Ən qədimdən b e. III əsri I å ë ì è ëYüklə 3,94 Mb.

səhifə1/186
tarix23.01.2018
ölçüsü3,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   186


Ən qədimdən - b.e. III əsri

I

Å ë ì

è

ë

ë ÿ

ë

è

ð

À

Ì

ê

í

à

à

ä

æ

å

é

ì

à

á

è

é

ð

ÿ

à

ç

ñû

À

Àó

òó

ò

à

èò

ê

ñ

ûõ

í È

à

í

õ è

î

ð

â

à

à

Ò

ä

à

ûí

ÒÀÐÈÕ

ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ


AZƏRBAYCAN   MİLLİ   ELMLƏR   AKADEMİYASI 

A.BAKIXANOV   ADINA   TARİX   İNSTİTUTU 

AZƏRBAYCAN 

TARĠXĠ 

ən qədimdən 

bizim eranın III əsri 

YEDDĠ    CĠLDDƏ 

I CĠLD 

BAKI – 2007 Å ë ì

è

ë

ë ÿ

ë

è

ð

À

Ì

ê

í

à

à

ä

æ

å

é

ì

à

á

è

é

ð

ÿ

à

ç

ñû

À

Àó

òó

ò

à

èò

ê

ñ

ûõ

í È

à

í

õ è

î

ð

â

à

à

Ò

ä

à

ûí

ÒÀÐÈÕ

ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ


Bu kitab "Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I cild" (Bakı, Elm, 1998) 

nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır 

Məsul redaktor: Iqrar Əliyev 

                                                Akademik ISBN 978-9952-448-36-8 

947. 5402-dc22  

Tarix – Azərbaycan Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I cild (Ən qədimdən - b.e. III əsri). 

Bakı. "Elm". 2007. 520 səh. + 40 səh. illüstrasiya. 

Azərbaycan  dünyanın  ən  qədim  insan  məskənlərinden  və  sivilizasiya

mərkəzlərindən  biridir.  Yeddicildlik  "Azərbaycan  tarixi"nin  I  cildi  Azərbaycan

tarixinin  ən  qədim  zamanlardan  başlayaraq  eramızın  III  əsrinin  birinci  rübü  ilə  başa

çatan böyük bir dövrünü əhatə edir. 

Kitabda arxeoloji mənbələr və yazılı abidələr əsasında ölkəmizdə ibtidai insan

cəmiyyətinin  mərhələləri,  mənəvi  həyatı,  onun  dağılması,  ilkin  sinifli  cəmiyyətin  və

dövlətlərin meydana gəlməsi, onların taleyi, şəhər həyatı, mədəniyyəti, xalqın yadelli 

işğalçılarla mübarizəsi, etnik məsələlər və s. açıqlanır. 

"Elm" nəşriyyatı, 2007 

Å ë ì

è

ë

ë ÿ

ë

è

ð

À

Ì

ê

í

à

à

ä

æ

å

é

ì

à

á

è

é

ð

ÿ

à

ç

ñû

À

Àó

òó

ò

à

èò

ê

ñ

ûõ

í È

à

í

õ è

î

ð

â

à

à

Ò

ä

à

ûí

ÒÀÐÈÕ

ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ 

ĠNSTĠTUTDAN 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun kollektivi ötən əsrin 70-ci  illərindən  başlayaraq  Elmlər  Akademiyası  Rəyasət  Heyətinin  təsdiq  etdiyi  Baş 

Redaksiya  Şurasının  rəhbərliyi  altında  yeddicildlik  "Azərbaycan  tarixi"  üzərində 

işləməyə başladı. Artıq 1990-cı ildə iki cildi istisna olmaqla, bütün cildlərin yazılması 

başa çatdırılmış, I, IV, V və VI cildlər Baş Redaksiya Şurası tərəfindən nəşr olunmağa 

tövsiyə  edilmişdi.  Lakin  bu  cildlər  öz  dövrünün  siyasi  konyunkturasından  azad 

deyildi.  Azərbaycan  tarixinin  bir  sıra  dövr  və  aspektləri  hakim  ideologiyanın  təsiri 

altında  birtərəfli  işıqlandırılır,  faktlar  və  hadisələr  siyasiləşdirilir,  bir  sıra  görkəmli 

tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyəti təhrif edilir, ya da tamamilə unudulurdu. 

Tarixçi  alimlər  özlərinin  professional  səviyyəsini  saxlamaqla  Azərbaycan 

tarixinin obyektiv, həqiqi mənzərəsini bərpa etməlidirlər. Azərbaycan tarixinin müasir 

tələblər  səviyyəsində  akademik  nəşrini  hazırlamaq  üçün  sənəd  və  mənbələrin 

araşdırılması,  eləcə  də  zəngin  çoxcəhətli  faktik  materialların  tam  dərk  edilməsi 

sahəsində böyük işlər görülməlidir. 

Geniş ictimaiyyətin tarixi biliklərə, xüsusilə Ana vətənin tarixinə daim artmaqda 

olan  marağını  nəzərə  alaraq,  Elmlər  Akademiyasının  Rəyasət  Heyəti  1997-ci  il 

sentyabr  ayının  24-də  çoxcildli  "Azərbaycan  tarixi"nin  hazırlanıb  nəşr  edilməsini 

qərara aldı. 

Oxuculara 

təqdim 

edilən, 


əhəmiyyətli  dərəcədə  yenidən  işlənib 

təkmilləşdirilmiş bu nəşr tarixçi alimlərimizin həmin qərara cavabıdır. 

Biz  əminik  ki,  oxucu  kütləsinin  mühakiməsinə  verilən  bu  kitabların 

"Azərbaycan tarixi"nin çoxcildli akademik nəşri üçün böyük faydası olacaqdır. 

Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası  Tarix  İnstitutunun  rəhbərliyi,  müəllif 

kollektivi oxucuların qeyd, təklif və arzularını minnətdarlıqla qəbul edəcəkdir. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   186


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə