Elementarz-rozkład-klasa III semYüklə 1,16 Mb.
səhifə8/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

7.4, 7.7

zagrożenia przyrody: rozpalanie ognisk w niewłaściwym miejscu, wycinka drzew, hałas, gospodarowanie zużytymi bateriami, wypalanie łąk, spaliny, zanieczyszczanie wód

6.6

prowadzenie piłki nogą – gra w „piłkę chińską”

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka piosenki „Panie Janie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 90–91, Ćw. cz. 2 s. 49–51, M. cz. 2 s. 34–35; etykiety z nazwami zadań do odgrywania scenek, węże matematyczne, piłki siatkowe;

dodatkowo: szaliki, kartki w kartkę

65. Sprawdzam siebie. Kto pyta, nie błądzi

pisownia czasowników z przeczeniem „nie”, zamiana zdań na równoważniki zdań, określanie kolejności alfabetycznej wyrazów, pisanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, układanie pytań do wyróżnionych w zdaniach wyrazów, czytanie ze zrozumieniem, „Zadaj pytanie” – odgrywanie scenek dramowych

1.1b, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3f, 5.1

nauka kanonu „Panie Janie”, wprowadzenie pojęcia kanon, wykonywanie kanonów: wokalnego, instrumentalnego, ruchowego, granie na flecie gamy w kanonie

3.1a, 3.1b, 3.2c


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 2 s. 52–53, tekst do słuchania G. Kasdepke „Pytanie o wiek”; działania z hasłem, słownik przysłów i powiedzeń, paski z zadaniami do odegrania w scenkach, etykieta z napisem „pytania”; dodatkowo: księgi pytań i odpowiedzi


– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela 1.1a

– czyta tekst z e zrozumieniem 1.1b

– czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny o historii pieniądza 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– wyszukuje w tekście odpowiednie fragmenty 1.1c

– ustala bohatera utworu i ocenia jego zachowanie 1.2b, 1.2d

czyta wiersze dla dzieci 1.2c

– czyta głośno i ze zrozumieniem baśnie o czarodziejskim pieniążku 1.2c

– opowiada baśń na podstawie przeczytanego tekstu, ilustracji i planu wydarzeń 1.3a

– tworzy notatkę na podstawie tekstu 1.3a

– układa zdania z wyrazami z rodziny wyrazu „złoto” 1.3a

– uczestniczy w rozmowie na temat środków płatniczych stosowanych w dawnych czasach i dziś 1.3a

– układa i zapisuje rady dla bohatera wiersza 1.3a

– pisze list w imieniu wybranego sprzętu 1.3a

– pisze odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3a

– odgrywa role w scenkach dramowych 1.3b

– wyjaśnia przysłowia 1.3c

– układa pytania do przeczytanego tekstu 1.3a, 1.3c

– wyjaśnia powiedzenie „czas to pieniądz” 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat wywiązywania się ze swoich obowiązków i nieodkładania ich na później 1.3c

– właściwie łączy rzeczowniki z określającymi je przymiotnikami 1.3c

– uczestniczy w rozmowach na zadany temat 1.3c

– układa pytania do wyrazów wyróżnionych w zdaniach 1.3c

– wie, że niektóre wyrazy nie mają liczby pojedynczej 1.3c

– pisze odpowiedzi na postawione pytania 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat wartości pieniądza i jego znaczeniu dla różnych osób 1.3c

– układa wyrazy w kolejności alfabetycznej ze względu na druga literę 1.3e

– przeczenie „nie” z czasownikami pisze rozdzielnie 1.3f

– dba o poziom graficzny pisma i poprawność ortograficzną 1.3f

– zna i stosuje wybrane zasady ortograficzne 1.3f

– poprawnie pisze wybrane wyrazy w czasie przeszłym (wyrazy z „ą” i „ę”) 1.3f
– śpiewa kanon „Panie Janie” 3.1a

– zna formę kanonu 3.1a

– wykonuje różne rodzaje kanonów: wokalny, instrumentalny, ruchowy 3.1a, 3.2a

– gra na flecie lub na dzwonkach gamę C-dur razem z innymi uczniami w kanonie 3.1a, 3.2c


– wykonuje pastelami olejnymi rysunek przedstawiający postać w ruchu 4.2a
– zna zasady zachowania dotyczące pytania o wiek 5.1

– systematycznie wywiązuje się ze swoich obowiązków 5.2, 5.5

– wie, że wydatki należy w pierwszej kolejności dostosować do zaspokojenia najważniejszych potrzeb 5.2
– wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek 6.6
– wykonuje obliczenia w zakresie 100 7.4

– dodaje i odejmuje w zakresie 100 wybranym sposobem 7.4

– wykonuje działania z okienkami 7.6

– odczytuje dane z tabeli i ilustracji i rozwiązuje zadania 7.7

– rozwiązuje zadania dotyczące ważenia 7.7, 7. 10

– rozwiązuje zadania 7.7

– odczytuje wskazania zegarów 7.15

– rysuje figury symetryczne 7.17


– wykonuje skarbonkę według podanej instrukcji 9.2c
– doskonali celność rzutów piłką do kosza 10.3a

– uczestniczy w grach i zabawach na śniegu, przestrzegając ustalonych zasad 10.3c

– prowadzi piłkę nogą, omijając przeszkody 10.3cXIV krąg tematyczny: Świąteczne nastroje


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

66. Wkrótce święta

słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu (w tym na temat uczuć towarzyszących chłopcu na początku i pod koniec dnia), dobieranie określeń do nastroju chłopca, kończenie zdań na podstawie tekstu, swobodne wypowiedzi dzieci na temat przygotowań do świąt Bożego Narodzenia w ich domach, dopisywanie czasowników w pierwszej osobie do rzeczowników odczasownikowych, np. sprzątanie – sprzątamy, układanie zdań o przygotowaniach do świąt, pisanie przepisu na pierniczki na podstawie rymowanki

1.1a, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.2, 5.6

mierzenie

i rysowanie odcinków, metr, centymetr, milimetr, wyszukiwanie odcinków tej samej długości, rysowanie odcinków wg podanych warunków7.9, 7.16

na tropach roślin i zwierząt – zwierzęta aktywne zimą, rośliny, które nie tracą liści

6.5

zabawy na śniegu

10.3c

muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka 1. zwrotki piosenki „Kolędowy czas”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 52–53, Ćw. cz. 3 s. 92–93, M. cz. 3 s. 64–65, Wyprawka: monety i banknot 10 zł; kartki z numerami, kartki z numerami i sylabami na odwrocie, przepisy na pierniczki i pierniki przyniesione przez dzieci, linijki, kartki ze zilustrowanymi śladami zwierząt aktywnych zimą, 2–3 pary sanek, 2–3 jednakowe donice, kosze lub pudełka;

dodatkowo: składniki, naczynia i narzędzia niezbędne do wykonania pierniczków


67. Każdy może być Świętym Mikołajem

czytanie tekstu z uwzględnieniem poziomu trudności, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, wyjaśnienie powiedzenia „diabelska sztuczka”, rozmowa na temat ludzi, których można nazwać „aniołami”, wyjaśnienie tytułu opowiadania, układanie i zapisywanie rozmowy na podstawie opowiadania, układanie pytań do wskazanych fragmentów tekstu informacyjnego, tworzenie listy pomysłów dotyczących niesienia świątecznej pomocy potrzebującym, rozmowa na temat „Co ludziom daje bezinteresowna pomoc?”, pisownia nazw świąt i pochodzących od nich określeń: Boże Narodzenie – bożonarodzeniowy, redagowanie świątecznych życzeń

1.1b, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f

mierzenie długości boków figur, rysowanie figur na sieci kwadratowej wg podanych warunków z wykorzystaniem własności figur, geoplan

7.16
kartka świąteczna – praca przestrzenna

4.2a

ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy z krążkami i kółkiem ringo

10.2c

muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka refrenu piosenki „Kolędowy czas”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 95–96, Ćw. cz. 3 s. 57–58, M. cz. 3 s. 38–39, Teczka artysty s. 22; linijki, geoplany, farby, aluminiowe wieczka od pojemnika po śmietanie lub jogurcie, klej, długopis, nożyczki, ringo, krążki, pachołki, woreczki;

dodatkowo: biały karton, szablony choinki, kolorowy papier, figury wycięte z kartonu


68. Boże Narodzenie

w Bullerbyn
grupowe wyszukiwanie w lekturze fragmentów opisujących szwedzkie zwyczaje świąteczne, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat świąt Bożego Narodzenia w Bullerbyn na podstawie wyszukanych fragmentów i ilustracji, pisanie zdań na temat Gwiazdki w Bullerbyn z wykorzystaniem podanych pytań, test znajomości lektury, porównanie zwyczajów bożonarodzeniowych w Szwecji i w Polsce, wyjaśnianie pisowni „d” w wyrazie „gwiazdka”, wyrazy wieloznaczne na przykładzie wyrazu „gwiazdka”( „Gwiazdka”) – wyjaśnienie różnicy w zapisie

1.1c, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.4, PP

obwód – kształtowanie pojęcia, mierzenie boków figur, obliczanie sumy długości boków różnych figur, obwody figur

7.4, 7.16
świąteczne zawody – gry i zabawy ze współzawodnictwem

10.3c

muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Kolędowy czas”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 2 s. 59–61, M. cz. 2 s. 40–41; goplany, kolorowe sznurki, linijki, kartki z flagami wybranych państw europejskich, Internet, materiały o zwyczajach świątecznych w państwach europejskich, nagrania kolęd europejskich, książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, karton z wykreśloną tabelą, flamastry, piłka, kartki A3, skakanki, kocyki, pachołki, pudełka, piórka;

dodatkowo: sznurki, miary metrowe


69. Pierwsza gwiazdka

głośne czytanie wiersza, określenie nastroju wiersza, wyszukiwanie postawionych w wierszu pytań i udzielanie na nie odpowiedzi, rozmowa na temat tradycji związanych z Wigilią, uzupełnianie zdań na podstawie wiersza, wyszukiwanie w wierszu określeń do podanych rzeczowników – układanie i zapisywanie zdań z tymi określeniami, opisywanie choinki z wykorzystaniem pytań i podanego słownictwa, wyrazy z „ch” wymiennym na „sz” – tworzenie zdrobnień wyjaśniających pisownię „ch”

1.1c,1.2a, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.2

rodzaje i własności trójkątów, mierzenie długości boków różnych trójkątów, różne sposoby obliczania obwodu trójkąta, odczytywanie danych z rysunku

7.4, 7.16
Świąteczny stroik – wykonanie pracy przestrzennej

4.2b, 9.2c
muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka piosenki „Kolędowy czas”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 96, Ćw. cz. 2 s. 62–63, M. cz. 3 s. 42–43, CD; linijki, trójkąty z zielonego kartonu, kolorowe elipsy wycięte z papieru z wyrazami, biały obrus, sianko, 3–4-osobowa zastawa, sztućce, świąteczne ozdoby, etykiety z nazwami wigilijnych potraw, kartki, kredki, gałązki świerku, kolorowy papier, bibuła, szyszki, orzechy, kolorowe wstążki, pomarańcze, goździki (przyprawa), podstawa do świeczki, świeczka itp.; dodatkowo: szablony podstaw zwierząt z tektury przygotowane przez nauczyciela, kolorowe kartki z bloku technicznego, połówki łupinek od orzechów włoskich, czarne czyściki do fajek, farby plakatowe, flamastry, klej wikol, lakier w aerozolu, nici (igły)


70. Dzień odkrywców:

Kolędowy czas
o choince Muminków, wyszukiwanie nazw świątecznych potraw, zapisywanie hasła, dopasowywanie właściwych zakończeń fragmentów kolęd, rozwiązywanie krzyżówki o tematyce świątecznej, wyjaśnianie znaczenia przysłowia powstałego po rozwiązaniu wykreślanki

1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.5

nauka piosenki „Kolędowy czas”, rozpoznawanie metrum i rytmów kolęd, śpiewanie kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, granie kolędy „Lulajże, Jezuniu”

3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.2c


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania: „Serce choinki”, Ćw. cz. 1 s. 64–65; kwadraty z kartonu z wpisanymi sylabami, dzwonki, flety, kartki z tekstami kolęd i pastorałek, kartki z tekstem kolędy „Wśród nocnej ciszy”, różne ozdoby choinkowe, rysunki przedstawiające bohaterów opowiadania, materiały, opłatki, potrawy itp. przygotowane na klasowe spotkanie wigilijne;

dodatkowo: słomka do napojów i pocięte pierniki z papieru dla każdej pary


– słucha uważnie opowiadania czytanego przez nauczyciela 1.1a

– czyta ze zrozumieniem krótkie teksty informacyjne 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty i informacje 1.1c

– wyszukuje w wierszu pytania 1.1c

– określa nastrój wiersza 1.2a

– czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności 1.2c

– czyta teksty kolęd i pastorałek 1.2c

– czyta wiersz z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych 1.2c

– czyta książki polecone przez nauczyciela („Dzieci z Bullerbyn”) 1.2d

– układa i zapisuje rozmowę bohaterów opowiadania 1.3a

– wypowiada się na temat przygotowań do świąt 1.3a

– tworzy przepis na pierniczki na podstawie rymowanki 1.3a

– opowiada o gwiazdce w Bullerbyn 1.3a

– opisuje choinkę na podstawie ilustracji, pytań i zgromadzonego słownictwa 1.3a

– składa życzenia rówieśnikom, dzieląc się opłatkiem 1.3a

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu 1.3c

– wyszukuje czasowniki w rymowance 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat sposobów i wartości niesienia świątecznej pomocy 1.3c

– tworzy określenia od nazw świąt 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu 1.3c

– wyjaśnia znaczenie wyrazu wieloznacznego „gwiazdka” 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na podstawie wysłuchanego opowiadania 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania z wiersza 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat zwyczajów wigilijnych 1.3c

– stara się pisać poprawnie wyrazy z utratą dźwięczności głosek 1.3f

– pisze poprawnie wyrazy z „ch” wymiennym na „sz” 1.3f


– śpiewa piosenkę „Kolędowy czas” 3.1a

– rozpoznaje metrum i rytmy popularnych kolęd 3.1a, 3.1b, 3.1c

– śpiewa kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki” 3.1a, 3.2c

– gra kolędę „Lulajże, Jezuniu” na flecie lub na dzwonkach 3.1a


– wykonuje kartkę świąteczną według podanej instrukcji 4.2a

– wykonuje stroik na wigilijny stół 4.2b


– w miarę możliwości niesie pomoc potrzebującym 5.1

– identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami 5.2

– identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami wigilijnymi 5.2

– szanuje tradycje świąteczne innych narodów 5.4

– zna najpopularniejsze polskie i lokalne tradycje bożonarodzeniowe 5.6

– bierze udział w przygotowaniach do klasowej Wigilii 5.5

– potrafi kulturalnie zachować się podczas klasowej Wigilii 5.5
– podaje przykłady zwierząt aktywnych zimą 6.5

– podaje przykłady roślin, które nie gubią liści na zimę 6.5


– dodaje w zakresie 100 7.4

– mierzy i kreśli odcinki 7.9, 7.16

– posługuje się jednostkami: metr, centymetr, milimetr 7.9

– rozpoznaje i nazywa trójkąty wśród figur zachodzący na siebie 7.16

– oblicza obwody trójkątów 7.16

– oblicza obwody figur 7.16

– rozpoznaje i nazywa figury: prostokąty, kwadraty i trójkąty 7.16

– rysuje figury na sieci kwadratowej według podanego kodu 7.16


– odmierza potrzebną ilość materiałów i łączy je 9.2c

– uczestniczy w zabawach na śniegu 10.3c

– współpracuje z partnerem w czasie wykonywania ćwiczeń 10.2c

– współpracuje z partnerem i drużyna podczas gier ze współzawodnictwem 10.3c– poznaje zwyczaje świąteczne w różnych krajach PP


XV krąg tematyczny: Witaj Nowy Roku


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

71. Nowy Rok


wypowiedzi dzieci na temat sposobów witania Nowego Roku, wysłuchanie wiersza przeczytanego przez nauczyciela, wyszukiwanie w wierszu życzeń składanych przez podmiot liryczny – wybór i zapisanie najważniejszych, ćwiczenia w głośnym czytaniu wiersza, redagowanie noworocznych życzeń, wielka litera w grzecznościowych zwrotach do adresata życzeń, wyjaśnianie noworocznych przysłów, wyodrębnianie czasowników w czasie przyszłym, zapisywanie postanowień, rozmowa zainspirowana zróżnicowanym zapisem wyrażenia „Nowy Rok” i „nowy rok”

1.1c, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.2

obwód kwadratu – różne sposoby obliczania obwodu, mierzenie boku kwadratu – centymetr, milimetr, odczytywanie danych z ilustracji

7.16zabawy ruchowe, (bieżne, rzuty do celu) na śniegu

10.4e

muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka 1. zwrotki piosenki „Wybieramy się na bale”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 97, Ćw. cz. 2 s. 66–67, M. cz. 2 s. 44–45; 13 napompowanych balonów z ukrytymi w środku literami, karteczki, koperty z noworocznymi przysłowiami, gumy do skakania, sanki, kłębek wełny;

dodatkowo: papierowe kwadraty różnej wielkości i koloru, bloki rysunkowe, farby plakatowe


72. Dary Nowego Roku

czytanie i omawianie baśni J. Porazińskiej „O dwunastu miesiącach”, rozmowa sprawdzająca zrozumienie baśni, numerowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń w baśni, opowiadanie baśni, dopasowywanie określeń do bohaterek baśni, uzupełnianie zdań oceniających postępowanie bohaterek baśni, tworzenie określeń od nazw miesięcy (marcowy, lipcowa)

1.2b, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.1, 5.3

rysowanie prostokątów, obliczanie obwodów prostokąta różnymi sposobami, odczytywanie danych z ilustracji, mierzenie boków prostokąta

7.16


długość dnia i nocy, godziny wschodu i zachodu słońca w dni rozpoczynające pory roku, pozorna droga Słońca, a długość dnia

6.7a

zabawy bieżne, starty z różnych pozycji

10.3c

muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka refrenu piosenki „Wybieramy się na bale”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 2 s. 68–70, M. cz. 2 s. 46–47; baśń J. Porazińskiej „O dwunastu miesiącach”, kalendarze, figury geometryczne, piłki, pachołki, woreczki z grochem, szarfy;

dodatkowo: blok rysunkowy, kredki, tekst wiersza M. Karolewskiej „Dwunastu braci”, materiały do wykonania rekwizytów dla poszczególnych braci według pomysłów uczniów


73. Jak upływa czas?


swobodne wypowiedzi na temat kalendarzy, czytanie tekstu informacyjnego, wyszukiwanie informacji w tekście, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wybranych kalendarzy na podstawie tekstu i zgromadzonych kalendarzy, wyszukiwanie w kalendarzach dni urodzin, imienin i wskazanych dat, nazywanie kategorii wyrazów, np.: Adam, Edek, Ala (imiona),

Boże Narodzenie, Wielkanoc (święta) itp., uzupełnianie zdań liczebnikami porządkowymi w odpowiedniej formie, wyjaśnianie wyrazów związanych z odmierzaniem czasu, „ż” wymienne na „g” w wyrazach typu: prążki – pręgi, różek – róg1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3f,

rysowanie figur według podanych warunków, obliczanie obwodów figur, rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem obwodów, powiększanie, pomniejszanie boków figur

7.7, 7.16, 7.17
wykonanie klasowego kalendarza urodzinowegoDostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə