Ənvər Çingizoğlu ŞUŞA ŞƏHƏRİ


səhifə4/67
tarix11.07.2018
ölçüsü
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

Anası -  Tükəzban
18. Cəfər Hacı Kəlbi oğlu 
Arvadı -  Şirin 
Oğlu -  Kəlbəli 
Qızları -  Fatma, Zəhra 
Qardaşı -  İsmayıl 
Arvadı -  Fatma 
Anası -  Nigar
19.  Mirzəli Babaəli oğlu -  İrana gedib.
Arvadı -  Mələk 
Oğlanlan -  Tağı, Hacı, İbrahim
20. Rəhim Eyvazəli oğlu 
Arvadı -  Xeyrənsə 
Oğlu -  Həsən 
Qızları -  Şirin, Xanım 
Qardaşı -  Sadıq 
Bacısı -  Səkinə
21. Xudaverdi Rəhim oğlu -  İrana gedib.
Arvadı -  Fati 
Oğlu -  Sadıq 
Anası -  Ağabəyim
22. Paşa Məşədi Murad oğlu 
Arvadı -  Balaxanım 
Oğlu -  Rzaqulu 
Qızı -  Əzət
Qardaşları -  Hüseynəli (arvadı -  Fati, oğlu -  Süleyman,
Qızı -  Bəyim), Qasım (arvadı -  Tükəz, oğlu -  İsmayıl), Əsəd
23. Hacı Zeynalabdin oğlu 
Arvadı -  Bahar 
Oğlanlan -  Fərəc, Nəsrulla 
Qızı -  Mina
24.  Kərbəlayı Hüseyn Məşədi Həsən oğlu 
Qardaşı -  Ələsgər
Bacılan -  Şərəfnisə, Xeyrənsə 
Anası -  Pərzad
4-
%
16
25. Hacı Nəcəf oğlu 
Qardaşı -  Abbas 
Bacıları -  Pərzad, Fatma 
Anası -  Qızyetər
26. Həsən Məmmədəmin oğlu 
Arvadı -  Mina
Qızı -  Sona
27. Cəfər Nurməmməd oğlu 
Arvadı -  Gülsüm 
Oğlanlan -  Kərim, Həsən 
Qardaşı -  Əkbər
Arvadı -  Mələk 
Oğlanlan -  Fərəc,  Şükür
28. Ağababa bəy Hacı Mirzə Baba bəy oğlu 
Arvadı -  Bədir xanım
Oğlanlan -  Mustafa bəy, Kərim bəy, Abbas bəy 
Qızlan -  Bəyim xanım, Tutu xanım
29. Tağı Hacı İmamqulu oğlu 
Arvadı -  Şahnisə 
Oğlanlan -  Şirin, Zeynalabdin 
Qızı -  Şəhri
30. Allahverdi Hacı İbrahim oğlu 
Arvadı -  Xeyrənsə 
Qardaşları -  Məmiş, Əhməd 
Qızlan -  Səkinə, Gövhər 
Anası -  Mələknisə
31.  Məşədi Məmmədtağı Eyvaz oğlu 
Arvadı -  Pərzad
Oğlu  -   Abdulla  (arvadı  -   Şahbaz,  qızlan  -   İmmi,  Bədir, 
Məhtəban), Əsəd, Rza
32.  Məşədi Hüseyn Hacı İmamqulu oğlu 
Arvadı -  Balaxanım
Oğlanlan -  Məmməd, Əbdülkərim 
Qızı -  Gilə
Qardaşı -  Məşədi  M əsih_________ _
o;;.. 
.'!i  p ro iltie n tin in
17


Arvadı -  Şərəf
Oğlanlan -  Cəfərqulu, İmamqulu 
Qızları -  Bədir, Hüsnü
33.  Kərbəlayı Hacı Bədəl oğlu 
Arvadı -  Hürü
Oğlu -  Gülməmməd
Qızları -  İmmi, Qızxanım
Qardaşı -  Əliməmməd
Arvadı -  Fatma
Oğlu -  Hüseyn
Qızları -  Anaxamm, Zeynəb
34. Məşədi Rəhim Mirzə Baba oğlu -  məaf 
Arvadı -  Səkinə
Oğlanlan -  Yusif, Məmmədhüseyn 
Qızları -  Şəkər, Anaxamm, Fatma, Xədicə 
Qardaşı -  Məmmədtağı 
Arvadı -  Nisə 
Anası -  Hüsnücahan
35. Qurbanəli Səlbi oğlu (sonra gəlmələrdə qeyd olunur) 
Arvadı -  Şərəf
Oğlanlan -  Səfərəli, Abdulla
36. Məşədi İman Molla Müqim oğlu -  məaf 
Arvadı -  Mələknisə
Oğlanlan -  Mirzə Müqim, Əmiraslan, İbrahim
Qızlan -  Mehri, Bədir, Gövhər
Qardaşı -  Mirzə Qurban
Arvadı -  Xeyrənsə
Oğlanlan -  Abbas, Əbdürrəhim
Qızlan -  Xədicə, Ruqiyyə, Fatma
Qardaşı oğlanlan -  Məmmədqulu, Hüseynqulu
Bacısı -  Ballı
Anası -   Nisə
37. Hacı Məmməd Məşədi  İman oğlu -  İrana gedib. 
Arvadı -  Mehri
Oğlu -  Qulu
18
Qızlan -  Əzət, Mələk, Əziz
Qardaşlan  -   Məşədi  Xudaverdi  (arvadı  -   Fatma,  oğlu  -  
Zeynalabdin, qızı -  Gövhər),  Kərbəlayı Həsən (arvadı -  Əziz, oğlu 
-  Həşim), Hüseyn
38. Məşədi Hacı Əkbər oğlu 
Arvadı -  Qönçə
Oğlanlan -  Məmmədəli, Qulu, Həşim 
Qızları -  Qızxanım, Balaxanım
39. Məşədi Ağakişi Yusif oğlu 
Arvadı -  Şahnisə 
Oğlanlan -  Yusif, Abbas 
Qızı -  Fatma
40. Məşədi Hüseyn Əbdüləzim oğlu 
Arvadı -  Balaxanım
Oğlu -  Dadaş 
Qızı -  Zəhra 
Anası -  Tükəzban
41. Ələsgər Ələkbər oğlu 
Arvadı -  Hüsnücahan 
Qızlan -  Mədinə,  Bədircahan
Qardaşlan -  Məmməd (arvadı -  Səkinə), Əliqulu 
Anası -  Gülxamm
42.  Kərbəlayı Allahverdi Hacı Əsgər oğlu 
Arvadı -  Fatmanisə
Oğlu -  Yusif 
Qardaşı -  Bağır 
Bacısı -  Şərəf 
Anası -  Səkinə
43. Cəfər Məşədi Əkbər oğlu -  İrana gedib.
44. Məşədi Abış Sadıq oğlu 
Arvadı -  Səkinə
Oğlanlan -  Sadıq, Mustafa, Cabbar 
Qızları -  Şəhrəbanu,  Sona, Əzət
45. Hacı Məmmədəli Kərbəlayı Qoca oğlu 
Arvadı -  Xədicə
19


Oğlanları -  Rəhim (arvadı -  Xeyrənsə), Abbas 
Qızı -  Anaxamm
46. Əliməmməd Cəfər oğlu 
Arvadı -  Fatma
47. Məşədi Hüseyn Xudadad oğlu 
Oğlanları -  Dadaş, Tağı
Qızları -  Gülsüm,  Şahcahan
48.  Məmmədbağır Zaman oğlu 
Qardaşı -  Sadıq
Bacısı -  Bacıxanım 
Anası -  Rəhimə
49.  Əhməd bəy Məşədi Abdin bəy oğlu 
Qardaşı -  Qasım bəy
Bacısı -  Tutu xanım 
Anası -  Zeynəb xanım
50. Hacı Əliməmməd bəy Hacı Baba bəy oğlu 
Arvadı -  Bəyim xanım
Oğlu -  İbrahim bəy 
Arvadı -  Mehri xanım
Qızları -  Balaxanım xanım, Anaxamm xanım, Əziz xanım
51.  Kərbəlayı Abdulla Canı oğlu 
Arvadı -  Səfıyyə
Oğlu —  Əbdürrəhim 
Arvadı -  Balaxanım 
Qardaşı -  Kərbəlayı Əbdüləziz 
Arvadı -  Ruqiyyə
52.  Sadıq Qasım oğlu 
Qardaşı -  Bağır 
Anası -  Xədicə
53.  Şahbaz Hacı Qafar oğlu 
Arvadı -  Pəri
Oğlanları -  Hacı, Abbas 
Anası -  Şəhrəbanu
54. Ələsgər Ağaməmməd oğlu 
Arvadı -  Pərixan
20
Oğlu -  Ağaməmməd 
Arvadı -  Mələk 
Oğlu -  Sadıq
Qızları -  Balaxanım, Əzət
Qardaşları -  Baba (arvadı -  Mina), Məmmədbağır
55. Hacı Səfər Molla Nurməmməd oğlu 
Arvadı -  Qönçə
Oğlanları -  Əkbər, Abbas, İsmayıl
Qızları -  Tükəzban, Balaxanım, Gilə, Bəyim, Qızxanım
56. Bağır Ağababa oğlu 
Arvadı -  Ballı
Oğlanları -  Səfər, Məmməd
57. Abbas Əlirza oğlu 
Anası -  Şərəf
58. Hacı Hüseyn Kərbəlayı Mustafa oğlu 
Arvadı -  Fatma
Oğlanları  -   Ağakişi  (arvadı  -   Ayna,  qızları  -   Dümisə, 
Bəyim), Məşədi İsmayıl, Babakişi
Qızları -  Qızxanım, İmmi, Əziz, Qızyetər
Qardaşı -  Zeynal
Arvadı -  Səkinə
Oğlu -  Qasım
Qızları -  Məsumə,  Şahnisə
59.  Kərbəlayı Ağababa Ağaməmməd oğlu 
Arvadı -  Cəvahir
Oğlu -  Rəhim 
Anası -  Nənəxanım 
Oğlanları -  Əsəd, Kərim 
Qızları -  Xanım, Gövhər
60. Abbas Rəsul oğlu 
Arvadı -  Bəyim 
Oğlanları -  Ağa, Abdin
61. Məmməd Döyrü oğlu 
Arvadı -  Güllü
Oğlu -  Həsən
21
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə