Əlyazması hüququnda m a h m u d L u t ü r k a y r ə Ş a d ə TYüklə 0,57 Mb.

səhifə12/22
tarix14.09.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

35 

 

D-T “Vergi öhdəlikləri” K-T 241 “Əvəzləşdirilən ƏDV” 

18. Lizinqlə alınan avadanlığa görə faiz borcu əks etdirilmişdir: D-T 202 “İstehsalat məsrəfləri” 

D-T 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti” 

K-T 434 “Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları” 

19. Borc təhtəlhesab şəxs tərəfindən ödənilmişdir: D-T 434 “Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları” 

K-T 244 “Təhtəlhesab məbləğlər” 

20.  Barter  əməliyyatı  zamanı  qarşılıqlı  əvəzlənmə  yolu  ilə  hesablaşma 

aparılmışdır: 

D-T 431 “Malsatan və podratçıların uzunmüddətli kreditor borcları” 

K-T 171 “Alıcıların və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları” 

21. Nəqliyyat xidmətinə görə borc əmələ gəlmişdir: D-T 202 “İstehsalat məsrəfləri” 

K-T 435 “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” 

22. Malsatanlara olan borc əmlakla ödənilmişdir: D-T 701 “Satışın maya dəyəri” 

K-T 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Dəyər” 

23. Eyni zamanda həmin borc müqavilə qiyməti ilə əks etdirilir: D-T 431 “Malsatan və podratçıların uzunmüddətli kreditor borcları” 

K-T 601 “Satış” 

24. Həmin əmlakın köhnəmə məbləği silinir: D-T 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqıar-amortizasiya” 

K-T 701 “Satışın maya dəyəri” 

25. ƏDV hesablanmışdır: D-T 701 “Satışın maya dəyəri” 

K-T 521 “Vergiz öhdəlikləri” 

26. Mənfəət əks etdirilir: D-T 601 “Satış” 


36 

 

K-T 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

27. Zərər əks etdirilir: 

D-T 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” 

K-T 701 “Satışın maya dəyəri” 

28. Malsatan və podratçılara verilən avans zaçot edilmişdir: D-T 431 “Malsatan və podratçıların uzunmüddətli kreditor borcları” 

K-T 192 “Verilmiş uzunmüddətli avanslar” 

29. İddia müddəti başa çatan kreditor borcu silinmişdir: D-T 431 “Malsatan və podratçıların uzunmüddətli kreditor borcları” 

K-T 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” 

Qarşılıqlı  hesablaşmaların  dəqiq  olması  üçün  vaxtaşırı  olaraq  müəssisə, 

malsatan  və  podratçılarla  birlikdə  mövcud  olan  qalıqları  yoxlayıb  üzləşdirmə  aktı 

tərtib etməlidirlər. 

Sair  uzunmüddətli  öhdəliklər  hesablar  planının  44-cü  maddəsində  uçota 

alınır və bu məqsədlə aşağıdakı hesablar nəzərdə tutulmuşdur: 441 № li “Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri” 

442 № li “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri” 

443 № li “Alınmış uzunmüddətli avanslar” 

444 № li “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar” 

445 № li “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” 

Əgər müəssisə pensiya təminatı planına malik olarsa və ya hər hansı şəkildə 

keçmiş işçilər üçün onlar təqaüdə çıxdıqdan sonar pensiya öhdəliyini qəbul edərsə, 

bu əməliyyat 441 № li hesabda uçota alınır. 

Hesabat dövründə alınmış, lakin gələcək hesabat dövrlərinə aid olan gəlirlər 

(faizlər)  442  №  li  hesabda  göstərilməli  və  aid  olduğu  gələcək  dövrdə  mənfəət  və 

zərər haqqında hesabatda təqdim edilməlidir. 

Hesabat  tarixindən  12  ay  müddətindən  artıq  vaxta  alınan  avanslar  443  №  li 

hesabda qeydə alınır. 37 

 

Hesabat tarixindən sonar 12 ay müddətindən artıq dövr ərzində torpaq, tikili və  avadanlıqların  alınması  üçün  əldə  olunan  maliyyə  vəsaitləri  444  №  li  hesabda 

əks etdirilir. 

Sair  uzunmüddətli  öhdəliklərin  müxtəlif  mühasibat  uçotu  hesablarında  əks 

etdirilməsi qaydası aşağıda verilmişdir: 

1.Əvvəlki  illərdə  istehsalatda  xəsarət  (zədə)  aldığı  üçün  işçiyə  pensiya 

hesablanmışdır: D-T 203 “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” 

D-T 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti” 

K-T 441 “Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri” 

2. Pensiyanın bir hissəsi ödənilmişdir: D-T 441 “Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri” 

K-T 221 “Kassa” 

3. Gələcək dövrün illik abunə haqqı nəzərə alınmışdır: D-T    171  “Alıcıların  və  sifarişçilərin  uzunmüddətli  debitor 

borcları” 

K-T 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri” 

 

4.  Hər  ayın  sonunda  abunə  haqqı  satış  hesabına  silinir  (il  ərzində  hər  ay təkrar olunur) : 

D-T 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri” 

 

 

K-T 601 “Satış” 

 

5. Uzunmüddətli avans alınmışdır: 

 

 

D-T 223 “Bank hesabaşma hesabları” K-T 443 “Alınmış uzunmüddətli avanslar” 

 

6. Avansın məbləği nəqliyyat vasitəsilə ödənilmişdir: D-T 443 “Alınmış uzunmüddətli avanslar” 

K-T 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Dəyər” 

 

7. Gələcəkdə alınacaq torpaq sahəsi üçün maliyyə vəsaiti ayrılmışdır: D-T 

343 

“Keçmiş 

illər 

üzrə 

bölüşdürülməmiş 

mənfəət 

(ödənilməmiş zərər) ” 


38 

 

K-T 444 

“Uzunmüddətli 

məqsədli 

maliyyələşmələr 

və 

daxilolmalar” 

 

8. Həmin maliyyə vəsaitinin bir hissəsi ödənilmişdir: D-T 

444 

“Uzunmüddətli 

məqsədli 

maliyyələşmələr 

və 

daxilolmalar” 

K-T 223 “Bank hesabaşma hesabları” 

 

9. Məhkəmə işinə görə hüquq firması qarşısında öhdəlik yaranmışdır: 

  

 

D-T 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti”  

 

K-T 445 “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” 

 

10. Həmin öhdəliyin bir hissəsi ödənilmişdir:  

 

D-T 445 “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” K-T 221 “Kassa” 

 

2.3. Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin 

uçotu metodikası 

 

 

Qısamüddətli  faiz  xərcləri  yaradan  öhdəliklər  Hesablar  Planının  5  –  ci bölməsinin 50-ci maddəsində uçota alınır. Bu məqsdələ aşağıdakı hesablar nəzərdə 

tutulmuşdur: 501 № li “Qısamüddətli bank kreditləri”; 

502 № li “İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri”; 

503 № li “Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar”; 

504 № li “Qısamüddətli borclar”; 

505  №  li  “Geri  alınan  məhdud  tədavül  müddətli  imtiyazlı  səhçlər” 

(qısamüddətli); 

506  №  li  “Törəmə  (asılı  müəssisədə  qısamüddətli  faiz  xərcləri  yaradan 

öhdəliklər)”; 

507 № li “Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər” 

Qısamüddətli  öhdəliklərin  müddəti  12  ay  müddətindən  artıq  olmayan 

kreditlər 501 № li hesabda qeydiyyata alınır. : application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə