Elşən Misir oğlu NəsibovYüklə 0,94 Mb.

səhifə1/44
tarix05.12.2017
ölçüsü0,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


 

Elşən Misir oğlu Nəsibov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİYYƏT, MƏDƏNİYYƏT VƏ  SİYASƏT FƏLSƏFƏSİ 

 

 

SİYASƏT III CİLD 

Kitabın   İkinci bölümü 

 

 

  

 

 

 

E.M.Nəsibov.  Dövlət  və  siyasət  fəlsəfəsi.  Siyasət  III  cild.  Kitabın   

İ

kinci 

bölümü.  Bakı, “Elm və təhsil ” nəşriyyatı, 2015, 96 səh. 

 

 

ISBN 978-9952-8176-1-4  

398


2015

098


3703000000N

 грифли няшр 

        

                © E.

Nəsibov,  2015

 

 

 

BAKI-2015 

 

 
 

MÜNDƏRİCAT  

I FƏSİL: Cəmiyyət və siyasət fəlsəfəsi ............................................................ 4  

 

Cəmiyyətin əsasları .......................................................................................... 4 

Dövlət və cəmiyyətin əlaqəsi ............................................................................ 5 

Siyasət və cəmiyyətin əlaqəsi ........................................................................... 6 

Siyasətin xüsusiyyətləri və  psixoloji aspektləri ............................................. 7 

Dövlətdaxili siyasətin psixi xüsusiyyətləri ...................................................... 8 

Beynəlxalq münasibətlərin psixi xüsusiyyətləri ............................................. 9 

Siyasətin sosioloji aspektləri ............................................................................ 13 

Beynəlxalq münasibətlərin sosioloji əsasları .................................................. 13 

Şə

xsiyyət və onun cəmiyyətdə rolu ................................................................. 14 

Şə

xsiyyəti yetişdirən kriteriyalar (şəxsiyyətin xarakteri).............................. 15 

Ə

xlaq fəlsəfəsi və şəxsiyyət .............................................................................. 16 

Nizamlı şəxs ...................................................................................................... 16 

Tarazlı və müdrik şəxs ..................................................................................... 16  

Dolğun nitqə malik olan şəxsiyyət ................................................................... 17 

Dövləti idarəetmə kadrlarının yetişdirilməsi (hazırlanması)  əsasları ......... 17 

 

II FƏSİL: Mədəniyyət və siyasət fəlsəfəsi ...................................................... 25 

 

Vətənə sevgi hissləri və vətənpərvərlik duyğusu kriteriyaları   

üzrə şəxslərin  kateqoriyaları .......................................................................... 25 

Mədəniyyətin yüksək olması əsasları .............................................................. 29  

Mədəniyyət necə yüksək olur .......................................................................... 31 

Xalqın milli xüsusiyyətləri və mədəniyyət amili 

(etnik və milli təfəkkürün sintezi) ..................................................................... 32 

Milli xüsusiyyətlərin formalaşmasında mədəniyyət amili ............................. 35 

Xalqın iqtisadi,  siyasi, sosial,  elmi mədəniyyəti və təfəkkürü 

(Dövlətçilik mədəniyyəti kontekstindən şərh) ................................................... 36  

İ

qtisadi mədəniyyət .......................................................................................... 41 

Siyasi mədəniyyət ............................................................................................. 44  

Sosial mədəniyyət ............................................................................................. 46  

Elm mədəniyyəti ............................................................................................... 47  

 

III FƏSİL: Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər .................................. 49 

 

Beynəlxalq münasibətlərdə rəqibliyin dərəcələnməsi əsasları ...................... 49 

Beynəlxalq münasibətlər sisteminin tarazlı əsaslarla formalaşmasında   

böyük dövlətlərin mübarizəsi-rəqabətə və müttəfiqliyə, qruplaşmağa  

ə

saslanan mübarizə  (XXI əsrin geosiyasi reallıqları kontekstində) ................ 51 


 

Yaxın gələcək üçün Azərbaycanın  xarici siyasətinin əsasları:  regionda  və regiondan kənarda beynəlxalq münasibətlərin  

istiqamətləri-geosiyasi aspektlər ..................................................................... 58 

Suriya üzərində yaranmış mövcud  vəziyyət dünya siyasətinin qlobal  

formada gələcək gedişatında hansı  dəyişiklikləri yaradacaq....................... 61 

Beynəlxalq təhlükəsizliyə yeni təhdidlər fonunda NATO-nun rolunun  

müəyyən olunması (Qüvvələr balansının dəyişməsi  şəraitində və    

yeni çağırışlar kontekstində) ............................................................................. 62 

Ukrayna böhranının həlli yolları və gələcək proqnozlar  

(Yeni sülh şəraitinin yaradılması zərurəti kontekstində) ................................. 69 

Gələcək dünya düzəni və geosiyasi mənzərə-XXI əsrin siyasi palitrası  

(Proqnozlar) ...................................................................................................... 73 

Azərbaycanın geosiyasəti: əsas istiqamətlər və vasitələr  

(ümumiləşdirilmiş təhlil) ................................................................................... 75 

Avropa Türkiyədən nə istəyir-beynəlxalq təzyiqlərin köklü səbəbləri   

(XXI əsrin reallıqları kontekstindən yanaşma) ................................................ 81 

Dünyanın gələcək enerji potensialı mərkəzləri (Türkiyə və İran) ................. 85   

Rusiyanın XXII-XXIII əsrlərdə müxtəlif dövlətlərə parçalanma ehtimalı ............. 88 

Beynəlxalq münasibətlərin tarazlı əsaslarla  formalaşmasında böyük  

dövlətlər bu kimi funksiyanı həyata keçirirlər .............................................. 91 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə