Ənvər Çingizoğlu ŞUŞA ŞƏHƏRİ


səhifə67/67
tarix11.07.2018
ölçüsü
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67

Əhmədin  ikinci  oğlu  Əliqulu  1852-ci  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Əhmədin  üçüncü  oğlu  Oruc  1856-cı  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Eyvaz uşağı
Bu  soyun ulu  babası  Eyvazdır.  Eyvaz  Təbrizli  məhəlləsində 
yaşamışdı.  Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul olmuşdu.
Eyvazın Məhəmmədtağı, Musa adlı oğlanlan vardı.
Məhəmmədtağı 
1772-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  anadan 
olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə  məşğul  idi.  Pak 
Xorasan torpağını, Məşhədi-müqəddəsi ziyarət etmişdi.
Məşədi Məhəmmədtağı  1856-cı ildə vəfat edib.
Məşədi  Məhəmmədtağı  Pərzadla  ailə  qurmuşdu.  Abdulla, 
Rza, İbad adlı oğlanları vardı.
Abdulla  1808-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə  məşğul  idi.  Müqəddəs  Kərbəla 
torpağını ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı  Abdulla  Şahbazla  həyat  qurmuşdu.  Məmmədəli, 
Kərim,  Məmməd  adlı  oğlanlan,  İmmi,  Bədir,  Məhtəban  adlı 
qızlan vardı.
Məmmədəli  1843-cü  ildə  Şuşa  şəhərində  dünyaya  gəlmişdi. 
Molla yanında oxumuşdu.  Ticarətlə məşğul idi.
Kərbəlayı  Abdullanın  ikinci  oğlu  Kərim  1847-ci  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.  Müqəddəs  Kərbəla torpağını ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı  Abdullanın  üçüncü  oğlu  Məmmədəli  1872-ci  ildə 
Şuşa  şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu. 
Ticarətlə məşğul idi.
Məşədi Məhəmmədtağmın ikinci oğlu Rza  1814-cü ildə Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.  Müqəddəs Kərbəla torpağını  ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı Rza varissiz vəfat edib.
312
Məşədi  Məhəmmədtağmın  üçüncü  oğlu  İbad  1818-ci  ildə 
Şuşa  şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu. 
Ticarətlə məşğul idi.
*  *  *
Eyvazın ikinci oğlu Musa  1807-ci ildə Şuşa şəhərində anadan 
olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Musa  1855-ci ildə vəfat edib.
Musanın Həsən, Cəfər adlı oğlanları vardı.
Həsən  1846-cı  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu.
Həsən  1857-ci ildə vəfat edib.
Musanın  ikinci  oğlu  Cəfər  1828-ci  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Cəfərin Hüseyn, Muxtar adlı oğlanları vardı.
Hüseyn  1859-cu  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Cəfərin  ikinci  oğlu  Muxtar  1863-cü  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Eyvazəli uşağı
Bu  soyun  ulu  babası  Eyvazəlidir.  Eyvazəli  Təbrizli 
məhəlləsində  yaşamışdı.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul olmuşdu.  O, ömrünün sonlarında kor olmuşdu.
Eyvazəlinin  Rəhim,  Sadıq,  Ələsgər,  Ələkbər  adlı  oğlanlan, 
Səkinə adlı qızı vardı.
Rəhim  1792-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla 
yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə  məşğul  idi.  Pak  Xorasan  torpağını, 
Məşhədi-müqəddəsi ziyarət etmişdi.
Məşədi  Rəhim  Xeyrənsə  ilə  ailə  qurmuşdu.  Həsən,  Əsəd, 
Fərəc, Zeynal adlı oğlanlan, Şirin, Xanım adlı qızları vardı.
313


Həsən  1839-cu  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Məşədi  Rəhimin  ikinci  oğlu  Əsəd  1842-ci  ildə  Şuşa  şəhə­
rində anadan olmuşdu.  Molla yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə məşğul 
idi. Pak Xorasan torpağını, Məşhədi-müqəddəsi ziyarət etmişdi.
Məşədi  Rəhimin  üçüncü  oğlu  Fərəc  1852-ci  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
Məşədi  Rəhimin 
dördüncü  oğlu  Zeynal
  1855-ci  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
* *  *
Eyvazəlinin  ikinci  oğlu  Sadıq  1818-ci  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə  məşğul  idi. 
Pak Xorasan torpağını, Məşhədi-müqəddəsi ziyarət etmişdi.
Məşədi Sadığın Murtuza, Rza, Mehdi adlı oğlanları vardı.
Murtuza  1859-cu  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Məşədi  Sadığın  ikinci  oğlu  Rza  1865-ci  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu.  Ticarətlə məşğul idi.
Məşədi  Sadığın  üçüncü  oğlu  Mehdi  1868-ci  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
* * *
Eyvazəlinin üçüncü oğlu Ələsgər 1820-ci ildə Şuşa şəhərində 
anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə  məşğul  idi. 
Müqəddəs Kərbəla torpağını ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı  Ələsgərin  Əhməd,  Məmməd,  İman,  Yaqub  adlı 
oğlanları vardı.
Əhməd  1852-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu.  Ticarətlə məşğul idi.
314
Kərbəlayı  Ələsgərin ikinci  oğlu Məmməd  1854-cü  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
Kərbəlayı  Ələsgərin  üçüncü  oğlu  İman  1863-cü  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
Kərbəlayı  Ələsgərin dördüncü oğlu Yaqub  1865-ci ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
*  *  *
Eyvazəlinin  dördüncü  oğlu  Ələkbər  1820-ci  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
Ələkbərin Fərəculla,  Məmmədhəsən, Talib, Əbdülkərim adlı 
oğlanları vardı.
Fərəculla  1844-cü ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu.
Fərəculla  1853-cü ildə vəfat edib.
Ələkbərin  ikinci  oğlu  Məmmədhəsən  1852-ci  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
Məmmədhəsənin İskəndər adlı oğlu vardı.
İskəndər  1870-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Ələkbərin  üçüncü  oğlu  Talib  1853-cü  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Ələkbərin  dördüncü  oğlu  Əbdülkərim  1854-cü  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
315


Rəhimbaba uşağı
Bu  soyun  ulu  babası  Rəhimbabadır.  Rəhimbaba  Təbrizli 
məhəlləsində  yaşamışdı.  Əsli  Qəzvin  vilayətindən  idi.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul olmuşdu.
Rəhimbabanın Allah verdi adlı oğlu vardı.
Allahverdi  1798-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  anadan  olmuşdu. 
Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi. Müqəddəs Kərbəla 
torpağını ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı  Allahverdi  Tutu  ilə  ailə  qurmuşdu.  Əli,  Rəhim, 
Rüstəm adlı oğlanları, Minə adlı qızı vardı.
Əli  1826-cı  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla  yanında 
oxumuşdu.  Ticarətlə  məşğul  idi.  Müqəddəs  Kərbəla  torpağını 
ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı Əlinin Məcid adlı oğlu vardı.
Məcid  1855-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  dünyaya  gəlmişdi.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Kərbəlayı Allahverdinin ikinci oğlu Rəhim  1828-ci ildə Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.  Müqəddəs  Kərbəla torpağını ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı Rəhimin Aslan, Şükür adlı oğlanları vardı.
Aslan  1867-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Kərbəlayı  Rəhimin  ikinci  oğlu  Şükür  1869-cu  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
Kərbəlayı  Allahverdinin  üçüncü  oğlu  Rüstəm  1840-cı  ildə 
Şuşa  şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu. 
Ticarətlə məşğul idi. Müqəddəs Kərbəla torpağını ziyarət etmişdi.
Zaman uşağı
Bu soyun ulu babası Zamandır.  Zaman Təbrizli məhəlləsində 
yaşamışdı. Molla yanında oxumuşdu.  Ticarətlə məşğul olmuşdu.
316
Zamanın  Məmmədbağır,  Sadıq,  Kazım  adlı  oğlanlan, 
Bacıxanım adlı qızı vardı.
Məmmədbağır  1816-cı  ildə  Şuşa şəhərində  anadan  olmuşdu. 
Molla yanında oxumuşdu.  Ticarətlə məşğul idi.
Məmmədbağır 1855-ci ildə vəfat edib.
*  * *
Zamanın  ikinci  oğlu  Sadıq  1830-cu  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə  məşğul  idi. 
Müqəddəs  Kərbəla torpağını ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı  Sadığın Əli, Teymur, Nəsir adlı oğlanları vardı.
Əli  1856-cı  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla  yanında 
oxumuşdu.  Ticarətlə məşğul idi.
Kərbəlayı  Sadığın  ikinci  oğlu  Teymur  1855-ci  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
Kərbəlayı  Sadığın  üçüncü  oğlu  Nəsir  1865-ci  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
*  *  *
Zamanın  üçüncü  oğlu  Kazım  1834-cü  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə  məşğul  idi. 
Müqəddəs Kərbəla torpağım ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı Kazımın Məmmədtağı, Məcid adlı oğlanlan vardı. 
Məmmədtağı  1855-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu. 
Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Kərbəlayı  Kazımın  ikinci  oğlu  Məcid  1857-ci  ildə  Şuşa 
şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Ticarətlə 
məşğul idi.
317


Zamanlı tayfası
Bu soyun ulu babası Zamandır.  Zaman Təbrizli məhəlləsində 
yaşamışdı.  Molla  yanında  oxumuşdu.  Sonra  mədrəsə  təhsili 
almışdı.  Şəhərin  halal-hümbət  şəxsiyyətlərindən  idi.  Cümə 
məscidinin  mücövürü  vəzifəsini  icra  edirdi.  Onun  övladları  XIX 
yüzilin  ikinci  yarısında  Təbrizli  məhəlləsindən  köçüb,  Gəlmələr 
məhəlləsinə daşındılar.
Zamanın Sadıq, Bayram, Həsən adlı oğlanları vardı.
Sadıq  1810-cu  ildə  Şuşa  şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu.  Sonra mədrəsə təhsili almışdı. Atasından sonra 
Cümə məscidinin mücövürü vəzifəsini icra edirdi.
Sadığın Kərim, Yusif adlı oğlanları vardı.
Kərim  1840-cı  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Sadığın ikinci oğlu Yusif 1856-cı ildə Şuşa şəhərində anadan 
olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
*
  * 
*
Zamanın  ikinci  oğlu  Bayram  1820-ci  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu.  Ticarətlə məşğul idi.
Bayramın Məmməd adlı oğlu vardı.
Məmməd  1858-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
*  * *
Zamanın  üçüncü  oğlu  Həsən  1829-cu  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu.  Misgərliklə məşğul idi.
Həsənin Məhəmməd,  Cəfərqulu, Paşa adlı oğlanları vardı.
Məhəmməd  1868-ci  ildə  Şuşa şəhərində  doğulmuşdu.  Molla 
yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Həsənin  ikinci  oğlu  Cəfərqulu  1870-ci  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu.  Ticarətlə məşğul idi.
318
Həsənin  üçüncü  oğlu  Paşa  1871-ci  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Zikrəli uşağı
Bu soyun ulu babası Zikrəlidir. Zikrəli Təbrizli məhəlləsində 
yaşamışdı. 
Molla 
yanında 
oxumuşdu. 
Şəhərdə 
qılıncsaz 
emalatxanası işlədirdi.
Zikrəlinin Yusif adlı oğlu vardı.
Yusif  1779-cu  ildə  Şuşa  şəhərində  anadan  olmuşdu.  Molla 
yanında  oxumuşdu.  Bir  müddət  atasının  şəyirdi  olmuş,  onun 
vəfatından  sonra  qılınc  dəbdən  düşdüyü  üçün  xəncərsaz  kimi 
məşhurlaşmışdı. O, müqəddəs Kərbəla torpağını ziyarət etmişdi.
Kərbəlayı Yusif 1854-cü ildə vəfat edib.
Kərbəlayı Yusif Zeynəblə ailə qurmuşdu. Əli adlı oğlu, Banu 
adlı qızı vardı.
Əli  1796-cı  ildə  Şuşa  şəhərində  doğulmuşdu.  Molla  yanında 
oxumuşdu.  Atası  kimi  o  da  xəncərsaz  idi.  Müqəddəs  Kərbəla 
torpağını və Məkkəyi-mükərrəmi ziyarət etmişdi.
Hacı  Əli  Bədircahanla  ailə  qurmuşdu.  Məmmədəli, 
Məmməd, Yusif adlı oğlanları, Əzət adlı qızı vardı.
Məmmədəli  1845-ci  ildə  Şuşa  şəhərində  dünyaya  gəlmişdi. 
Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Hacı Əlinin ikinci oğlu Məmməd  1855-ci ildə Şuşa şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
Hacı  Əlinin  üçüncü  oğlu  Yusif  1858-ci  ildə  Şuşa  şəhərində 
anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi.
319


ƏDƏBİYYAT
1. “Qarabağnamələr”,  1-ci cild, Bakı, Yazıçı,  1990
2. “Qarabağnamələr”, 2-ci cild, Bakı, Yazıçı,  1991
3.  ОКП.  составленное  в  1823  году,  по  распоряжению 
главноуправяаюшего  в  Грузии  Ермолова  действительным 
статским 
Советником 
Могилевским 
и 
полковником 
Ермоловым. Тифлис.  1866.
4.  MDTA, Fond 77, iş  1, müxtəlif vərəqlər
5.  MDTA,  Fond  130,  iş  1,  saxlama  vahidi  35,  müxtəlif 
səhifələr,  saxlama vahidi 37,  saxlama vahidi 44, müxtəlif vərəqlər
6.  MDTA, fond  10
7. MDTA, fond 43
8.  Mir  Möhsün  Nəvvab,  “Təzkireyi-Nəvvab”,  Bakı,  «Şuşa» 
nəşriyyatı,  1998.
320
MÜNDƏRİCAT
Giriş................................................................................................. 3
Məhəllənin tarixi...............................................................................5
Məhəllənin əhalisi  ............................................................................9
Təbrizli məhəlləsi əhalisinin şəcərələri
İmanbəyovlar (Müqümovlar)............................................................ 50
Abdinbəyovlar.................................................................................66
Ağabəyovlar....................................................................................67
Hacı Baba bəy uşağı (İbrahimbəyovlar)............................................ 80
Baba bəy uşağı.................................................................................98
Mirzə Baba bəy uşağı.......................................................................99
Hacı Baba uşağı............................................................................. 102
Hacıəsgərlilər: Şəcərənin tədqiqi üçün materiallar............................107
Muxtarovlar və Əsgərovlar..............................................................108
Hacıəsgərli.................................................................................... 116
Məşədi İman uşağı (Əzimovlar, Hacıyevlər, İmanovlar).................... 117
Hacı Hüseynəli uşağı (Şəfiyevlər)................................................... 135
Hacısəfərlilər (Məşədi Molla Nurməhəmməd uşağı)........................148
Hacı Səfərlinin bir qolu (Molla Nurməhəmməd uşağı)......................153
Hacı Əhməd uşağı.......................................................................... 155
Hacı Qafar uşağı............................................................................. 156
Hacı Kəlbəli uşağı......................................................................... 157
Hacı Murad uşağı........................................................................... 159
Hacı Lətif uşağı.............................................................................. 160
Hacı İmanqulu uşağı....................................................................... 161
Hacı Fəyyaz uşağı.......................................................................... 174
Kərbəlayı Ağababa uşağı................................................................ 177
Kərbəlayı Canı uşağı...................................................................... 178
Kərbəlayı Mustafa uşağı................................................................. 182
Kərbəlayı Qədiməli uşağı (Qədimovlar)..........................................186
Kərbəlayı Qoca uşağı.....................................................................207
Kərbəlayı Rəcəbəli uşağı...............................................................208
Kərbəlayı Mirzə uşağı....................................................................209
Kərbəlayı Bayram uşağı.................................................................211
Kərbəlayı Hacıbaba uşağı...............................................................212
Kərbəlayı Hacı uşağı......................................................................213
321


Kərbəlayı İmanqulu uşağı.............................................................. 213
Kərbəlayı Xudadad uşağı.............................................................. 214
Kərbəlayı Yusif uşağı.................................................................. 216
Məşədi Ocaqverdi uşağı (Haqverdiyevlər)...................................... 217
Məşədi Murad uşağı...................................................................... 237
Məşədi Rəsul uşağı.......................................................................241
Məşədi Bədəl uşağı.......................................................................242
Məşədi Ələkbər uşağı...................................................................243
Məşədi Məmmədcəfər uşağı.........................................................244
Məşədi Ağa uşağı.........................................................................245
Məşədi Dostuməli uşağı................................................................245
Məşədi Sadıq uşağı.......................................................................247
Məşədi Sadıq tayfası....................................................................248
Məşədi Kərimli........................................................................... 248
Məşədi Nəcəfli............................................................................ 250
Məşədi Pənci uşağı...................................................................... 250
Məşədi Cəfər uşağı...................................................................... 251
Ağacan uşağı................................................................................ 252
Ağababa uşağı............................................................................... 267
Ağababa tayfası............................................................................. 268
Ağababalar.................................................................................. 269
Abdulla uşağı............................................................................... 269
Allahverdilər (Hacıyevlər)............................................................ 270
Allahverdi uşağı........................................................................... 272
Ağahüseyn uşağı.......................................................................... 273
Ağaməhəmməd uşağı................................................................... 283
Ağaməmmədli tayfası.................................................................. 285
Əliməhəmməd uşağı.................................................................... 286
Əlinağı uşağı................................................................................ 288
Əhməd uşağı................................................................................ 288
Bağır uşağı................................................................................... 289
Bədəl uşağı (Bədəllilər)................................................................291
Qasım uşağı................................................................................. 292
Qurbanəli uşağı.............................................................................293
Duru uşağı................................................................................... 294
Əkbər uşağı................................................................................. 296
Əbuzər uşağı................................................................ 
 
298
Əli uşağı...................................................................................... 299
Əlirza uşağı.................................................................................. 300
322
V ə l i  u ş a ğ ı ...............................................................................
H ə z r ə t q u lu  u ş a ğ ı .................................................................
M ə h ə m m ə d h ə s ə n   u ş a ğ ı ................................................
M ə h ə m m ə d ə m i n   u ş a ğ ı ...................................................
M ə h ə m m ə d z a m a n   u ş a ğ ı ................................................
M ə h ə m m ə d q u lu   u ş a ğ ı .....................................................
M ə m m ə d l i   n ə s l i ..................................................................
....... .........................................3 0 1
................................................ 3 0 2
................................................ 3 0 3
.................................................3 0 4
.................................................3 0 5
.................................................3 0 7
................................................ 3 0 8
.................................................3 0 9
.................................................3 1 0
.................................................3 1 2
.................................................3 1 3
.................................................3 1 6
.................................................3 1 6
.................................................3 1 8
Ə d ə b i y y a t .............................................................................. .................................................3 2 0
323


Ənvər Çingizoğlu
ŞUŞA ŞƏHƏRİ: 
TƏBRİZLİ MƏHƏLLƏSİ
(Tarixi-genealoji tədqiqat)
Mətbəənin direktoru: 
E lm an Q asım ov
Dizayner: 
M ə ta n ə t  Ə liqızı
Çapa imzalanmışdır: 08.08.2012 
Formatı 60x84  1/16. Həcmi 20,25 ç.v. 
Sifariş №272. Tiraj 300
«Zərdabi LTD» MMC 
Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi 
S   iş  (012) 514-73-73, 

: book
book -> MahirəNərimanqızı
book -> Microsoft Word diplomatiya az doc
book -> O’rta Maxsus Kasb-hunar kollejlarida pedagogik fanlarni o’qitishda keys-stadi texnologiyasidan foydalanishning ilmiy –pedagogik asoslari
book -> Bitiruv malakaviy ishiDostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə