Elementarz-rozkład-klasa III sem


a, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.2Yüklə 1,16 Mb.
səhifə3/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1.1a, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.2

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 typu 57 + 20, 68 – 30, zapisywanie wyników w tabeli, rozwiązywanie zadań – odczytywanie danych z ilustracji, obliczenia pieniężne, uzupełnianie zadań odpowiednimi liczbami, porównywanie sum, różnic, iloczynów i ilorazów

7.3, 7.4, 7.7, 7.8

etapy rozwoju lnu

farby olejne – malowanie farbami olejnymi w ujęciu teoretycznym, „pastelowy pejzaż” – praca przestrzenna z wykorzystaniem pasteli olejnych

4.2a, 4.3b, PP

skok w dal z miejsca i z rozbiegu, wieloskoki

10.2b

muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Skarby jesieni”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania „Jak to ze lnem było”, Ćw. cz. 1 s. 46−48, M. cz. 1 s. 32−33, Teczka artysty s. 10−12; kartki z nazwami cennych wartości człowieka, wyroby z tkaniny lnianej, siemię lniane, kartoniki z pełnymi dziesiątkami, karton, farby olejne, kolorowe kartki z bloku technicznego, przykładowe prace (lub ilustracje prac) malowane farbami olejnymi, materac, hantle lub woreczki gimnastyczne, duże obręcze; dodatkowo: przykładowe wzory lnianych obrusów i serwetek – egzemplarze naturalne lub ich ilustracje, kartki, kredki


19. Rośliny włókniste i oleiste


czytanie ze zrozumieniem informacji na temat roślin włóknistych i oleistych, udzielanie odpowiedzi na pytania do przeczytanych informacji, wyszukiwanie w grupach informacji o wybranych roślinach włóknistych i oleistych, układanie hasła z liter wskazanych w wyrazach, zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, dopisywanie rymujących się wyrazów, łączenie w pary rzeczownika i utworzonego od niego przymiotnika, np. olej – oleisty, uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie, rzeczowniki – łączenie z rodzajnikami: ten, ta, to

1.1b, 1.1c, 1.1d, ,1.3a, 1.3c, 1.3e, 1.3f

liczby w zakresie 100, pisanie liczb słowami, porządkowanie liczb, obliczanie liczby większej, mniejszej od podanej

7.1, 7.2

rośliny włókniste i oleiste w Polsce – len, konopie, słonecznik, rzepak, soja; produkty wytwarzane z tych roślin

Co można zrobić ze sznurka? – twórcze projektowanie


muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka piosenki „Skarby jesieni”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 26−27, Ćw. cz. 1 s. 49−51, M. cz. 1 s. 34−35; kartki z nazwami znanych roślin, ilustracje roślin włóknistych i oleistych oraz produktów z nich wytwarzanych, łuskane nasiona słonecznika, butelka lub słoik do zgniatania ziaren, bibuła, metrowa miara centymetrowa i pionek dla każdego dziecka, wyroby ozdobne ze sznurka lub ich ilustracje, butelka lub słoiczek, sznurek, klej, pędzelek, dowolne elementy ozdobne: koraliki, cekiny, naklejki itp., kartki, pisaki kolorowe;

dodatkowo: kolorowa czesanka, ewentualnie cienkie paski karbowanej bibuły, zeszyty do dyktand, przybory do pisania, kredki


20. Dzień odkrywców. Rośliny zbożowe, oleiste i włókniste na świecie


słuchanie baśni koreańskiej „Bracia”, rozmowa kierowana na temat wysłuchanej baśni, wypowiedzi na temat wartości braterskiej miłości, uzupełnianie liter w wyrazach z różnymi trudnościami ortograficznymi według podanego kodu, wielka litera w nazwach państw (układanie nazw państw z rozsypanki sylabowej), uzupełnianie krzyżówki rozwiązaniami rebusów, tworzenie w grupach kart do albumu z informacjami na temat roślin oleistych i włóknistych z całego świata

1.1a, 1.1b, 1.2b, 1.3a, 1.3c, 1.3fwykonanie ilustracji do baśni „Bracia” – obrazek z ryżu

4.2a
nauka piosenki „Skarby jesieni”, wykonanie instrumentów perkusyjnych z darów jesieni, rysowanie portretu jesiennej piosenki według opisu, improwizacja rytmiczna, realizacja schematu rytmicznego

3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.2c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania: „Bracia”, P. cz. 1 s. 28, Ćw. cz. 1 s. 52–53; dostępne źródła o roślinach zbożowych, włóknistych i oleistych, przykładowe produkty pochodzenia roślinnego, globus, próbki lub wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych oraz mieszanych, 4 miseczki z ryżem, 2 stołowe łyżki, kartki z bloku technicznego, klej, barwiony ryż, opisy oraz ilustracje roślin zbożowych, włóknistych i oleistych z całego świata, kredki, pisaki, przybory do pisania, wstążeczka, ilustracje roślin zbożowych, włóknistych i oleistych oraz produktów;

dodatkowo: duże miski lub tacki, ziarna niełuskanego słonecznika, soi, ryżu


– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i wypowiada się na jego temat 1.1a, 1.3a

– słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela 1.1a

– uważnie słucha informacji na temat chleba czytanych przez nauczyciela 1.1a

– wyszukuje i prezentuje potrzebne informacje na temat roślin zbożowych, włóknistych i oleistych uprawianych na świecie 1.1b

– wyszukuje w wierszu wyrazy oznaczające czynności jesieni 1.1b

– czyta teksty informacyjne na temat roślin włóknistych i oleistych 1.1b

– czyta ze zrozumieniem rymowane zagadki o roślinach włóknistych i oleistych 1.1b

– wyszukuje potrzebne informacje na temat wybranych roślin włóknistych i oleistych 1.1c

– wyszukuje w tekście informacje o szacunku do chleba 1.1c

– potrafi korzystać z formy użytkowej, jaką jest instrukcja 1.1d

– podejmuje próbę wyjaśnienia wyrażeń poetyckich w wierszu i tworzenia własnych prostych przenośni 1.2a

– ocenia zachowanie bohaterów baśni, docenia wartość zgody i miłości braterskiej 1.2b

– czyta wiersz „Gdzie jesteś, jesieni?” 1.2c

– udziela odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu 1.2d, 1.3c

– zapisuje metryczkę lektury 1.2d

– redaguje i pisze zdania na temat szacunku do chleba 1.3a

– uzupełnia zdania na temat jesieni 1.3a

– wypowiada się na temat oznak jesieni 1.3a

– wypowiada się na temat walorów kaszy i ryżu oraz własnych preferencji 1.3a

– uzupełnia zdania wyrazami w odpowiedniej formie 1.3a, 1.3f

– tworzy album roślin zbożowych, włóknistych i oleistych w grupie 1.3a

– dopisuje wyrazy o znaczeniu przeciwnym 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat szacunku do chleba 1.3c

– wyjaśnia powiedzenia związane z chlebem 1.3c

– gromadzi określenia pasujące do chleba 1.3c

– łączy w pary rzeczowniki i utworzone od nich przymiotniki 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– opowiada historię o lnie na podstawie lektury i historyjki obrazkowej 1.3a

– układa pytania do tekstu 1.3c

– porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej 1.3e

– łączy rzeczowniki z odpowiednimi rodzajnikami: ten, ta, to 1.3f

– poprawnie pisze wyrazy z „ó” wymiennym (włókno, płótno) 1.3f

– rozróżnia wyrazy z „ó” wymiennym i niewymiennym 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ó” niewymiennym 1.3f

– poprawnie uzupełnia wyrazy z trudnościami ortograficznymi w zakresie liter u–ó, ż–rz 1.3f

– pisze wielką literę w nazwach państw 1.3f

– stara się poprawnie zapisywać liczby słowami 1.3f
– śpiewa piosenkę „Skarby jesieni” 3.1a

– wykonuje instrumenty perkusyjne z darów jesieni 3.1a

– wyraża muzykę środkami plastycznymi 3.1a, 3.1c

realizuje rytm, improwizując oraz wykonując podany schemat 3.1a, 3.2c


– wykonuje wyklejankę z ryżu 4.2a

– zna pojęcia: farby olejne, paleta, pędzle 4.2a

– wykonuje pejzaż jesienny pastelami olejnymi 4.2a

– obserwuje wybrane dzieła sztuki malarskiej wykonane farbami olejnymi 4.3b


– wie, że rzeczy niepozorne mają dużą wartość dla ludzi 5.2

– podtrzymuje tradycje rodzinne związane ze spożywaniem i poszanowaniem chleba 5.2


– wie, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa jesień 6.5
– porządkuje liczby w zakresie 100 7.1

– odczytuje i zapisuje liczby cyframi 7.2

– porównuje sumy, różnice, iloczyny i ilorazy 7.3

– dodaje i odejmuje działania typu 57 + 20, 68 – 30 7.4

– dodaje i odejmuje działania typu 58 + 5, 65–7 7.4

– mnoży i dzieli w zakresie 30 oraz przez 5 i 10 w zakresie 100 7.5

– rozwiązuje zadania 7.7

– wykonuje proste obliczenia pieniężne 7.8

– zapisuje daty 7.14

– odczytuje i zapisuje godziny na zegarze 7.15


– pokonuje dłuższe dystanse biegiem i marszem 10.1a

– skacze w dal i wykonuje wieloskoki 10.2b

– uczestniczy w zabawach terenowych 10.3c

– wie, że do wyrobu farb olejnych wykorzystuje się olej lniany PP

V krąg tematyczny: Na skrzydłach wiatru


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

21. Jesienny wiatr


czytanie wiersza, wypowiedzi na temat czynności i zachowania jesiennego wiatru, rozmowa na temat szkód, jakie może wyrządzić wiatr, twórcze opowiadanie bajki opowiadanej przez wiatr, naśladowanie dźwięków wydawanych przez wiatr, wyszukiwanie w wierszu wyrazów oznaczających czynności poetyckiego bohatera, układanie zdań na temat: „Co robi wiatr?”, zamienianie utworzonych zdań na równoważniki, wpisywanie do tabeli rzeczowników z uwzględnieniem podziału na nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy, rozszerzenie definicji rzeczownika o nazwy zjawisk atmosferycznych

1.1c, 1.2c, 1.3a, 1.3b. 1.3c, 1.3f

dodawanie liczb w zakresie 100 typu 35 + 24 różnymi sposobami, odczytywanie danych z ilustracji – rozwiązywanie zadań, dodawanie liczb parami, piramidy

7.4, 7.7gry i zabawy podwórkowe (chowany, berek itp.)

10.3c, 10.3d

muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka 1. zwrotki piosenki „Co robi powietrze”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 29, Ćw. cz. 1 s. 54–55, M. cz. 1 s. 36–37; instrumenty perkusyjne, gazety, kredki, flamastry, kartki, papierowy wiatraczek, 4 świeczki, zapalniczka, plansza z zapisanymi zachowaniami, rozsypanka matematyczno-literowa, trójkąty, piłka;

dodatkowo: instrumenty perkusyjne, folia, butelki, woda w naczyniach, magnetofon, kaseta do nagrywania


22. Do czego jest potrzebne powietrze?


głośne czytanie wiersza z podziałem na role – zwrócenie uwagi na znaki interpunkcyjne i intonację, rozmowa na temat pragnienia bohatera wiersza skonfrontowanego z jego spełnieniem we śnie, wyszukiwanie w wierszu wniosku do jakiego doszedł bohater, pisanie odpowiedzi na pytania dotyczące wiersza, ustalenie prawdziwości zdań opisujących czynności wiatru na podstawie wiersza, wskazywanie czasowników, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, rozmowa na temat tego, do czego potrzebne jest powietrze – redagowanie i zapisanie notatki w zeszytach, wyjaśnianie powiedzeń ze słowem „wiatr”, pisownia wyrazów z „rz” po spółgłoskach „d”, „t”

1.1c, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3e, 1.3f

rozwiązywanie zadań, dodawanie liczb typu 35 + 24, odczytywanie danych z ilustracji – wnioskowanie, dodawanie trzech składników – działanie z okienkami, porównywanie różnicowe – obliczenia w tabeli, zapisywanie liczb dwucyfrowych wg podanych warunków, zapisywanie liczb słowami

7.4, 7.6, 7.7

właściwości powietrza – doświadczenia, rozmowa na temat roli powietrza w oddychaniu, zanieczyszczenie powietrza

6.1, 6.6, 6.7b, 6.10


„Balon” – praca plastyczna, majsterkowanie według podanej instrukcji

9.2b, 9.2c
muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka refrenu piosenki „Co robi powietrze”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 30, Ćw. cz. 1 s. 56–58, M. cz. 1 s. 38–39, Teczka artysty s. 13; piórka, piłeczki, wata, kartki papieru, zabawki – piłka, koło do pływania, dętka od roweru, obrazki z roślinami, zwierzętami, ludźmi, balon, nożyczki, klej, kolorowa bibuła, opakowanie po serku lub jogurcie, sznurek, świece, słoik, paski z powiedzeniami o wietrze, ziemniak, pokrywki od słoików, wazelina, oznaczone pojemniki, plansza z konturem balonu, kółka z wynikami, książki, kartoniki z liczbami dwucyfrowymi, baloniki z działaniami i sylabami, kartoniki z liczbami;

dodatkowo: butelki, bibułki, kubeczki z mydlinami, rureczki


23. Co słychać

u zwierząt?
czytanie ze zrozumieniem informacji na temat przygotowania zwierząt do zimy, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, dopasowywanie ilustracji do opisów zimowych zachowań zwierząt, zapisywanie zdań na temat przygotowań zwierząt do zimy – zamiana czasownika w czasie teraźniejszym na czasownik w czasie przeszłym, pisownia czasowników z zakończeniami „-uje”, „-ują” (wiruje – wirują), porządkowanie czasowników ze względu na formę czasu – czas przeszły, teraźniejszy, przyszły

1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3f


odejmowanie liczb typu 63 – 51 różnymi sposobami, odczytywanie danych z ilustracji i tabeli, rozwiązywanie zadań, wskazywanie najbliższych dziesiątek

7.1, 7.4, 7.7

zwierzęta jesienią – przygotowania zwierząt do zimy

6.2

zabawy z elementami mocowania i równowagi

10.1b, 10.2c, 10.4e

muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Co robi powietrze”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 31, Ćw. cz. 1 s. 59–61, M. cz. 1 s. 40–41; kartki z zagadką matematyczną, pocięte obrazki zwierząt, albumy, leksykony, encyklopedie zwierząt, kartoniki z liczbami 1–4, „wizytówki” zwierząt, ich „sypialni”, koperty z zadaniami, napis Pomagamy zwierzętom, karteczki, zgadywanka ortograficzno-matematyczna, karty z działaniami i liczbami, pudełko, tamburyno, skakanki, ławeczki, chorągiewki, piłki, liny, woreczki, plakaty do graffiti, mazaki;

dodatkowo: piłka


24. Co widziały bociany?


wypowiedzi dzieci na temat przygotowań ptaków do zimy, słuchanie baśni czytanej przez nauczyciela, rozmowa kierowana na temat wysłuchanej baśni, ustalanie kolejności wydarzeń, nadawanie tytułów ilustracjom z historyjki i opowiadanie historyjki obrazkowej, wymyślanie i pisanie pytań do bociana, układanie odpowiedzi na wybrane pytania – przygotowanie do wywiadu, wyszukiwanie wyrazów o podobnym znaczeniu, pisownia rzeczowników z zakończeniami „-ą”, „-om” (idę z dziewczynką – przyglądam się dziewczynkom)

1.1a, 1. 1.3a, 1.3c, 1.3f

dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100, obliczenia kalendarzowe, rozwiązywanie zadań – odczytywanie danych z tabeli i ilustracji, sprawdzanie poprawności obliczeń, uzupełnianie w liczbach cyfr dziesiątek lub jedności tak, aby obliczenia były poprawne, przedstawienie podanych kwot za pomocą banknotów i monet

7.5,7.7, 7.8, 7.14
Świat z lotu bociana – wykonanie pracy plastycznej na podstawie wysłuchanej baśni

4.2a

żonglowanie piłki nogą i głową, gry i zabawy z piłką

10.3a

muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka 3. zwrotki i refrenu piosenki „Co robi powietrze”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 32–33, Ćw. cz. 1 s. 62–63, M. cz. 1 s. 42–43; zgadywanka sylabowa, albumy, leksykony, atlasy zwierząt, zaszyfrowane zestawy nazw ptaków, zdania opisujące ptaki, mapa świata, tasiemka, sylweta bociana, instrumenty perkusyjne, słownik frazeologiczny, kartki z bloku, kredki, piłki, pachołki;

dodatkowo: artykuły z gazet, wydruki z Internetu, ilustracje, flamastry, film


25. Co niesie październik?


czytanie informacji przedstawionych na październikowych kartkach z kalendarza, wypowiedzi na temat zmian, jakie zachodzą w październikowej pogodzie, słuchanie tekstu „Zimowisko krasnoludków”, utrwalanie pisowni wyrazów o tematyce jesiennej, zapisywanie przysłów utworzonych z części, wyszukiwanie wyrazów związanych z tematem w wykreślance literowej, układanie zdań z wyszukanymi wyrazami, sudoku obrazkowe o tematyce jesiennej, wyszukiwanie ukrytych w zdaniach nazw warzyw

Uwaga! W tym dniu należy polecić lekturę „Szewczyk Dratewka” do samodzielnego przeczytania w domu (do tematu 33).

1.1a, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3f, 5.5

nauka piosenki „Co robi powietrze”, ćwiczenia przygotowujące do gry na flecie podłużnym, wprowadzenie chwytów fletowych: h1, a1

3.1a, 3.1b, 3.1c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 34–35, Ćw. cz. 1 s. 64–65; kolorowe karteczki z nazwami zwierząt, kalendarz, fiszki z zadaniami, albumy, książki przyrodnicze, leksykony, ilustracje przedstawiające rośliny, zwierzęta, kartki z bohaterem opowieści, kartki z nazwami ptaków i ssaków, worki, żołędzie, kasztany, berło, kartki z wyrazem do opowieści jesiennej, plansza drzewa, listki;

dodatkowo: wyrazy z trudnością ortograficzną, karton, kredki, klej, kartki z rozpoczętym zdaniem


– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela 1.1a

– słuchanie baśni czytanej przez nauczyciela 1.1a

– czyta ze zrozumieniem informacje na temat zwierząt i ich przygotowań do zimy 1.1b

– wyszukuje w wierszu informacje na temat bohatera 1.1c

– wyszukuje w wierszu wyrazy oznaczające czynności wiatru 1.1c

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– pracuje pod kierunkiem nauczyciela, korzystając z podręczników i innych środków dydaktycznych 1.2e

– czyta wiersz z podziałem na role i uwzględnieniem interpunkcji oraz zachowaniem właściwej intonacji 1.2c

– redaguje i zapisuje notatkę na temat wiatru 1.3a

– opowiada bajkę mruczaną przez wiatr 1.3a

– zapisuje zdania na temat przygotowań zwierząt do zimy 1.3a

– wypowiada się na temat przygotowań ptaków do zimy 1.3a

– opowiada na podstawie historyjki obrazkowej 1.3a

– układa i zapisuje tytuły kolejnych wydarzeń historyjki 1.3a

– swobodnie wypowiada się na podany temat 1.3a

– uczestniczy w rozmowie na temat szkód, jakie może wyrządzić wiatr 1.3c

– wie, że nazwy zjawisk atmosferycznych to czasowniki 1.3c

– grupuje rzeczowniki według kategorii nazwy: ludzi, zwierząt, rzeczy, roślin i zjawisk 1.3c

– zamienia zdania na równoważniki zdań 1.3c

– odpowiada na pytania do wiersza 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat właściwości, roli i zanieczyszczeń powietrza 1.3c

– wyjaśniania powiedzenia ze słowem „wiatr” 1.3c

– rozpoznaje czasowniki 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– zamienia formę czasowników z czasu teraźniejszego na przeszły (bez wprowadzania nazw) 1.3c

– porządkuje czasowniki ze względu na czas ich wykonywania 1.3c

– redaguje i zapisuje pytania do bociana i hipotetyczne odpowiedzi 1.3c

– rozumie znaczenie podanych przysłów 1.3c

– porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej 1.3e

– pisze „rz” po spółgłoskach „d”, „t” 1.3f

– dba o czytelność i poziom graficzny pisma 1.3f

– pisze poprawnie czasowniki z zakończeniem „-uje”, „-ują” 1.3f

– stara się pisać poprawnie rzeczowniki z końcówkami „-ą”, „-om” 1.3f

– poprawnie pisze wyrazy z trudnościami ortograficznymi 1.3f


– śpiewa piosenkę „Co robi powietrze” 3.1a

– wykonuje ćwiczenia przygotowujące do gry na flecie i właściwego zadęcia 3.1a

– prawidłowo trzyma flet 3.1a

– potrafi odczytać graficzny zapis chwytów fletowych i zagrać dźwięki: h1, a1 3.1a, 3.1b, 3.1c


– wykonuje pracę plastyczną, posługując się takimi środkami artystycznego wyrazu, jak kształt i barwa 4.2a

– zgodnie współpracuje w grupie 5.5


– wykonuje doświadczenia przyrodnicze 6.1

– zna podstawowe właściwości powietrza 6.1

– wie, w jaki sposób wybrane zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimy 6.2

– wie, co może powodować zanieczyszczenia powietrza 6.6

– zna znaczenie powietrza dla życia 6.7b

– orientuje się w zagrożeniach ze strony wiatru 6.10


– wskazuje dziesiątki najbliższe danej liczbie 7.1

– odejmuje liczby typu 63 – 51 różnymi sposobami 7.4

– dodaje i odejmuje w zakresie 100 7.5

– uzupełnia działania z okienkami 7.6

– rozwiązuje zadania na podstawie danych odczytanych z ilustracji i tabeli 7.7

– wnioskuje na podstawie danych z ilustracji i rozwiązuje zadania 7.7

– rozwiązuje zadania na podstawie danych odczytanych z ilustracji i tabeli 7.7

– przedstawia podane kwoty za pomocą monet i banknotów 7.8

– wykonuje proste obliczenia kalendarzowe 7.14
– rozumie potrzebę organizowania działania technicznego zgodnie z instrukcją 9.2b

– odmierza potrzebne ilości materiałów, montując model balonu 9.2c

– przyjmuje stabilna pozycję w czasie ćwiczeń z mocowaniem 10.1b

– wykonuje ćwiczenia równoważne na przyrządzie 10.2c

– uczestniczy w ćwiczenia, grach i zabawach z piłką 10.3a

– bierze aktywny udział w grach i zabawach podwórkowych 10.3c

– odpowiednio zachowuje się w sytuacji wygranej i przegranej 10.3d

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych 10.4eDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə