Elmi-praktiKİ konfransin materiallariYüklə 0,76 Mb.
səhifə8/12
tarix20.09.2017
ölçüsü0,76 Mb.
#1094
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

III-JÜ BÖLMƏ
MÜNAGİŞƏLƏRDƏ VƏ SÜLHÜN
BƏRQƏRAR OLMASINDA GENDER
Aparıcılar: Mahibə Əliyeva, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının politologiya və siyasi idarəetmə kafedrasının dosenti, t.e.n.
Fəridə Zurikaşvili, Tiflis Dövlət Universitetinin professoru, Gender araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri
Sədicə Abdulvağabova

Bakı Dövlət Universitetinin maddə quruluşu

kafedrasının professoru, fiziko-riyaziyyat e.d.
Münaqişələrin həllində qadın təşkilatlarının rolu
Dünyanın hər bir yerində qadınlar müəyyən problemlərlə üzləşirlər. Lakin elə yerlər də vardır ki, burada əlavə, qadın problemlərini daha da dərinləşdirən vəziyyətlər mövcuddur. Bu o yerlərdir ki, orada silahlı münaqişələr, müharibələr baş verir. Belə yerlərdən biri də Cənubi Qafqazdır. 15 ilə yaxındır ki, Cənubi Qafqaz dünyanın "qızmar nöqtələrindən" biridir.
Sülh anlayışı bir dəyər kimi hərtərəflidir. Yeni minillikdə bəşəriyyətin qarşısında zülmün bütün təzahür formalarını - ailədə, cəmiyyətdə, müxtəlif etnik qruplar, dövlətlər arasında aradan qaldırmaq problemi durur. Buna görə də sülh qlobal strategiyadır.
Bir çox beynəlxalq sənədlərdə münaqişələrin qarşısının alınmasında, sülhün bərqərar olmasında xüsusi yer ictimai təşkilatlara verilir. İctimai təşkilatların vəzifəsi yalnız sülh ideyalarının təbliği deyil, konkret bir fəaliyyətin həyata keçirilməsinə çalışmaqdır. Onlar nəzərlərini dözümsüzlük mənbələrinə yönəltməli, münaqişənin baş verməsinin qarşısını almaqdan ötrü çalışmalıdır.
Axır vaxtlar ölkəmizdə qeyri-hökumət təşkilatları, xüsusilə qadın təşkilatları, feminist qruplar cəmiyyətdə dəyişikliyə gətirən qüvvə olmuşdur. Sülh dəyərlərinin daşıyıcıları arasında qadınların sayı kişilərə nəzərən daha çoxdur. Kişilər arasında bu problemlə məşğul olanlar ya cavanlar və ya da yaşlılar olduğu halda, qadınlara isə istənilən yaşda rast gəlmək olur.
Qadınların sülh mədəniyyətindəki rolları onların hüquqlarının daha da genişlənməsinə və bununla da bərabərliyin, inkişafın və sülhün bərqərar olmasına səbəb olur. Öz qabiliyyətini, öz potensialını vəzifələrdə, qərarların qəbulunda reyallaşdıra bilməyən qadınlar qeyri-hökumət qadın təşkilatlarında birləşərək vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda iştirak edirlər. Vətəndaş cəmiyyəti ölkədə sülhün bərqərar olması ilə sıx əlaqədar olduğundan bu təşkilatlar sülh quruckuluğu ilə də məşğul olur. Münaqişələrin qarşısının alınması, onların sülhyolu ilə həll edilməsi istiqamətində iş aparmaqdan ötrü bu təşkilatlar qadınlar üçün dəyirmi masalar, seminarlar, görüşlər təşkil edilir.
Qadınlar siyasətə əxlaqi keyfiyyətlər gətirirlər və qeyd etmək lazımdır ki, tolerantlıq da əxlaqi prinsipdir. Qadınların real vəziyyətləri və kişilərlə bərabər huquqları cəmiyyətin demokratiklik dərəcəsini göstərir. Qadınların qərarların qəbulunda iştirakları onların ambisiyalarından yox, günün ən vacib məsələrindən irəli gəlir. Bunu nəzərə alaraq beynəlxalq miqyasda bu problemlərlə məşğul olan, bunları ön plana çəkən təşkilatlar mövcuddur.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlar üçün İnkişaf Fondu BMT-nin qadınların hüquqlarının genişləndirilməsi və bərabərhüquqluğu yaratmaqla məşğul olan bir təşkilatdır. Onun "Qadınlar Cənubi Qafqazda Münaqişələrin Qarşısının Alınması və Sülh Yaradılması Uğrunda" layihəsinin məqsədi Cənubi Qafqazda sülh quruğuluğu prosesində iştirak etmək üçün qadınlara potensial imkanların yaradılması və artırılmasıdır.
Qadınların vəziyyətinə görə 4-cü Dünya konfransının (Pekin) müraciəti də münaqişələrin həlli proseslərinə qadınların cəlb edilməsinə çağırır. Qadınlar çox gözəl başa düşürlər ki, sülh yalnız müharibənin olmamasından ibarət deyildir. Sülh daha çox nailiyyətləri əhatə edir. Pekin konfransının müraciətində deyilir: "Biz aşağıda imza atanlar, müxtəlif mədəniyyət, dini baxışlara, etnik və sosial qruplara aid olan bütün qadın və kişiləri bizimlə həmrəy olmağa çağırırıq. Ancaq bərabərlik, tərəf müqabilliyi əsasında maniələrə, çarəsizliyə və süstlüyə qarşı mübarizə apara bilərik. Biz bir yerdə problemlərin mahiyyətini anlayıb, zülm mədəniyyətindən sülh mədəniyyətinə konkret addımlar ata bilərik". İlk əvvəl bu addım milli səviyyədə atılmalıdır. Bunun üçün əhalinin bütün sosial qrupları arasında sülh ideyaları, demokratiya və insan hüqüqları barəsində tədbirlər keçirmək lazımdır. Dünyanın proqressiv qadınları tolerantlıq göstərərək, milli maraqları və mədəniyyətlərin rəngarəngliyini nəzərə alaraq, ümumi bir ideyanın ətrafında - hər bir ailədə və hər bir ölkədə sülhün bərqərar olması ideyası ətrafında birləşməlidirlər. Sülh, Bərabərlik və İnkişaf uğrunda beynəlxalq əməkdaşlıq vacibdir. Sülh mədəniyyətini insanlara aşılamaqdan ötrü sülh mədəniyyətinə aid metodoloci xarakter daşıyan ədəbiyyatdan, dövrü mətbuatdan (qəzet, curnal), tarixi sənədlərdən istifadə olunmalıdır. Kompyuter, internet sistemi qeyri-hökumət təşkilatlarının milli sərhədləri keçərək effektiv geniş masştablı əməkdaşlıqla məşğul olmasına imkan yaradır.
Qeyd edildiyi kimi siyasətdə qadın başlanğıcında məqsəd yaratmadır, nəinki dağıtma. Bəlkə də bir çox beynəlxalq münaqişələrin həllərinin uzanmasında qadınların siyasi qərarların qəbullarından uzaqlaşdırılmasıdır. Bunu nəzərə alaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 1325 saylı Qətnaməsində də münaqişələrin dinc yolla tənzimləməsində qadınların rolunu fəallaşdırmaq və bunun üçün qərarların qəbulunda onların iştirak etməsi tövsiyyə edilir. 2000-ci ilin 31 oktyabrında BMT-nin TŞ-sının 1325 saylı qətnaməsi sülh danışıqlarında iştirak edən tərəfləri sülh və təhlükəsizliyin qorunmasına yönəlmiş səylərdə qadınların bərabərhüquqlu iştirakının vacibliyini qender baxımından diqqət verməyə dəvət edir. Bu qətnamənin qəbul edilməsi qadınların münaqişələrin qarşısının alınması və həllində, eləcə də sülh quruculuğunda oynadıqların rolun etiraf edilməsi sahəsində atılmış mühüm addımdır.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi, dövlət orqanları, qeyri-hökumət qadın təşkilatları, siyası partiyalar, kütləvi informasiya vasitələri kimi cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan qadınlar 2002-ci ilin 6 sentyabrında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının azəzrbaycandakı nümayəndəliyində yığışaraq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1325-ci qətnaməsinə əsaslanaraq "Koalisiya-1325" təsis edildi.
Qadınları çox vaxt uşaqlarla bir yerdə vahid bir "Qadınlar və uşaqlar" təsnifatı ilə qəbul edib onları əhalinin "əzab çəkən" hissəsinə aid edirlər. Lakin qadınlar heç də əzab çəkən kateqoriyaya aid deyillər. Onlar da silahlı münaqişələrə cəlb olunub: hərbi xidmətdə qulluq edirlər, hərbi geyimlərin hazırlanmasında və s. iştirak edirlər. Onların fəaliyyəti müharibə dövründə sosial qayda-qanunun bərqərar olması ilə də əlaqədardır.
Qeyri-hökumət təşkilatları xalq diplomatiyası ilə məşğul olur. Rəsmi diplomatiya ilə dövlət orqanları məşğul olur. Bu sahədə bizim müəyyən nailəiyyətlərimiz var: curnalistlər, qadınlar gənclər görüşürlər, bir-birlərinə məlumatlar verirlər. Bu sahədə aparılan işlər üçün bizi məzəmmət edirlər, danlayırlar. Lakin buna baxmayaraq biz işimizi davam etdiririk. Çünki bu işlər müəyyən nəticələr verir.
Qadınların sülh quruculuğunda, münaqişələrin həll sahəsində apardıqları bəzi fəaliyyətlərini yada salaq.
1992- ci ildə, hərbi əməliyyatların qızğın dövründə, "Sülh Karvanı" beynəlxalq aksiya təşkil edildi. Yerevan və Bakıda aparılan bu aksiyanın məqsədi xalqların bir-birinə düşmən olmaması, münaqişəyə səbəbin geosiyasi maraqların olmasını göstərmək idi. Elə bu ilin oktyabr ayında Bakıda Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsi "Qadınlar zorakılığa qarşı" konfransını təşkil edir.
1994-cü ilin avqustunda "Qazax-İcevan" sərhəddində eyni zamanda qadınlar və gənclərin görüşü oldu. Bu görüşə gəlməkdən ötrü onlar hərbiçilərin müşahidəsi altında minalanmış yerlərdən keçməli oldular. Bu görüşdə məqsəd qadınların müharibənin əleyhinə olmalarını göstərmək idi. Görüşdə qadınlar birgə aksiyalar keçirməyi qərara aldılar. Bu aksiyalardan biri də özgə torpaqlarında hərbi qulluğun kesirilməsinə etiraz idi. Onlar iki hərbi çağırışda bu nail oldular. 1996-cı ildə "Qadınların Zaqafqaziya dialoqu" yarandı. Bu dialoq çərçivəsində Gürcüstanda və ABŞ-da görüşlər olmuşdur.
Amerikanın Təhsilin İnkişaf Akademiyası tərəfindən Tiflis, Saxkadzor və Bakıda silsilə qadın təşkilatlarının nümayəndələrinin görüşləri keçirilmişdir.
Azərbaycandan "İmdad" və "Əsgər anaları" təşkilatlarının nümayəndələri və Ermənistandan olan qadınlar Rostov və Nalçikdə "Qadınlar zorakılığa qarşı" konfrnaslarında iştirak etmişlər.
Cənubi Qafqaz "2002 Cenevrə təşəbbüsü" valideynlər komitəsi yaranmışdır. Bu komitəyə övladları və yaxınları Karabağ müharibəsində itkin düşmüşlərin qohumları daxil olmuşdur. Onlar 2003-cü ildə Xankəndində görüş keçirmişlər.
Təəssyflər olsun ki, xalq diplomatiyası, sülh quruculuğu ilə məşğulolma yalnız Cənubi Qafqazda deyil, bütün dünyada özünü doğrulda bilmir. Çox vaxt belə fikirlər eşitmək olur ki, münaqişələri ancaq güc yolu ilə həll etmək olar. Lakin xalq diplomatiyası, sülh quruculuğu ilə məşğulolma davam edir, onun nəticələri çox olmasa da nəzərə çarpacaqdır.
İntelektual qadın mühütindən irəli sürülən təşəbbüslər regionda ədalətli sülhün bərqərar olmasına impulslar verə bilər.
Sülh çox çətin əldə edilən və asanlıqla itirilən xoşbəxtlikdir. Onu həmişə qorumaq və möhkəmlətmək lazımdır.


Ziya Səmədli

Bakı Slavyan Universitetinin beynəlxalq

münasibətlər kafedrasının müəllimi
Sivilizasiyalararası münaqişələrin gender aspektləri
Son dövrlərdə "dəyişən dünyanın" siyasi səhnəsində baş verən dəyişikliklər bir çox sahələrə öz təsirini göstərməyə bilməzdi. Əsrimizin ikinci yarısında ikiqütblü dünyanı idarə etməyə çalışan iki ideologiya indi artıq çoxsaylı ideologiyalarla əvəz olunub. Lakin ən maraqlısı odur ki, dünya ağalığına iddia edən iki imperiya, qüvvə mərkəzi kimi öz siyasətini, mədəniyyətini, iqtisadiyyatını tamamilə digər dövlətlərə ixrac edə bilmədi. Bünlardan biri Rusiya hətta tarix səhnəsindən sıxışdırılmışdır, digəri isə təkqütblülüyə olan iddiasında bir qədər ehtiyatlı olmağa çalışır.
Dünyanın bir çox regionlarında söz sahibi olmaq üçün bir sıra Qərb dairələrində təxribatçı nəzəriyyələr yaranmağa başladı. Geosiyasi reallıqlardan tutmuş sivilizasiyalar toqquşmasına qədər müxtəlif adlar altında ortaya çıxan bu nəzəri fikirlərin günümüzün reallıqlarında əks olunması və cərəyan edən bu hadisələr əks cinsin nümayəndələrinin, bütövlükdə dünya ictimaiyyətinin münasibəti heç də birmənalı deyildir.
Daima münaqişə dölgəsində və ya dövlətində yaşaması, insanların şüurunda, düşüncəsində, onun gələcək davranış sistemini formalaşdıracaq tərbiyəsində öz əksini tapır. Belə bir şəraitdə elə gender, cinslərarası münasibətlərdə hələ də aktual olan zor tətbiq etmə, münaqişənin qeyri-dinc vasitələrlə həll olunmasına meylin artması problemi getdikcə güclənməkdədir.
Təkcə geosiyasi reallıqlar yox həm də böyük ölçüdə sosial problemlər də gender münasibətlərində yeniliklərə səbəb olur. Bu yeniliklərin arasında feminist baxışların güclənməsini, qadın hüquqlarına olan münasibətin dəyişməsini, kişilərin cəmiyyətdə tutduqları əvvəlki mövqelərini tədricən itirməsini, hər iki cinsin nümayəndələrinin ümumi çətinliklər qarşısında qalmasını misal göstərmək olar. İndi artıq məşhur Allan Piz, Barbara de-Ancelis və s. kimi kişi-qadın münasibətlərinə böyük ölçüdə toxunmuş psixoloqların fikirləri bəzən öz əhəmiyyətini itirməkdədir. Adı çəkilən alimlər gender münasibətlərində yaranan problemləri fiziologiya, anatomiya ilə əsaslandıraraq, mövcud tarixilik, ənənəviçilik amillərinə diqqət yetirməyi məqsədəuyğun hesab ediridilər.
Fikirimcə əsas problem gender münasibətlərində köklü problem məhz təhsil sistemindəki qüsurlarla əlaqələndirilməlidir. Təhsil sisteminin isə ümumbəşəri dəyərlərdən əlavə daha hansı sivilizasiya dəyərlərinə əsaslanacığı məsələsi çox vacibdir. Çünki elə nəzəriyyəçi Hantinqtonun fikiri ilə razılaşsaq son nəticədə heç kim öz sivilizasiya dəyərlərindən əl çəkməyə razı olmayacaq. Hər bir fərd, vətəndaş yaşadığı dövlətini, mədəniyyətini sevdiyi üçün mütləq bu və ya ligər formada onun müdafiəsinə qalxacaq.
Qarşıya qoyacağımız məsələ əsasən bir neçə məqamdan ibarət olacaq. İlk öncə münaqişələrin, daha doğrusu sivilizasiyalararası münaqişələrin təbiətini qısaca öyrənmək, onun gender münasibətləri ilə əlaqəsini incələmək daha məqsədəuyğun olardı. Daha sonra isə gender münasibətlərindəki dəyişikliyi nəzərdən keçirmək zəruriyyəti meydana çıxır. Hazırda iki mühüm məsələ yəni - sivilizasiyalararası münaqişələri və cinslərarası münasibətləri araşdırmaqla hər iki məslədə meydana çıxan problemlərin səbəblərini öyrənmək mümkündür. Burada mövcud iqtisadi, sosial, siyasi, mədəni və digər səpkilərin araşdırılması böyük maraq kəsb edərdi.
Əsas məsələ bu münasibətləri gərginləşdirən amilləri üzə çıxartmaqdan ibarətdir. Digər tərəfdən olmayan problemlərin şişirdilməsi və yaxud bu və ya digər dona geyindirilməsi ətrafında dəqiqləşdirmələr aparmaqdır. Sivilizasiyalararası münasibətlərdə meydana çıxan problemləri və hətta münaqişələrin tarixi kökləri, təbiəti, potensialı və ümumiyyətlə mahiyyəti barədə bir sıra məqamların araşdırılması bu qlobal problemə müəyyən aydınlıq gətirə bilərdi. Hər şeydən əvvəl bu münasibətlərdəki gərginlik elementlərini aradan qaldırmaqla, sülhyaradıcı məqamlara rəvac vermək əvəzinə hansısa geosiyasi məqsədlərə çatmaş naminə süni olaraq və ya kövrək problemdə kobud cərrahi əməliyyat aparmaqla proseslərin ancaq daha da pisləşməsinə şərait yaratmaq olar.
Sözügedən süni gərginləşdirənlərin siyahısında bəzi məşhur alimlər, ictimai xadimlər də mövcuddur. S. Hantinqton, F. Tüal kimi "nəzəriyyəçilər"in öz vətənlərinə və sivilizasiyalarına doğrudan da xeyir vermələri məsləsinə məhz şübhə ilə yanaşmaq olar. Çünki sivilizasiyalararası münasibətləri ancaq münaqişələr prizmasından nəzərdən keçirmək ancaq təxribat xarakteri daşıya bilər.
Bu faktları araşdıraq. Almaniyanın Hamburq şəhərində həftəlik "Tsayt" qəzetinə verdiyi müsahibədə Samuel Hantinqton "müsəlman müharibələri əsrinin" başlanmasını elan edir. 1993-cü ildə "Foreign Affairs" ("Beynəlxalq münasibətlər") amerikan elmi-tədqiqat jurnalında "Sivilizasiyaların toqquşması?" adlı məşhur məqalənin müəllifi Harvard universiteti nəzdində C. Olin adına strateji araşdırmalar institutunnu direktoru S. Hantinqton "sivilizasiyaların toqquşması" konsepsiyasını inkişaf etdirərək, onu XX əsrin sonunun ümümdünya tarixinin inkişafının əsas ssenarisi kimi nəzərdən keçirir. Verdiyi müsahibədə müəllif əsrin birinci yarısında baş vermiş birinci və ikinci dünya müharibələrinin və əsrini ikinci yarısındakı "soyuq müharibənin" əvəzinə növbəti yüzillikdə "müsəlman müharibələri" əsri gəlməkdədir. Mütəxəssislərin rəyinə görə bu yeni ümumdünya-tarixi nəzəriyyəyə əsaslanan C. Buş administrasiyasının xarici siyasəti məhz ona əsaslanır. Kəşmir ətrafında Hindistan-Pakistan, Dağlıq Qarabağ ətrafında Azərbaycan-Ermənistan münaqişələri, Nigeriya, Çeçenistan, Mərkəzi Asiya, Filippin, Yaxın Şərqdəki proseslərə toxunan müəllif, bütün bu münaqişələrin əsas günahını islam ölkələrində yaşanan "demoqrafiq partlayışla" əlaqələndirir. Onun fikrinə görə 15-30 yaş arasındakı gənclərin müsəlman dövlətlərinin əhalisinin əksəriyyətini təşkil etməsidir. İşsiz qalan bir çox müsəlman gənclər qeyri-müsəlmanlara qarşı müharibəyə asanca qoşulurlar.
Göründüyü kimi mövcud münaqişələri o cümlədən Qarabağ münaqişəsini bilərəkdən təhrif edən müəllif burada bir çox natəmiz məqsədlərə xidmət edir. Həmin məqsədələrin arasında Maltusun "müharibə" nəzəriyyəsi ilə oxşar cəhətlərə malik bu nəzəriyyədə daha çox sivilizasiyaların toqquşmasından hansısa üçüncü tərəfin xeyir güdəcəyi məsələsi gizlənir. Həmçinni islam dininin terrorçu mahiyyəti barədə çızmaqaraların bu və ya digər formada bir sivilizasiya - əsasən islam sivilizasiyasının gözdən salınması istiqamətindəki növbəti tədbirlərdən başqa bir şey deyildiir. Lakin heç zaman vətənpərvərlik və sivilizasiya məziyyətlərinin qorunmasına xidmət edəcək tədbirlər bu və ya digər ad altında nəzərdən keçirilməməlidir. Əgər biz doğrudan da bir birimizi başa düşmək və münasibətlərimizi gərgiqinləşdirməyi istəmiriksə daha tolerantlı, səliqəli və ən əsası isə ifadələrimizdə ümumiyyətlə isə fəaliyyətimizdə diqqətli olmalıyıq.
Deməli sivilizasiyalar arası münasibətin yeganə yolu münaqişə yox məhz dialoqdur. Dialoq və humanizm ruhunda tərbiyə isə müasir gəncliyin əsas problemidir. Bu mənəvi prinsiplərin təhsil sistemində öz əksini tapması problemin həllinə xidmət edəcək gələcək nəslin təlim və tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.
IV-CÜ BÖLMƏ
GENDER VƏ MƏDƏNİYYƏT
Aparıcılar: İfrat Əliyeva, Bakı Dövlət Universitetinin müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru, fil.e.d.
Sahibə Qafarova, Qərb Universitetinin qərb dilləri fakültəsinin dekanı, ingilis filologiyası kafedrasının müdiri, fil.e.n.
Rəhman Bədəlov

Qadın Şəbəkə Proqramı: ACİ - Yardım Fondunun eksperti
Gender mədəniyyətdə: mədəniyyət tarixində gender surətlərinin transformasiyası
Mənim mövzum olduqca genişdir, ona görə məqsədimi bir qədər daraltmağa məcburam. Gender yanaşmaları mədəniyyət tarixində yeni kontekstlər və yeni mənalar (mənalar çalarları) açır: bu yanaşmanın metodoloji prinsiplərindən danışmaq istəyirəm və mədəniyyət tarixindən bir neçə misalla bu metodoloji yanaşmanın imkanlarını göstərməklə vəzifəmi bitmiş sayıram.
Gender bir çox hallarda "kişi-qadın" yaxud "qadın-kişi" münasibətləri kimi anlanır. Bu düstur sadə və bəsit olsa belə, mülahizələrə müəyyən təkan verir və bu səbəbdən düşüncələr zəncirini bu düsturdan başlayaq.
Gender problemlərini "qadın-kişi" münasibətləri kimi qəbul etsək dərhal belə bir sual çıxır: "qadın-kişi" münasibətləri bütün dövrləri, bütün mədəniyyətləri ehtiva edir. Deməli yeni istilah (gender) işlədiriksə, bu mövzunun və bu münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələsindən söhbət getməlidir. Özüdə bu mərhələ keçənlərdən o qədər fərqlənməlidir ki xüsusi sözə-istilaha ehtiyac duyulsun.
Amma bu sualın cavabı yeni bir suallara, ən azı iki yeni suala, təkan verir.
Birinci sual və cavablar ondan ibarətdir ki, ola bilsin ki "gender" dedikdə, söhbət gerçəkliyin özündən yox, yeni baxışdan gedir, məcazi mənada desək yeni "optikadan", yeni "obyektivdən", yeni "binokldan" gedir. Bu "binokl" məsələsi özü-özlüyündə çətin və mürəkkəb məsələdir. Maklyuendən tutmuş bu günə qədər bir çox bilicilər belə fikirdədilər ki, mədəniyyət tarixinin dəyişmələri və transformasiyaları məhz texniki üsulların ("binokların") dəyişməsi ilə əlaqədardır. Sadəcə olaraq, inkişaf, tərəqqi, "binokl"a aiddir, biz isə dəyişmirik, yaxud bizə belə gəlirki biz dəyişirik, dünya mənzərəmiz də dəyişir. Kino, TV, video bu dəyişmələrə (gerçək ya illyuzor) güclü təkan verdi, yazılı sözu təsviri informasiya əvəz etdi və o vaxtdan hətta siyasi və ictimai dəyişikliklər bu "binoklla" bağlıdır və onun nəticəsidir. O biri tərəfdən çağdaş təbiətşünaslıq "binoklı" kənara qoymaq mümkün olmadığını göstərir. Bu mənada yeni "binokl" texniki vasitə deyil, biz özümüzük, dünyadan danışanda biz istər-istəməz "binokl" qarışıq danışırıq. Bu mənada gender "binoklı" formal kəşf deyil, artıq bu yanaşma "qadın-kişi" münasibətlərinə daha çevik, daha müasir, daha çoxçalarlı, daha qıcıqlandırıcı, daha həssas mənaları açmaq qüdrətindədir. İndidən sonra, bu "binoklın" tətbiqindən sonra, ənənəvi "qadın-kişi" münasibətlərinin tədqiqi və dərki, bəsit görünəcək, muzey təsiri bağışlayacaq (başqa məsələ ki postmodernist yanaşmalarda ənənəvi yanaşma başqa, tam yeni kontekstlərin daxilində də yaşaya bilər) və bir çox hallarda ondan imtina etməliyik.
İkinci sual isə (yadımıza salaq ki söhbət "qadın-kişi" münasibətlərin gender mərhələsindən gedir) belədir. "Binoklın" təkmilləşməsini qəbul etsək belə, sual çıxır, bəs gerçəklikdə heç nə dəyişməyib, dəyişibsə nə dəyişib, bu dəyişmələr nədən ibarətdir. Bir çox hallarda "binoklın" dəyişməsi məhz gerçəkliyin dəyişməsi ilə bağlıdır və onları biri-birindən ayırmaq mümkün deyil. Amma hər halda gerçəklikdə nə dəyişib? Doğrudan da XX minillikdə yaranan feminist hərəkətləri artıq "qadın-kişi" münasibətlərin böyük bir dövrün sona yaxınlaşmasından (yaxud artıq çatmasından) xəbər verirdi. Feminist hərəkəti yeknəsəq deyildi, tədricən bu hərəkət bir neçə qola bölündü və ola bilsin ki bu qollardan biri zaman gəldikdə genderə çevrildi. Əslində feminist hərəkatı ilə gender hərəkatı arasında uçurum olmasa da, fikir müxtəlifliyi var və daimi aşkar yaxud gizli (deyilməyən) dialoq gedir (müəyyən mənada bu dialoq feminist hərəkatının daxilində də davam edir). Feministlərin fikrincə min illərdir hakimiyyət taxtı kişilərin əlindədir və həm də hamı bu taxta oturan kişilərin "binoklı" ilə həyata baxırlar Nəinki kişilər, qadınların çoxu buna öyrəşiblər və bu vəziyyəti təbiətin (yaxud allahın) vergisi kimi qəbul edirlər. Nisbətən sakit feministlər və müəyyən mərhələdən gender tərəfdarları bununla razılaşaraq, "kişini" taxtdan salmaq zəruriyyətindən danışsalar da, cəmiyyəti xəbərdarlıq edirlər ki, radikal münasibətlər bütün hallarda ekstremizm yaradır və bu taxta qadın otursa bu qeyritarazlıq yenə də konfliktlər yaradacaq və eyni dərəcədə (və bəlkə də ondan artıq) eybəcər olacaq. Bu dəlillərə radikal feministlər cavab verirlər ki, kişi hökmranlığı bir neçə min il sürüb və o qədər güclüdür ki, kişi "binokla" cəmiyyət o qədər öyrəşib ki, radikal fikirlər və hərəkətlər olmadan, kişi müqaviməti çətin qırmaq olar. Bu səbəbdən hələ ki radikal yanaşmanın dövrü bitməyib, o zaman ki kişi hökmranlığı bir qədər azalar, tarazlıq nisbətən bərpa olunar, onda gender tarazlığı haqqında fikirləşərik.
Bu dialoqu davam etmək olar, əslində bu dialoq müxtəlif mədəniyyətlərdə davam edir, tərəflər yeni və yeni dəlillər tapırlar, və ən maraqlısı odur ki təxminən belə bir dialoq cəmiyyətin özündə gedir və hətta genderdən çox uzaq olan insanlar bu dialoqa qoşulurlar (hətta bəzi hallarda belə bir dialoq bir insanın daxilində belə gedir). Bu dialoqun mövcudluğü tədricən bizim ictimai rollarımızı dəyişdirir. Bəzilərimiz bu dəyişmələrə müqavimət göstəririk, onun ağır nəticələri haqqında cəmiyyəti xəbərdarlıq edirik. O birilər bu transformasiyaları təbii sayır, labüdd sayır, sübut eləməyə çalışır ki artıq, nə tam mənada qadın var, nə tam mənada kişi və biz cəmiyyətdə müxtəlif rollara düçar oluruqsa, bu "qadın-kişi" münasibətlərinə də aiddir.
Növbəti sual isə belədir: deyək ki gender "qadın-kişi münasibətlərinin" yeni mərhələsidir və bu mərhələnin getdikcə daha qüdrətli "binoklı" yaranır. Bu yeni dövrün "binoklı" ilə keçmiş tarixi mədəniyyətə, o cümlədən sənət tarixinə baxmaq olarmı və necə baxmalıyıq? İlkin mənada deyə bilərik ki, gender tarixi mədəniyyətə baxarkən belə, "qadın-kişi" münasibətlərin tarazlığı pozulan situasiyaları izləyir.
Haşiyə çıxaq. Dediklərimizdən belə nəticə çıxmır ki, "qadın-kişi" münasibətlərin harmonik situasiyaları gender üçün maraq doğurmur.Əsla yox. Məsələ ondadır ki kişi dövranlığı situasiyalarda "harmoniyanın" özu qeyri-simmetrik ola bilər (əksər hallarda bu belədir) və belədisə harmonik sitausiyaların özü gender tədqiqatların mövzusu ola bilər.
O biri tərəfdən, biz deyə bilmərik ki hər dəfə "qadın-kişi" münasibətləri pozulursa dərhal gender tədqiqatı üçün imkan yaranır. Yadımıza salaq ki, gender əslində psixoloji, psixopatoloji və seksual mənada tarazlıq pozularkən, bu situasiyaları izləmir, bu situasiyaları gender tədqiqatların obyekti saymır. Başqa məsələ ki "qadın-kişi" münasibətlərində seksual mənada tarazlıq pozularsa, gender "binoklı" bunun sosial nəticələrini və yaxud sosial kontekstini yarada bilər. Bir qədər düşünsək bir belə situasiyaları tampaq olar - zahirən seksual, əslində sosial, yaxud əksinə, zahirən sosial, əslində isə seksual münasibətlər.
Bununla belə, məsələni bir qədər sadələşdirərək deyə bilərik ki, əksər hallarda mədəniyyət (o cümlədən sənət) tarixində məhz tarazlığı pozulan situasiyaları gender "binoklı" ilə öyrənməliyik.
Metodoloji mənada belə bir suala cavab verməliyik. Necə olur ki biz gender "binoklı" ilə gender anlayışı olmayan dövrləri tədqiq eləyirik və hətta elə fikirdəyik ki, məhz gender baxımı bu situasiyaları tədqiq edərkən yeni məlumatlar əldə etməyə imkan yaradır. Əslində bu metodoloji prinsip o qədər də yeni deyil: patoloqiya ("kişi dövranlığı" baxımından "gender" məhz patoloqiyadır) bir çox hallarda "normaya" işıq saçır. Adi misal: dəlini öyrənərkən ətrafdakılarda da bu cəhətdən maraqlı məqamlar izləmək olur. Bu misal bir qədər qıcıqlandırıcı görünsə də, əslində Mirzə Cəlilin dahi "Dəli yığıncağı" bu paradoks üstündə qurulub. Düzdür psixopaloqiyadan fərqli olaraq gender tədqiqatlarında hansı vəziyyət "normadır", hansı "patoloqiya" demək çətindir, amma hər halda feminist və gender yanaşmalardan sonra bir çox tarazlığı pozulan "qadın-kişi" münasibətlərinə yeni işıqlar saçılır. Birdən birə aşkar olur ki kişi hökmranlığı bir çox hallarda "qadın-kişi" münasibətlərində konfliktlər yaradırdı, amma öz zamanı çərçivəsində bu konfliktlərin dərki ya metafizik səciyyə alırdı ya da qadın-kişi psixoloqiyasını arxetip şəklində tədqiq edirdi.
Sözümuzu bir neçə misallarla davam edək, halbuki fikrimcə bu mövzuda ayrıca geniş gender antoloqiyası yaratmaq mümkündur.
Əslində bu antoloqiyanı "matriarxat" dövründən başlamaq olardı. Bəzi tədqiqatçılar (Qreysin mifoloqiya haqqında kitabları buna gözəl misaldır) matriarxat dövründə "erkəklərin" qadınlar tərəfindən vəhşicəsinə öldürməsinin qəribə mərasimlərindən danışırlar. Bu misalların üstündə artıq dayanmayaq istəmirəm, bircə onu qeyd eləyək ki tarazlığın eybəcər pozuntusu hər iki cinsin tərəfindən ola bilər.
İzlədiyimiz mövzunu artıq dünya ədəbiyyatının ilk ədəbi nümunəsində izləmək olar. Söhbət məşhur Bilqamıs dastanından gedir. Bilqamısı allahlar özlərinə tabe etdirmək üçün qadına müraciət edirlər. Bunu ilahi İştara tapşırırlar (bu ilahi İştar haqqında uzun-uzadı danışmaq olar, onun müxtəlif mədəniyyətlərdə modifikasiyalarını izləmək olar. Hər halda demək olar ki bütün hallarda təbiətin "ölüb-dirilmək" mərasimi bu ilahə ilə bağlıdır). Məna isə belədir, kişini yoldan azdıran qadındır, bütün çirkin niyyətlər üçün məhz qadından istifadə etmək lazımdır və s. və i.a (Bilqamıs bunlara düçar olmadı, amma Bilqamısın qəhrəman kimi azdırılmaması da bu mənada simptomatikdir: əsl qəhrəman qadın fitnələrə müqavimət göstərə bilir).
Yunanıstana gəldikdə izlədiyimiz yanaşma ilə əlaqədar yeni paradokslarla üzləşirik. Bir tərəfdən ictimai səhnədə qadınlar demək olar ki yox olur, qadınların əksəriyyəti evdə oturur, uşaq doğur və ev işləri ilə məşğul olur. ( bu situasiya neçə min il demək olar ki dəyişmədən davam edəcək). Yunanlar açıq deyirlər ki arvadlar ("cena" mənasında) uşaq doğmaq üçündür, kənizlər məhəbbət üçün, qeteralar isə məclislər üçündür. Bu fəlsəfəni izah etməyə ehtiyac duymuram, amma yadımıza salaq ki Qədim Yunanların Dionis mərasimlərində biz elə bil artıq çoxdan arxada qalmış matriarxat ünsürləri ilə qarşılaşırıq, bu mərasimlərdə qadınlar (təbii ki "bunlar" o evdə oturan "arvadlar" deyil) orqiyaların fəal iştirakçılarıdır. Yunan mifoloqiyasında da izlədiyimz mövzuda bir çox maraqlı materiallar verir. Üç məşhur ilahə: Hera, Afina, Afroditanın taleylərini izləmək kifayətdir. Hera ən ali allahın, Zevsin, birinci qadını kimi bütün fitnə-fəsadlarda iştirak edir və hətta Zevsin özünü aldatmaqdan çəkinmir. Afina daimi bakirədir, amma onu təsadüfən çılpaq görən qəhrəmanın gözünü kor edir, halbuki bunun əvəzinə ona ilahi uzaq görmə bacarığını verir. Afrodita elə bir məhəbbətin təşəbbüskarı olur ki (söhbət Yelena və Paris macərasından gedir) nəticədə qanlar tökülür, ən məşhur qəhrəmanlar həlak olur və heç kəs buna təəcüblənmir. Prometeyi yoldan çıxarmaq üçün yenə də qadına (Pandora) əl atılır. Bu barədə geniş danışmaq olar, amma bircə onu deyim ki, ümumi məxrəc çox simptomatikdir: qadınlar bir irrasional qüvvədir, onları tənzimləmək mümkün deyil, gərək çalışasan ki cilovunu buraxmayasan və s. və s.a. Qəribəsi budur ki Qədim Yunanlarda metafizik monumental yanaşmalarla yanaşı hər dəfə bu bayağı, şit yanaşmaları duymaq olur.
Mənim fikrimcə Azərbaycan mədəniyyəti tarixi seçdiyimiz "binoklla" bir çox yeni mənalar aça bilər. Özüdə söhbət müxtəlif palitradan gedir. Məsələn istədiyimz mövzuda deyək ki Məhəsəti Gəncəvi taleyini izləmək olduqca maraqlıdır (onu da deyim bu mövzuda, lazımi tarixi sənədlərin olmaması nəzərə alaraq, istər-istəməz müəyyən rekonstruksiyalara ehtiyac var və bu rekonstruksiyalara, mən bunları intellektual fantaziyalar adlandırardım, bəraət qazandırmaq vacibdir). Yaxud Mircə Cəlilin həyat yoldaşı Həmidə xanımın (uğurlu mülkədar olan qadının ailə həyatını təsəvvür edək, özüdə söhbət Mirzə Cəlil kimi ərdən gedirsə) taleyini izləmək kifayətdir. Bütün hallarda biz ənənəvi farisey ənənələrimizdən (əslində bu ənənə sırf kişi hökmranlığının timsalıdır) qaçıb yeni, daha ziddiyyətli mənzərəni canlandırmaqdan çəkinməməliyik.
Bir misal da gətirim, ola bilsin ki bu misal kiminsə narazılığına səbəb olsun. Söhbət "Leyli və Məcnundan" gedir. Məlumdur ki "Leyli və Məcnunun" bir çox versiyaları var, Füzulinin əsəri var, Nizamini əsəri var, Uzeyirbəyin operası var. Amma nədənsə mənə elə gəlir ki bir çox hallarda Məcnun var ("Yuğ" teatrın "Məcnun" tamaşası buna gözəl misaldır), inanıram ki "İbn Salam" tamaşası ola bilər (bu nəzakətli, aciz kişinin surətini biz lazımı qədər refleksiya etməmişik) amma Leyli elə bil yoxdur, bütün hallarda elə bil Leyli bu kişilərin hissiyatını açmaq üçün bir vasitədir. Düzdür Nizamidə Leyli üçün bir xoşbəxt sonluq verilir, amma bu sonluq də əslində süni, yabançı görünür. Füzulinin əsərində isə Məcnun tərəfindən atılan Leyli əslində həyatının puç olduğunu etiraf etməlidir. Bir söznən kişilər öz dünyaları ilə, bu dünyadan irəli gələn hisslərlə məşğuldur, biri eşqdən Məcnun olur, biri nəcibliyini nümayiş etdirir, qadın isə quru rəmzə çevrilir.
Sonda geniş tanıdığımız bir əsərin gender baxımından mümkün yozumunu verək. Söhbət məşhur Şekspirin "Otello" əsərindən gedir. (Onu da deyim ki Borhesin fikriynən razılaşsaq, klassik əsərlər ona görə klassikdirki zaman dəyişdikcə onlar da dəyişir yəni ölü yox canlıdılar. Buna "Otello" ya da, "Leyli Məcnuna" da, başqa klassik əsərlərə də aid etmək olar). Keçən il (2003 il) Bakıda "Gender teatrda" adlı mini festival keçirilirdi. Festivalda "Otello" faciəsi də salınmışdır. Tamaşadan sonra, rejissorun və aktyorların iştirakı ilə müzakirə keçirilirdi. Əslində bu müzakirə deyildi, gender çəkişmələri idi və canlı aktyorlar, faciədən çıxıb Azərbaycan gerçəkliyində, tamaşadan sonra, "Otello" maskalarını özlərinə yaraşıb yaraşmadığını yoxlayırdılar. Və bu tamaşadan sonrakı "intellektual tamaşada" mən birdən-birə "Otello"nun gender yozumunu təklif etdim (başqa cür desək, "gender binoklı" geydim və yeni situasiyaları və yeni yozumları duydum). Mən dedim ki, elə bir yozum da ola bilər ki, Yaqo Otelloya çox sadiqdir, çox vəfalıdır, onlar ikisi də əskərdilər, ikisi də vaxtlarını kişilər dünyasında keçirirlər və buna görə qadınlara qeyri-həssazdılar, dünyaya bircə kişi gözü ilə baxa bilirlər. Vəfalı Yaqo isə birdən-birə hiss eləməyə başlayır ki Dezdemona Otello ilə nəsə özünü lazımi kimi aparmır, darıxır, sıxılır, quruyub qalır, bir mətləb axtarır ki Otellodan qaçsın. Açıq-aşkar yorur onu Otello. Amma bunun fərqində Dezdemona Kassio ilə tam başqadır, özünü rahat hiss edir, gülür, şıltaqlanır, məzəli əhvalatlar danışır. Və Yaqonun qurduğu hiylə Otellonu bu "hiyləkar" Dezdemonadan (İştar-Persefona - Afrodita ənənələri) xilas etmək üçündür. Əslində bu yozumda hamı bədbəxtdir, ilk növbədə Otello ilə Yaqo, qadınlara sərt tələblərinə görə və qadınların mütləq (öz xeyrlərinə görə?!) kişi hökmranlığına tabe olmaq stereotipləri üçün.
Onu da deyim ki festival müzakirələrdə dərhal İbsenin "Qedda Qabler" əsəri yada düşdü. Bizim "Otello" yozumuzdan fərqli olaraq İbsen "gender hissiyatlı" sənətkardır və onun üçün total kişi dünyasında (elə bir dünyada ki hamı kişi "binoklı" özünə gözlük seçib) həyəcanlı, hissiyatlı, həssaslı Qeddanın intihardan başqa çıxışı yoxdur.
Sonda onu deyə bilərəm ki, istəsəkdə istəməsəkdə, zaman dəyişdikcə biz də dəyişirik. "Gender" nəzəriyyəsi oldu, olmadı, qadın və kişi rolları tədricən bizm də dəyişirir və artıq bütöv (monada) kişi və qadın rolları yoxdur. Amma sənət əsərləri bu keçidi daha az ağrılı edə bilər. Onu demək kifayətdir ki, məhz sənətdə katarsis imkanı var. Bu kontekstdə hətta şok təsiri bağışlayan gender sənət yozumlarının əhəmiyyəti olduqca böyükdür.
Nigar Əsgərova

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının

humanitar fənlər kafedrasının dosenti, f.e.n.
Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə