki z Ulą, redagowanie wypowiedzi Norki, pisanie zdań na temat zachowania Uli z wykorzystaniem podanego słownictwa, tworzenie czasowników i uzupełnianie nimi zdań, przymiotniki o znaczeniu przeciwnym, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, utrwalenie poznanych zasad ortograficznych

1.1a, 1.1c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.1, 5.3

porównywanie liczb wielocyfrowych

7.3, PPćwiczenia, gry i zabawy ruchowe z piłką, rzucanie, chwytanie i kozłowanie

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka 3. zwrotki piosenki „Na cztery i na sześć”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 102–103, Ćw. cz. 4 s. 63–65, M. cz. 4 s. 42–43; fragmenty muzyki o zróżnicowanym nastroju, lusterka, kartki z zapisanymi liczbami od 1000 do 10 000, piłki, chorągiewki;

dodatkowo: kartki z bloku rysunkowego, flamastry, kartki z przymiotnikami, karteczki, pudełko lub worek.

155. Dzień odkrywców. Co nas czeka w czerwcu?


„Czerwiec” – czytanie karty z kalendarza, czerwcowe święta, informacje na temat czerwcowej pogody i zmian w przyrodzie, czytanie, uzupełnianie i wyjaśnianie przysłów związanych z czerwcem, najdłuższy dzień w roku, uzupełnianie kartek z kalendarza, wyszukiwanie nazw kwiatów i owoców ukrytych w zdaniach, tworzenie wyrazów z cząstką „mak”, rodzaj męski i żeński rzeczowników

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

liczby wielocyfrowe – rozwiązywanie łamigłówek matematycznych

PP

czerwcowa pogoda

6.1, 6.5
Wyszła chmura, będzie deszcz! – zabawa ruchowa

10.3c

nauka piosenki „Na cztery i na sześć”, poznanie ludowych zabaw dziecięcych, układanie akompaniamentu na instrumenty perkusyjne, granie na instrumentach perkusyjnych

3.1a, 3.2b

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 104–105, Ćw. cz. 4 s. 66–67; kartki ze znakami rzymskimi i literami hasła, kalendarze, jeden kalendarz kartkowy, kartki z napisami TAK i NIE, książki z przysłowiami, symbole pogody na tablicę, kartki samoprzylepne, flamastry, kredki, konturowe mapki Polski dla grup i małe dla każdego ucznia, skakanki, paski z kolorowego kartonu, zapałki, karton, nożyczki, klej, wycinki z gazet;

dodatkowo: kartki z wyrazami związanymi z czerwcem.

– uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela 1.1a

– uważnie słucha wypowiedzi innych 1.1a

– czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– czyta opowiadania dla dzieci 1.1b

– zna najważniejsze dni czerwca na podstawie informacji z kalendarza 1.1c

– czyta ze zrozumieniem informacje o czerwcu 1.1c

– wypowiada się na temat bohaterów wiersza 1.2b, 12d

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej opowiadaniem 1.2d

– ocenia zachowanie bohaterki opowiadania 1.2d

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– wypowiada się na temat własnych marzeń 1.3a

– prezentuje prognozę pogody 1.3a

– uczestniczy w rozmowach na temat praw dziecka 1.3c

– tworzy rzeczowniki od czasowników 1.3c

– podaje przymiotniki o znaczeniu przeciwnym i stopniuje je 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat marzeń osoby wypowiadającej się w wierszu 1.2d

– właściwie używa przysłówków określających sposób wykonywania czynności 1.3c

– wyjaśnia czerwcowe przysłowia 1.3c

– zabiera głos w rozmowach na temat idei Janusza Korczaka 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– zna podstawowe zasady pisowni wyrazów z „rz”, „ż”, „ó” i „ch” 1.3f

– zapisuje poprawnie wybrane liczby słowami 1.3f

– zna podstawowe zasady pisowni wyrazów z „rz” i „ó” 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ż” niewymiennym 1.3f

– przepisuje zdania z zamianą czasu czasowników 1.3g

– śpiewa piosenkę „Na cztery i na sześć” 3.1a

– zna ludowe zabawy dziecięce 3.1a

– układa akompaniament na instrumenty perkusyjne 3.2b

– gra na instrumentach perkusyjnych 3.1a

– wykonuje ilustrację wybranego prawa dziecka 4.2a

– zna wybrane prawa dziecka i stara się je respektować 5.5

– nie zrzuca winy na innych 5.1

– identyfikuje się ze swoją rodziną 5.2

– wie, że ważne jest przyznanie się do winy 5.1

– wie, że ukrywanie swojej winy jest niewłaściwe 5.1

– respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku 5.3

– współpracuje w grupie 5.5

– zna postać Janusza Korczaka i wie, czym się zajmował 5.7

– zna najważniejsze informacje o funkcji Rzecznika Praw Dziecka RP 5.8

– obserwuje pogodę w czerwcu i określa jej charakterystyczne cechy 6.1

– opisuje rozwój owada na podstawie rozwoju motyla 6.4

– porównuje liczby wielocyfrowe PP

– sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000 PP

– posługuje się pojęciami: tona, brutto, netto, tara 7.10

– potrafi posługiwać się kalendarzem 7.14

– majsterkuje według podanej instrukcji 9.2c

– biega i maszeruje z jednoczesnym podawaniem, chwytaniem i kozłowaniem piłki podczas pokonywania toru przeszkód 10.3a

– doskonali swoją zręczność 10.2c

podaje do partnera, chwyta piłkę i kozłuje 10.3a

– uczestniczy w zabawie ruchowej 10.3c

– nazywa liczby do 10 000 PP

– czyta i zapisuje liczby w zakresie 10 000 PP

– rozwiązuje łamigłówki matematyczne PP


XXXII krąg tematyczny: W Europie
Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

156. Nasi sąsiedzi


czytanie tekstu informacyjnego na temat krajów sąsiadujących z Polską, rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu, wskazywanie na mapie państw sąsiadujących z Polską wraz z ich stolicami, ustalenie co Polska ma wspólnego z krajami sąsiadującymi, zapisywanie nazw państw i ich stolic, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu w podręczniku, uzupełnianie zdań nazwami mieszkańców państw, redagowanie zdań na temat podróży do krajów sąsiadujących z Polską

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

dodawanie i odejmowanie setek i tysięcy; rozwiązywanie zadań

7.4, 7.7, PP

zróżnicowanie warunków przyrodniczych w Europie

6.2
zabawy podwórkowe z piłką na boisku szkolnym

10.3c, 10.3a, 10.4e

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka 1. zwrotki piosenki „Piosenki stu zakątków świata”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 106–107 Ćw. cz. 4 s. 68–70, M. cz. 4 s. 44–45; dostępne źródła informacyjne o krajach sąsiadujących z Polską, ścienna mapa Europy, chusta animacyjna, mała piłeczka, piłka do gry, kreda lub patyk do rysowania, zdjęcia z podróży po krajach europejskich;

dodatkowo: kartki rysunkowe formatu A3, kredki, pionki i kostki do gry, elementy do układanki: kontury państw, flagi państwowe, godła państwowe, napisy z nazwami państw, magnesy.

157. Poznajemy kraje europejskie


słuchanie opowiadania czytanego przez ucznia lub nauczyciela, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, wspólne ustalenie, co to jest Unia Europejska, grupowe wyszukiwanie krótkich informacji o Unii i krajach do niej należących, dopisywanie nazw państw do podanych przymiotników, układanie pytań, przymiotniki utworzone od nazw państw, rozmowa w parach Polaka z przedstawicielem innego państwa europejskiego, pisanie zdań o Polsce skierowanych do kolegi z innego kraju, rozpoznawanie nazw krajów, z których pochodzą bohaterowie książekDostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə