Elementarz-rozkład-klasa III sem


X krąg tematyczny: Podróże w przeszłośćYüklə 1,16 Mb.
səhifə6/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

X krąg tematyczny: Podróże w przeszłość


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

46.

Święto Niepodległościsłuchanie opowiadania nauczyciela o na temat utraty przez Polskę wolności, zaborów i odzyskania niepodległości po 123 latach, czytanie tekstu – artykułu prasowego poświęconego odzyskaniu przez Polskę wolności w 1918 roku, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu informacyjnego, próba wyjaśnienia znaczenia wyrażeń: „wolny człowiek”, „wolny kraj”, „wolna Polska”, wyrazy bliskoznaczne – układanie zdań, rozmowa na temat sposobów obchodów Narodowego Święta Niepodległości w szkole, miejscowości i kraju, wypowiedzi na temat polskich symboli narodowych, wielka litera w nazwach świąt – wyszukiwanie w kalendarzu nazw innych świąt narodowych, pisownia wyrazów z „h”, liczba pojedyncza i mnoga połączenia rzeczownika z przymiotnikiem

1.1a, 1.1b, 1.3a, 1.3c, 11.3f, 1.3g, 5.6, 5.7

dodawanie i odejmowanie typu 47 + 8, 63 + 23, 64 + 36 i odpowiednie przypadki odejmowania, ważenie – kilogram, dekagram, wprowadzenie pojęcia gram, rozwiązywanie zadań

7.4,7.7,7.10
Godło – wyklejanka z papieru lub bibuły

4.2a
muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka 1. i 2. zwrotki piosenki „Na moście w Awinionie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 64, Ćw. cz. 2 s. 4−6, M. cz. 2 s. 4−5; kartki z działaniami na dodawanie i odejmowanie i literami na odwrocie, nagrania wybranych pieśni legionowych i muzyki marszowej, ilustracje Józefa Piłsudskiego oraz inne związane z tematem, kalendarze, kartoniki z działaniami na dodawanie i odejmowanie z poprawnymi i błędnymi wynikami, waga, przykładowe produkty sypkie do ważenia, konturowy obraz godła, bibuła biała i czerwona, klej, piłka;

dodatkowo: nagranie CD „Pieśń o wodzu miłym” (sł. W. Kostek-Biernacki; mel. ludowa), ilustracja obrazu Wojciecha Kossaka ,,Piłsudski na Kasztance”, materiały ilustracyjne z lekcji, prace i notatki wykonane przez dzieci oraz inne informacje

47. W prastarym grodzie


głośne czytanie opowiadania, rozmowa kierowana sprawdzająca zrozumienie tekstu, wypowiedzi na temat wyobrażeń bohatera opowiadania, wyszukiwanie zdań zgodnych z przeczytanym tekstem – pisanie ich z pamięci, „Jak poznajemy przeszłość?” – burza mózgów, wyjaśnienie pojęć archeolog i archeologia, rozmowa i układanie zdań na temat pracy archeologa, wyszukiwanie w grupach informacji na temat słowiańskiej osady w Biskupinie i odbywającym się tam corocznym festynie archeologów, grupowe przedstawianie scenek „W prastarym grodzie”, wyszukiwanie czasowników w tekście, zamienianie formy czasu przyszłego czasowników na formę czasu przeszłego

1.1b, 1.1c, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 1.3g, 5.8

dodawanie typu 47 + 8, 63 + 23, 64 + 36 i odpowiednie przypadki odejmowania, pojęcia: brutto, netto, tara, rozwiązywanie zadań, kilogram, dekagram, gram

7.4,7.7,7.10gry i zabawy z pokonywaniem przeszkód, sztafeta wahadłowa z kozłowaniem i toczeniem piłki

10.3c

muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka 3. i 4. zwrotki i refrenu piosenki „Na moście w Awinionie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 65−67, Ćw. cz. 2 s. 7−8, M. cz. 1 s. 6−7; ilustracje pradawnej osady w Biskupinie, dostęp do Internetu, waga, produkty do ważenia, woreczki foliowe, puszki, kartony, wiaderka itp., piłki ręczne i lekarskie, tunel, ławeczka gimnastyczna, szarfy;

dodatkowo: kartki z bloku rysunkowego, kredki, glina plastyczna, podkładki, rylce

48. Najstarsze miasta Polski


głośne czytanie informacji o najstarszych miastach w Polsce, uzupełnianie zdań na podstawie tekstu, wielka litera w nazwach miast, układanie tytułów poznanych wcześniej legend z rozsypanki wyrazowej i dopasowywanie ich do ilustracji, opowiadanie wybranych legend, wyszukiwanie dodatkowych informacji na temat wybranych z podręcznika miast, układanie w parach zagadek o wybranych miastach, nazwy miast z zakończeniem „-ów”, porządkowanie nazw miast w kolejności alfabetycznej, dobieranie przymiotników do rzeczowników

1.1b, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 1.3g

różne sposoby dodawania w zakresie 100, ćwiczenia spostrzegawczości, rozwiązywanie zadań

7.4,7.7

wskazanie na mapie Polski najstarszych miast, rezerwaty w Polsce

6.3, 6.6, 5.6

zabawy i ćwiczenia gimnastyczne, zabawy bieżne, gry i zabawy rzutne kształtujące siłę ramion i orientację w przestrzeni

10.3a

muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka 5. i 6. zwrotki i refrenu piosenki „Na moście w Awinionie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 67−69, Ćw. cz. 2 s. 9−12, M. cz. 2 s. 8−9; materiały i informacje o wybranych miastach Polski, materiały i informacje o wybranych pomnikach i rezerwatach przyrody, ilustracje i informacje o lokalnych zabytkach przyrodniczych i kulturowych, kartki z działaniami i wynikami na dodawanie w zakresie 100 dla każdego dziecka, piłki ręczne, piłki lekarskie, 4 materace, szarfy w czterech kolorach do znaczenia drużyn;

dodatkowo: tematyczne materiały ilustracyjne i tekstowe do gazetki ściennej, mapa Polski, kartki z informacjami o dawnych plemionach Polski, diagram matematyczno-literowy, kartki z działaniami na dodawanie w zakresie 100


49. Zamki w Polsce


oglądanie albumów z zamkami, wyszukiwanie na mapie Polski najbardziej znanych zamków, głośne czytanie informacji o polskich zamkach, dopasowywanie informacji do zdjęć na podstawie tekstu, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wybranego zamku, próba ustalenia wyboru miejsca pod budowę zamków, podpisywanie zdjęć zamków, wyjaśnianie znaczeń wyrazu „zamek”, rozwijanie zdań, pisownia wyrazów z „rz” wymiennym, redagowanie zaproszenia na turniej rycerski, zbieranie pomysłów do wykorzystanie w dniu następnym (Klasowy turniej rycerski)

1.1b, 1.1c,1.1d, 1.2e, 1.3a, 11.3c, 1.3f

dodawanie typu 37 + 48 różnymi sposobami i przez analogię, rozwiązywanie zadań, obliczanie cen na podstawie danych z ilustracji

7.4,7.7,7.8
Wieża obronna – wykonanie pracy przestrzennej

9.2c

ćwiczenia ogólnorozwojowe – kształtowanie siły mięśni i skoczności, „Turniej rycerski”

10.3c

muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka piosenki „Na moście w Awinionie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 70–71, Ćw. cz. 2 s. 13−15, M. cz. 2 s. 10–11, Teczka artysty s. 18; ilustracje zamków i pałaców pocięte na części, kartki, klej, albumy tematyczne, mapa, nożyczki, gąbka, czerwony papier, biała lub szara farba, patyczki do szaszłyków, szarfy, laski, koła ringo, piłki, woreczki, duże obręcze, tarcza do celowania z wyznaczonymi polami punktowanymi, pachołki, tyczki, 2 materace, 2 ławeczki gimnastyczne;

dodatkowo: treść 3 zadań we fragmentach na kolorowych kartkach

50. Dzień odkrywców. Turniej rycerski

odczytywanie w oparciu o szyfr wyrazów związanych z tematem – wpisywanie wyrazów do diagramu krzyżówki typu jolka, wyrazy opisujące rycerza – kolorowanka, redagowanie odpowiedzi na pytania: „Jaki powinien być rycerz?, czytanie ze zrozumieniem tekstu i wnioskowanie na podstawie tego tekstu (zadanie logiczne), rozmowa na temat cech rycerza, tworzenie kodeksu rycerskiego na potrzeby klasy, wyjaśnianie powiedzeń związanych ze stanem rycerskim, zabawa w pasowanie na rycerza,

1.1b, 1.3a, 1.3b. 1.3c, 1.3f, 5.1projektowanie własnego herbu rycerskiego

4.2a

nauka piosenki „Na moście w Awinionie”, poznanie dawnych tańców dworskich, nauka kroków gawota, wprowadzenie chwytu fletowego c1, granie na fletach gamy C-dur, granie na flecie melodii „Mam chusteczkę haftowaną”

3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.2c


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 72, Ćw. cz. 2 s. 16−17; tekst do słuchania „Bój się”, bloki rysunkowe, kredki, diagram krzyżówki, hasła do wpisywania, różne dostępne źródła o życiu rycerzy, duży arkusz papieru na plakat, flamastry, sylwety herbów z kartonu;

dodatkowo: ilustracja rycerza w pełnym rynsztunku, tektura, folia aluminiowa, klej, nożyczki, ozdobne naklejki, wycinanki, farby


– uważnie słucha informacji nauczyciela na temat najważniejszych wydarzeń związanych z czasami zaborów i odzyskaniem przez Polskę niepodległości 1.1a

– czyta tekst informacyjny na temat wydarzeń związanych z 11 listopada 1918 r. 1.1b

– czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne o najstarszych miastach Polski 1.1b

– czyta informacje na temat zamków polskich 1.1b

– czyta ze zrozumieniem tekst komiksu i wypowiada się na jego temat 1.1b

– czyta ze zrozumieniem teksty dla dzieci 1.1b, 1.2d

– wyszukuje informacje na temat pracy archeologa oraz słowiańskiej osady w Biskupinie 1.1c

– wyszukuje informacje na temat najstarszych zamków polskich 1.1c

– zna formę użytkową, jaką jest zaproszenie 1.1d

– korzysta z podręcznika i innych źródeł poświęconych polskim zamkom 1.2e

– układa z rozsypanki i zapisuje notatkę poświęconą symbolom narodowym 1.3a

– układa z rozsypanki i zapisuje zdania na temat pracy archeologa 1.3a

– opowiada fragmenty legend o najstarszych miastach 1.3a

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat obchodów niepodległościowych w szkole, miejscowości i w kraju 1.3c

– wyjaśnia pojęcie „archeolog” 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat przeczytanego opowiadania 1.3c

– rozpoznaje czasowniki i zamienia ich formę z czasu przyszłego na formę czasu przeszłego 1.3c

– dobiera przymiotniki do rzeczowników 1.3c

– układa i rozwiązuje zagadki o najstarszych miastach 1.3a, 1.3c

– redaguje zaproszenie na turniej rycerski 1.3a

– wypowiada się na temat wybranego zamku 1.3a

– dokonuje wyboru wyrazów opisujących rycerza i samodzielnie rozszerza listę cech rycerskich 1.3a

– współtworzy kodeks rycerski na potrzeby klasy 1.3b

– mówi o swoich lękach i podaje przykłady radzenia sobie ze strachem 1.3c

– wyjaśnia powiedzenia związane z życiem rycerskim 1.3c

– wyjaśnia znaczenia wyrazu „zamek” oraz innych wyrazów wieloznacznych 1.3c

– pisze wielką literą nazwy miast 1.3f

– pisze poprawnie nazwy miast z zakończeniem „-ów” 1.3f

– poprawnie pisze wyrazy z „rz” wymiennym 1.3f

– nazwy świąt narodowych pisze wielką literą 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „h” 1.3g

– pisze zdania z pamięci 1.3g
– śpiewa piosenkę „Na moście w Awinionie” 3.1a

– wie, jakie tańce dworskie tańczono na dawnych balach 3.1a, 3.1c

– tańczy gawota 3.1a

– potrafi odczytać zapis graficzny chwytu d1 i prawidłowo wykonuje odpowiadający mu dźwięk 3.1a, 3.1b

– gra na flecie gamę C-dur oraz melodię „Mam chusteczkę haftowaną” 3.1a, 3.2c
– wykonuje godło Polski techniką wyklejanki 4.2a

– projektuje własny herb rycerski 4.2a


– wyraża gotowość do respektowania ideałów rycerskich poprzez akt „Pasowania na klasowego rycerza” 5.1

– uczestniczy w szkolnej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości 5.5

– wie, jak obchodzone jest Święto Niepodległości w miejscowości i kraju 5.6

– zna pomniki przyrody i rezerwaty znajdujące się w okolicy 5.6

– zna polskie symbole narodowe 5.7

– zachowuje właściwą postawę wobec symboli narodowych 5.7

– wie, na czym polega praca archeologa 5.8
– wie, co to są pomniki przyrody i rezerwaty 6.6

– zna wybrane rezerwaty polskie 6.3


– wykonuje dodawanie i odejmowanie typu 47 + 8, 63 + 23, 64 + 36 7.4

– dodaje i odejmuje w zakresie 100 7.4

– dodaje w zakresie 100 różnymi sposobami 7.4

– rozwiązuje zadania 7.7

– rozwiązuje zadania związane z ważeniem 7.7

– wykonuje proste obliczenia pieniężne na podstawie cen przedstawionych na ilustracji 7.8

– waży przedmioty używając pojęć: kilogram, dekagram, gram 7.10

– zna pojęcia brutto, netto, tara i wykorzystuje je w rozwiązywaniu zadań 7.10, 7.7


– wykonuje wieże obronne według podanej instrukcji 9.2c

– sprawnie rzuca, chwyta i podaje piłkę 10.3a

– bierze udział w grach ze współzawodnictwem 10.3c

– wykonuje prawidłowo zmiany podczas sztafety wahadłowej 10.3c
XI krąg tematyczny: Zwierzęta naszymi przyjaciółmi


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

51.

Marzeniao zwierzętach

słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana zainspirowana tekstem, ocena prawdziwości zdań na podstawie tekstu, ustalenie bohaterów opowiadania – czytanie z podziałem na role, kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem – cechy wyglądu i cechy charakteru, wyszukiwanie w tekście zdań opisujących wygląd i zachowanie kotka wymyślonego przez bohaterkę opowiadania, pisanie listu do taty bohaterki, pisanie zdań na temat wyglądu kota, swobodne wypowiedzi dzieci na temat wymarzonych lub hodowanych przez nie zwierząt, układanie listy obowiązków opiekuna kota, podkreślanie czasowników w zdaniach – zamiana zdań na równoważniki, rodzina wyrazu „zwierzę”, wyszukiwanie informacji o zwierzętach w różnych źródłach, grupowe tworzenie albumu o zwierzętach

1.1a, 1.1c, 1.2c, 1.3a, 1.3b. 1.3c, 5.2

rozwiązywanie zadań – obliczenia zegarowe, dodawanie typu 37 + 48, rozwiązywanie zadań w tym na porównywanie różnicowe, działanie z okienkami, odczytywanie danych z ilustracji

7.4, 7.7, 7.15cechy zwierząt – odżywianie, zwierzęta roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne

6.4

Tekturowe zwierzaki – wykonanie pracy przestrzennej

4.2a, 9.2c


muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka 1. zwrotki piosenki „Jak rozmawiać trzeba z psem”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 73–74, Ćw. cz. 2 s. 18–20, M. cz. 2 s. 12–13, Teczka artysty s. 19; tektura, papier kolorowy, ścinki materiałów, flamastry, klej, nożyczki, kartki z bloku, kredki, zdjęcia, ilustracje zwierząt, sylweta kota, karteczki z hasłami, maskotki kotów, paski z napisami jednostek czasu;

dodatkowo: albumy o zwierzętach, atlasy przyrodnicze, kartki z pytaniami do konkursu


52. Pomagamy zwierzętom przygotować się do zimy


czytanie ogłoszenia Koła Przyjaciół Zwierząt, ustalenie nadawcy ogłoszenia, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, wyszukiwanie w tekście haseł zachęcających do udziału w akcji – wymyślanie własnych haseł, swobodne wypowiedzi na temat losu bezdomnych lub zagubionych zwierząt na podstawie tekstu i doświadczeń własnych, uzupełnianie tekstu czasownikami w odpowiednim czasie, pisanie ogłoszenia z pomocą podanych pytań, wskazywanie w zdaniach wyrazów z „sch”, zapisywanie nazw ras psów w kolejności alfabetycznej

1.1b, 1.1d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.1

różne sposoby odejmowania w zakresie 100 w tym typu 74 – 36, rozwiązywanie zadań, w tym na porównywanie różnicowe, odczytywanie danych z ilustracji, ćwiczenia spostrzegawczości

7.4, 7.7

grupowe wykonanie plakatu zachęcającego do udziału w akcji niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy

4.2b

podania górne i dolne z chwytaniem piłki jednorącz i oburącz

10.3a

muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Jak rozmawiać trzeba z psem”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 75, Ćw. cz. 2 s. 21–23, M. cz. 2 s. 14–15; pocięte ilustracje, rozsypanka literowa, karteczki, kartki z bloku, klej, kredki, woreczki z grochem, kosze, arkusze szarego papieru, farby, flamastry, kartki z wyrazami z sch, piłki;

dodatkowo: karton, kredki, kartki z zagadkami matematycznymi


53. Puc, Bursztyn

i goście – co słychać

u bohaterów lektury?


kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat przeczytanej lektury, wypisywanie imion bohaterów lektury, rozwiązywanie zagadek i układanie zdań na temat bohaterów lektury, wyszukiwanie i zaznaczanie w tekście odpowiedzi na wcześniej ustalone pytania – praca samodzielna w czasie omawiania lektury, dobieranie wyrazów o znaczeniu przeciwnym, tworzenie rzeczowników od czasowników (przemawiać – przemawianie), dopisywanie określeń do rzeczowników w liczbie pojedynczej lub mnogiej

1.2b, 1.2d, 1.3a, 1.3c, , 1.3f


obliczenia w zakresie 100, kalendarz, odejmowanie typu 74 – 36, rozwiązywanie zadań w tym na porównywanie różnicowe, miara długości – centymetr, wprowadzenie pojęcia milimetr

7.4, 7.7, 7.9, 7.14
skoki na skakance w miejscu i w biegu

10.2b


muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka 3. zwrotki i refrenu piosenki „Jak rozmawiać trzeba z psem”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 2 s. 24–25, M. cz. 2 s. 16–17; książki J. Grabowskiego, m.in. „Puc, Bursztyn i goście”, ilustracje bohaterów, diagram, karteczki z imionami zwierząt, wyrazy określające cechy charakteru bohaterów, teksty z opisem bohaterów, linijki, metr krawiecki, skakanki;

dodatkowo: rozsypanki zdaniowe, kredki, kartki z bloku


54. Opowiadamy przygody bohaterów lektury


opowiadanie przygód bohaterów lektury przedstawionych na ilustracjach, nadawanie tytułów ilustracjom, układanie planu

wydarzeń, opowiadanie przygód bohaterów na podstawie ilustracji i znajomości lektury, wspólne układnie planu innej przygody, pisanie dalszego ciągu opowiadania o wymyślonej przygodzie Mika1.2d, 1.2e, 1.3a, 11.3c, 1.3f

rozwiązywanie zadań, obliczenia pieniężne, odejmowanie typu 74 – 36 – sprawdzanie za pomocą dodawania, odczytywanie danych z ilustracji

7.4, 7.7, 7.8kozłowanie piłki, rzuty jednorącz do celu

10.3a

muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka piosenki „Jak rozmawiać trzeba z psem”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 2 s. 26–27, M. cz. 2 s. 18–19; egzemplarze lektury, sylwety psów, test wiedzy o lekturze, kartki z fragmentami lektury, duży arkusz papieru, kartoniki z liczbami, pytania do turnieju, chorągiewki, woreczki, tekturki z imionami bohaterów książek, koperty z wyrazami, kredki, karton, piłki;

dodatkowo: kartki z działaniami


55. Dzień odkrywców. Koty za płoty

głośne czytanie wiersza, wyjaśnianie wyrażeń, przysłów i związków frazeologicznych związanych z tematem „zwierzęta”,

słuchanie tekstu G. Kasdepke „Psi obowiązek” czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego tekstu, zapisywanie powiedzeń pasujących do ilustracji oraz do historyjki, rysowanie historyjki pasującej do powiedzenia: „Żyć z kimś jak pies z kotem”, uzupełnianie powiedzeń wyrazami zastępującymi ilustracje i dopasowywanie do nich wyjaśnień, opowiadanie historyjek z wykorzystaniem powiedzeń1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2c, 1.3a, 1.3c

nauka piosenki „Jak rozmawiać trzeba z psem”, wykonanie akompaniamentu rytmicznego gestodźwiękami, realizacja partytury rytmicznej odgłosami, granie na fletach melodii „Siedzi sobie zając pod miedzą”Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə