Ərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar MərkəziYüklə 342,79 Kb.

səhifə1/10
tarix14.01.2018
ölçüsü342,79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Az

ərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi 

XƏRÇƏNG REGİSTRİNDƏ  

XBT-O-3 

TƏSNİFAT SİSTEMİNİN 

İSTİFADƏSİNƏ DAİR  

METODİK TÖVSİYƏ 

Bakı - 2015 


55.6

X 45


X 45  Xərçəng registrində XBT-O-3 təsnifat sisteminin istifadəsinə dair 

metodik tövsiyə. B.: “TimePrint” MMC, 2015. – 40 səh. Tiraj 500.“Xərçəng  registrində  XBT-O-3  təsnifat  sisteminin  istifadəsinə  dair 

metodik  tövsiyə”  onkoloji  klinikalar  və  tərkibində  onkoloji  şöbəsi  olan 

digər  yerli  tibb  müəssisələrinin  həkimləri  üçün  nəzərdə  tutulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar

Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış və çap edilmişdir.
MÜNDƏRİCAT 

X

ərçəng registri nədir? ................................................................................. 4 X

ərçəng registrləri dünyanın digər ölkələrində ............................................ 5 

X

ərçəng registri Azərbaycanda..................................................................... 6 XBT-O-3 n

ədir? ............................................................................................ 7 

X

ərçəng registrində XBT-O-3 təsnifat sisteminin tətbiqi ............................. 8 X

ərçəng registrində XBT-O-3 təsnifat sistemindən istifadə etməklə 

kodlaşdırmanın əsas qaydalarının xülasəsi ................................................... 9 

Topoqrafik v

ə Morfoloji kodlaşdırma üzrə təlimatlar ................................ 15 

Topoqrafiya ................................................................................................ 17 

Giriş ........... ................................................................................................ 

17 


Sif

ət formaları ............................................................................................. 17 

Xüsusi topoqrafik kodlar ............................................................................ 17 

Topoqrafik regionlar v

ə dəqiqləşdirilməmiş nahiyələr ............................... 18 

Periferik sinirl

ər və birləşdirici toxuma ...................................................... 20 

Sözönl


əri ..................................................................................................... 20 

Bir neç


ə nahiyənin hüdudlarını əhatə edən bədxassəli yenitörəmələr ........ 21 

Limfomalara aid topoqrafik kodlar ............................................................. 23 

Leykemiyaların topoqrafik kodlaşdırılması ................................................ 24 

Morfologiya ................................................................................................ 25 

Giriş ............................................................................................................ 25 

X

ərçəng və karsinoma ................................................................................ 25 Davranış ...................................................................................................... 25 

İn situ karsinoma və uşaqlıq boynunun epiteldaxili yenitörəməsi 

(UEY) III .................................................................................................... 26 

Patoloji laboratoriyalarda davranış kodunun istifadəsi ............................... 27 

Morfoloji kod matriksinin mahiyy

əti.......................................................... 28 

Histoloji d

ərəcə və diferensiasiya kodları (6-cı simvol) ............................. 31 

Hematopoetik fenotip kodları ..................................................................... 33 

Nahiy


əyə aid morfoloji terminlər ............................................................... 34 

Psevdotopoqrafik morfoloji terminl

ər ........................................................ 36 

Mür


əkkəb morfoloji diaqnozlar .................................................................. 37 

Çoxsaylı morfoloji terminlərə malik diaqnozun kodlaşdırılması ............... 37 

Çoxsaylı birincili yenitörəmələr ................................................................. 38 

Ədəbiyyat ................................................................................................... 40 
X

ərçəng registri nədir? 

X

ərçəng  registri  (XR)  –  onkoloji  xəstəliklərdən  əziyyət  çəkən 

pasiyentl

ərin demoqrafik və tibbi məlumatlarını özündə cəmləşdirən 

elektron m

əlumat bazasıdır.  

Demoqrafik  m

əlumatlar  dedikdə  xəstənin  yaşı,  cinsi,  milliyyəti, 

doğulduğu yer və s. nəzərdə tutulur.  

Tibbi  m

əlumat  dedikdə  isə  xəstənin  keçdiyi  müayinələr, 

qoyulmuş  diaqnoz,  aldığı  müalicə  (kimyəvi,  şüa-terapiyası,  cərrahi 

əməliyyat) və s. nəzərdə tutulur. 

Dünyada  ilk  x

ərçəng  registrinin  yaradılması  1935-ci  ilə  təsadüf 

edir.  Bundan 

əvvəl  isə  1926-cı  ildə  Amerikada  (ABŞ)  Yale-New Haven 

Hospitalında ilk  ümumi xəstə registri  yaradılmışdır. Sonrakı 

ill

ərdə  registrlər  daha  da  təkmilləşdirilərək,  hal-hazırkı  elektron formaya q

ədər inkişaf etdirilmişdir. 

M

əlumatların  XR  məlumat  bazasına  daxil  edilməsi  tibb əssisələrində  xüsusi  təlimatlandırılmış  mütəxəssislər  tərəfindən 

aparılır.  Bazaya  daxil  edilmiş  məlumatlar  xəstə  haqqında  geniş 

t

əsəvvür  yaratmağa  imkan  verir  və  eyni  zamanda  aşağıdakı m

əqsədlər üçün istifadə olunur: 

Onkoloji  xəstəliklərin  müxtəlif  zaman  intervalları  üzrə  artım

dina


mikasının hesablanması; 

Müxtəlif  ərazilərdə  və  əhali  qrupları  arasında  onkoloji

x

əstəliklərin yayılma tezliyi və yüksək risk qruplarının (yaş, cins v

ə s. üzrə) təyin edilməsi; 

Onkoloji x

əstəliklərlə 

mübariz

ə-nəzarət proqramlarının

qiym


ətləndirilməsi və planlaşdırılması; 

Bu istiqamətdə səhiyyə resurslarının düzgün bölüşdürülməsi;

Klinik,  epidemioloji  və digər səhiyyə xidmətlərinə dair tədqiqat

işlərinin inkişaf etdirilməsi.

Qeyd 

edilmiş məsələlərin həlli ilə  yanaşı XR aşağıda sadalananbir çox 

başqa məsələlərə aydınlıq gətirməyə və dövlətin səhiyyə siyasəti-

nin bu sah

ədə strateji istiqamətlərini müəyyən etməyə imkan verir: 

X

ərçəng  xəstəliyinə  tutulma  riski  yüksək  olan  əhali  qruplarınıəyyən  etməyə  (məsələn,  yaşlar  və  ya  cinslər  üzrə  xərçəng 

hallarının dəyişməsi); 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə