Elementarz-rozkład-klasa III semYüklə 1,16 Mb.
səhifə7/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

3.1a, 3.1b, 3.2c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. s. 76, Ćw. cz. s. 28–29, tekst do słuchania „Psi obowiązek”; maskotka kota, ilustracje psów, słowniki frazeologiczne, koperty z powiedzeniami, paski papieru z zapisanymi powiedzeniami, wyrażeniami;

dodatkowo: „psie skarby”, kartoniki z liczbami


– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela 1.1a

– słucha ze zrozumieniem tekstu 1.1a

– czyta tekst ogłoszenia 1.1b

– czyta ze zrozumieniem wiersz 1.1b, 1.2c

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– wyszukuje wyrażenia i powiedzenia związane ze zwierzętami 1.1c

– zna najważniejsze elementy budowy ogłoszenia 1.1d

– w lekturze zaznacza wybrane fragmenty, wskazuje głównych bohaterów 1.2b

– czyta książki dla dzieci, w tym „Puc, Bursztyn i goście” 1.2d

– wypowiada się na temat samodzielnie przeczytanej lektury „Puc, Bursztyn i goście” 1.2d, 1.3a

– czyta teksty z podziałem na role 1.2c

– pisze kilka zdań na temat wyglądu kota 1.3a

– swobodnie wypowiada się na temat wymarzonych lub hodowanych przez nie zwierząt 1.3a

– pisze list do taty bohaterki opowiadania 1.3a

– pisze ogłoszenie dotyczące zbiórki darów dla schroniska 1.3a

– wypowiada się na temat losu bezdomnych lub zagubionych zwierząt 1.3a

– uzupełnia tekst czasownikami w odpowiednim czasie 1.3a

– układa zdania na temat bohaterów lektury 1.3a

– układa plan wydarzeń do wybranych przygód bohaterów lektury 1.3a

– opowiada wybrane przygody bohaterów lektury 1.3a

– pisze dalszy ciąg opowiadania o wymyślonej przygodzie Mika 1.3a

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wysłuchanym tekstem 1.3c

– tworzy rodzinę wyrazu „zwierzę’ 1.3c

– dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwnym 1.3c

– wyjaśnia znaczenie powiedzeń i rysuje do nich historyjki 1.3c

– uzupełnia powiedzenia właściwym wyrazem 1.3c

– porządkuje nazwy ras psów w kolejności alfabetycznej 1.3e

– po „s” pisze „ch” 1.3f

– imiona ludzi i zwierząt pisze wielką literą 1.3f

– dba o poziom graficzny pisma i poprawność ortograficzną 1.3f


– śpiewa piosenkę „Jak rozmawiać trzeba z psem” 3.1a

– wykonuje gestodźwięki towarzyszące piosence 3.1a

– realizuje partyturę rytmiczną za pomocą odgłosów 3.1a

– gra na flecie melodię „Siedzi sobie zając pod miedzą” 3.1a, 3.2c


– ozdabia zwierzątka według własnego pomysłu 4.2a

– wykonuje techniką mieszaną plakat zachęcający do pomocy zwierzętom 4.2b


– w miarę możliwości stara się pomagać zwierzętom w schronisku 5.1

– w odpowiedni sposób opiekuje się swoim zwierzęciem 5.2


– dokonuje podziału wybranych zwierząt na roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne 6.4
– wykonuje dodawanie w zakresie 100, w tym typu 37 + 48 7.4

– wykonuje obliczenia w zakresie 100, w tym odejmowanie w zakresie 100, w tym typu 74 – 36 7.4

– rozwiązuje zadania, w tym na porównywanie różnicowe 7.7

– wykonuje obliczenia pieniężne 7.8

– mierzy i porównuje długości, posługując się miarami: metr, centymetr, milimetr 7. 9

– wykonuje proste obliczenia zegarowe 7.15

– wykonuje obliczenia kalendarzowe 7.14
– odrysowuje szablony zwierząt, wycina je i okleja je kolorowym papierem lub ścinkami 9.2c

– skacze na skakance jedno- i obunóż w miejscu i w biegu 10.2b

– podaje i chwyta piłkę 10.3a

– kozłuje piłkę i rzuca nią do celu 10.3a


XII krąg tematyczny: Aby pięknie żyć


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

56. Jesteśmy tolerancyjni


głośne czytanie opowiadania, rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego tekstu, uzupełnianie listy Klubu Innych, wyjaśnienie pojęcia „tolerancja”, rozmowa na temat tolerancji, podawanie przykładów zachowania świadczących o tym, że ktoś jest tolerancyjny, wybieranie wypowiedzi okazujących szacunek dla odmienności innych osób, dobieranie wyrazów o podobnym i przeciwnym znaczeniu, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej

1.1b, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.4

obliczanie sum i różnic w zakresie 100 – doskonalenie liczenia, dodawanie i odejmowanie liczb poznanymi sposobami, rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności, wskazywanie prawidłowej odpowiedzi w zadaniach, obliczenia pieniężne

7.4, 7.5

elementy pogody – temperatura powietrza, zachmurzenie, opady, wiatr i inne zjawiska, szadź, szron, mgła

6.1, 6.7a
gry i zabawy kształtujące skoczność

10.2b

muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka 1. zwrotki piosenki „Andrzejkowe wróżby”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 77, Ćw. cz. 2 s. 30–32, M. cz. 2 s. 20–21; koszyk z jabłkami jednego gatunku, kontury człowieka na kartkach z bloku dla każdego ucznia, kredki, kartoniki z symbolami elementów pogody, kontur Polski na szarym papierze, plastelina biurowa, miarka krawiecka, kostka do gry, spinacz do bielizny dla każdego ucznia, obrazki/rysunki dowolnych produktów i rzeczy z cenami, skakanka dla każdego ucznia;

dodatkowo: karteczki z imionami wszystkich uczniów w klasie, bloki rysunkowe, farby plakatowe


57. Potrafimy się dzielić z innymi


słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela, ocena prawdziwości zdań na podstawie tekstu, opowiadanie wysłuchanej historii, pisanie zdań oceniających postępowanie królewny, łączenie zdań pojedynczych w zdania złożone za pomocą podanych spójników, uzupełnianie tabeli czasownikami w odpowiedniej formie – czas teraźniejszy, przeszły i przyszły, kolejność alfabetyczna wyrazów zaczynających się na tę samą literę – wprowadzenie zasady

1.1a, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3e, 1.3f, 5.1

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, waga – rozwiązywanie zadań związanych z ważeniem, rozwiązywanie zadań, w tym na porównywanie różnicowe, obliczanie niewiadomego składnika

7.4, 7.6, 7.7, 7.10

wykonanie medalu dla osób niosących pomoc potrzebującym

4.2a

nauka podporu tyłem – mostek

10.1b

muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka refrenu piosenki „Andrzejkowe wróżby”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 78–79, Ćw. cz. 2 s. 33–35, M. cz. 2 s. 22–23; czerwone papierowe serduszka, po jednym dla ucznia, arkusz dużego brystolu, klej, karteczki samoprzylepne, karteczki ze spójkami: ale, bo, ponieważ, żeby i małe muszelki, płyta CD nr 1 kl. 1 „Elementarz XXI wieku nagranie” nr 22, ołówek, sznurek, po dwie torebki foliowe na ławkę, waga szalkowa, odważniki, waga łazienkowa, nożyczki, blok techniczny, kolorowy papier, wstążka, alfabet demonstracyjny, piłka;

dodatkowo: ozdobny papier do pakowania prezentów


58. Do kogo zwrócić się

o pomoc?czytanie opowiadania ze zrozumieniem z uwzględnieniem poziomu trudności, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, uzupełnianie zdań z dialogiem na podstawie tekstu, ocena zachowania bohatera opowiadania, rozmowa na temat różnicy między skarżeniem a informowaniem o zagrożeniu, rozmowa na temat szukania pomocy u innych, ustalenie odpowiedzi na pytanie, u kogo można szukać pomocy, podawanie przykładów sytuacji, w których należy szukać pomocy dorosłych, przypomnienie numerów telefonów alarmowych, pisownia przeczenia „nie” z czasownikami – wprowadzenie zasady

1.1b, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.1, 5.9

rozwiązywanie zadań i zagadek, dodawanie i odejmowanie, wykorzystanie danych z tabeli do obliczeń, zagadki matematyczne, piramidy, dobieranie liczb do podanych działań i wyników, odczytywanie i zaznaczanie danych wg podanego kodu, obliczenia zegarowe

7.4, 7.15rzuty piłką do kosza

10.3a

muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Andrzejkowe wróżby”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 80–81, Ćw. cz. 2 s. 36–37, M. cz. 2 s. 24–25; balony z numerami i kartkami ze skargami, blok rysunkowy, kredki, telefon, karty do gry ze Skarbnicy, zegary, piłki koszykowe;

dodatkowo: rozsypanki wersowe wiersza J. Brzechwy „Skarżypyta”


59. Rozmawiamy

o Świętym Mikołaju
swobodne wypowiedzi na temat Świętego Mikołaja, głośne czytanie tekstu ze zrozumieniem, skonfrontowanie wcześniejszych wypowiedzi z prawdziwą historią Świętego Mikołaja – udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, porównanie obrazów przedstawiających Świętego Mikołaja – biskupa z Mirry z popularnym Mikołajem pojawiającym się corocznie w sklepach i na ulicach, uzupełnianie podpisów podziękowań na podstawie tekstu, dobieranie podpisów do ilustracji i opowiadanie historyjki obrazkowej, rozmowa na temat radości dawania, dzielenia się z potrzebującymi, pisownia wyrazów z „ż” na końcu, zorganizowanie klasowych mikołajek

1.1b, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.1

obliczenia zegarowe w systemie 24-godzinnym, doba, porównywanie sum i różnic, rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem czasu

7.7,7.15
prezent na mikołajki – szycie maskotki

ze szmatek9.2c, 9.3c
muzyczna powitanka „Pary – kółeczka”, nauka piosenki „Andrzejkowe wróżby”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 82–83, Ćw. cz. 2 s. 38–39, M. cz. 2 s. 26–27, Teczka artysty s. 20; kawałki tkanin, mulina, igła, wata, nożyczki, klej wikol, guziki, wstążki, bloki rysunkowe, farby plakatowe, zegary, nagrania z piosenkami tematycznie związanymi z Mikołajem, odtwarzacz60.

Dzień odkrywców. Grudniowe niespodziankisłuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania W. Dulemby „ Ślady na śniegu”, „Lis i zając” – odgrywanie scenek dramowych, „Co wiem o grudniu” – grupowe wykonanie mapy myśli, ilustrowanie przysłowia, ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu z wykorzystaniem kartki z kalendarza, wyjaśnianie powiedzeń związanych z grudniem, czytanie informacji z karty z kalendarza

1.1a, 1.1b, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3f, 5.1, 5.5
nauka piosenki „Andrzejkowe wróżby”, realizacja partytury rytmicznej z akompaniamentem do piosenki, poznanie zwyczajów i tradycji związanych z andrzejkami, granie na flecie melodii „Mało nas”

3.1a, 3.1b, 3.2a, 3.2c, 5.6

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania W. Dulemby „Ślady na śniegu”, P. cz. 1 s. 84–85, Ćw. cz. 2 s. 40–41; kilka egzemplarzy książek

z przysłowiami lub wybrane przysłowia przygotowane dla uczniów w kopertach, bloki rysunkowe, farby plakatowe, kalendarze, piłka;dodatkowo: kredki lub kolorowe mazaki


– uważnie słucha czytanego przez nauczyciela tekstu 1.1a

– czyta ze zrozumieniem teksty dla dzieci 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty 1.1c

– ocenia postępowanie bohatera 1.2d

– wypowiada się na temat tolerancji i cechujących ją zachowań 1.3a

– pisze zdania oceniające zachowanie bohaterki opowiadania 1.3a

– opowiada historię o królewnie Adaobi 1.3a

– uzupełnia zdania z dialogiem 1.3a

– wypowiada się na temat świętego Mikołaja 1.3a

– opowiada historyjkę obrazkową 1.3a

– twórczo uczestniczy w grze dydaktycznej 1.3b

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu 1.3c

– dobiera wyrazy o znaczeniu podobnym i przeciwnym 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat informowania dorosłych o zagrożeniu 1.3c

– podaje skojarzenia do hasła „grudzień” 1.3c

– wyjaśnia i ilustruje przysłowia 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat dzielenia się z potrzebującymi 1.3c

– łączy zdania pojedyncze w złożone za pomocą odpowiednich spójników 1.3c

– porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej 1.3e

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „h”, „ó” niewymiennym i „rz” 1.3f

– stawia przecinek przed spójnikami „bo”, „ponieważ”, „ale”, „żeby” 1.3f

– pisze rozdzielnie przeczenie „nie” z czasownikami 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ż” na końcu (aż, gdyż, ponieważ, również) 1.3f
– śpiewa piosenkę „Andrzejkowe wróżby” 3.1a

– wykonuje akompaniament do piosenki 3.1a, 3.2a, 3.2c

– zna tradycje i obyczaje związane z andrzejkami 3.1a, 5.6

– gra na flecie melodię „Mało nas” 3.1a, 3.1b, 3.2c


– projektuje i wykonuje medal dla niosących pomoc potrzebującym 4.2a

– stara się pomagać potrzebującym 5.1

– odróżnia dobro od zła 5.1

– dostrzega potrzebujących i stara się im pomagać 5.1

– rozumie potrzebę pomocy innym, w tym zwierzętom w czasie zimy 5.1

– jest tolerancyjny dla ludzi wyróżniających się „innością” 5.4

– aktywnie i zgodnie współpracuje w grupie 5.5

– potrafi zawiadomić dorosłych o zagrożeniu 5.9

– zna numery alarmowe 5.9
– obserwuje pogodę i wymienia jej elementy 6.1

– wie, co to jest szadź, szron i mgła 6.7a

– oblicza sumy i różnice w zakresie 100 7.4

– dodaje i odejmuje liczby wybranym sposobem 7.4

– dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100 7.4

– oblicza niewiadomy składnik 7.6

– rozwiązuje zadania 7.7

– rozwiązuje zadania, w tym na porównywanie różnicowe 7.7

– wykonuje obliczenia związane z ważeniem 7.10

– rozwiązuje zadania z obliczeniami czasu 7.7, 7.15

– wykonuje proste obliczenia pieniężne 7.8

– odczytuje wskazania zegara, również w systemie 24-godzinnym 7.15

– posługuje się pojęciem „godzina” 7.15

– wykonuje proste obliczenia zegarowe 7.15


– odmierza i wycina odpowiednie kawałki tkaniny 9.3c

– zszywa tkaninę prostym ściegiem 9.2c

– wykonuje mostek i prosty test gibkości 10.1b

– skacze na skakance jednonóż i obunóż w miejscu i w biegu 10.2b– wykonuje rzut oburącz do kosza 10.3aXIII krąg tematyczny: Nasze sprawy


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

61. Do szczęścia niewiele potrzeba

głośne czytanie baśni, numerowanie ilustracji zgodnie z kolejnością wydarzeń, dobieranie tytułów do ilustracji, opowiadanie baśni, spisywanie pomysłów na spożytkowanie niedużej sumy pieniędzy, rozmowa na temat wartości pieniądza i jego znaczeniu dla różnych osób, próba wyjaśnienia, dlaczego pieniążek trafił do dziewczynki i jej babci, wyjaśnienie zdania „Coś, co dla kogoś ma małą wartość, dla kogoś innego znaczy bardzo dużo”, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej ze względu na drugą literę, dobieranie wyrazów opisujących nastrój bohaterki baśni na początku i na końcu opowiadania, rozważania dotyczące własnego wydatkowania czarodziejskiego pieniążka

1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3e, 5.2

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, działania z okienkami, dodawanie i odejmowanie kilku liczb – różne formy zapisu obliczeń, dobieranie składników i odjemników do podanych sum i różnic, rozwiązywanie zadań, rysowanie figur symetrycznych w różnych położeniach

7.4, 7.6, 7.7, 7.17ćwiczenia, gry i zabawy z piłką, rzuty, chwyty, toczenie, kozłowanie, nauka zabawy „obiegany z rzutem do kosza”

10.3a

muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka piosenki „Panie Janie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 86–87, Ćw. cz. 2 s. 42–43, M. cz. 2 s. 28–29; kartki z działaniami, mapa mentalna, indywidualne karty pracy, wyrazy do porządkowania, kartoniki z cyframi, woreczki, piłki;

dodatkowo: etykieta z wyrazem kupić, kartki w kratkę z rozpoczętym opowiadaniem


62. Skąd się wzięły pieniądze?


swobodne wypowiedzi na temat funkcji pieniądza w życiu współczesnym; głośne czytanie tekstu informacyjnego; rozmowa na temat środków płatniczych stosowanych w dawnych czasach i dziś, porządkowanie kolejnych etapów występowania środków płatniczych, tworzenie notatki na podstawie tekstu w podręczniku, ustalenie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego wynaleziono pieniądze?”, utrwalenie pisowni przeczenia „nie” z czasownikami, wyjaśnianie przysłów: „Pieniądze szczęścia nie dają”, „Nie wszystko złoto, co się świeci”, rodzina wyrazu „złoto”, układanie zdań z wybranymi wyrazami, pisownia czasowników w czasie przeszłym: wyjąć – wyjął, wziąć – wzięła, zacząć – zaczęli (wyrazy z „ą” i „ę”

1.1b, 1.1c, 1.1d, ,1.2a, 1.2b, 1.1.c, 1.3a, 1.3c, 1.3f

obliczenia w zakresie 100, rozwiązywanie zadań, odczytywanie danych z tabeli i ilustracji, działanie z okienkami

7.4, 7.6, 7.7
Świnka skarbonka – praca przestrzenna

9.2c
muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka piosenki „Panie Janie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 88, Ćw. cz. 2 s. 44–46, M. cz. 2 s. 30–31, Teczka artysty s. 21; etykieta z napisem kupowanie, oś czasu, symbole środków płatniczych dawnych i współczesnych, książka o wynalazkach, kartoniki z liczbami, puszka po orzeszkach, farby, kolorowy papier, klej, nożyczki, gąbka;

dodatkowo: księga przysłów i powiedzeń, plastelina, kartki z bloku


63. Czas to pieniądz


głośne czytanie wiersza, ustalenie na podstawie tekstu sposobów spędzania czasu przez bohatera wiersza, ocena zachowania chłopca, wyszukiwanie w tekście wyrazów rymujących się, wybieranie określeń opisujących bohatera, pisanie zdań z tymi określeniami, sformułowanie i zapisanie rady dla bohatera wiersza, wyjaśnienie powiedzenia „Czas to pieniądz”, odgrywanie scenek przedstawiających postawy niechętne do pracy i zachęcające do niej, rozmowa na temat systematycznego wywiązywania się ze swoich obowiązków i nieodkładania ich na później, rodzaje rzeczowników w związku z przymiotnikiem – uzupełnianie tabeli

1.2b, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.2, 5.5

sprawdzam siebie, powtórzenie wiadomości – dodawanie i odejmowanie typu 38 + 45, 83 – 45, rozwiązywane zadań z ważeniem

7.4, 7.7, 7.10, 7.15


Moje obowiązki – rysunek pastelami olejnymi, przedstawienie postaci w ruchu

4.2a

gry i zabawy na śniegu

10.3c

muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka piosenki „Panie Janie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 89, Ćw. cz. 2 s. 47–48, M. cz. 2 s. 32–33; kartoniki z cyframi, słowniki przysłów i powiedzeń, arkusz papieru, buźka uśmiechnięta i smutna, kartki z bloku, pastele olejne, koła hula-hoop;

dodatkowo: kartoniki z działaniami, paski papieru, pisaki


64. Jak to

w rodzinie
słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana sprawdzająca zrozumienie tekstu, pisanie odpowiedzi na pytania do tekstu, pisanie listu w imieniu przedmiotu źle traktowanego, analogicznie do listu od drzwi z opowiadania np. lodówki, kosza na śmieci, biurka, rozmowa na temat podziału obowiązków w rodzinie oraz relacji między domownikami, układanie pytań do podanych zdań, wyrazy, które nie mają liczby pojedynczej: skrzypce, drzwi, spodnie

1.1a, 1.1c, 1.3a, 1.3b. 1.3c, 5.2, 5.5

sprawdzenie wiadomości, rozwiązywanie zadań różnychDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə