Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №3 (77) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №3 (77)Yüklə 1,43 Mb.

səhifə9/43
tarix30.12.2017
ölçüsü1,43 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43

 

17 


 

 

  

323 


6

0

39´ 13

0

23´ 20

0

04´ 26

0

00´ 35

0

26´ 42

0

59´ 48

0

29´   30 

  40 


100 

50 


40 

40 


20 

6.6572 


3.3315 

2.2462 


1.7584 

1.3295 


1.1306 

1.0295 


6.6519 

3.3223 


2.2406 

1.7584 


1.3296 

1.1306 


1.0295 

011 


022 

027 


040 

055 


0.0.18 

400 


Ortorombik, 

a=4.1180Å, 

b=7.0336Å, 

c=20.3508Å, 

fəz.qr.

2

2D

-P222


1

 

V=589.448Å3

 

ρ=6.968 q ⁄ sm3

 

  

 373 


6

0

38´ 13

0

22´ 20

0

02´ 25

0

59´ 35

0

24´ 42

0

57´ 48

0

26´ 30 

40 


100 

50 


40 

40 


20 

6.6745 


3.3357 

2.2508 


1.7596 

1.3307 


1.1315 

1.0307 


6.6515 

3.3278 


2.2417 

1.7596 


1.3303 

1.1315 


1.0303 

011 


022 

027 


040 

055 


0.0.18 

400 


Ortorombik, 

a=4.1212Å, 

b=7.0384Å, 

c=20.3670, 

Z=12,fəz.qr.

2

2D

-

P2221

,V=590.779Å 

ρ=6.947 q ⁄ sm

3

  

 Otaq  temperaturunda  difraksiya  yazılışlarından  sonra,  kristalın  istiqamətini  dəyişmədən 

sobanı işə salırlar və 323, 373, 405, 423, 473, 523 və 573K temperaturlarda yazılış aparırlar.Hər 

bir  yazılışdan  əvvəl  30  dəq.  müddətində  sobanın  temperaturunu  sabit  saxlayırlar.Bu  halda 

aşağıtemperaturlu  ortorombik  modifikasiyaya  məxsus  olan  bütün  difraksiya  qayıtmaları  yox 

olur, elementar özəyinin parametri  a=5.836Å olan  yüksəktemperaturlu  SMK modifikasiyasına 

məxsus  olan  əvvəlki  bucaq  intervalında  (111),  (222)  və  (333)    indeksli  difraksiya  qayıtmaları 

qeyd olunur.     Otaq  temperaturunda  yəni  295K-də  AgCuSe-in  kristallik  külçəsindən  4x4x1  mm 

ölçüsündə ixtiyari istiqamətli nümunə kəsirlər.Bu nümunədə 10

0

≤2θ≤90


0

 bucaq intervalında  11 

dəqiq difraksiya qayıtmaları qeyd olunur(cəd. 2).Cəd.2-də göstərildiyi kimi bütün qeyd olunmuş 

difraksiya qayıtmaları, tozların rentgenoqrammasından olan qayıtmalarla üst-üstə düşür. 

    Otaq  temperaturunda  difraksiya  qayıtmalarının  yazılışından  sonra  sobanı  işə  salırlar  və 

hər 50K-dən bir nəzarətedici yazılışları aparırlar.Nümunənin temperaturu hər bir yazılışdan əvvəl 

40  dəqiqə  müddətində  sabit  saxlanılır.Otaq  temperaturunda  yazılmış  11  difraksiya  qayıtması 

495K-ə qədər sabit qalır.   

                                                                                                         Cədvəl 2. 

Müxtəlif temperaturlarda AgCuSe kristalının rentgenoqrafik xarakteristikaları. 

T

təcr.


 

     I ⁄ I0

 

   dtəcr.

 Å 


   Ortorombik 

    Qəfəsin parametrləri 

 

 

dhes.

Å  


     hkl 

    1 


        2 

        3                      4 

      5 

                  6 

 

 

  

    


295  

 

      40       70 

      90 

      80 

      100 

      20 

      40 

   3.154 

   2.890 

  2.625 

  2.485 


   2.132 

   2.052 

   1.866 

  3.155 


  2.890 

  2.627 


  2.482 

  2.131 


  2.052 

  1.864 


  002  

  150 


  151 

   112 


   152 

   200 


   113 

 

  

 

  

  

18 


 

 

   1       60 

      10 

      10 

     60 


     40 

       2  

   1.578 

   1.468 

   1.341 

  1.205 


  3.161 

        3 

  1.577 

  1.468  

   1.341  

 1.204 


 3.160 

       4 

   004 

   114 


   084 

    115 


    002 

       5 

 

                  6  

 

  

345   


 

 

  

 

395      70 

     90 


     80 

     100 

      40 

     60  

     10 

     10 


     10 

     60 


     40 

     60 


     90 

     70 


    100 

     40 


     60 

     10 


     10 

     10  

     60 

 2.899 


  2.629 

  2.491 


  2.135 

   2.055 

   1.868 

   1.580 

   1.470 

   1.342 

   1.208 

   3.169 

   2.906 

   2.642 

   2.495  

  2.141 


  2.058 

  1.871 


  1.583 

  1.471 


  1.348 

  1.209 


 2.896 

  2.633 


  2.486 

  2.135 


  2.055  

  1.867 


  1.580 

  1.471 


   1.343 

   1.206 

   3.168 

   2.905 

   2.641 

   2.492 

  2.141 

  2.057 


  1.871 

  1.584 


  1.474 

  1.347 


  1.209  

 150 


    151 

    112 


    152 

    200 


    113 

    004 


   114 

   084 


   115 

   002 


   150 

   151 


   112 

   152  


   200 

   113 


   004 

   114 


   084 

   115  


       Ortorombik 

       a=4.104Å 

       b=20.350Å 

       c=6.310Å 

             Z=10 

     fəz.qr. P4 ⁄ nmm 

     ρ=7.888q ⁄ sm

3

  

     


        Ortorombik        

 

AgCuSe-də  aşağı  və  yüksəktemperaturlu    modifikasiyalar  arasındakı  tarazlıq temperaturunu  təyin  etmək  üçün  difraktometrin  sayğacı  ortorombik  modifikasiyanın  (152) 

müstəvisindən  qayıtma  intensivliyinin  maksimumuna  qoyulur,  o  da  SMK  modifikasiyaya  tam 

çevrilmədə    yox  olur  və  əksinə  soyutmada  bərpa  olunur.  Bu  üsul  504±1K  -ə  bərabər  olan  

çevrilmə  temperaturu  dəqiqləşdirilmişdir.AgCuSe-də  çevrilmə  dönəndir  və  monokristal-

monokristal tipi üzrə baş verir. 

 

 ƏDƏBİYYAT 

 

1.M.Khansen, K.Anderko. Structure dvoynikh spralov, 1962, tom 1.(in Russian) 

2.Yu.G.Asadov,  G.A.Jabrailova,  V.I.Nasirov,  İzv.  AN   SSSR, Neorganicheskie materialı 1972, 

t.8, №6, s.1144, (in Russian). 

3.Yu.G.Asadov, G.B.Jabrailova, G.B.Gasimov.  İzv AN SSSR, Neorganiçeskie materialı,  1972, 

№12, s.2208 

 

 

  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə