Elmi konfran­S 05 oktyabr 2017-ci IL baki şƏHƏRİYüklə 61,43 Kb.
tarix08.10.2017
ölçüsü61,43 Kb.
AMEA NİZAMİ ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTU

AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU


Görkəmli Azərbaycan folklorşünası

MƏMMƏDHÜSEYN TƏHMASİB


ELMİ KONFRAN­S
05 oktyabr 2017-ci il
BAKI ŞƏHƏRİ

Hörmətli __________________________

Sizi


Məmmədhüseyn Təhmasibin 110 illiyi münasi­bətilə keçirilən “Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib”a­dlı Elmi Konfran­sa dəvət edirik.

Tarix: 05 oktyabr 2017-ci il, saat 10:30

Ünvan: Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti, 115, AMEA-nın Əsas binasının Kiçik akt zalı

Təşkilat Komitəsi

Əlaqə telefonu: (012) 492-93-14

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ
Sədarət:


Akad. İsa Həbibbəyli – AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru

Akad.Teymur Kərimli – AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölmə­sinin akademik-katibi, Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz­ma­­lar İnstitutunun direktoru 

Akad. Muxtar Kazımoğlu – AMEA Folklor İnstitutunun direktoru 
Elmi heyət:

 
AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Kamran Əliyev - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Nüşabə Araslı - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri

Fil.ü.e.d., prof. Məmməd Əliyev - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini

Fil.ü.e.d., prof. Məhərrəm Qasımlı - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri

Fil.ü.e.d., prof. Tahirə Məmməd - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri

Fil.ü.e.d., prof. Füzuli Bayat - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri

Fil.ü.e.d. Ramazan Qafarlı - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri 

Fil.ü.e.d. Əfzələddin Əsgər - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri
Fil.ü.e.d. Seyfəddin Rzasoy - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri 
Sən.ü.e.d., prof. Nailə Rəhimbəyli - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri

Fil.ü.f.d. Elxan Məmmədli - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri 

Fil.ü.f.d., dos. Ağaverdi Xəlil - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri 

Fil.ü.f.d., dos. Afaq Ramazanova - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri 

Fil.ü.f.d., dos. Rza Xəlilov - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri 

Fil.ü.f.d., dos. Fidan Qasımova - AMEA Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
Katiblik:

Gülnar Osmanova – AMEA Folklor İnstitutunun böyük elmi işçisi
Nigar İmaməliyeva – AMEA Folklor İnstitutunun böyük laborantı
KONFRANSDA İŞLƏNİLƏN DİL: Azərbaycan dili 
KONFRANSIN KEÇİRİLƏCƏYİ YER: Bakı şəhəri

Konfran­s iştirakçı­la­rının siyahısı (əlifba sırası ilə)
Afaq Qasımova - AMEA Folklor İnstitutu

Ağaverdi Xəlil - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Aygül Qurbanova - AMEA Folklor İnstitutu

Aynur İbrahimova - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Aysel Qurbanova - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

Aytac Abbasova - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elçin Qaliboğlu - AMEA Folklor İnstitutu

Əpoş Vəliyev - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Gülnar İsmayılova - AMEA Folklor İnstitutu

Gülnar Məmmədova - AMEA Folklor İnstitutu

Gülnar Osmanova - AMEA Folklor İnstitutu

Gülsümxanım Hasilova - AMEA Folklor İnstitutu

Günel Məmmədova - AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi

Xəyalə Ağayeva - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xuraman Kərimova - AMEA Folklor İnstitutu  

İlhamə Qəsəbova - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İslam Sadıq - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə elmlər doktoru

Kamran Əliyev - AMEA Folklor İnstitutu, AMEA-nın müxbir üzvü

Qumru Şəhriyar - AMEA Folklor İnstitutu

Maral Yaqubova - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Məhərrəm Qasımlı - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, professor

Nailə Əskər - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Nəzakət Hüseynqızı - Bakı Dövlət Universiteti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Nizami Məmmədov - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, professor

Oruc Əliyev - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Sahibə Sədnikqızı - AMEA Folklor İnstitutu

Seyfəddin Rzasoy - AMEA Folklor İnstitutu, filologiya üzrə elmlər doktoru

Sevda Qasımova - AMEA Folklor İnstitutu

Şəbnəm Məmmədli - AMEA Folklor İnstitutu

Tahirə Məmməd - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, professor

Vüsalə Məmmədova - AMEA Folklor İnstitutu

Zümrüd Mənsimova - AMEA İctimai Elmlər Bölməsinin elmi katibi, filo­lo­giya üzrə fəlsəfə dokto­ru

QEYDİYYAT
10:00 – 10:30

AÇILIŞ TOPLANTISI
(10:30 – 13:00)
Açılış sözü: Akad. Muxtar Kazımoğlu 

Giriş nitqləri: Akad. İsa Həbibbəyli

Akad. Kamal Abdulla
Məruzələr:

AMEA-nın müxbir üzvü Kamran Əliyev – Məhəmmədhüseyn Təhmasib məktəbi

Fil.ü.e.d., professor Məhərrəm Qasımlı – Folklor karvanımı­zın ulu sarvanı

Fil.ü.e.d., professor Tahirə Məmməd – M.H.Təhmasib tədqiqatlarında adət, ənənə və mərasim probleminə konseptual baxış

Fil.ü.e.d. Seyfəddin Rzasoy – Azərbaycan folklorşünaslıq tarixində M.H.Təhmasibin yeri

FASİLƏ: 13:00 – 14:00

I BÖLMƏ
Sədr: fil.ü.f.d., dos. Ağaverdi Xəlil

Katib: Gülnar Osmanova
14:00 – 14:15 fil.ü.f.d., dos. Oruc Əliyev

Azərbaycan nağılları M.H.Təhmasibin araşdırmalarında

14:15 – 14:30 fil.ü.f.d., dos. Ağaverdi Xəlil

M.H.Təhmasibin tədqiatlarında məra­sim məsələləri

14:30 – 14:45 Afaq Qasımova

M.H.Təhmasib və qa­çaq dastanları

14:45 – 15:00 Gülnar Osmanova  

M.H.Təhmasib: mifoloji obrazlara ilkin elmi münasibət

15:00 – 15:15 Gülsümxanım Hasilova

M.H.Təhmasib və Novruz bayramı

15:15 – 15:30 Sahibə Sədnikqızı

M.H.Təhmasib və Sədnik Paşa Pirsul­tan­lı irsində Azərbaycan dastanları

15:30 – 15:45 Sevda Qasımova

M.H.Təhmasib və folklorşünaslıqda vətəndaşlıq missiyası


MÜZAKİRƏLƏR: 15:45 – 16:00

II BÖLMƏ
Sədr: fil.ü.e.d. Seyfəddin Rzasoy

Katib: fil.ü.f.d. Aytac Abbasova
14:00 – 14:15 fil.ü.f.d. Aytac Abbasova

M.H.Təhmasib irsində keçəl obrazı­nın tipologiyası

14:15 – 14:30 fil.ü.f.d. Aynur İbrahimova

M.H.Təhmasib yaradıcılığında yazıçı və folklor problemi

14:30 – 14:45 Günel Məmmədova

M.H.Təhmasibin dram əsərlərində ara sözlər və əlavələr (“Çiçəkli dağ” və “Hind nağılı” pyeslərinin materialları əsasında)

14:45 – 15:00 fil.ü.f.d. Əpoş Vəliyev

M.H.Təhmasib: Aşıq Ələsgər yara­dı­cı­lığına yeni baxış

15:00 – 15:15 Elçin Qaliboğlu

Adət-ənənə, mərasim və bayramlar etnopsixoloji ruhun ifadə forması kimi (M.H.Təhmasibin yaradıcılığı əsasında)

15:15 – 15:30 Aygül Qurbanova  

M.H.Təhmasibin araşdırmalarında “Ki­ta­­­­­bi-Dədə Qorqud” “soylama”ları

15:30 – 15:45 Qumru Şəhriyar

M.H.Təhmasib və türk qəhramanlıq dastanları
MÜZAKİRƏLƏR: 15:45 – 16:00
III BÖLMƏ
Sədr: fil.ü.e.d. İslam Sadıq

Katib: Gülnar İsmayılova
14:00 – 14:15 fil.ü.e.d. İslam Sadıq

M.H.Təhmasib və folklor mətnləri

14:15 – 14:30 fil.ü.f.d., dos. Nəzakət Hüseynqızı

Azərbaycan folklorşünaslığının təbliğ və tədrisində M.H.Təhmasibin rolu14:30 – 14:45 fil.ü.f.d. Nailə Əskər

M.H.Təhmasib və “Koroğlu” dastanı

14:45 – 15:00 fil.ü.f.d. Zümrüd Mənsimova

M.H.Təhmasibin “Çiçəkli dağ” pyesin­də mifoloji ünsürlər

15:00 – 15:15 Şəbnəm Məmmədli

Prof. Aydın Dadaşov M.H.Təhmasib irsinin tədqiqatçısı kimi

15:15 – 15:30 Vüsalə Məmmədova

M.H.Təh­ma­­sibin tədqiqatlarında “Ab­bas-Gülgəz” dastanı

15:30 – 15:45 Gülnar İsmayılova

M.H.Təhmasib və Kərkük folkloru

MÜZAKİRƏLƏR: 15:45 – 16:00
IV BÖLMƏ
Sədr: fil.ü.e.d., prof. Tahirə Məmməd

Katib: fil.ü.f.d. Xəyalə Ağayeva
14:00 – 14:15 Prof. Nizami Məmmədov

“Seçilmiş əsərləri”n M.H.Təhmasib irsinin öyrənilməsi və təbliğində rolu

14:15 – 14:30 fil.ü.f.d. İlhamə Qəsəbova

M.H.Təhmasib irsi və Qazax bölgəsin­dən toplanmış dastanlar

14:30 – 14:45 Xuraman Kərimova

M.H.Təhmasibin tərtibçilik fəaliyyəti

14:45 – 15:00 fil.ü.f.d. Maral Yaqubova

M.H.Təhmasibin dastan strukturu və ifadə texnologiyaları ilə bağlı nəzəri görüşləri

15:00 – 15:15 fil.ü.f.d. Xəyalə Ağayeva

Azərbaycan folklo­ru­­nun toplan­masın­da M.H.Təhmasibin rolu

15:15 – 15:30 Aysel Qurbanova

Pəri obrazındakı duallıq (M.H.Təh­ma­si­bin təd­qi­qat­ları kontekstində)

15:30 – 15:45 Gülnar Məmmədova

M.H.Təhmasib və uşaq folkloru məsələləri

BAĞLANIŞ TOPLANTISI: 16:00
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə