Elementarz-rozkład-klasa III sem


VIII krąg tematyczny: Gdy słota za oknemYüklə 1,16 Mb.
səhifə5/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

VIII krąg tematyczny: Gdy słota za oknem


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

36. Lektury na słoty


słuchanie dwóch pierwszych rozdziałów książki J. Grabowskiego „Puc, Bursztyn i goście” – wprowadzenie do samodzielnego czytania lektury, rozmowa zainspirowana wysłuchanym fragmentem lektury, uzupełnianie metryczki lektury, czytanie ze zrozumieniem opisów bohaterów, układanie i pisanie zdań na temat wybranego bohatera z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa, ustalanie kolejności wydarzeń wysłuchanego fragmentu lektury, łączenie zdań pojedynczych w zdanie złożone za pomocą podanego spójnika, wyrazy o znaczeniu przeciwnym

Uwaga! W tym dniu należy polecić przeczytanie lektury „Puc, Bursztyn i goście” (do tematu 53.)

1.1a, 1.1b, , 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f

litr, pół litra, ćwierć litra – rozwiązywanie zadań, odczytywanie danych z ilustracji, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50

7.5, 7.7, 7.11ćwiczenia w prowadzeniu piłki nogą w marszu i w biegu, uderzanie piłki wewnętrzną częścią stopy

10.3a

muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 1. zwrotki piosenki „W deszczowym rytmie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 1 s. 90–91, M. cz. 1 s. 60–61; egzemplarz lektury J. Grabowskiego „Puc, Bursztyn i goście”, kolorowe kartoniki z sylabami, etykiety z imionami bohaterów lektury, różne pojemniki o pojemności litra, pół litra, ćwierć litra, rysunki pojemników z określoną pojemnością, piłki, pachołki;

dodatkowo: duży arkusz papieru, farby, pisaki, wycinki z czasopism


37. Jesień zamknięta w słoikach


swobodne wypowiedzi dzieci na temat sposobów przechowywania owoców i warzyw w czasie zimy na podstawie rozmowy z rodzicami, słuchanie tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, ocena prawdziwości zdań na podstawie tekstu, uzupełnianie nazw przetworów, rozwijanie zdań, pisownia czasowników z zakończeniami „-uje”, „-uję” (gotuje – gotuję)

1.1b, 1.1c, 1.3a,1.3c, 1.3f

mnożenie liczb w zakresie 50, nazywanie liczb w mnożeniu: czynniki, iloczyn, ważenie – odczytywanie danych z wagi, zadania logiczne

7.5, 7.10


wykonanie etykiet na przetwory

4.2b, 9.2c

ćwiczenia ruchowe z piłką: doganianie i przeganianie piłki, kopanie piłki nogą, kopanie piłki do celu

10.3a

muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 1. zwrotki i refrenu piosenki „W deszczowym rytmie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 49, Ćw. cz. 1 s. 92–94, M. cz. 1 s. 62–63; kartoniki z literami, mapa skojarzeń, kredka czerwona i czarna, kartoniki z nazwami czynności w bezokoliczniku, kredki, flamastry, linijka, papierowe serwetki, nożyczki, tasiemki, przetwory w słoikach, waga demonstracyjna, odważniki i przedmioty do ważenia;

dodatkowo: Internet, książki kucharskie, kartki, notatki z przepisami, zebrane przepisy kulinarne


38. Dbamy o zdrowie


swobodne wypowiedzi dzieci na temat sytuacji związanych z ich chorobą, słuchanie opowiadania o Mikołajku czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana zainspirowana wysłuchanym tekstem, pisanie odpowiedzi na pytania do tekstu, odgrywanie scenek przedstawiających fragmenty opowiadania, ocena postępowania bohatera opowiadania, humor w opowiadaniu, wypowiedzi na temat hipotetycznego przeżycia sytuacji, w której znalazł się bohater opowiadania, rozmowa na temat zachowań sprzyjających zdrowiu, wybieranie zdań opisujących zachowania sprzyjające zdrowiu, przedmioty osobistego użytku, służące dbaniu o higienę, zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, utrwalenie pisowni wyrazów z „ch”

1.1a, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3f

mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50, quiz matematyczny, odszukiwanie iloczynów w tabeli, kilogram, pół kilograma, ćwierć kilograma – odczytywanie danych z ilustracji, rozwiązywanie zadań

7.5, 7.7, 7.10


zdrowe odżywianie, rola produktów spożywczych i witamin w odżywianiu

7.10
gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym i/lub placu zabaw, rola aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia

10.3c, 10.4b

muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „W deszczowym rytmie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 50–52, Ćw. cz. 1 s. 95–97, M. cz. 1 s. 64–65; ilustracje odważników z sylabami, słownik języka polskiego, szary papier, pisak, kartki z bloku z jednym wyrażeniem z mapy pomysłów, kartoniki z cyframi, waga demonstracyjna, odważniki, pachołki, hula-hoop, skakanki, gumy do skakania;

dodatkowo: kartki z bloku z napisem Drugie śniadanie, kredki, słowniki frazeologiczne


39. Wizyta

u lekarza
głośne czytanie tekstu, pisanie odpowiedzi na pytania do tekstu, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wydarzenia opisanego w opowiadaniu, ustalenie przyczyny zaistniałego nieporozumienia, rozmowa na temat wizyt u lekarzy różnych specjalności na podstawie doświadczeń własnych, uzupełnianie zdań nazwami specjalności lekarskich, inscenizowanie scenek dotyczących wizyty u lekarza (grzeczne powitanie, rozmowa o symptomach, nie ukrywanie dolegliwości), połączenia przymiotnika z rzeczownikiem – porządkowanie z podziałem na rodzaj męski, żeński i nijaki, „rz” w nazwach zawodów zakończonych na „-arz” – wyjaśnianie pisowni, tworzenie rodziny wyrazu „chorować”

1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3f, 5.8

rozwiązywanie zadań, mnożenie i dzielenie w zakresie 50, obliczanie cen na podstawie ilustracji i danych, układanie działań na mnożenie lub dzielenie, związek mnożenia z dzieleniem – obliczenia w tabeli, dobieranie znaków działań do podanych wyników

7.5, 7.7

Witaminowa składanka – praca przestrzenna

9.2c
muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 3. zwrotki i refrenu piosenki „W deszczowym rytmie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 53, Ćw. cz. 1 s. 98–99, Wyprawka, M. cz. 1 s. 66–67, Teczka artysty s. 16, zagadka, papierowe paski z nazwami specjalności lekarskich, nożyczki, klej, kartoniki z cyframi;

dodatkowo: różne figury geometryczne, kijek o długości ok. 1 metra, piłeczki, hula-hoop


40. Sprawdzam siebie. Witaminki, witaminki


wyszukiwanie rzeczowników w zdaniu,

porządkowanie wyrazów według kolejności alfabetycznej, rozwijanie zdania, układanie i zapisywanie ułożonych z rozsypanki zdań, czytanie ze zrozumieniem tekstu – określanie prawdziwości zdań na podstawie przeczytanego tekstu1.1b, 1.2b, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 6.10

nauka piosenki „W deszczowym rytmie”, poznanie budowy i brzmienia altówki i wiolonczeli, wprowadzenie chwytów: e1, f1, granie na fletach melodii „Grozik”

3.1a, 3.1b, 3.1b, 3.2c


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania „Gdzie się kryją witaminki?”; Ćw. cz. 1 s. 100–101, zagadka, ilustracje zmysłów człowieka, kartka z wierszem dla każdego ucznia, słownik języka polskiego, kartki z ilustracjami i nazwami bohaterów wiersza, materiały o witaminach, etykiety z nazwami witamin, apaszka, kartoniki z cyframi, słowniki frazeologiczne;

dodatkowo: kartki w kratkę, pisaki, ilustracje owoców i warzyw, etykiety z cenami


– uważnie słucha opowiadania o Mikołajku czytanego przez nauczyciela 1.1a

– uważne słucha fragmentu książki „Puc, Bursztyn i goście” czytanego przez nauczyciela 1.1a

– czyta ze zrozumieniem wizytówki bohaterów lektury 1.1b

– samodzielnie czyta tekst ze zrozumieniem 1.1b

– czyta teksty dla dzieci 1.1b

– czyta ze zrozumieniem tekst na temat sposobów przechowywania owoców i warzyw w czasie zimy 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– czyta wiersze dla dzieci i wypowiada się na temat ich bohaterów 1.2b, 1.2c

– odczuwa potrzebę poznania dalszych przygód bohaterów książki „Puc, Bursztyn i goście” poprzez samodzielną lekturę 1.2d

– wypowiada się na temat bohaterów lektury 1.2d

– uzupełnia metryczkę książki 1.3a, 1.2d

– pisze zdania na temat wybranego bohatera lektury 1.3a

– układa i zapisuje rady dla Mikołajka 1.3a

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3a, 1.3c

– wypowiada się na temat sposobów przechowywania warzyw i owoców w czasie zimy 1.3a

– wypowiada się na temat przeczytanego opowiadania 1.3a

– redaguje i zapisuje odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3a

– uzupełnia zdania nazwami specjalności lekarskich 1.3a

– odgrywa role w inscenizacji scenek z wizyt u lekarzy różnych specjalności 1.3b

– uczestniczy w rozmowie na temat wizyt u lekarzy różnych specjalności 1.3c

– łączy zdania pojedyncze w złożone za pomocą odpowiednich spójników (dlatego, ale, więc) 1.3c

– rozwija zdania 1.3c

– przekształca formę czasowników z 3. osoby liczby pojedynczej na 1. osobę liczby pojedynczej 1.3c

– porządkuje rzeczowniki według kolejności alfabetycznej 1.3c

– układa, rozwija i zapisuje zdanie 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat zachowań sprzyjających zdrowiu 1.3c

– stosuje przecinek przed spójnikami: „ale”, „dlatego”, „więc” 1.3f

– poprawnie pisze zakończenia czasowników „-uje” i „uję” 1.3f

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z „ch” (choroba, chusteczka, chłopiec, chmury, chłód) 1.3f

– pisze „rz” w zakończenia „-arz” nazw zawodów 1.3f


– śpiewa piosenkę „W deszczowym rytmie” 3.1a

– wykonuje na trójkącie lub gestodźwiękami rytm uzupełniający w refrenie piosenki 3.1a

– rozpoznaje brzmienie altówki i wiolonczeli i zna ich budowę 3.1a, 3.1c

– potrafi odczytać zapis graficzny chwytów e1 i f1 oraz prawidłowo wykonuje odpowiadające im dźwięki 3.1a, 3.1b

– gra na flecie melodię „Grozik” 3.1a, 3.2c
– wie, na czym polega praca lekarzy wybranych specjalności 5.8

– zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się 6.9

– dba o własne zdrowie 6.10

– zna znaczenie witamin dla prawidłowego rozwoju człowieka 6.10


– mnoży w zakresie 50 i nazywa liczby w mnożeniu 7.5

– mnoży i dzieli liczby w zakresie 50 7.5

– rozwiązuje zadania 7.7

– używa określeń: kilogram, pół i ćwierć kilograma, dekagram 7.10

– odczytuje dane z wagi 7.10

– używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra 7.11

– odmierza płyny różnymi miarkami 7.11
– wykonuje witaminową składankę z kartonu według instrukcji 9.2c

– biega i maszeruje, prowadząc piłkę stopą 10.3a

– uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu 10.3c

– dba o higienę 10.4a

– wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się i aktywność fizyczna 10.4bIX krąg tematyczny: Jesienna zaduma


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

41. Pamiętamy

o tych, którzy odeszli
głośne czytanie opowiadania, rozmowa kierowana na podstawie przeczytanego tekstu, uzupełnianie zdań na podstawie tekstu podanymi wyrazami, rozmowa na temat pamięci o zmarłych i o wspomnieniach z nimi związanych, uzupełnianie kartki z kalendarza – wielka litera w nazwach świąt, kilkuzdaniowe wypowiedzi dotyczące bliskich, którzy odeszli i przygotowań do ich święta, ustalenie, czym jest miejsce pamięci narodowej, wyszukiwanie informacji na temat Grobu Nieznanego Żołnierza i innych miejsc pamięci narodowej (w tym w środowisku lokalnym), czytanie zdań ze zrozumieniem, samodzielne pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat sposobu obchodzenia dnia Wszystkich Świętych, rodzina wyrazu „pamiętać”

1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3b., 1.3c, 1.3d, 1.3e, 1.3f, 5.1, 5.2, 5.4, 5.7

mnożenie i dzielenie w zakresie 50, obliczenia zegarowe, odczytywanie danych z ilustracji, działania z okienkami, obliczenia zegarowe, kodowanie

7.5, 7.7, 7.15wycieczka na cmentarz lub do miejsca pamięci narodowej – czyszczenie opuszczonych grobów, zapalenie zniczy

10.4b

muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 1. zwrotki piosenki „Czerwone jabłuszko”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 54–55, Ćw. cz. 1 s. 102–103, M. cz. 1 s. 68–69; znicze, kwiaty, zegar, kartoniki z cyframi, szablon świeczki, nagranie muzyki, wiązanka kwiatów (żywe lub wykonane przez uczniów), znicze;

dodatkowo: opowiadanie „Jak kartka” W. Widłaka


42. Jak zostać poetą?


czytanie tekstu z podziałem na role, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, próba ustalenia do czego poecie potrzebna jest wyobraźnia, układanie pytań do podanych zdań, tworzenie listy pytań do poety, pisarza, poety, autora – wyjaśnienie pojęć, uzupełnianie fragmentów wersów wg własnych pomysłów, wybieranie i wymyślanie porównań poetyckich, układanie rymowanek na dowolny temat, rodzina wyrazu „marzyć”, wyrazy z utratą dźwięczności

1.1b, 1.3a, 1.3c, 1.3f

obliczanie iloczynów i ilorazów w zakresie 50, dobieranie liczb do podanych ilorazów, zastępowanie piktogramów odpowiednimi działaniami, rozwiązywanie zadań

7.5, 7.7
podania piłki oburącz znad głowy – kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i siły mięśni

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 1. zwrotki i refrenu piosenki „Czerwone jabłuszko”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 56–57, Ćw. cz. 1 s. 104–105, M. cz. 1 s. 70–71; mikrofon, klepsydra, zestaw kartek z ćwiczeniami, kilka tomików współczesnej poezji dziecięcej, szary papier, flamastry, ilustracje o tematyce jesiennej


43. Uroki słotnej jesieni


swobodne wypowiedzi dzieci na temat listopadowej pogody i przyrody, głośne czytanie wiersza z odpowiednią intonacją, określenie nastroju wiersza, kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące wygląd pana listopada i jego domu, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów wiersza, nauka na pamięć wybranych zwrotek, wyjaśnienie metafory „ma okna zapłakane,/ma dwie płaczące rynny”, ustalenie jaki był bohater wiersza, jak się zachowywał i co robił, uzupełnianie ilustracji na podstawie wiersza, pisownia wyrazów z zakończeniami „-utki”, „-utka” (milutki, milutka), praktyczne stosowanie wyrażenia „na pierwszym planie” w określaniu stosunków przestrzennych na ilustracji, opisywanie ilustracji

1.1a,1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.3a, 1.3f

sprawdzam siebie, powtórzenie wiadomości: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 typu: 39 + 20, 34 + 25 i odpowiednie przypadki odejmowania, mnożenie i dzielenie w zakresie 50 i przez 5 i 10 w zakresie 100

7.4, 7.5, 7.7

właściwości wody – doświadczenia, badanie wyporności wody oraz rozpuszczalności soli i innych substancji w wodzie

Lampiony – majsterkowanie

9.2c, 9.3a,b
muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Czerwone jabłuszko”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 58–59, Ćw. cz. 1 s. 106–108, M. cz. 1 s. 72–73, Teczka artysty s. 17, 2 ilustracje kota, materiały do eksperymentowania z wodą, tj. miska z wodą, drobne przedmioty (korek, plastelina, owoce, folia aluminiowa, kredki, sól, cukier, kasza, mąka itp.), karty do zapisywania wyników obserwacji, pęczki pasków bibuły lub folii, słoiki, wikol, pędzle, plastikowe talerzyki, skrawki bibuły, świeczki tzw. podgrzewacze;

dodatkowo: patyczki


44. Lekarstwo

na smutek
słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana pytaniami do tekstu, zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi na podstawie tekstu, kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci o ich smutnych i pechowych dniach, określanie nastroju bohatera, rozmowa na temat roli przyjaciela w chwilach trudnych, samotnych i smutnych, pisanie wypowiedzi na temat sposobu spędzania czasu, uzupełnianie zdań czasownikiem „malować” w różnych formach czasu, pisownia wyrazów z zakończeniami „-uszek”, „-uszka”, „-uszko”, „-unek”, „-unka”

1.1a, 1. 3a, 1.3c, 1.3f, 5.1

sprawdzenie wiadomości, zadania różne: rozwiązywanie łamigłówek, zadań i zagadek matematycznych

7.4, 7.5,7.7

Listopad – malowanie jesiennej szarugi techniką mokre w mokrym, barwy zimne

4.2a

podania piłki jednorącz w miejscu i w ruchu „Gra do 5 podań”

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka piosenki „Czerwone jabłuszko”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 60–61, Ćw. cz. 1 s. 109–111, M. cz. 1 s. 74–75; nagranie piosenki, piłka, kredki – pastele olejne, farby plakatowe, kostka z pytaniami, brązowa bibuła, samoprzylepne kartki, kartki na wzór recepty;

dodatkowo: wybrane numery „Świerszczyka” lub innych czasopism dla dzieci, zakładki do książek


45.

Dzień odkrywców. Co niesie listopad?
wypowiedzi na temat późnej jesieni na podstawie obserwacji bezpośrednich, słuchanie tekstu G. Kasdepke „Parasol”, uzupełnianie przysłów – wyjaśnianie ich znaczenia, odczytywanie informacji z mapy pogody, prezentowanie pogody, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, „Co nam niesie listopad?” – wykonanie mapy myśli

1.1a, 1.3a, 1.3c, 1.3f,

nauka piosenki „Czerwone jabłuszko”, wprowadzenie metrum ¾, poznanie kujawiaka i nauka jego figur, wprowadzenie chwytu fletowego d1, granie na fletach melodii zwrotki piosenki „Czerwone jabłuszko”

3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.2c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 62–63, Ćw. cz. 1 s. 112–113, tekst do słuchania „Parasol”; kalendarz ścienny, kartki z nazwami drzew, chusta animacyjna, szary i biały papier, flamastry, paski papieru, pastele olejne, plansze z drzewami, kostka pogodowa, parasol, CD z nagraniem muzyki; dodatkowo: szablony do obrysowania


– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela 1.1a

– czyta z podziałem na role opowiadania dla dzieci 1.1b

– czyta opowiadanie dla dzieci 1.1b

– wyszukuje w opowiadaniu potrzebne fragmenty oraz informacje na temat miejsc pamięci narodowej w dostępnych źródłach 1.1c

– określa nastrój wiersza i wyjaśnia wybrane wyrażenia przenośne 1.2a

– wypowiada się na temat bohatera wiersza, jego zachowania i wykonywanych czynności 1.2b, 1.2d

– czyta wiersz z odpowiednią intonacją 1.2c

– recytuje fragmenty wiersza 1.2c

– wypowiada się na temat listopadowej pogody i przyrody 1.3a

– opisuje ilustracje 1.3a

– wypowiada się na temat bliskich, którzy odeszli 1.3a

– pisze wypowiedź na temat sposobu obchodzenia dnia Wszystkich Świętych 1.3a

– pisze kilkuzdaniową wypowiedź na temat sposobów spędzania wolnego czasu w listopadową szarugę 1.3a

– tworzy spójną, logiczną, kilkuzdaniową wypowiedź ustną 1.3a

– porządkuje informacje w postaci mapy pamięci 1.3a

– uzupełnia i tworzy rymowanki 1.3a

– uczestniczy w rozmowie na temat pamięci o zmarłych, szacunku do miejsc ich pochówku i miejscach pamięci narodowej 1.3c

– potrafi nazwać listopadowe święta i poprawnie pisze ich nazwy 1.3c,1.3f

– zna przysłowia dotyczące aktualnej pory roku 1.3c

– rozwiązuje łamigłówki, odkrywa zasady ułożenia sekwencji, uzupełnia zdania 1.3c

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wysłuchanym tekstem 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat twórczości poetyckiej na podstawie przeczytanego tekstu 1.3c

– tworzy pytania do poety 1.3c

– wie, kim jest autor, pisarz, poeta 1.3c

– tworzy rodzinę wyrazu „marzyć’ 1.3c

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z utratą dźwięczności 1.3f

– nazwy świąt i nazwy własne miejsc pamięci narodowej pisze wielką literą 1.3f

– poprawnie pisze wyrazy z zakończeniami „-uszek”, „-uszka”, „-uszko”, „-unek”, „-unka” 1.3f

– pisze poprawnie wyrazy z zakończeniami „-utki”, „-utka” 1.3f
– śpiewa piosenkę „Czerwone jabłuszko” 3.1a, 3.1b

– realizuje schematy rytmiczne w metrum ¾ 3.1a, 3.1b

– charakteryzuje kujawiaka 3.1a, 3.1c

– zna podstawowy krok i figury kujawiaka 3.1a

– potrafi odczytać zapis graficzny chwytu d1 i prawidłowo wykonuje odpowiadający mu dźwięk 3.1a, 3.1b

– gra melodię „Czerwone jabłuszko” 3.1a, 3.2c


– maluje jesienną szarugę techniką mokre w mokrym 4.2a

– posługuje się pojęciem „barwy zimne” 4.2a


– okazuje szacunek zmarłym i miejscom ich pochówku 5.1, 5.4

– wie, jaką rolę może spełnić przyjaciel w chwilach smutnych i trudnych 5.1

– wie, jak należy zachować się na cmentarzu i w miejscu pamięci narodowej 5.2

– zna miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy i wybrane najważniejsze w państwie 5.7


– wykonuje proste doświadczenia w celu zbadania właściwości wody 6.1
– dodaje i odejmuje w zakresie 100 7.4

– mnoży i dzieli liczby w zakresie 50 7.5

– rozwiązuje zadania 7.7
– wykonuje lampion według instrukcji 9.2c

– zachowuje ład i porządek w miejscu pracy i bezpieczeństwo podczas posługiwania się różnymi narzędziami 9.3a, b


– rzuca piłkę oburącz znad głowy 10.3a

– wykonuje celne podania piłki do partnera 10.3a

– uczestniczy w grach, przestrzegając ich reguł 10.3c

– aktywnie spędza czas na świeżym powietrzu 10.4bDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə