Elmi redaktorlar amea-nın müxbir üzvləriYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə137/149
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9617
1   ...   133   134   135   136   137   138   139   140   ...   149

273 
 
qarıĢdırıb üzünüzə yaxıb, 10-15 dəqiqə saxlayıb isti su ilə yuyub salfetka ilə qurulayıb, sakitləĢdirici 
krem sürtün.  
Yağlı dərilər üçün krem: 
Albalı  ilə  kök  şirəsindən  maska.  Bunun  üçün  albalı  sıyığının  tərkibinə  az  miqdarda  kök 
Ģirəsi əlavə edin. QarıĢdırıb arxası üstə uzanıb ehtiyatla üzünüzə çəkin. 10-15 dəqiqə saxlayıb isti su 
ilə yuyub, yumĢaq dəsmalla qurudun.  
Albalı və yumurta sarısı kremi. 1 stəkan albalı sıyığını 1 ədəd yumurta sarısı ilə qarıĢdırıb 
ehtiyatla dərinizə yaxın. 10 dəqiqədən sonra soyuq su ilə yuyun. Prosesi həftədə 2 dəfə təkrar edin.  
Albalı ilə nişasta maskası. Albalını yığımının tərkiibinə 1 xörək qaĢığı kartof niĢastası əlavə 
edib qarıĢdırın. 20 dəqiqə saxlayıb soyuq su ilə yuyun. Bu cür maska nəinki üz dərisini qidalandırır, 
hətta damar geniĢlənmələrinin qarĢısını alır.  
Albalı  ilə  alma maskası.  Albalı  sıyığının  tərkibinə  sürtgəcdən  keçirilmiĢ  yaĢıl  alma  sıyığı 
əlavə edib qarıĢdırın. Üzünüzə çəkib 15 dəqiqə saxlayıb, soyuq su ilə yuyun.  
Albalı  illə  limon  maskası.  1  stəkan  albalı  sıyığının  tərkibinə  1  çay  qaĢığı  Ģəkər  və 
sürtgəcdən keçirilmiĢ limon əlavə edib üzünüzə çəkib 15-20 dəqiqə saxlayıb soyuq su ilə yuyun.  
Normal  dəri  üçün  maska.  Ən  yaxĢı  maska  albalı  sıyığını  müxtəlif  növ  turĢudulmuĢ  süd 
məhsulları ilə qarıĢığından hazırlanan maskalar hesab edilir.  
Albalı ilə kefir maskası. 1 stəkan albalı sıyığını 1 stəkan kefir ilə qarıĢdırıb  üzünüzə çəkib 
15-20 dəqiqə saxlayıb isti su ilə yuyun. Sonra qidalı krem yaxın. 
Albalı ilə xama maskası. 2 stəkan albalı sıyığının tərkibinə stəkanın 1/2 hissəsi qədər xama 
əlavə edin, yaxĢı qarıĢdırdıqdan sonra üzünüzə çəkin. 15 dəqiqə sonra yuyun. Əməliyyatı həftədə 2-
3 dəfə təkrar edin.  
Təravətverici maska. Bunun üçün albalı sıyığının tərkibinə 1-2 ədəd xiyarın Ģirəsi, ögeyana, 
yarpız, cəfəri, Ģüyüd cövhəri ilə qarıĢdırıb üzünüzü yuyun.  
Qaragilə.  Göy  rəngə  malik  olan  qaragilə  güclü  antioksidant  və  zəngin  antosian  tərkibli 
giləmeyvədir.  O,  sərbəst  radikalları  neytrallaĢdırır,  qan-damarlarını  möhkəmləndirir.  Qaragilənin 
tərkibindəki  zəngin  A,  B,  B
2
,  C,  PP  vitamin  kompleksi  və  mikroelementləri  üz  dərisinin 
qocalmasının qarĢısını almaqla yanaĢı, dərinin qocalmasını dayandırır. Tərkibində yüksək miqdarda 
vitaminin olması dərini efektli qidalandırır, sakitləĢdirir.  
Quru  dərilər  üçün  qaragilə  sıyığından  hazırlanmıĢ  maskalar  gözəl  təsir  göstərir.  ƏzilmiĢ 
qaragilə sıyığının tərkibinə təzə xama yaxud qaymaq qarıĢdırıb üzünüzə çəkin. 20 dəqiqə saxlayıb, 
əvvəl isti su ilə yuyub, soyuq su ilə yaxalayın.  
Quru dərilər üçün maska. Əgər sizin dəriniz həddindən artıq dərəcədə qurudursa, maskadan 
əvvəl yağlı kremi xama və yaxud qaymaqla qarıĢdırıb sürtün.  
Moruqla  yumurta  sarısı.  Moruq  Ģirəsini  yumurta  sarısı  xama  və  ya  qaymaqla  qarıĢdırıb 
üzünüzə çəkib 10-15 saxlayıb, əvvəl isti, sonra soyuq su ilə yaxalayın.  
Moruqla  yumurta  sarısı.  Moruq  Ģirəsini  yumurta  sarısı  xama  və  ya  qaymaqla  qarıĢdırıb 
üzünüzə çəkib 10-15 dəqiqə saxlayıb, əvvəlcə isti, sonra soyuq su ilə yuyun.  
Moruqla  bal  maskası.  Moruq  sıyığını  (1:1)  nisbətində  balla  qarıĢdırıb  üzünüzə  çəkin.  10 
dəqiqədən sonra otaq temperaturunda mineral su ilə yuyun.  
Moruq, bal və kəsmik qarışığından hazırlanan maska. 1 çay qaĢığı kəsmik və bal götürüb 
2 çay qaĢığı moruq Ģirəsi qarıĢdırın, sürtüb, soyuq su ilə yuyun.  
Yağlı dərilər üçün moruq şirəsindən maska. Bu Ģirə çivzəli dəriyə müsbət təsir göstərərək 
onu təmizləyir və ağardır. Maskanı yaxaladıqdan sonra isti kompres düzəldib üzünüzə qoyun. Sonra 
üzünüzü  pambıqla  təmizləyin.  Maskanı  15-20  dəqiqə  saxlayıb  yuyun.  Əməliyyatı  gün  aĢırı  təkrar 
edin. 
Moruqla zülalın maskası. 1 ədəd yumurta zülalını götürüb üzərinə 2 çay qaĢığı moruq Ģirəsi 
əlavə edib qarıĢdırıb üzünüzə sürtün.  
Normal dəri üçün. Moruq Ģirəsini pambığa hopdurub üzünüzə çəkin, 20-30 dəqiqədən sonra 
yuyun.  
Moruqla  südün  qarışığı.  100  qram  moruğu  əzib  üzərinə  1  xörək  qaĢığı  süd  əlavə  edib 
qarıĢdırıb üzünüzə çəkib 15-20 dəqiqədən sonra qaynadılmıĢ su ilə yuyub təmizləyin.  


274 
 
Krıjovnik.  Krıjovnikin  gilmeyvəsindən  hazırlanan  maskalar  yumĢaldıcı,  qidalandırıcı  və 
nəmləĢdirici  xüsusiyyətlərə  malikdir.  YetiĢmiĢ  giləmeyvəsindən  hazırlanan  maskalar  quru  dərilər 
üçün, yetiĢməmiĢ giləmeyvəsindən hazırlanan maskalardan yağlı dərilərdə istifadə olunur.  
Krıjovnik şirəsi. Təmizləyici, yumĢaldıcı, qidalandırıcı təsir göstərir. Bu Ģirədən istənilən tip 
dərilərdə  istifadə  etmək  olar.  Salfetkanı  Ģirəyə  hopdurub  üzünüzə  qoyun.  15-20  dəqiqə  saxlayıb 
yuyun.  
Krıjovnik Ģirəsi, bal və kəsmikdən maska.  Nazik, həssas üzlər üçün 1 çay qaĢığı əzilmiĢ 
kəsmik  o  qədər  duru  balın  üzərinə  2  çay  qaĢığı  krıjovnik  Ģirəsi  əlavə  edin.  Qalın təbəqə  Ģəklində 
üzünüzə çəkib 10-15 dəqiqə saxlayıb, pambıqla silib yuyun.  
Süd ilə krıjovnikin maskası. 100 q krıjovnik giləmeyvəsini əzib, üzərinə 1 xörək qaĢığı süd 
əlavə  edib  qarıĢdırıb  üzünüzə  çəkin,  15-20  dəqiqə  saxladıqdan  sonra  yuyub  təmizləyin.Üzünüzü 
qaynadılmıĢ su ilə yuyun. 
Qliserin  ilə  krıjovnnik  maskası.  Bu  quru  dərilər  üçün  gözəl  vasitə  hesab  edilir.  5  xörək 
qaĢığı  təzə  sıxılmıĢ  krıjovnik  Ģirəsindən  götürüb  1xörək  qaĢığı  qliserinlə  qarıĢdırıb,  səhər,  axĢam 
üzünüzü silin.  
Çivzəli yağlı dərilər üçün maska. Krıjovnikin yetiĢməmiĢ giləmeyvələrini əzib xama və ya 
qaymaqla  qarıĢdırın.  Sonra  kütlədən  götürüb  nazik  qatla  üzünüzə  çəkib  15-20  dəqiqə  saxlayıb 
yuyun.  
Yetişməmiş  krıjovnik  giləmeyvəsindən  losyonun  hazırlanması.  2  xörək  qaĢığı  əzilmiiĢ 
giləmeyvədən  götürüb,  1  stəkan  qaynadılıb  soyudulmuĢ  suya  töküb  10-15  dəqiqə  saxlayın.  Sonra 
süzüb üzərinə 2 xörək qaĢığı araq əlavə edin. Səhər, axĢam losyonla üzünüzü silin.  
Yay  fəsli  gözəldir.  Bu  fəsildə  giləmeyvələr  bol  olur.  Bundan  istifadə  edib,  həm  özünüzü 
vitaminlə, həm də gözəlliyinizi təmin edə bilərsiniz. Giləmeyvə kosmetikasını əldən verməyin.  
Giləmeyvələrdən hazırlanan maskalar əla kosmetik vasitələr hesab edilir. Maskalar dərinin 
tonusunu artırır, onu nəmləndirir, təravətləndirir, ağardır və onu faydalı maddələrlə təmin edir.  
Çaytikanı.  Çaytikanından  hazırlanan  maskalar  dəriyə  təravətləndirici  təsir  göstərməklə 
yanaĢı  onu  cavanlaĢdırır.  çaytikanı  maskalarından  sonra  dəri  dartılır,  elastikliyi  artır,  qırıĢlar 
tədricən çəkilib yoxa çıxır. BaĢqa giləmeyvələrdə olduğu kimi çaytikanı giləmeyvələrinin də qabığı 
qalın olduğundan onu dondurur, sonra azca qaynar suda pörtlədir, daha sonra əzib ondan maskalar 
hazırlayırlar.  
Quru dəri üçün maska. 1 xörək qaĢığı sıyıq halına salınmıĢ çaytikanını bərabər miqdarda 
xama  və  ya  qaymaqla  qarıĢdırın,  üzünüzə  çoxlu  miqdarda  çəkib  15  dəqiqədən  sonra  isti  su  ilə 
yuyub təmizləyin.  
Quru  normal  dəri  üçün  maska.  1  xörək  qaĢığı  çaytikanı  Ģirəsi  ilə  yumurta  sarısını 
qarıĢdırın.  Sonra  qarıĢıqdan  üzünüzə  çəkib  15  dəqiqə  saxıayın,  sonra  azca  qızdırılmıĢ  isti  su  ilə 
yuyun.  
Quru solğun dərilər üçün. 1 xörək qaĢığı giləmeyvəni o qədər də əzilmiĢ buğda cücərtisi ilə 
qarıĢdırıb üzərinə 2 xörək qaĢığı zeytun yağı əlavə edin, yaxĢıca qarıĢdırararq üzünüzə çəkin. 15-20 
dəqiqə saxlayıb, əvvəlcə isti, sonra soyuq su ilə yuyub təmizləyin. Bu maska dərini qidalandırmaqla 
yanaĢı onu hamarlaĢdırır.  
Bal  ilə  çaytikanı  maskası.  1  xörək  qaĢığı  giləmeyvəni  əzib  1  çay  qaĢığı  balla  qarıĢdırın. 
Kütləni üzünüzə çəkib 10-12 dəqiqə saxlayın, əvvəl isti, sonra soyuq su ilə yuyub təmizləyin. Belə 
maska dərini yaxĢı qidalandırır, onun qırıĢlarını azaldır və elastik edir.  
Solğun dərilər üçün zərif (tonin) maska. Stəkanın 1/4 hissəsi qədər isti südün üzərinə 1 çay 
qaĢığı  çaytikanı  Ģirəsi,  bal  həll  olana  qədər  qarıĢdırın.  Pambıq  tampona  hopdurun,  üzünüzə  çoxlu 
miqdarda  çəkib  20-25  dəqiqə  saxlayın,  əvvəl  isti  su  ilə,  sonra  isə  soyuq  su  ilə  yuyub  təmizləyin. 
Quru dərilər üçün təmiz çaytikanı Ģirəsindən istifadə edilir. Bu maska dəriyə nəmlik verir.  
Mərsindən kosmetik vasitənin hazırlanması. Mərsindən hazırlanan maskalar üzün dərisini 
nəmləndirir, yumĢaldır, tonusunu artırır, kiçik qırıĢları hamarlayır.  
Mərsinin  təzə  Ģirəsi,  eləcə  də  yarpaqlarından  hazırlanan  ekstraktlar  soyuqdəymə  zamanı 
üzdə əmələ gələn səpkilərin, civzələrin müalicəsində yaxĢı effekt verir.  
Yağlı dərilər üçün maska. Mərsinin giləmeyvəsindən hazırlanan sıyığı üzünüzə çəkib 10-15 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   133   134   135   136   137   138   139   140   ...   149
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə