Elementarz-rozkład-klasa III sem


a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.4, 5.7Yüklə 1,16 Mb.
səhifə18/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.4, 5.7

liczby w zakresie 10 000; obliczanie sum i różnic

7.7, PP
Flaga – praca plastyczna

4.2a


gry i zabawy z różnych krajów – ćwiczenia gimnastyczne

10.3c, 10.4e

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka refrenu piosenki „Piosenki stu zakątków świata”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 108–109, Ćw. cz. 4 s. 71–72, M. cz. 4 s. 46–47, Teczka artysty s. 50; encyklopedie i inne źródła informacyjne, nagranie CD hymnu Unii Europejskiej, ilustracja flagi Unii Europejskiej, kartoniki z liczbami czterocyfrowymi i trzycyfrowymi do tworzenia sum i różnic na tablicę oraz do zabawy matematycznej (rząd jedności i dziesiątek w liczbach wynosi 0), duży arkusz papieru, blok A4, ciemnoniebieskie i żółte farby plakatowe w tubach, tektura, pędzel, nożyczki, nagrania z muzyką taneczną, piłki do gry, małe piłeczki;

dodatkowo: ilustracje lub banknoty i monety euro oraz polskiej waluty.

158. Spotkanie z psem Lampo


rozmowa na temat samodzielnie przeczytanej książki Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”, uzupełnianie metryczki lektury, główny bohater książki – odczytanie hasła poprzez uzupełnianie wyrazów „rz” lub „ż”, wyszukiwanie w książce opisu psa, rysowanie portretu Lampo, tworzenie przymiotników od podanych rzeczowników, kończenie zdań złożonych o Lampo na podstawie lektury, opisywanie wyglądu i zachowania Lampo, utrwalenie wiadomości o rzeczowniku

1.1a, 1.1c, 1.2b, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.1

test przed czwartą klasą, poziom I

7.4, 7.5, 7.7, 7.10

projektowanie okładki do książki „O psie, który jeździł koleją”

4.2a

tor przeszkód – wyścig drużyn

10.3c, 10.3d

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka 2. zwrotki piosenki „Piosenki stu zakątków świata”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 4 s. 73–74, M. cz. 4 s. 48–49; książki Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”, kredki, kartki rysunkowe, karteczki do notowania, piłka lekarska, kilka balonów;

dodatkowo: kartki A3, kredki pastelowe, flamastry, ilustracje z gazet, klej, kartki, przybory do pisania.

159. Przygody psa Lamposwobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionej przygody psa Lampo, numerowanie wydarzeń zgodnie z kolejnością występującą w lekturze, wskazywanie na mapie Włoch miast, które odwiedził Lampo, zaznaczenie trasy rozwiązywanie krzyżówki dotyczącej lektury, pisanie dalszego ciągu przygody Lampo, nadawanie tytułów przygodom Lampo, utrwalenie wiadomości dotyczących poznanych części mowy, pisanie innego zakończenia książki

1.1a, 1.1c, 1.2b, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.1

test przed czwartą klasą, poziom II

7.4, 7.5, 7.7, 7.9

wykonanie obrazka do historyjki obrazkowej o przygodach Lampo

4.2a

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka 3. zwrotki piosenki „Piosenki stu zakątków świata”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 4 s. 75–77, M. cz. 4 s. 50–51; książki Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”, ścienna mapa Europy, encyklopedie oraz inne źródła informacyjne o Włoszech, kartoniki z cyframi 0–9 dla każdego dziecka, tytuły wydarzeń do historyjki na paskach papieru;

dodatkowo: widokówki oraz materiały informacyjne, ilustracje z Internetu, czasopism i folderów dotyczących Włoch.

160. Dzień odkrywców. Kulinarne podróże

po Europie
grupowe wyszukiwanie informacji na temat potraw charakterystycznych dla wybranych krajów, nazwy potraw europejskich, ciche czytanie ze zrozumieniem, udzielenie odpowiedzi na pytania, uzupełnianie wyrazów – mieszany materiał ortograficzny

1.1a, 1.1c, 1.1d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 1.3g, 5.4, 5.5, 5.7

nauka „Piosenki stu zakątków świata”, poznanie tańców i zabaw dziecięcych z różnych stron świata, granie na instrumentach perkusyjnych i na fletach

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 4 s. 78–79; duże arkusze papieru, farby, flamastry, kartki, kredki, ilustracje i wycinki z gazet, klej, stoliki, wykonane przez dzieci plakaty, taśma klejąca, ozdoby, dekoracje, przygotowane przez grupy informacje dotyczące kulinarnych zwyczajów i upodobań różnych narodów oraz gotowe dania charakterystyczne dla tych narodów;

dodatkowo: różne dostępne owoce, blender lub mikser z dzbankiem, woda źródlana, cukier, kartki rysunkowe, kredki, przybory do pisania.

– uważnie słucha wypowiedzi oraz tekstów czytanych przez nauczyciela i innych 1.1a

– czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne 1.1b

– wyszukuje potrzebne informacje w encyklopediach i innych źródłach 1.1c

– wskazuje na mapie Europy miejsce akcji lektury Włochy oraz miasta odwiedzane przez psa Lampo 1.1c

– posługuje się mapą Europy przy wytyczaniu i planowaniu trasy wycieczki 1.1c

– uzupełnia metryczkę lektury, wymienia jej głównych bohaterów 1.2b

– charakteryzuje głównego bohatera 1.3c

– opowiada wybrane przygody głównego bohatera lektury 1.3c

– odpowiada na pytania do quizu na temat lektury 1.3c

– wypowiada się na temat przeczytanej lektury 1.2d

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– posługuje się zdobytymi informacjami w wypowiedziach ustnych i pisemnych 1.3a

– pisze kilkuzdaniową wypowiedź o Polsce skierowaną do kolegi z innego kraju 1.3a

– redaguje opis bohatera z godnie z podanym planem 1.3a

– samodzielnie redaguje szczęśliwe zakończenie książki 1.3a

– porządkuje kolejność wydarzeń lektury 1.3a

– pisze samodzielnie dalszy ciąg rozpoczętej przygody Lampo oraz redaguje szczęśliwe zakończenie książki 1.3a

– nadaje tytuły przygodom głównego bohatera 1.3a

– bierze udział w prezentacji przygotowanej przez grupę 1.3a

– wypowiada się na temat swoich upodobań kulinarnych oraz wartości zdrowotnych potraw 1.3a

– samodzielnie redaguje przepis na ulubione danie 1.3a

– bierze aktywny udział w rozmowach i dyskusjach 1.3c

– odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu 1.3c

– tworzy przymiotniki od rzeczowników 1.3c

– porządkuje rzeczowniki według podanych kategorii 1.3c

– pisze czasowniki w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym 1.3c

– klasyfikuje wyrazy według podanych części mowy: czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– pisze poprawnie nazwy mieszkańców państw i używa tych nazw w odpowiedniej formie 1.3f

– tworzy i poprawnie zapisuje przymiotniki od nazw państw 1.3f

– śpiewa „Piosenkę stu zakątków świata” 3.1a

– poznaje tańce i zabawy dziecięce z różnych stron świata PP

– gra na instrumentach perkusyjnych rytmy towarzyszące słuchanej muzyce 3.1a

– gra na flecie melodię opartą na pentatonice 3.1a

– wykonuje flagę Unii Europejskiej według podanej instrukcji 4.2a

– projektuje okładkę do książki 4.2a

– rysuje obrazek do historyjki obrazkowej o przygodach psa Lampo 4.2a

– wykonuje plakat reklamowy wybranego kraju dotyczący tradycji kulinarnych 4.2a

– rozumie i podziela zasady dobrej przyjaźni 5.1

– współpracuje w grupie podczas różnych działań 5.5

– dostrzega korzyści płynące z kontaktów z ludźmi innych narodów 5.5

– rozumie rozmaitość upodobań i zwyczajów kulinarnych różnych narodów 5.5

– wie, co to jest Unia Europejska, zna jej znaki i symbole 5.7

– rozumie i docenia wartość tradycji kulinarnych swojego narodu 5.7

– dostrzega podstawowe różnice przyrodnicze w krajach europejskich PP

– wskazuje na mapie i globusie Polskę oraz jej sąsiadów PP

– dodaje i odejmuje w zakresie 1000 PP

– dodaje i odejmuje setki i tysiące 7.4, PP

– oblicza sumy i różnice w zakresie 10 000, rozwiązuje zadania 7.7, PP

– rozwiązuje zadania tekstowe 7.7

– wykonuje obliczenia pieniężne 7.8

– wykonuje obliczenia, wykorzystując miary wagi 7.10

– organizuje i porządkuje stanowisko kiermaszu kulinarnego 9.3a

– bierze aktywny udział w przygotowaniu oraz degustacji potraw różnych narodów, przestrzegając zasad higieny i kultury spożywania posiłków 9.3a, 9.3b

– uczestniczy w grach i zabawach sportowych 10.3c

– uczestniczy w grach i zabawach ruchowych na boisku szkolnym 10.3a, 10.3c, 10.4e

– aktywnie uczestniczy w zabawach i konkurencjach na torze przeszkód 10.3c, 10.3d

– rozwiązuje zagadki i łamigłówki kulinarne PPXXXIII krąg tematyczny: Wkrótce wakacje


Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

161. Dzień taty


słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, udzielanie odpowiedzi na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu, rozmowa na temat zmian jakie zaszły w rodzinie oraz uczuć i reakcji taty, próba odpowiedzi na pytanie „Dlaczego tata nie czuł się dobrze w idealnej rodzinie?”, redagowanie zdania dotyczącego tekstu „Czarodziej”, zaznaczanie przymiotników pasujących do nowej rodziny taty, wymyślanie dialogu między postaciami z ilustracji, uzupełnianie wyrazów z trudnościami ortograficznymi, redagowanie zdań na temat ulubionych zajęć z tatą, zaznaczanie rzeczowników i czasowników w zdaniach, wypowiedzi na temat niespodzianki przygotowywanej tacie

1.1a, 1.1c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.2

test przed czwartą klasą, poziom III

7.4, 7.5, 7.7, 7.15

pojemnik – organizer na biurko – wykonanie niespodzianki dla taty

9.2c


ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe

10.4b, 10.3c

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka piosenki „Muzyczny pociąg”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 110–111 , Ćw. cz. 4 s. 80–81, Matematyka cz. 4 s. 53–54; zagadka ortograficzna z hasłem, zdjęcia, karteczki samoprzylepne, paski z czasownikami, prostokątne kartoniki z wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne, plansze do bingo, bębenek, kółka w kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, fioletowym, niebieskim, brązowym, kartoniki z liczbami i hasłem, pytania do konkursu matematycznego, arkusz szarego papieru, krążki, skakanka;

dodatkowo: karton, farby.

162. Bezpieczne wakacje


wysłuchanie tekstu informacyjnego na temat udzielania pierwszej pomocy czytanego przez nauczyciela, rozmowa na temat umiejętności udzielenia pierwszej pomocy na podstawie tekstu i doświadczeń własnych, etapowe czytanie tekstu przez dzieci połączone z ćwiczeniami praktycznymi, zapisywanie wakacyjnych rad dla wypoczywających nad wodą, w górach i w lesie, utrwalenie wiadomości na temat rodzajów zdań, zaznaczanie trasy na planie miasta, utrwalenie numerów alarmowych, odgrywanie rozmowy wzywającej pomocy

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP, 5.9

zadania różne i zagadki matematyczne

7.7

turniej przyrodniczy – podsumowanie wiadomości

6.2, 6.3, 6.4, 6.5


Obrazek ze sznurka – praca plastyczna

4.2a


zabawa w podchody – minimarszobieg z zadaniami

10.1a, 10.3c

muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka piosenki „Muzyczny pociąg”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 112–113, Ćw. cz. 4 s. 82–85, Matematyka cz. 4 s. 54–55, Teczka artysty s. 51; tabela z szyfrem, karteczki samoprzylepne, ilustracje miejsc wypoczynku, mapa Polski, kartki z nazwami miejsc wypoczynku, puzzle, klej, karton, arkusze papieru z narysowaną walizką, plątaninka z hasłem, sznurek, kartka, klej, nożyczki, ołówek, karteczki z liczbami, kapelusz, kartki, flamastry, koperty, patyki, włóczka;

dodatkowo: gazety, karton, ilustracje, farby.

163. Wakacyjne plany


swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich wakacyjnych planów a o pochodzeniu nazw miesięcy, czytanie informacji na temat pogody oraz rozwoju przyrody w lipcu i w sierpniu, wyjaśnianie znaczenia przysłów nawiązujących do tych miesięcy, zapisywanie dat zbioru zbóż na podstawie kalendarza, przypomnienie informacji o zbożach, narzędzia i maszyny rolnicze

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f

zadania różne i zagadki matematyczne

7.7zespołowe zabawy i gry ruchowe z mocowaniem

10.3c


muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka piosenki „Muzyczny pociąg”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 114–115, Ćw. cz. 4 s. 86–87, M. cz. 4 s. 56–57; kalendarz, kartki z kalendarza z sylabami, paski z nazwami miejsc, paski z przysłowiami, słowniki, kartki do zapisywania wyrazów, plansza zagadki logicznej, lina, szarfy;

dodatkowo: kartki z symbolami pogody, mapa Polski, 2 arkusze papieru, flamastry, karteczki samoprzylepne.

164. Co nas czeka w 4 klasie?czytanie z podziałem na role opowiadania „Skok w nieznane”, wyszukiwanie w tekście informacji na temat obaw dzieci, rozmowa na temat radzenia sobie w nowych nieznanych sytuacjach, rozmowa na temat przejścia do czwartej klasy, zmiany nauczycieli, nowych przedmiotów, rodziny wyrazów, zaznaczanie zdań prawdziwych i fałszywych na podstawie tekstu, kończenie zdań dotyczących trzeciej i czwartej klasy, pisanie listu do wychowawcy, przeprowadzenie wywiadu z czwartoklasistami

1.1a, 1.1c, 1.1d, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.3

zadania różne i zagadki matematyczne

7.7


muzyczna powitanka „Wakacje”, nauka piosenki „Muzyczny pociąg”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 116–117, Ćw. cz. 4 s. 88–89, M. cz. 4 s. 58–59; działania na kartkach, klasowe zdjęcia, tabela, paski z zapisanymi różnicami, arkusz papieru, kredki, karton, kwadraty, karty;

dodatkowo: karty z testem.

165. Dzień odkrywców. Wakacje tuż, tuż


głośne czytanie wiersza „Do widzenia, trzecia klaso!”, wskazanie w wierszu oznak lata, wyszukiwanie i zapisywanie nazw tego, co dzieci zostawiają w szkole, „Po co są wakacje” – rozmowa zainspirowana wierszem, wypowiedzi na temat sposobu pożegnania z wychowawcą, dopasowywanie przewodników turystycznych do wypowiedzi dzieci, ciche czytanie ze zrozumieniem – wpisanie nazw miast na mapce Polski, pisanie zdań w czasie przyszłym, rysowanie wakacyjnych planów, utrwalenie poznanych części mowy, rozwiązywanie rebusów

1.1a, 1.1c, 1.1d, 1.2a, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3e, 1.3f, 5.5


zabawy i gry na boisku szkolnym

10.3c, 10.4e

nauka piosenki „Muzyczny pociąg”, powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności w formie zabaw

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 118–119, Ćw. cz. 4 s. 90–93, obrazki, ilustracje, foldery, mapa Polski, kartki z nazwami miejsc na świecie, nazwy desygnatów, arkusze papieru, kredki, piłki, skakanki, rozkłady jazdy;

dodatkowo: albumy, mapa, kredki.

– uważnie słucha wypowiedzi oraz tekstów czytanych przez nauczyciela i innych 1.1a

– czyta informacje na temat pochodzenia nazw miesięcy wakacyjnych 1.1b

– czyta tekst ze zrozumieniem 1.1b

– pisze list do wychowawcy 1.1d

– czyta głośno wiersz dla dzieci 1.2c

– czyta z podziałem na role opowiadanie 1.2c

– wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania 1.3c

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– redaguje i zapisuje rady dla wypoczywających w różnych miejscach 1.3a

– wymyśla dialog między postaciami 1.3e

– pisze poprawnie list 1.1d

– swobodnie wypowiada się o mijających trzech latach nauki 1.3a

– twórczo opowiada wymyślone przygody 1.3a

– omawia własne plany wakacyjne 1.3a

– przeprowadza wywiad z czwartoklasistami 1.3b

– zapisuje przymiotniki określające tatę 1.3c

– rozpoznaje rodzaje zdań 1.3c

– układa pytania do wywiadu 1.3c

– wyjaśnia znaczenie przysłów związanych z lipcem i sierpniem 1.3c

– zna nazwy maszyn i narzędzi rolniczych 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– zapisuje poprawnie wybrane wyrazy z trudnością ortograficzną 1.3f

– rysuje ilustrację z elementami ortograficznymi 1.3f, 4.2a

– odgrywa rolę w scence dramowej PP

– śpiewa piosenkę „Muzyczny pociąg” 3.1a

– wykonuje obrazek ze sznurka 4.2a

– właściwie żegna się z kolegami i wychowawcą 5.3

– identyfikuje się ze swoją rodziną 5.2

– stosuje formy grzecznościowe w sytuacjach życiowych 5.3

– uczestniczy w szkolnych wydarzeniach 5.5

– zna zasady bycia dobrym kolegą 5.5

– zna numery alarmowe 5.9

– samodzielnie rozwiązuje test przyrodniczy 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

– dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli 7.4, 7.5

– rozwiązuje zadania i zagadki matematyczne 7.7

– rozwiązuje zadania 7.7

– wykonuje proste obliczenia zegarowe 7.15

– wykonuje organizer zgodnie z instrukcją 9.2c

– pokonuje przeszkody naturalne 10.2b

– uczestniczy w grach i zabawach terenowych 10.3c, 10.4e

– współpracuje z partnerem i grupą podczas zabaw zespołowych 10.3c

– zgodnie gra w zespole 10.3c

– bierze udział w zabawach ruchowych 10.3c

– potrafi udzielić pierwszej pomocy PP
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə