Ənvər Çingizoğlu ŞUŞA ŞƏHƏRİ


səhifə8/67
tarix11.07.2018
ölçüsü
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   67

Oğlu -  Baba
95.  Hacı Hüseyn Kərbəlayı Mustafa oğlu
Oğlanları  -   Məşədi  Ağakişi  (oğlanları  -   Əlikişi,  Muxtar, 
Həmid,  Şükür,  Ağa,  Əhməd,  Salman),  Məşədi  İsmayıl  (oğlu  -  
Əbdülhəsən), Babakişi
96. Məşədi Zeynal Kərbəlayı Mustafa oğlu 
Oğlanları -  Məşədi Qasım, Əsəd
97. Hacı Əzim İman oğlu - tacir 
Oğlanları -  Şükür, Nəsir, Aslan, Fərəməz
98. Kərbəlayı Qulu Kərbəlayı Razi oğlu - tacir 
Oğlanlan -  Şükür, Ələsgər, Ələkbər
Qardaşları -  Hacı İmamqulu (oğlanlan - Şükür,  Məmmədəli), 
Baba, Kərbəlayı Hüseynqulu (oğlu - İbrahim)
99. Kərbəlayı Dadaş Məşədi Hüseyn oğlu - fabrikant 
Oğlu -  Salman
100.  Hacı Şahbaz oğlu - qəssab 
Oğlanlan -  Cəfər, Dadaş
101.  Abbas Şahbaz oğlu - qəssab 
Oğlanları -  Hidayət, Fərəc,  Şirin
102. Qulu Məşədi Bayram oğlu - xırdavatçı
Oğlanları  Tağı,  Mehdiqulu  (oğlanları  -   Əbdülhüseyn, 
Əbdüləli),  Nağı  (oğlu  -  Abbasqulu),  Abış,  İsmayıl  (oğlu  - 
Mahmud),  Sadıq, Qasım
103. Hacı Əli Hacı Həzrətqulu oğlu - papaqçı 
Oğlanları -  Abdulla (oğlu -  Fərəc),  Şükür,  Əsəd 
Qardaşları  -   Hacı  Məmməd,  Hacı  İbrahim  (oğlanlan  -
Həsən, Əbdüldəril, Əhməd, Əzim)
104. Məşədi Pənci Əli oğlu - fəhlə
Oğlu  -   Məmmədəli  (oğlanları  -   Abbasqulu,  Nəcəf, 
İmanqulu)
105. Allah verdi Həsən oğlu 
Qardaşları Allahverən, Allahyar
106.  Musa Eyvaz oğlu -  baqqal 
Oğlanlan -  Həsən, Cəfər (oğlu - Hüseyn)
107.  Əbdürrəhim Məşədi  Məmməd oğlu - baqqal
38
108. Həsən Məşədi Ələsgər oğlu - sərrac 
Oğlanlan -  İsmayıl, Məhərrəm, Ələkbər
109. Məşədi Ələkbər Abdulla oğlu
Oğlanlan  -   Kərbəlayı  Hüseyn  (oğlu  Hüseynqulu),  Sadıq 
(oğlanları -  Əbdüləli, Kərim)
110. Məşhədi Həsən Kərbəlayı Hacı oğlu - pinəçi 
Oğlanlan -  Məmməd, Hüseyn
111. Məşədi Ələsgər Ağacan oğlu
Oğlanlan  -   Sadıq,  Mustafa,  Mehdiqulu,  Məmmədqulu, 
Teymur, Hüseyn
112. Hacı Abutalıb Hacı Baba oğlu - xırdavatçı 
Oğlanlan -  Məşədi Əbdül (oğlu -  Məmmədbağır)
113. Məmmədbağır Rza oğlu (o da Rəcəb oğlu) - xırdavatçı
114. Allah verdi Duru oğlu - fabrikant
Oğlanlan -  Mikayıl, Hüseynəli, Tağı, Əliqulu, Nağı
115. Fətəli Kərbəlayı Ağababa oğlu - tacir 
Oğlanlan -  İmanqulu (oğlanlan -  Abış, Əbdül), Ələsgər
116.  Məşədi İsmayıl Ağababa oğlu - fabrikant
Oğlanlan  -   Məmməd  (oğlanlarlı  -   İbrahim,  Ağa), 
Əbdürrəhim, Əhməd, Mahmud
117. Feyzulla Hacı Qafar oğlu - xırdavatçı 
Oğlanları -  Şükür (oğlanlan -  Ağa, Aslan), Əsəd
118.  Mirzə Haqverdi Məşədi Ocaq oğlu - xırdavatçı 
Oğlanları -  Abbas, Ələkbər, Ələsgər, Qasım, Hüseyn, Səməd 
Qardaşı -  Həsən
Oğlanları -  Mustafa, Muxtar, Şirin
119.  Məşədi İbrahim Qulu (o da İbrahim) oğlu 
Oğlanları -  Qulu, Rüstəm, Zeynalabdin
120.  Məşədi Məmmədəli Allahverdi oğlu - papaqçı 
Oğlanlan -  Həsənəli,  Kəlbəli, Cabbar
121.  Hacı Lətif oğlu - xırdavatçı
Oğlanları -  Əliməmməd, Zeynalabdin, Hüseyn
122.  Allahverdi Hacı İbrahğp oğlu
Oğlanlan -  Əbdüləli, Məmmədbağır, Əbdülhəmid
39


1873-cü  ildə  Şuşa  şəhərinin  əhalisi  dövlət  tərəfindən 
siyahıya  alınıb.  Həmin  siyahıdan Təbrizli  məhəlləsinə  aid  ailələri 
seçib, yazıya almışıq.
1. Həsən Allahverdi oğlu 
Oğlu -  Baba
Qardaşı -  Paşa
2. Əbdül Məşədi Həsən oğlu
Oğlanları -  İbrahim, Ələkbər, Hüseyn, Ağalar, Zülfüqar
3.  Kərbəlayı Salah Məşədi Məmmədhüseyn oğlu 
Oğlu -  Müseyib
Qardaşı oğlu -  İshaq Qaraş oğlu
4. Məşədi Həsən Bağır oğlu 
Oğlu -  Kərbəlayı Nəsir
5.  Səlim Əli oğlu
6.  Bağır Məşədi Ələsgər oğlu 
Qardaşı -  Ağaməmməd
7.  Məmmədəmin Hacı Murad oğlu
Oğlanlan  -  Hacı  Murad  (oğlanları  -  Mehdi,  Həbib,  Mürsəl), 
Kərbəlayı Ağa (oğlanlan -  İbiş, Baxış, Mahmud)
8. Məşədi Nəcəfqulu Məşədi Baba oğlu 
Qardaşlan -  Əbdürrəhim,  Süleyman
9. Məşədi  Əli Hacı Fətəli oğlu 
Oğlanları -  Kərbalayı Aslan, Hacı
Qardaşları  -   Kərbəlayı  İbrahim,  Əsəd  (oğlu  -   Zülfüqar), 
Kərbəlayı Həsən
10.  Abbas Kərbəlayı Cabbar oğlu
Qardaşlan -  Qulu, Kərbəlayı Cəfərqulu, Abutalıb, Muxtar
11.  Baba Məşədi Kərim oğlu 
Oğlanları -  Kərim, Fərrux, Cəmil, Əsəd
12.  Hacı Baba Məşədi Ələsgər oğlu
Oğlanları  -   Hacı  Qulu,  Məşədi  Nəsir,  Hüseynəli,  Abdulla,
Aslan
13.  Kərbəlayı Əli Əbdürrəzzaq oğlu 
Oğlanlan -  Məmmədəli, Həşim, Firudun,  İsmayıl 
Qardaşı oğlu -  Teymur Nəcəf oğlu
40
14. Hacı Rza oğlu
Oğlanlan -  Zeynalabdin, Dadaş 
Qardaşlan -  Məmmədtağı, Məmmədəli, Qara
15. Məmmədqulu Ələkbər oğlu 
Qardaşı -  Abutalıb
16. İmamqulu Məmmədhəsən oğlu
17. Məmi Rəcəbəli oğlu 
Oğlanlan -  Məcnun, Qasıməli
Qardaşlan  -   Məmmədbağır  (oğlanlan  -   Əli,  Əmir,  Vəli, 
Xudadad),  Məmmədəli,  Kərbəlayı  Hüseyn  (oğlanlan -  Məmməd, 
Səhliyalı)
18. Rza Məşədi Əkbər oğlu 
Qardaşlan -  Rəhim, Məcnun
19.  Məmməd Gülməmməd oğlu
20. Əli Rəcəb oğlu
21.  Kərbəlayı Həsən Əliməmməd oğlu
Oğlanlan -  Fərrux, Rüstəm, Qəhrəman, Aslan, Soltan
22. Kərim Məmməd oğlu
Oğlanlan -  Ağaəli, Qurban, Zülfüqar, Əbdürrəhim
23. Hacı Əli Yusif oğlu
Oğlanlan -  Məmmədəli, Məmməd, Yusif
24. Fərəc Məmmədhəsən oğlu 
Oğlanlan -  Fərhad, Cavad, Soltan
25. Fərrux Abuzər oğlu
26. Fətəli Həkim Əli oğlu
Oğlanlan -  Hacı, Abbas, Qara, Hüseynqulu 
Qardaşlan  -   Paşa  (oğlanlan  -   Əli,  Həmid,  Bağır),  Şükür, 
Hacıbaba, Hüseyn
27. Məşədi Həsən Qafur oğlu
Oğlanlan  -   Əliqulu,  Məmməd,  Dadaş,  Rüstəm,  Cəmil, 
Mustafa, Xəlil
28.  Hacı Məmmədhüseyn Məşədi Qafur oğlu 
Oğlanlan -  Məmmədəli, Talib
29. Əli Allahverdi oğlu
Oğlanlan -  Kərim, Dadaş, Zeynalabdin
41
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə