Elmi redaktorlar amea-nın müxbir üzvləriYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə136/149
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9617
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   149

271 
 
yuxuqabağı çayın əsas inqrediyenti olmalıdır.  
Yuxugətirici  vasitə  kimi  yemiĢanın  çiçək  və  meyvələrindən,  qaraqınıq,  dazıotu  və  sürvə 
bitkilərinin çiçəklərindən hazırlanmıĢ çaylardan da istifadə etmək olar. 
Ġlıq  süd  –  südün  tərkibində  sakitləĢdirici  təsirə  malik  amin  turĢusu-triptofan  və  beynə 
triptofanı mənimsəməyə kömək edən kalsium elementi aĢkar edilmiĢdir.  
Kartof  –  Siz  bir  biĢmiĢ  kartofla  doymasanız  da  onun  köməyi  ilə  triptofanın  yaranmasına 
mane  olan  turĢulardan  azad  olacaqsınız.  Ən  yaxĢı  effekti  əldə  etmək  üçün  onun  üstündən  ilıq  su 
için. 
Yulaf  –  yuxu  mənbəyi  olan  malatoninlə  zəngindir,  yulaf  yarmasından  hazırlanmıĢ  yulaf 
sıyığı yuxu üçün olduqca faydalıdır.  
Badam  –  bir  ovuc  badam  triptofan  və  maqnezium  sayəsində  yalnız  yuxu  gətirməyə  deyil, 
ürəyi möhkəmləndirməyə də malikdir.  
Vanilli  albalı  içkisi  –  150-200  ml albalı Ģirəsinə  bıçağın  ucunda  1 çimdik  vanil  qarıĢdırın. 
Səhər  tezdən  və  yatmağa  yarım  saat  qalmıĢ  bu  içkədən  qəbul  edin.  Albalının  tərkibində  olan 
melatonin hormonu hipofiz vəzisinin hormonuna oxĢar olduğundan yuxu ritmini tənzimləyir, vanil 
isə skitləĢdirici rolu oynayır. 
Lavanda-çobanyastığı  çayı  –  biq  çay  qaĢığı  lavanda  çiçəyi,  bir  çay  qaĢığı  çobanyastığı 
çiçəyi,  bir  qədər  süd  və  bal  götürün.  Çiçəkləri  qarıĢdırıb  1  stəkan  qaynar  suda  10-15  dəqiqə 
dəmləyin.  Sonra  zövqünüzə  görə  süd  və  bal  əlavə  edin.  Çobanyastığı  sakitləĢdirici  təsirli 
olduğundan həyəcanlanmanı aradan qaldırır. Lavanda aromaterapiyada əsəb sistemini sakitləĢdirici 
kimi istifadə edilir, onun xoĢ ətirli iyi də həyacanlanmanın qarĢısını alır. 
Yatmazdan əvvəl isti vanna qəbul etmək yuxuya müsbət təsir göstərir. Əgər suya aromatik 
yağlar əlavə olunarsa yuxu daha da effektli olur.  
Yadda  saxlamaq  alzımdır  ki,  gərgin  zehni  iĢlə  məĢğul  olmaq  sağlam  yuxuya  mənfi  təsir 
göstərir. 
Yuxu  dərmanlarına  əl  uzatmaqdan  əvvəl  bu  sadə  qaydalara  riayət  etməklə  normallaĢdıra 
bilərsiniz. 
 
GILƏMEYVƏLƏRDƏN KOSMETIK VASITƏLƏRIN HAZIRLANMASI 
 
Yayda  yüksək  qiymət  tələb  edən  kosmetik  salonlara  getmək  o  qədər  də  əhəmiyyət  kəsb 
etmir.  Bu  bizim  dərimizə  olduqca  vacibdir.  Bu  kosmetik  əməliyyat  üçün  siz  meĢələrdə,  bağ  və 
bağçalarınızda olan giləmeyvələrdən hazırlanan təbii kosmetik xammallardan istifadə edə bilərsiniz. 
Ġncə  xoĢ  təsir  bağıĢlayan  giləmeyvələrdən  hazırlanan  təbii  vasitələr  üzünüzün  dərisini 
vitaminləĢdirərək, onun elastikliyini və təravətliliyini artırır və sağlam görünüĢ yaradır.  
Bunun  üçün  giləmeyvəni  əzib  üzünüzə  yaxın,  əgər  maska  digər  komponent  tələb  edərsə, 
onda istifadə etdiyiniz təbii sıyıqdan düzgün nisbətdə istifadə edin. Bütün maskaları qaynadılmıĢ su, 
mineral sularla və ya bitkilərdən alınmıĢ ekstraktlarla yuyub təmizləyə bilərsiniz.  
Çiyələk. Hazırda bağı olanlar öz sahələrində iri giləmeyvə verən sortlar əkib becərirlər ki, bu 
da  bütün  yayı  meyvə  verir.  Bu  giləmeyvədən  yay  fəslində  baĢlayıb  payızın  sonuna  qədər  üzünüz 
üçün maska hazırlaya bilərsiniz. Çiyələyin tərkibindəki çoxlu miqdar A provitamini  üzün dərisini 
yaxĢılaĢdırır,  onu  təravətli  edir,  tərkibindəki  C  vitamini  isə  infeksiyanın  qarĢısını  almaqla  yanaĢı 
toxumaların bərpa olunmasına səbəb olur. Bu cür maskadan yağlı dərilərdə çil və piqment ləkələrin 
aradan qaldırılmasında istifadə edilir.  
Çiyələk  maskası.  Yağlı  və  sadə  dərilərdə  maskadan  sürtüb  15-20  dəqiqə  saxlayıb  yuyun. 
Quru  və  yağsız  piqment  ləkələri  olan  dərilərdə  isə  ilk  əvvəllər  bitki  yağı  ilə  üzünüzü  silib,  sonra 
giləmeyvə maskası çəkib 10-15 dəqiqə saxlayın. Quru və normal dərilərdə isə maskanı çəkməzdən 
əvvəl qidalı kremdən yaxın.  Giləmeyvə sıyığını  üzünüzə çəkib və  ya tənzifə sürtüb kompres kimi 
istifadə edin.  
Çiyələk maskasından həftə ərzində 3 dəfə istifadə edilir. Müalicə kursu 10-15 əməliyyatdan 
ibarətdir. Əməliyyatdan sonra üzünüzü soyuq su ilə yuyun və ya qidalı piqment çəkin.  
Çiyələk  şirəsindən  maska.  Təmiz  üzünüzə  çiyələkdən  hazırlanmıĢ  Ģirədən  çəkib  15-20 


272 
 
dəqiqə saxlayın. Üzünüzün dərisinin tonusunu artırmaq üçün çiyələk Ģirəsinin dondurulmuĢ buzu ilə 
sürtüb, silin. 
Çiyələk  kremi.  ƏzilmiĢ çiyələk  sıyığından  2  xörək  qaĢığı  götürüb  üzərinə  1  ədəd yumurta 
sarısı, 1 çay qaĢığı bal və bitki yağı əlavə edin. QarıĢığı qarıĢdırıb ehtiyatla 1 xörək qaĢığı kamfora 
spirti əlavə edin. Bu cür krem dərini yumĢaldır və qidalandırır.  
Çiyələk losyonu. 50 ml çiyələk Ģirəsinə 0,5 q salisil turĢusunun tozundan əlavə edib üzərinə 
50  ml  xiyar  Ģirəsi  və  200  ml  araq  töküb  qarıĢdırın.  Aldığınız  losyonla  gecələr  üzünüzü  silin. 
Müalicəni 1 ay davam etdirin. Aldığınız losyonu soyuducuda saxlayın.  
Çiyələyin  yarpaqlarından  hazırlanmıĢ  cövhərindən  yağlı  dərilərin  yuyulmasında  istifadə 
etməyi məsləhət görülür. Bunun üçün 3 xörək qaĢığı çiyələk yarpağından götürüb 1,5 stəkan qaynar 
suya töküb termosda dəmləyib 1 saat saxlayın. Aldığınız cövhərdən səhər və axĢam üzünüzü yuyun.  
Qarağat.  Qarağatdan  hazırlanan  maskalar  sifətin  dərisini  sağlamlaĢdırmaqla  yanaĢı  onun 
tonusunu  da  artırır.  Yağlı  dərilərə  qulluq  edən  zaman  ən  yaxĢı  effekt  verir.  Quru dərilər  üçün isə 
qara qarağatdan hazırlanmıĢ sıyıqdan istifadə etməyi məsləhət görürlər. 
Qırmızı  qarağat.    Üzünüzün  dərisində  yağ  əmələ  gələn  zaman  qırmızı  qarağatdan 
hazırlanmıĢ  sıyıqdan  yaxıb  20  dəqiqə  saxlayıb,  yuyun.  Bu  məqsədlə  Ģirəsindən  də  istifadə  edə 
bilərsiniz.  
Qırmızı  qarağatla,  nişastadan  hazırlanmış  maska.  1  xörək  qaĢığı  təzə  alınmıĢ  qırmızı 
qarağat Ģirəsindən götürüb 1 xörək qaĢığı niĢasta ilə qarıĢdırın. Aldığınız qarıĢıqdan üzünüzə yaxıb 
20 dəqiqə saxlayıb isti su ilə yuyub təmizləyin. 
Qırmızı qarağat, bal və kəsmikdən hazırlanan maska. Bunun üçün 2 xörək qaĢığı qırmızı 
qarağat  Ģirəsindən  götürüb  1  çay  qaĢığı  duru  balı  qarıĢdırın.  Sonra  aldığınız  qarıĢıqdan  götürüb 
üzünüzə çəkib, 15 dəqiqə saxladıqdan sonra soyuq su ilə yuyun.  
Qara  qarağatdan  alınan  Ģirənin  ağardıcı  təsirə  malik  olub  civzə  və  piqment  ləkələrin 
təmizləyərək üzün rəngini yaxĢılaĢdırır.  
Şirədən  maskanın  hazırlanması.  Çoxqatlı  tənzif  maskasını  göz  və  ağız  nahiyyəsinə 
toxunmamaq Ģərtilə üzünüzə kompres kimi qoyub 15-20 dəqiqə saxlayın. Sonra üzünüzü soyuq su 
ilə yuyub, qidalı krem sürtün.  
Qara  qarağatın  yetişməmiş  giləmeyvəsinin  şirəsindən  kremin  hazırlanması:  YetiĢməmiĢ 
qara  qarağatın  giləmeyvəsini  Ģirəçəkəndən  keçirin.  100  q  Ģirənin  tərkibinə  1  xörək  qaĢığı  zeytun 
yağı əlavə edib qarıĢdırın. Alınan kütləni soyuducuda dondurun. Isti kompresdən sonra üzünüzü və 
boyun  nahiyyəni  donmuĢ  qarağatdan  hazırlanmıĢ  buzla  5-7  dəqiqə masaj  edin.  Sonra  üzünüzü  və 
boyun nahiyyəsini soyuq su ilə yuyub yumĢaq dəsmalla qurudub, qidalı krem sürtün. 
Qarağatın  şirəsi  ilə  bal  qarışığından  maskanın  hazırlanması.  Qarağatın  yaĢıl  rəngli 
giləmeyvəsindən hazırladığınız Ģirəni 1:1 nisbətində bal ilə qarıĢdırın. Aldığınız maskadan səhər və 
axĢam  yuyunduqdan  sonra  nəmli  üzünüzə  yaxın.  Bir  iki  həftədən  sonra  üzünüzün  yaxĢılaĢmağa 
doğru getdiyinin Ģahidi olacaqsınız.  
Qarağatın şirəsi və un qarışığı ilə maskanın hazırlanması. 1 stəkan qarağatın Ģirəsini unla 
qarıĢdırıb sıyığı alıb üzünüzə çəkib 10-15 dəqiqə saxlayıb birinci dəfə isti su ilə, sonra soyuq su ilə 
yaxalayın. Maska dərinin tonusunu və nəmliyini artırır.  
Qarağatın  yarpağı  ilə  turşudulmuş  süddən  maskanın  hazırlanması.  1  xörək  qaĢığı  narın 
hissələrə salınmıĢ qarağat yarpaqlarını 100 ml turĢudulmuĢ südlə qarıĢdırın. Sonra tənzifdən süzüb 
kütlədən götürüb üzünüzə çəkin. 
Albalı giləmeyvəsindən kosmetik vasitələr. 
Albalıdan  hazırlanan  maskalar  üzün  dərisini  tonuslaĢdırır,  rəngini  yaxĢılaĢdırır.  Ancaq 
albalıdan  hazırlanan  maskalar  üzdə  çox  saxlamaq  olmaz.  Belə  ki,  o  havanın  təsirindən  Ģirə 
oksidləĢir,  göy  rəngə  çevrilir  və  sifətə  ləkələrin  əmələ  gəlməsinə  səbəb  ola  bilər.  Maskanı 
hazırlanması üçün 1-2 stəkan albalı götürüb, yuyub, çəyirdəkdən ayırıb, taxta qaĢıqla əzin.  
Quru dərilər üçün maskanın hazırlanması: 
Albalı  ilə  bal  maskası.  Bunun  üçün  albalıdan  hazırlanmıĢ  sıyığın  tərkibinə  azca  duru  bal 
qatın. QatıĢığı üzünüzə çəkib, 10-15 dəqiqə saxladıqdan sonra isti su ilə isladılmıĢ pambıqla silin.  
Albalı  ilə  kələm  şirəsindən  maska.  ƏzilmiĢ  albalı  sıyığın  1:1  nisbətində  kələm  Ģirəsilə Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   149
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə