Ənvər Çingizoğlu ŞUŞA ŞƏHƏRİ


səhifə7/67
tarix11.07.2018
ölçüsü
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   67

Oğlanları -  İsmayıl, Abdulla, Teymur
37. Ağa Cəfər Hacı Kəlbəli oğlu - tacir 
Oğlu -  Kəlbəli
Qardaşı -  Ağa İsmayıl
Oğlanları -  Mehdi, Muxtar, Səməd, Əhməd
38. Fərəc Hacı Zeynalabdin oğlu - baqqal 
Qardaşı -  Nəsir
39. Məşədi Əli Hacı Əmir bəy oğlu - tacir 
Oğlu -  Məmmədsadıq
Oğlu -  Əbdüləli
40.  Kərbəlayı Hüseyn Məşədi Həsən oğlu - xırdavatçı 
Oğlanları -  Həsən, Cəfər.
41. Dadaş Məşədi Həsən oğlu - fəhlə 
Oğlu -  Əbdürrəhim
Qardaşı -  Ələsgər
Oğlanları -  Abbas, Ələkbər,  Salman
42.  Şükür Həsən oğlu (Fatma oğlu) - fabrikant 
Oğlu -  Feyzulla
43.  Əliqulu Abuzər oğlu -  baqqal
Oğlanları -  Məşədi Əkbər (oğlu -  Abbasqulu),  Qasım (oğlu -  
Aslan)
44. Hacı Kərim Hacı Səfərəli oğlu -  xırdavatçı 
Oğlanları -  Səfərəli (Qara),  Hüseyn 
Qardaşları -  Şükür, Tağı
45. Paşa Məşədi Murad oğlu
Oğlanları -  Rzaqulu, Dadaş, Əbdül, Mahmud (Qara)
46. Məşədi Məhəmmədqulu Məşədi  Sadıq oğlu -  xırdavatçı 
Qardaşları -  Rəhim, (oğlu -  Həmid), Əbdüləzim, Ağa
47. Abbas Nəzər oğlu - qəssab 
Oğlanları -  Aslan, Rüstəm, Nəzər
48.  Məşədi Həsən Qədiməli oğlu - baqqal 
Oğlanları -  Hüseyn, Ağakişi, Hümbətəli
49. Abdulla İmanqulu oğlu - fəhlə 
Oğlanları -  Fərəc, Mehdi, Abış 
Qardaşı -  Əsəd
34
50. Abbas Əlirza oğlu - xırdavatçı 
Oğlanları -  Muxtar, Əhməd
51. Kazım Nəzər oğlu - qəssab 
Oğlu -  Məmmədbağır
52.  Kərbəlayı Abbas Məşədi Ağa oğlu - papaqçı 
Oğlu -  Əbdülhəsən
53. Hacı Hüseyn Məmmədəmin oğlu 
Oğlanlan -  Şirin, Fərhad, Fərrux
54. Əkbər Nurməmməd oğlu - dabbaq
Oğlanlan -  Fərrux, Şükür, Allahverən, Səlim, Kərim
55.  Kərbəlayı Hacı İmamqulu oğlu - baqqal
Oğlanlan  -   Şirin  (oğlu  -   Rza),  Zeynalabdin,  Həşim  (oğlu -  
Adıgözəl), Qasım
56. Hacı Məşədi Məsih oğlu - sərrac 
Oğlanlan -  Qulu, Abbas, İsmayıl
57. Ağahüseyn Məşədi Sadıq oğlu - sərrac 
Oğlanlan -  Qasım (oğlu -  Əbdülhüseyn), İsmayıl
58. Məşədi Məmiş Hacı İbrahim oğlu - xırdavatçı 
Oğlu -  Nəcəfqulu
Qardaşı -  Əhməd
59. Məşədi Məmmədtağı Eyvaz oğlu - xırdavatçı 
Oğlanları -  Abdulla (oğlanları - Məhəmmədəli, Kərim), Rza,
İbad
60.  Kərbəlayı Hacı Bədəl oğlu - papaqçı 
Oğlu -  Kərbəlayı Gülməmməd
61. Ağaməmməd Bədəl oğlu - papaqçı 
Oğlanları -  Hüseyn, Allahverdi
62.  Cəfər Məşədi Nurməmməd oğlu - dabbaq 
Oğlanlan -  Kərim,  Həsən, Məhərrəm, Paşa, Cabbar
63.  Əhməd Nəzər oğlu - qəssab 
Oğlanları -  Məmmədqulu, Əliqulu, Oruc
64.  Hacı Məhəmmədəli Qoca oğlu - hamamçı
Oğlanlan  -   Rəhim  (oğlanlan  -   Əli,  Məmməd,  Əsəd, 
Məmmədəli), Abbas
65.  Məşədi Hacı Məşədi Əkbər oğlu - xırdavatçı
35


Oğlanları -  Məmmədəli, Qulu,  Həşim,  Salman, Yəhya
66.  Məmməd Məşədi Ələkbər oğlu 
Oğlu -  Ələkbər
67. Məşədi Məsih Hacı İmamqulu oğlu 
Oğlanları -  Cəfərqulu (oğlu -  Fərrux), İmamqulu
68.  Məşədi Hüseyn Hacı İmamqulu oğlu -  papaqçı 
Oğlanlan -  Məmməd, Əbdülkərim, Murtuza, Nəsir
69. Məşədi Abış Məşədi  Sadıq oğlu - xırdavatçı
Oğlanları  -   Ağa  Mustafa  (oğlanları  -   Nəsir,  Səməd, 
Məmməd) Cabbar
70.  Əliqulu Məşədi Ələkbər oğlu -  baqqal 
Oğlanlan -  Ələkbər, Hüseyn, Paşa
71.  Kərbəlayı Allahverdi Hacı Əsgər oğlu 
Oğlanları -  Dadaş, Yusif,  Süleyman 
Qardaşı oğlu -  Aslan
72. Ağa Bağır Hacı Əsgər oğlu -  xırdavatçı 
Oğlanlan -  Əbdürrəhim,  Əbdüləli, Mahmud 
Qardaşlan - Kərbəlayı Məmmədhüseyn,  Qasım, Əli
73. Məşədi Məmməd Məmmədcəfər oğlu 
Oğlanlan -  İmanqulu, Mütəllim, Həsənəli
74.  Ağaməmməd  Məşədi  Ələsgər  oğlu  (o  da  Cəfər  oğlu)  - 
fabrikant
Oğlanlan -  Həkim, Sadıq, Zeynal, Fərrux
75. Məşədi Hüseyn Məşədi Əzim oğlu - xırdavatçı 
Oğlanlan -  Dadaş, Ələkbər, Əbdül
76. Məşədi Hüseyn Xudadad oğlu - fabrikant
Oğlanlan -  Ələsgər, Nəcəf, Əkbər, Məmmədəli, Bağır, Tağı,
Əsəd
77. Bağır Ağababa oğlu - xırdavatçı
Oğlanları -  Mirzə, Səfər,  Məmməd, Ağa, Kərim, Rəhim
78. Kərbəlayı Kazım Zaman oğlu - baqqal 
Oğlanları -  Məmmədtağı, Məcid
Qardaşları  -   Məmmədtağı  (oğlu  -  Şirin),  Kərbəlayi  Sadıq 
(oğlanları -  Əli, Teymur
79. Məşədi Məhəmmədəli Hacı İbrahim oğlu - xırdavatçı
36
80. Məşədi Ağakişi Yusif oğlu - xırdavatçı
Oğlanlan  -   Süleyman  (oğlanlan  -   Əli,  Dadaş),  Yusif, 
Mahmud, Abbas
81. Məmməd Nurməmməd oğlu 
Oğlanları -  Kərim, Qara, Dadaş
82.  Məşədi Məmməd Duru oğlu - baqqal
Oğlanlan -  Həsənəli, İmamqulu, Məmmədqulu, Hüseyn
83.  Kərbəlayı Abdulla Pənci oğlu - baqqal 
Oğlanlan -  Əsəd, Səməd
84.  Kərbəlayı Abbas Məşədi Rəsul oğlu - xırdavatçı 
Oğlanlan -  Zeynal, Mehdi, Əbdül, Dadaş
85. Baba Ağaməmməd oğlu - dabbaq
Oğlanlan  -   Rəhim  (oğlanlan  -   Kərim,  Məmmədəli),  Əbdül 
(oğlu -  Əli), Əsəd
86. Abbas Keşikçi Mirzə oğlu - fəhlə
87.  Hacı Səfər Məşədi Nurməmməd oğlu - xırdavatçı 
Oğlanlan -  Əsgər (oğlanlan -  Əli, Qulu, İmanqulu, Murtuza),
Abbas (oğlanlan -  Məmməd, Zeynal, İsmayıl)
88. Məşədi Qulu Hacı Zeynalabdin oğlu - xırdavatçı 
Oğlanlan -  Əsəd, Bağır, Tağı, Hacı
89. Əbdürrəhim Kərbəlayı Abdulla oğlu 
Oğlanları -  İbrahim, Məmmədbağır, Məmməd
90.  Əbdüləzim  Məşədi  Cam  oğlu  (o  da  Abdulla  oğlu)  - 
xırdavatçı
Oğlanlan -  İsmayıl, Hüseyn 
Qardaşı -  Mehralı
91. Sadıq Qasım oğlu - xırdavatçı
Oğlanları -  Muxtar, Cabbar, Həsənəli, Baxşalı, Kəlbəli 
Qardaşlan -  Bağır, Əhməd
92. Məşədi Şəfi Hacı Hüseynəli oğlu - xırdavatçı 
Oğlanları  -   Mirzə  (oğlu  Məmmədtağı),  Hacı  (oğlu
Məmmədrəsul),  Kazım (oğlu -  Nağı) Şükür, Fərəc
93. Məşədi Cəfər Abdin oğlu - baqqal 
Oğlu -  Qulu
94. Məşədi Ələsgər Ağaməmməd oğlu
37
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə