Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokolYüklə 0,53 Mb.

səhifə22/22
tarix17.09.2017
ölçüsü0,53 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

 68

əlamətlərini aşkar 

etmək məqsədilə 

(məsələn, 

başgicəllənmə) 

pasiyentin müşahidə 

olunması. 

Sertralin 

Lamotricin 

Lamotricin 

metabolizminin 

yavaşıması və onun 

qan plazmasında 

konsentrasiyasının 

artması 

Lamotricinin toksik 

təsiri əlamətlərini 

aşkar etmək və ehtiyac 

yarandıqda dozasını 

aşağı salmaq 

məqsədilə pasiyentin 

müşahidə olunması 

Benzodiazepinlər 

Karbamazepin 

Fenitoin 

Fenobarbital 

Benzodiazepinlərin 

metabolizminin 

sürətlənməsi və qan 

plazmasında 

konsentrasiyasının 

azalması 

Ehtiyac yarandıqda 

preparatların dozasının 

korreksiyası 

Haloperidol 

Qara ciyər 

fermentlərinin 

induktorları olan 

EƏP-lər 


(məsələn, 

karbamazepin, 

fenitoin, 

fenobarbital) 

Haloperidol 

metabolizminin 

sürətlənməsi və 

daha sonra qan 

plazmasında 

konsentrasiyasının 

azalması 

Haloperidolun qan 

plazmasında 

konsentrasiyasının 

monitorinqini aparmaq 

və ehtiyac yarandıqda 

onun dozasını 

korreksiya etmək 

məqsədəuyğundur. 

Flukenazol 

Fenitoin 

Fenitoin 

metabolizminin 

yavaşıması və qan 

plazmasında onun 

konsentrasiyasının 

artması ehtimalı 

Pasiyentdə fenitoinin 

toksik təsiri əlamətləri 

meydana çıxdıqda, 

preparatın dozasının 

azaldılması zərurəti 

yarana bilər. 

Qrizeofulvin 

Qara ciyər 

fermentlərinin 

induktorları olan 

EƏP-lər 


(məsələn, 

karbamazepin, 

fenitoin, 

fenobarbital) 

Qrizeofulvin 

metabolizminin 

sürətlənməsi və qan 

plazmasında onun 

konsentrasiyasının 

azalması 

Göbələk əleyhinə 

aktivliyin aşağı 

düşməsi 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 69

Eritromisin 

Karbamazepin

Karbamazepin 

metabolizminin 

yavaşıması və qan 

plazmasında onun 

konsentrasiyasının 

artması 

Karbamazepinin  

toksik təsiri 

əlamətlərini aşkar 

etmək və ehtiyac 

yarandıqda dozasını 

aşağı salmaq 

məqsədilə pasiyentin 

vəziyyətinin diqqətlə 

müşahidə olunması 

Klaritromisin 

Karbamazepin

Karbamazepin 

metabolizminin 

yavaşıması və qan 

plazmasında onun 

konsentrasiyasının 

artması 


Bu kombinasiyanın 

təyin edilməsi 

hallarında 

karbamazepinin  

toksik təsiri 

əlamətlərini aşkar 

etmək məqsədilə 

pasiyentin vəziyyəti 

diqqətlə müşahidə 

olunmalıdır. Ehtiyac 

yarandıqda 

karbamazepinin 

dozasını azaltmaq 

lazımdır. 

Metabolizmi 

CYP3A4 


vasitəsilə həyata 

keçirilən virus 

əleyhinə vasitələr 

Qara ciyər 

fermentlərinin 

induktorları olan 

EƏP-lər 

(məsələn, 

karbamazepin, 

fenitoin, 

fenobarbital) 

EƏP-lər virus 

əleyhinə vasitələrin 

metabolizmini 

sürətləndirə və 

onların qan 

plazmasında 

konsentrasiyasını 

aşağı sala bilər 

Virus əleyhinə 

vasitələrin 

effektivliyinin 

azalması, virusların 

replikasiyasının 

güclənməsi və 

rezistentliyinin inkişaf 

etməsi 

 

* Dazıotu preparatları ilə eyni vaxtda təyin edildikdə karbamazepin, 

fenobarbital və fenitoin kimi EƏP-lərin qan plazmasında konsentrasiyasının 

aşağı düşməsi mümkündür. Dərman vasitələrinin Britaniya Milli Formulyarı 

(British National Formulary) belə kombinasiyalara yol verilməsini tövsiyə etmir. 

Axşam primulası bitkisinin yağını da ehtiyatla tətbiq etmək lazımdır, lakin bu 

halda tövsiyələr daha zəif dəlillərə əsaslanmışdır. Aromaterapiya üçün 

istifadə edilən bir sıra preparatlar (məsələn, aptek hissopu, rozmarin, şirin 

razyana, adaçayı, acı yovşan bitkiləri əsasında hazırlanmış) MSS-ə 

aktivləşdirici təsir göstərirlər və buna görə də tutmaları provokasiya edə 

bilərlər 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.ƏLAVƏ №5 

Epilepsiya əleyhinə istifadə olunan preparatların dozaları 

Preparat 

İlkin doza 

Dozalama 

rejimi 

Dozanı artırma 

sürəti 

Saxlayıcı doza 

Valprot turşusu 

(Depakin, Depakin 

xrono, Konvulsofin, 

Konvuleks, Enkorat) 

Uşaqlarda və böyüklərdə: 

15-20 mq/kq/sut; 

Yenidoğulmuşlarda: 30 

mq/kq/sut  

Gündə 3-4 

dəfə, 


Xrono 

preparatı 

gündə 2 

dəfə 


Uşaqlarda: 5-10 

mq/kq/sut 5 gündən 

bir; 

Böyüklərdə: 250 

mq/həftə 

Uşaqlarda: 20-80 

mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 1000-

3000 mq/sut, və ya 

20-30 mq/kq/sut 

Karbamazepin  

(Finlepsin, Teqretol) < 6 yaş: 10–15 

mq/kq/sut; 

> 6 yaş: 100 mq/sut; 

Böyüklərdə: 200 mq/sut 

Gündə 2-3 

dəfə, 


Xrono 

preparatı 

gündə 2 

dəfə 


< 6 yaş: 5 

mq/kq/həftə; 

> 6 yaş: 100–200 

mq/sut 1 həftədən; Böyüklərdə: 200 

mq/həftə 

Uşaqlarda:10-30 

mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 800-

1200mq/sut, və ya 

15-20 mq/kq/sut 

Lamotricin  

(Lamiktal) 

Uşaqlarda: 

Monoterapiya: 0,5 

mq/kq/sut; 

Qaraciyər fermentlərinin 

induktoru ilə  

(karbamazepin, fenitoin, fenobarbital) birgə: 1 

Gündə 2 


dəfə 

Uşaqlarda: 

Monoterapiya: 0,5 

mq/kq 2 həftədən 

bir; 

Qaraciyər fermentlərinin 

induktoru ilə: 1 

Uşaqlarda: 

Monoterapiya: 10 

mq/kq/sut; 

Qaraciyər 

fermentlərinin 

induktorları ilə 

birgə: 15 mq/kq/sut; 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.mq/kq/sut; 

Qaraciyər fermentlərinin 

induktoru və inhibitorla 

(valproatlarla) birgə: 

0,3–0,5 mq/kq/sut; 

İnhibitorla birgə: 0,1–0,3 

mq/kq/sut 

 

Böyüklərdə: 

Monoterapiya: 25 mq/sut; 

Qaraciyər fermentlərinin 

induktoru ilə birgə: 50 

mq/sut; 


Qaraciyər fermentlərinin 

induktoru və inhibitorla 

birgə: 25 mq/sut; 

İnhibitorla birgə: 12,5 

mq/sut 

mq/kq 2 həftədən bir; 

Qaraciyər 

fermentlərinin 

induktoru və 

inhibitorla birgə: 

0,3–0,5 mq/kq 2 

həftədən ; 

İnhibitorla birgə: 

0,1–0,3 mq/kq 2 

həftədən 

 

Böyüklərdə: 

Monoterapiya: 25 

mq/sut 2 həftədən 

bir; 


Qaraciyər 

fermentlərinin 

induktoru ilə birgə: 

50 mq/sut 2 həftədən 

bir; 

Qaraciyər fermentlərinin 

Qaraciyər 

fermentlərinin 

induktorları və 

inhibitorla 

(valproatlarla) 

birgə: 10 mq/kq/sut; 

İnhibitorla 

(valproatlarla) 

birgə: 5 mq/kq/sut 

 

Böyüklərdə: 

Monoterapiya: 100-

200 mq/sut; 

Qaraciyər 

fermentlərinin 

induktorları ilə 

birgə: 100-200 

mq/sut; 


Qaraciyər 

fermentlərinin 

induktorları və 

valproatlarla birgə: 

100-200 mq/sut; 

 

71Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.
induktoru və 

inhibitorla birgə: 25 

mq/sut; 

İnhibitorla birgə: 

12,5 mq/sut 2 

həftədən ; 

Valproatlarla birgə: 

200-400 mq/sut Topiramat  

(Topamaks, Empiramat) 

Uşaqlarda: 1–3 

mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 25–50 

mq/sut 


Gündə 2 

dəfə 


Uşaqlarda: 1-3 

mq/kq/həftə; 

Böyüklərdə: 25 

mq/həftə 

Uşaqlarda: 5-8 

mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 200-

400mq/sut Fenitoin  

(Fenitoin, Difenin) 

Uşaqlarda: 5 mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 117–234 

mq/sut 

Gündə 2-3 dəfə 

Uşaqlarda:1-3 

mq/kq/həftə; 

Böyüklərdə: 25-50 

mq/həftə 

Uşaqlarda: 4-8 

mq/kq/sut;  

Böyüklərdə: 234-

351 mq/sut 

Fenobarbital  

(Fenobarbital) < 1 yaş: 3–5 mq/kq/sut; 

> 1 yaş: 2–4 mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 90–250 

mq/sut 


Gündə 2-3 

dəfə 


Uşaqlarda:1-2 mq/kq 

2 həftədən 

 

< 1 yaş: 3-5 

mq/kq/sut; 

> 1 yaş: 2-4 

mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 90-250 

mq/sut 


Klonazepam  

(Klonazepam, 

Antelepsin, Rivotril) 

< 10 yaş və ya çəkisi <30 

kq: 0,01–0,3 mq/kq/sut; 

> 10 yaş: 1–1,5 mq/sut; 

Gündə 3-4 

dəfə 

< 10 yaş: 0,02 

mq/kq/həftə; 

> 10 yaş: 0,5 

Uşaqlarda:0,1-0,3 

mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 2-6 

 

72

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyininİctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.


 

73

Böyüklərdə: 1,5 mq/sut mq/həftə; 

Böyüklərdə: 0,5 mq 

4 gündən 

mq/sut 


Diazepam  

(Relanium, Seduksen) 

Bax, epileptik status 

 

  

Levetirasetam  

(Keppra) 

Uşaqlarda: 10–20 

mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 500 mq/sut 

Gündə 2 


dəfə 

Uşaqlarda: 10 

mq/kq/sut 2 həftədən 

bir; 


Böyüklərdə: 250 mq 

2 həftədən bir 

Uşaqlarda: 10-50 

mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 1000-

3000 mq/sut Oksakarbazepin  

(Trileptal) 

Uşaqlarda: 8–10 

mq/kq/sut 

Böyüklərdə: 600 mq/sut 

Gündə 2 


dəfə 

Uşaqlarda: 10 

mq/kq/həftə; 

Böyüklərdə: 600 

mq/həftə 

Uşaqlarda:30 

mq/kq/sut;  

Böyüklərdə: 900-

2400 mq/sut 

Etosuksimid  

(Suksilep) < 6 yaş: 10–15 mq/kq/sut 

(maksimal 250 mq/sut); 

> 6 yaş: 250 mq/sut; 

Böyüklərdə: 500 mq/sut 

Gündə 3-4 

dəfə 


Uşaqlarda:125–250 

mq 2 həftədən bir; 

Böyüklərdə: 250 

mq/həftə 

Uşaqlarda:15-40 

mq/kq/sut; 

Böyüklərdə: 1000-

2000 mq/sut 

 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyininİctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.


Ədəbiyyat: 

1.

 Aldenkamp A, Vigevano F, Arzimanoglou A, Covanis A. Role of 

valproate across the ages. Treatment of epilepsy in children. Acta 

Neurol Scand 2006: 114 (Suppl. 184): 1–13. 

2.

 Engel J. A Proposed Diagnostic Scheme for People with 

Epileptic Seizures and with Epilepsy: Report of the ILAE Task 

Force on Classification and Terminology (ILAE Commission 

Report). Epilepsia, 42:796–803, 2001 

3.

 

Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence. 3-d edition. Ed. J. Roger, M. Bureau, Ch. Dravet, P. Genton, C.A. 

Tassinari and P. Wolf. J. Libbey and Co. Ltd, United Kingdom; 

2002; 544p  

4.

 Guerrini R., Arzimanoglou, O. Brawer. Rationale for treating 

epilepsy in children.// Epileptic Disorders; 2002; V. 4; Suppl.2; p. 

9-21. 

5.

 Ohtahara S., Yamatogi Y. Evolution of seizures and EEG 

abnormalities in childhood onset epilepsy // Clinical 

neurophysiology of epilepsy EEG handbook / Eds.: J.A. Wada, 

R.J. Ellingson / Elsevier. – 1990. – P. 457-477. 

6.

 

Villemure J.G. Surgery of epilepsy in children: who, when, how and why. // Rev. Med. Suisse Romande. – 2003. – Vol 123(9). – 

P. 577-81. 

7.

 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (70), Diagnosis and Management of Epilepsy in Adults. A national clinical guideline, 

2003 


8.

 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (81), Diagnosis and Management of Epilepsy in Children and Young People. A 

national clinical guideline, 2005 

9.

 

Зенков  Л.Р.  Клиническая  электроэнцефалография  с элементами  эпилептологии. - М.:  Медпресс-информ, 2002. - 

199 с. 


10.

 

Зенков  Л.Р.  Современное  лечение  эпилепсии.  Место вальпроевой кислоты. - М.: Печатный город, 2003. - 108 с. 

11.


 

Зенков Л.Р.,. Притыко А.Г. Фармакорезистентные эпилепсии 

//  Руководство  для  врачей.  М.  МЕДпресс-информ., 2003., с. 

208. 


 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 75

12.


 

Зыков  В.П.,  Ширеторова  Д.Ч.,  Шадрин  В.Н.,  Чучин  М.Ю., 

Бегашева  О.И.,  Комарова  И.Б.,  Степанищев  И.Л.  Методы 

исследования в детской неврологии. - М.: Триада-Х, 2004. - 

112с. 

13.


 

Клинические  рекомендации,  основанные  на  доказательной 

медицине. Москва, «М.ГЭОТАР-МЕД», 2002. 

14.


 

Мухин  К.Ю.,  Петрухин  А.С.,  Глухова  Л.Ю.  Эпилепсия. 

Атлас электроэнцефалографической диагностики. «Альварес 

Паблишинг» 2004. 439С. 

15.

 

Мухин  К.Ю.,  Петрухин  А.С.  Идиопатические  формы эпилепсии:  систематика,  диагностика,  терапия. – М.:  Арт-

Бизнес-Центр, 2000. – 319с. 

16.

 

Мухин  К.Ю.,  Петрухин  А.С.  Эпилептические  синдромы. Диагностика и стандарты терапии. М., 2005.-143с. 

17.


 

Неврология.  Дж.  Брилман,  С.  Коэн.  Москва, «МЕД  Пресс-

инфо», 2007. 

18.


 

Феничел  Дж.М.  Педиатрическая  неврология:  Основы 

клинической  диагностики:  Пер.  С  англ.-М.:  ОАО 

«Издательство «Медицина», 2004.-640 с. 

19.

 

Эпилепсии  и  судорожные  синдромы  у  детей:  руководство для  врачей. /Под  ред.  П.А.  Темина,  М.Ю.  Никаноровой.  М. 

Медицина, 1999, 656с. 

20.

 

Эпилептология  детского  возраста.  Под  редакцией  проф. Петрухина А.С. М. Медицина, 2000, с. 624. 

 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyininİctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Document Outline

  • Doc7.doc
  • 26 Epilepsy_A5.docDostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə