Ənvər Çingizoğlu ŞUŞA ŞƏHƏRİ


səhifə9/67
tarix11.07.2018
ölçüsü
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   67

30. Abbas Məmməd Nəcəf oğlu 
Oğlu -  Məmməd
Qardaşı -  (Hacıməmmədin) oğulları -  Süleyman, Soltan
31. Məşədi Talib Əbdülhüseyn oğlu 
Oğlu -  Yəhya
Qardaşları -  Kərbəlayı Tağı, Nağı
32. Hacı Əlihüseyn Kərbəlayı Mirzə oğlu
33.  Məşədi Məmmədqulu Kərbəlayı İmamqulu oğlu 
Oğlanları -  Dadaş, Hacı, Əli, Məmməd
34.  Süleyman Hüseynəli oğlu 
Qardaşları -  Əbdül, Mahmud,  Behbud
35.  Hacı Əsəd Məşədi Murad oğlu 
Oğlanları -  Mehdi, Zeynalabdin
36.  Məşədi Ələsgər Eyvazəli oğlu
Oğlanları'- Məşədi Əhməd, Məmməd, İman,  Yaqub
37.  Məmmədhəsən Ələkbər oğlu 
Oğlu -  İskəndər
Qardaşı -  Əbdülkərim
38.  Məşədi Əsəd Məşədi Rəhim oğlu 
Qardaşları -  Fərəc, Zeynal
39. Məşədi Sadıq Eyvazəli oğlu 
Oğlanlan -  Rza, Mehdi
40.  Kərbəlayı İsmayıl Məşədi Qasım oğlu 
Oğlu -  Dadaş
Qardaşları  -  Məşədi Abdulla, Teymur
41.  Kəlbəli Ağa Cəfər oğlu
42. Kərbəlayı İsmayıl Hacı Kəlbi oğlu 
Oğlanları -  Mehdi, Muxtar
43. Nəsir Hacı Zeynalabdin oğlu 
Oğlu -  İskəndər
Qardaşı oğlu -  Ələkbər
44.  Əbdüləli Məşədi Məmmədsadıq oğlu 
Qardaşları -  Ağaəli, Məmmədəli
45.  Kərbəlayı Hüseyn Məşədi Həsən oğlu 
Oğlu -  Cəfərqulu
42
46. Dadaş Məşədi Həsən oğlu 
Oğlanlan -  Əbdürrəhim, Məhərrəm 
Qardaşı -  Ələsgər
Oğlanlan -  Abbas, Salman, Ramazan, Abutalıb
47. Məşədi Əkbər Əliqulu oğlu
Oğlanlan -  Qulu, Babakişi, Məmmədəli, Əşrəf
48. Kərbəlayı Tağı Molla Qulu oğlu 
Oğlu -  Ağa
49. Məşədi Məmmədqulu Məşədi Sadıq oğlu 
Oğlanlan -  Məmməd, Zülfüqar
50. Məşədi Həsən Qədiməli oğlu
Oğlanlan  -   Kərbəlayı  Ağakişi  (oğlu  -   Şirin),  Hümbətəli, 
Həsənəli
Nəvələri  -   (Kərbəlayı  Hüseynin)  oğlanları  -   Abbasqulu, 
Əliqulu, Həsənqulu
51.  Kərbəlayı Abbas Məşədi Ağa oğlu 
Kərbəlayı -  Əbdülhəsən
52. Mustafa bəy Baba bəy oğlu 
Oğlanlan -  Sadıq bəy, Zeynalabdin bəy 
Qardaşı oğlu -  Salman bəy Kərim bəy oğlu
53. Şirin Hacı Hüseyn oğlu 
Qardaşı -  Fərrux
54.  Kərbəlayı Şirin Kərbəlayı Tağı oğlu 
Oğlanları -  Rza, Abdulla, Xudadad 
Qardaşı -  Zeynal
55. Molla Qulu Hacı oğlu 
Qardaşı -  İsmayıl
56. Məmiş bəy Hacı Əmiraslan bəy oğlu 
Qardaşları -  Süleyman bəy, Cəfər bəy, Adışirin bəy
57.  Kərbəlayı Abdin Məşədi Məmmədtağı oğlu 
Oğlanları -  Məmmədəli,  Kərbalayı Kərim,  Məmməd 
Qardaşı -  Kərbəlayı Rza
58. Qasım Ağahüseyn oğlu 
Oğlu -  Əbdülhüseyn 
Qardaşı -  Kərbəlayı İsmayıl
43


59. Məşədi Məmiş Hacı İbrahim oğlu 
Oğlanları -  Nəcəfqulu, Mövsüm 
Qardaşı -  Əhməd
60.  Məşədi Məmmədəli Hacı İbrahim oğlu
61.  Allahverdi Məşədi Məmməd oğlu
62.  Əhməd Nəzər oğlu
Oğlanları  -   Məmmədqulu  (oğlanları  -   Murtuzaqulu,  Səfər), 
Əliqulu, Oruc
63.  Kərbəlayı Cəfər Nurməmməd oğlu 
Oğlanları -  Kərbəlayı Həsən, Paşa, Cabbar
64.  İmamqulu Məşədi Məsih oğlu 
Qardaşı oğlanları -  Fərrux, Ağa, Paşa
65.  Məmməd Məşədi Hüseyn oğlu 
Oğlanları -  Hüseyn, İbrahim
Qardaşları  -   Əbdülkərim  (oğlanları  -   Cəlil,  Firudun), 
Murtuza, Nəsir
66.  Mustafa Məşədi Abış oğlu
Oğlanları -  Nəsir,  Səməd, Məmməd, Zülfüqar 
Qardaşı -  (Cabbarın) oğlanları -  Əbdülhüseyn, Paşa
67.  Kərbəlayı Əli Məmməd oğlu
68.  Hüseyn Əliqulu oğlu 
Qardaşlan -  Paşa, İskəndər
69.  İmamqulu Məşədi Məmməd oğlu 
Qardaşı -  Mütəllim
Oğlu -  Məmmədhəsən
70.  Ağa Məşədi Məmmədcəfər oğlu
Oğlanları -  Məmmədcəfər, Yusif, Fərəməz, Cahangir
71.  Məşədi Hüseyn Əbdüləzim oğlu 
Oğlanları -  Ələkbər, Əbdüləzim, Ələsgər
72. Yusif Məşədi Ağakişi oğlu
Qardaşı -  (Süleymanın) oğlanları -  Əli, Dadaş, Həsən
73.  Kərbəlayı Kərim Məmməd oğlu 
Oğlu -  Zülfüqar
Qardaşları -  Qara, Dadaş
74.  Kərbəlayı Qulu Məşədi Hacı oğlu
44
Qardaşları -  Həşim, Yəhya (oğlu -  Salman)
Qardaşı -  (Məmmədəlinin) oğlanları -  Mehdi, Məmməd
75. Rəhim Hacı Məmmədəli oğlu
Oğlanları  -   Əliyar,  Məmməd,  Əsəd,  Məmmədəli,  Kərim,
Səlim
Qardaşı -  Hacı Abbas 
Oğlu -  Qulu
76. Mehralı Məşədi Cam oğlu 
Oğlanları -  Müseyib, Zülfüqar, Heydər
77. Kərbəlayı Həsənqulu Kərbəlayı Məmməd oğlu 
Oğlu -  Bəşir
Qardaşı -  Hüseyn
78. Məşədi Məmmədqulu Kərbəlayı Məmməd oğlu
79. Molla Zeynal Molla Abbas oğlu 
Qardaşlan -  Abdin, Dadaş, Nəsir
80. Kərim Rəhim oğlu 
Oğlu -  Müseyib 
Qardaşı -  Məmmədqulu 
Əmisi -  Əsəd Baba oğlu
81. Məşədi Zeynal Hacı Səfər oğlu 
Oğlu -  Qasım
Qardaşı -  İsmayıl
82. Əliqulu Əsgər oğlu 
Qardaşları -  İmamqulu, Murtuza 
Məmməd Abbas oğlu
83.  Şükür Məmmədbağır oğlu 
Qardaşı -  Məmmədqulu
84. Molla Sadıq Qasım oğlu
Oğlanları -  Muxtar, Cabbar, Həsənəli, Baxşalı
85. Şükür Məşədi Şəfi oğlu 
Oğlanları- Əli, Aslan, Məmməd
86. İbrahim Kərbəlayı Əbdürrəhim oğlu 
Oğlanları -  Həmid, Əhməd
Qardaşı -  Məmməd
87.  Əbdüləzim Məşədi Canı oğlu
45


Oğlanları -  İsmayıl, Hüseyn
88.  Kazım Məşədi Şəfi oğlu 
Oğlanları -  Nağı,  Sərdar, Hüseyn 
Qardaşı -  (Mirzənin) oğlu -  Mirzə
89. Hacı Əkbər Məşədi Qafur oğlu 
Oğlanları -  Cabbar, Əbdürəhim,  Ələsgər
90.  Kərbəlayı Kazım Zaman oğlu 
Oğlanları -  Məmmədtağı, Məcid
91. Teymur Məşədi Sadıq oğlu 
Qardaşları -  Əli, Nasir
92.  Kərbəlayı Ələsgər Məşədi Hüseyn oğlu 
Oğlanları -  Səlim, Hüsü
Qardaşları -  Bağır, Məşədi Əkbər, Əsəd
93.  Kərbəlayı Həşim Ağaməmməd oğlu 
Oğlanları -  Süleyman, Dadaş, Məmməd, Salman 
Qardaşları -  Zeynal, Fərrux
94. Məmməd Bağır oğlu
Oğlanları -  Ağa, Əsəd,  Kərim, Rəhim
95.  Kərbəlayı Abdulla Məşədi Pənci oğlu 
Oğlanlan -  Əsəd, Səməd, Əhməd, İbad, Səfi
96.  Məmmədcəfər Abdin oğlu 
Oğlu -  Qulu
97.  Məşədi Qasım Məşədi Zeynal oğlu 
Oğlanlan -  Teymur, Zeynal
Qardaşı -  Əsəd
98. Fərəc Abdulla oğlu 
Qardaşı -  Mehdi
99.  Məşədi Əlik işi Hacı Hüseyn oğlu 
Oğlanları -  Muxtar, Salman, Ağa, Əhməd
100. Məşədi İsmayıl Hacı Hüseyn oğlu 
Oğlanları -  Hüseyn, Əbdülhəsən, Ələkbər 
Qardaşı -  Babakişi
Oğlanlan -  İbrahim, Xanlar
101. Əsəd Kərbəlayı İman oğlu 
Oğlanları -  Ağalar, Bəylər
46
102. Şükür Hacı Əzim oğlu 
Oğlanlan -  Məmməd, Əsəd
Qardaşlan -  Nəsir, Aslan, Fərəməz, Əfrasiyab
103. İbrahim Abdulla oğlu 
Oğlanlan -  Süleyman, Həşim, Əli
104.  Salman Kərbəlayı Dadaş oğlu 
Qardaşı -  Ağa
105. Məşədi Nağı Molla Qulu oğlu 
Oğlanlan -  Həşim, Məmməd
Qardaşlan  -   Məşədi  Abış,  Kərbəlayı  İsmayıl  (oğlanlan  -  
Mahmud, Ələkbər, Həbib),  Kərbəlayı Sadıq
106. Kərbəlayı Mehdi Molla Qulu oğlu 
Oğlanlan -  Əbdülhüseyn, Əbdüləli, Əzim, Rza
107. Cəfərqulu Hacı oğlu 
Qardaşı -  Kərbəlayı Dadaş
108. Abbas Şahbaz oğlu
Oğlanları -  Hidayət, Fərəc, Şirin, Mövsüm
109. Abbas Mirzə oğlu 
Oğlu -  Məmmədəli
110. Cəfər Musa oğlu 
Oğlanlan -  Hüseyn, Muxtar
111. Abbasqulu Kərbəlayı Məmmədəli oğlu
112.  Kərbəlayı Allahverən Həsən oğlu 
Oğlu -  Əsəd
Qardaşlan -  Allahverdi, Allahyar
113. Hüseyn Əli Məşədi Məmməd oğlu 
Qulu Kərbəlayı Hüseyn oğlu
114. Əbdürrəhim Məşədi Məmməd oğlu
115. İsmayıl Kərbəlayı Həsən oğlu
116. Məhərrəm Kərbəlayı Həsən oğlu 
Oğlu -  Müseyib
Qardaşı -  Ələkbər
117. Qara Hacı oğlu
Qardaşlan -  Dadaş, Novruz, Süleyman
118.  Mehdiqulu Ceyran Ələsgər oğlu
47
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə