Ərp və korroziyaya qarşı müdafiə Almaniyada istehsal olunubYüklə 103,6 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.05.2018
ölçüsü103,6 Kb.
#44646


Ərp və korroziyaya qarşı müdafiə

Almaniyada istehsal olunub
Kimyəvi maddələr və duz əlavə etmədən suyun fiziki üsulla emalı 

illərlə sınaqdan keçmiş üsuldur. Ələlxüsus bizim günlərdə ətraf 

mühitə neqativ təsir göstərməyən texnologiyaların istifadəsi, 

eləcə də insanla təbiət arasında optimal balansın tapılması 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Vulcan cihazı belə texnologiyaların birinə əsaslanır. Cihaz CWT 

şirkətinin işləyib hazırladığı və 40 il ərzində təkmilləşdirdiyi suyun 

fiziki emalı üsulunun nəticəsidir. Sizə alman keyfiyyətinə malik bu 

yeni nəsil cihazları uzunmüddətli zəmanətlə təqdim edirik.

Texnologiyamıza etibar etdiyinizə və suyun fiziki emalı sahəsində 

bizim bacarığımıza güvəndiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. Bütün dünyada bizdən razı qalan 

müştərilərimiz Vulcan cihazının  uğurunun əsas meyarıdır. Siz də 

buna əmin ola bilərsiniz.

Diplomlu mühəndis-iqtisadçı

CWT şirkətinin müdiri

 Mündəricat

Vulcan cihazının korroziya və ərpə qarşı təsiri 

 

Vulcan cihazının korroziya və ərpə qarşı təsiri  .................................................................... 2  

Vulcan cihazının cəhətləri  ................................................................................................. 3

 

Vulcan cihazı — alman keyfiyyəti ....................................................................................... 3  

Ərp problemi .................................................................................................................... 4

 

Vulcan cihazının 3 effekti   ................................................................................................. 5Ev istifadəsi seriyası - Vulcan 3000 / Vulcan 5000

 

İstifadə sahəsi və texniki parametrləri  ............................................................................... 8  

Ev istifadəsi seriyasının üstünlükləri.................................................................................... 9 Sahibkarlıqda istifadəsi nəzərdə tutulan seriya - Vulcan S10/ Vulcan S25/ Vulcan S100

 

İstifadə sahəsi və texniki parametrləri  ............................................................................. 10  

Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində istifadəsi üçün  seriyayanın üstün cəhətləri  ........................ 11Sənaye sahəsi üçün nəzərdə tutulmuş seriya - Vulcan S250/ Vulcan S500

 

İstifadə sahəsi və texniki parametrləri  ............................................................................. 12  

Sənayedə istifadəsinin üstün cəhətləri  ............................................................................. 13 Ümumi göstərişlər

 

Sual — cavab  ................................................................................................................ 14  

Ümumi göstərişlər  / Quraşdırılması üzrə rəhbərlik  ........................................................... 15 

 

Vulcan 3000 / 5000 cihazının quraşdırılması üzrə rəhbərlik   ............................................... 16  

Vulcan S10 / S25 / S100 / S250 / S500 cihazlarının quraşdırılması üzrə rəhbərlik  ................ 17

 

Rəylər ............................................................................................................................ 18Müştərilərimizin siyahısının fraqmenti ........................................................................................ 20 

Texniki parametrləri  ................................................................................................................ 21 
2

Vulcan cihazının korroziya və ərpə qarşı təsiri

Vulcan cihazını almaqla siz boru və cihazlarınızı  korroziya və ərpdən qoruyacaq ekoloji su emalı sistemi 

əldə edirsiniz. Emal üsulu patentləşdirilmiş Vulcan-IMPULS texnologiyasına əsaslanır; duz və kimyəvi 

maddələrdən istifadə edilmir. Xüsusi elektron impulslar həll olunmuş kalsiumun kristallaşma prosesini 

dəyişməklə onun səthə yapışmaq xassəsini aradan qaldırır. Vulcan cihazları ev, sahibkarlıq fəaliyyəti və 

sənaye sahəsində suyun istifadəsi ilə bağlı problemlərinizin sizə uyğun olan tərzdə əlverişli həll üsuldur.

   Bütün su kəmərində ərp əmələ gəlməsi prosesi azalır  

  Vacib minerallar suda qalır 

  Cihaz və avadanlıqların ömrü uzanırVulcan sizin şərait və tələbatlarınıza uyğun olaraq problemlərin ideal həlli yollarını təklif edir. Vulcan 

cihazlarının müxtəlif variantları evdə, sahibkarlıq strukturları və sənaye obyektlərində individual 

problemləri həll etməyə kömək edir.3

Vulcan cihazının cəhətləri

    Kimyəvi maddələr və duz istifadə olunmadan ekoloji cəhətdən əlverişli vasitə

     İstənilən materialdan olan boruların üzərinə quraşdırıla bilər:  

dəmir, mis, plastik, yüksək keyfiyyətli polad və s.

    Akrildən tökmə möhkəm məmulat 

   Borunun kəsilməsini tələb etməyən rahat quraşdırılma  

   10-dan 500 mm-ə qədər diametrdə olan borularda istifadə oluna bilər 

   Qulluq göstərilməsi tələb olunmurVulcan cihazı — alman keyfiyyəti

   Su emalı sahəsində 30 illik təcrübə

   10 il beynəlxalq zəmanət

   Bütün dünyada 500 000 mindən artıq razı müştəri

   Müstəqil müəssisələr tərəfindən sınaqdan keçirilib

   TÜV Nord, UL və CE sertifikatlarına malikdir


4

Ərp problemi 

Evdə, ofisdə və ya sənayedə istifadə edilən suda kalsium və maqneziumdan 

ibarət olan əhəng var. Hərarətin qalxması və təzyiqin aşağı düşməsi zamanı 

maye halında olan əhəng kristallaşaraq səthdə ərp əmələ gətirə bilər. Bu 

bərk çöküntülər suyun qızdırılan, boru sistemində burulan və borudan çıxan 

yerlərində əmələ gələ bilər.

Boruların daxili səthində, qızdırıcı hissələrdə və bahalı istehsalat 

avadanlıqlarında yaranan ərp çox vaxt növbəti neqavit nəticələrə səbəb olur:  ●   Qızdırılma prosesinin ləng getməsi nəticəsinə böyük enerji itkiləri  

  ●   Boruların diametrlərinin daralmasının nəticəsində təzyiqin aşağı düşməsi

  ●   Dəzgah və avadanlıqların təmir və qulluğu ilə bağlı böyük xərclər

  ●   Təmizlik işlərinə və aqressiv təmizlik vasitələrinə böyük xərclər

  ●   Sənayedə istehsalatın aşağı düşməsi

Bu problemləri nə qədər uzatsanız, onların həlli sizə bir o qədər də baha başa gələcək. 

Bu halda su borularının tamamilə dəyişdirilməsi, eləcə də yeni dəzgah və avadanlıqların 

alınması isə sadəcə olaraq vaxt məsələsidir.
5

Vulcan cihazının 3 effekti                                                                                             

1. Vulcan cihazı boru və avadanlıqlarda 

ərpin əmələ gəlməsinin qarşısını alır 

Vulcan cihazı ilə suyun emalı onun keyfiyyətini yox, əhəngin kristallaşma prosesini dəyişir. Emal 

edilməmiş cod sudakı maye halında olan əhəng hərarətin qalxması və ya təzyiqin aşağı düşməsi 

zamanı «ayıpəncəsi çiçəyi» formasında ərp əmələ gətirir. (Bax: şəkil 1.) Bu kristallar bir-biri ilə 

birləşərək səthlərə yapışır və beləliklə, qısa müddət ərzində möhkəm ərp təbəqəsi əmələ gətirir.

Təbii elekroforez prosesinin köməyi ilə patentləşdirilmiş Vulcan texnologiyası kalsiumun və maqneziumun 

kristallaşma prosesini dəyişir. Vulcan cihazı ilə emal edilmiş suda maye əhəng «zərərsiz» monokristal 

oxları formasında kristallaşır. (Bax: şəkil 2.) Bu kristal oxlar bir-biri ilə birləşə bilmədiyindən su ilə 

yuyularaq çıxarılır. Beləliklə, Vulcan cihazı əhəng kristallarının yapışqanlıq xüsusiyyətini aşağı endirir.

Ca (HCO


3

)

2Vulcan

CaCO


3

CO

2H

2

OHidrokarbonat kalsium

İmpulslar

Kristallaşımış oxlar

Karbon 2-oksid

Su

à

+ 

+

+Vulcan  

cihazı ilə  

emal edilib

Vulcan cihazı  

ilə emal  

edilməyib

1

2


6

2.  Vulcan cihazı ehtiyatla bütün su borularını sağlam vəziyyətə 

qaytarır

Emal edilməmiş əhəngli suda paralel olaraq arasıkəsilməyən iki proses gedir. Birinci proses zamanı 

əhəng kristalları birləşəndə əhəng qabığı əmələ gəlir və bu zaman karbon anhidridi ifraz olunur. Pa-

ralel proses zamanı karbon anhidridi yaranan ərpi həll edir. Bu proses «təbii özünühəlletmə» prosesi 

adlanır. Ərpin əmələ gəlməsi təbii özünühəlletmə prosesindən daha tez şəkildə getdiyindən boruları 

ərp basır. (Bax: şəkil 3.)

Vulcan cihazı boruda yeni ərpin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Təbii özünühəlletmə prosesi isə 

bundan öncə yaranan ərpi aradan qaldırmalıdır. Beləliklə, köhnə ərp yenisi yaranmamış artıq həll 

olur və boru tamamilə təmizlənir. (Bax: şəkil 4.) Karbon anhidrid ərpi parçaladığı və onu borunun 

divarlarından tam olaraq qoparmadığı üçün boruda nazik qoruyucu təbəqə qalır.3

4

Vulcan  

cihazı ilə  

emal edilib

Vulcan cihazı  

ilə emal  

edilməyib


7

3. Vulcan cihazı korroziyadan qoruyur

Bütün növ metal (xüsusilə mis, dəmir və sinklə örtülmüş) boruların aqressiv, cod su ilə təması metalın 

oksidləşməsinə gətirib çıxarır. (Bax: şəkil 5.) Bu oksid boruların səthinə işləyərək çuxurcuqlar şəklində 

korroziya əmələ gətirir.

Vulcan-IMPULS texnologiyası sayəsində karbonat metalından ibarət qoruyucu qatın əmələ gətirən 

elektrofarez effektini idarə etmək olur. Bu qat emal edilməyən bütün dəmir səthlərin üzərinə yatır və 

borunun metalından asılı olaraq, karbonat mis, karbonat dəmir və ya karbonat sinkdən ibarətdir. O, 

borunu korroziyaya uğradan aqressiv maddələrdən qoruyur.5

6

Vulcan  

cihazı ilə  

emal edilib

Vulcan cihazı  

ilə emal  

edilməyib


8

Buraxma xassəsi

Boru kəsiyinin diametri (maks.)

Enerji sərfiyyatı 

İmpuls kabeli

Tutduğu yer 

3000 l/h

1/

2

" (38 mm)2,0 Watt

2 x 1 m


250 mm

Buraxma xassəsi

Boru kəsiyinin diametri (maks.)

Enerji sərfiyyatı 

İmpuls kabeli

Tutduğu yer 

5000 l/h 

2" (50 mm)

2,0 Watt

2 x 1 m 


350 mm 

Ev istifadəsi seriyası — Vulcan 3000 / Vulcan 5000

Ev istifadəsi üçün nəzərdə tutulan Vulcan 3000 və 5000 cihazları fərdi yaşayış evlərində, çoxmənzilli evlərdə, 

eləcə də kiçik və ortaölçülü üzgüçülük hovuzlarında istifadə üçün nəzərdə tutulub. Vulcan cihazının istənilən 

növünü bir neçə dəqiqəyə özünüz quraşdıra bilərsiniz. Heç bir texniki qulluq tələb edilmir, əsası odur ki, onu 

elektrik cərəyanına qoşmağa yer olsun.

İstifadə sahələri:

●   Fərdi yaşayış evləri

●   Mənzillər

●   Hovuzlar

●   Cihazlar

●   ...

Vulcan

 3000

Vulcan

 50009

Ev istifadəsi seriyasının üstünlükləri

Bütün su xəttində ərpin əmələ gəlməsinin azalması

Minimum xərclə mətbəxdə və hamamda təmizlik 

Yuyucu vasitələrinə qənaət olunur

Duz və kimyəvi maddələri istifadə etmədən ekoloji cəhətdən 

təmiz vasitə

Vacib minerallar suda qalır

Evinizdəki avadanlıqların (su qızdırıcıları, paltaryuyan və s.) 

təmirinə və qulluğuna sərf olunan vəsaitələrə qənaət


10

Sahibkarlıqda istifadəsi nəzərdə tutulan seriya - Vulcan S10/ Vulcan S25/ Vulcan S100

Buraxma xassəsi

Boru kəsiyinin diametri (maks.)

Enerji sərfiyyatı 

İmpuls kabeli

Tutduğu yer 

Proqramlar 

10 m


3

/h 


3" (76 mm)

2,25 Watt

2 x 1 m

500 mm


3

Buraxma xassəsi

Boru kəsiyinin diametri (maks.)

Enerji sərfiyyatı 

İmpuls kabeli

Tutduğu yer 

Proqramlar 

100 m


3

/h

6" (150 mm)2,5 Watt

6 x 4 m


1200 mm 

10

Buraxma xassəsiBoru kəsiyinin diametri (maks.)

Enerji sərfiyyatı 

İmpuls kabeli

Tutduğu yer 

Proqramlar 

25 m


3

/h 


4" (100 mm)

2,25 Watt

4 x 2 m

600 mm


5

Bu seriyayadan olan cihazlar saatda 100 m

3

 buraxlış xüsusiyyətinə malikdir. Onlar kiçik və ortaölçülü sahibkarlıq müəssisələri üçün 

optimal seçimdir. Cihazı borunun diametrinə və materialına uyğun 

kökləmək olur.

İstifadə sahələri

●  Mehmanxanalar

●   Yaşayış binaları

●   Kənd təsərrüfatı

●   Qolf meydançaları

●   İdman kompleksləri

●   ...

Vulcan

 S25

Vulcan

 S100

Vulcan

 S1011

10 m


3

/h 


3" (76 mm)

2,25 Watt

2 x 1 m

500 mm


3

100 m


3

/h

6" (150 mm)2,5 Watt

6 x 4 m


1200 mm 

10

Sahibkarlıq sahəsi üçün seriyayanın üstünlükləri Suyu qızdırmaq üçün enerjidən effektiv istifadənin 

nəticəsində xərclərin azalması 

Cihaz və avadanlıqların ömrünün uzanması

Təmizlik üçün vaxta qənaət olunması

Suvarma və suburaxıcı qurğularına göstərilən qulluğun 

həcminin azalması

Qida və içkilərin təbii dadı qorunub saxlanır

Suyun qovşaqlarda daha etibarlı təminatı


12

Sənaye istifadəsi seriyası: Vulcan S250/ Vulcan S500

Saatda 500 m

suburaxma xüsusiyyətinə malik olan böyük Vulcan cihazları yüngül və ağır sənayedə problemlərin həlli üçün nəzərdə tutulub. İnteqrasiya edilmiş 10 

proqramın sayəsində cihazı borunun diametrinə və materialına uyğunlaşdırmaq olar.İstifadə sahələri

● Soyuducular

●  İstilik mübadiləsi 

qurğuları

● Qida sənayesi

● Xəstəxanalar 

●  Saflaşdırma 

zavodları, ...

Buraxma xassəsi

Boru kəsiyinin diametri (maks.)

Enerji sərfiyyatı 

İmpuls kabeli

Tutduğu yer 

Proqramlar 

250 m


3

/h 


10" (250 mm)

2,75 Watt

8 x 10 m

2500 mm


10

Buraxma xassəsi

Boru kəsiyinin diametri (maks.)

Enerji sərfiyyatı 

İmpuls kabeli

Tutduğu yer 

Proqramlar 

500 m


3

/h 


20" (500 mm)

3,25 Watt

10 x 30 m

5000 mm


10

Vulcan

 S250

Vulcan

 S500


13

Sənaye istifadəsi seriyasının üstünlükləri 

Soyuducuların və hava təmizliyicilərinin turşuları işlətmədən 

rahat təmizlənməsi

İstehsalatı dayandırmadan avadanlıqların quraşdırılmasına 

sərf edilən kiçik vəsait 

Ərpin azalması nəticəsində məhsuldarlığın artması 

Bahalı itehsalat qurğularının uzun ömürlü qalması

Duz və digər kimyəvi maddələrdən istifadə etmədən proble-

min sərfəli həlli

Əldə olunan avadanlığın çox tez bir zamanda amortizasiya 

edilməsi


14

Sual — cavab

Vulcan avadanlığı hansı boru materiallarına uyğun gəlir?

Cihazlar bütün növ materiallardan olan borulara uyğun gəlir: 

mis, dəmir, yüksək keyfiyyətli polad, plastik və birləşdirilən borular.

Mis və plastikdən olan boruları qorumaq üçün bu cihazlar ümumiyyətlə mənə lazımdırmı?

Bəli. Mis və plastik borular da zaman keçdikcə ərp bağlamaq xüsusiyyətinə malikdir. Borunun səthi nə 

qədər hamar olsa, bir o qədər də gec ərp yaranma prosesi başlayır. Amma yaranan ilk qatdan sonra, ərp 

hər yerə bərabər şəkildə yığılmağa başlayır.Vulcan cihazı ilə emal edildikdən sonra su nə dərəcədə yumşalır?

Kalsium və maqnezium kimi vacib minerallar suda qaldığı üçün suyun kimyəvi xassəsinə heç bir dəyişiklik 

edilmir. Amma su bir qədər yumşalır. Bu effekt duş qəbul edən və saçların yuyulması zamanı xüsusilə hiss 

olunur. Səthi gərilmə isə ölçülə bilən sərhəddə dəyişir. Suyun ölçülən codluğu emal nəticəsində dəyişmir.Vulcan cihazının istifadəsi zamanı su xəttinin təmizlənməsi prosesi nə qədər çəkir?

Ərp və pasın təmizlənməsi yavaş-yavaş və ehmalla keçir. Ərp nə qədər müddətə yaranıbsa, sağlamlaşdırma 

prosesi bir o qədər də çəkir. Ərpin daha sürətli şəkildə təmizlənməsi boru xətlərinin bağlanmasına və boru 

materialının zədələnməsinə səbəb olardı.Suyun hansı codluq dərəcəsinə qədər Vulcan cihazından istifadə etmək olar?

Vulcan cihazı çox səmərəli tezlik diapazonunda işləyir və hətta suyun yüksək codluğu dərəcəsində uğurla 

istifadə oluna bilər.

Necə müəyyən edə bilərəm ki, Vulcan cihazı mükəmməl şəkildə işləyir?

Kabellərin çıxışında olan qırmızı nəzarət lampaları impuls generatorlarının işlək vəziyyətdə olduğunu 

göstərir. Əgər onlar yanmırsa, zəhmət olmasa, cihazın cərəyana qoşulu olub-olmadığını yoxlayın.

Cihazın adapteri hansı gərginlyə hesablanıb?

Vulcan cihazının bütün adapterlərini 87 V-dan 260 V-a qədər cərəyanlarında və 50 Hz-dən 60 Hz-ə qədər 

gərginliklərdə istifadə etmək olar.

Vulcan cihazına qulluq göstərmək üçün ildə nə qədər xərc tələb olunacaq?

Vulcan cihazına heç bir texniki qulluğun göstərilməsi tələb olunmur. Cihazın ölçüsündən asılı olaraq, elektrik 

enerjisinə sərf olunan vəsait il ərzində 2—14 avro arasında dəyişir.15

Ümumi göstərişlər

1.  Şəbəkə adapterini sudan və nəmişlikdən qoruyun.

2.  Ancaq komplektə daxil olan impuls qida mənbəyindən istifadə edin.

3.  İmpuls kabelinin, eləcə də 24 voltluq adapterin kabelini kəsməyin.

4.  İmpuls kabelinin qoruyucu qapaqlarını və izolyasiyasını çıxarmayın.

5.  Vulcan cihazı –25°С-dən +50°С-ə qədər iş hərarəti üçün nəzərdə tutulub.

6.  Cihazı ancaq su və yaş əski ilə təmizləmək olar.

7.  Cihazın qızan hissələrindəki hərarəti +95°С-dən artıq olmamalıdır.Quraşdırılması üzrə rəhbərlik

1.    Cihazdan tam surətdə faydalanmaq üçün onu su  

sayğacının yanında və ya mərkəzi su borusunda  

quraşdırmaq lazımdır.

2.   İmpuls kabellərini cihazdan sağ və sol tərəfdə,  

eləcə də cihazın elektron hissəsinin alt hissəsində,  

minimum 1 sm məsafə saxlamaq şərti ilə dolamaq olar.

3.    Cihaz şaquli, üfüqi şəkildə və hər hansı istiqamətə  

tərəf quraşdırıla bilər.

4.    Cihazın quraşdırıla biləcək yeri məhdud olsa, sarğı  

qismən əsas boruda, qismən də ondan çıxan boruya  

quraşdırıla bilər.

5.    Sadalanan bütün quraşdırma növləri mümkündür,  

çünki suyun impulsla emalı boruların hər iki  

istiqamətinə bir neçə metrə qədər uzanır.

min.


1 cm


16

Vulcan 3000/ Vulcan 5000 cihazının 

quraşdırılması üzrə rəhbərlik 

1.   Tutqacları cihazın aşağı hissəsindəki deşiklərdən 

keçirin. Cihazı borunun üzərinə quraşdırın və 

tutqaclarla onu bərkidin.

2.   İmpuls kabellərindən birini cihaza taxın və tutqacla 

onu bərkidin. Əgər boruda yer qalmayıbsa, cihazın 

elektron blokunu divara bərkitmək olar.

3.   İmpuls kabellərini boruya elə dolamaq lazımdır 

ki, çarx əmələ gəlsin. Kabelin boruya, eləcə də 

sarmaşıqlarının bir-birinə kip olduğuna fikir verin.

4.   İmpuls kabelinin sonunu tutqac ilə bərkidin; ikinci 

impuls kabelini də eyni qayda üzrə bərkidin.

5.   Şteker transformatoru cihazın yuxarı sağ hissəsindəki 

yerinə taxın. Transformatoru elektrik mənbəyinə 

qoşun.

6.   Qırmızı impuls lampaları yanır və cihaz işlək vəziyyətdədir.


17

Vulcan S10/ Vulcan S25/ Vulcan S100/ Vulcan S250/ Vulcan S500 

cihazlarının quraşdırılması üzrə rəhbərlik

1.   Tutqacları cihazın aşağı hissəsindəki deşiklərdən 

keçirin. Cihazı borunun üzərinə quraşdırın və 

tutqaclarla onu bərkidin.

2.   İmpuls kabellərindən birini cihaza taxın və tutqacla 

onu bərkidin.

 

3.    İmpuls kabellərini boruya elə dolamaq lazımdır ki, çarx əmələ gəlsin. Kabelin boruya, eləcə də 

sarmaşıqlarının bir-birinə kip olduğuna fikir verin.

4.    İmpuls kabelinin sonunu tutqac ilə bərkidin; ikinci 

impuls kabelini üfüqi vəziyyətdə əks tərəfdə yerləşən 

impuls kabeli üçün nəzərdə tutulan yerinə taxın və 

eyni qayda üzrə bərkidin.

5.   Növbəti impuls kabelini onun üçün nəzərdə tutulmuş 

yerinə taxın və cihazın növündən asılı olaraq, bütün 

kabellər taxılana qədər, 2 - 4 addımları təkrarlayın. 

Bütün impuls kabelləri boruya kip sarılmalı və 

tutqaclarla bərkidilməlidir.

6.   Şteker-transformatoru cihazın yuxarı sağ hissəsindəki 

yerinə taxın. Transformatoru elektrik mənbəyinə 

qoşun.


7.   Vulcan cihazını sensor düymələrinə toxunmaqla sizin 

borular üçün uyğun olan su emalı prosesini işə salın.
18

Rəylər

Bu rəylər — çoxsaylı və razı olan müştərilərimizdən müntəzəm surətdə aldığımız minnətdarlıq məktublarından 

seçmələrdir. Suyun fiziki emalında onlar bizim keçən, eləcə də gələcək uzun illər ərzindəki nə dərəcədə səriştəli 

olduğumuzu bir daha təsdiq edirlər.
19

Leopoldstr. 120 • 80802 MUENCHEN • GERMANY

Christiani Wassertechnik GmbH

Heinrich-Heine-Straße 15

52249 Eschweiler      

Re: physical water treatment unit Vulcan S 100

Munich, November, 9th 1995

Dear Mr. Christiani,

We are pleased to inform you that the water treatment     unit has been working perfectly 

and to our full satisfaction ever since its installation in july 1995.      

Only a short time after that we observed that we no longer needed acetic or asorbic acid in 

order to clean the perlators and shower heads in out hotel, which has more than 65 guests 

rooms, since the chalk that builds up now is no more than a layer which is easy to wipe off. 

Due to the fact that the efforts employed at maintaining the sanitary facilities can be kept to 

a minimum, and resulting from the smaller electricity consumption, we are able to econo-

mise. Simultaneously, we also make an active contribution to environmental protection by 

renouncing on aggressive cleansing agents.

We are glad to own a water treatment unit that is compatible with the environment and 

which renders the optimum outpup at low running costs (approx. 10 € on electricity costs/

year). Moreover, this unit has finally provided us the solution to a problem we had been 

confronted with day by day and which was difficult to put up with.

Given our satisfaction it will allways be a pleasure for us to recommend your company and 

your produc to other clients.

Sincerely yours

Horst Schneider

Director20

Müştərilərimizin siyahısının fraqmenti

Əsil su, bax, budur

 Alcatel 

Bayer-Leverkusen

Beutelsbacher 

(sokların istehsalı) 

Block House Restaurant

COSWIG 

Daimler Chrysler Design Hotel Q! 

Dynamit Nobel

Eberswalder

(kolbasa məmulatlarının istehsalı)

Freixenet

Gegenbauer Healthcare

Hyatt Hotels

Holstein Therme 

(sağlamlıq mərkəzi)

Hotel Cadolzburg

Hotel President

Hotel Terme Dolomiti

McDonald’s

koelnmesse exhibition center

MAN

Mercure Hotel Meridien Hotel N‘Fis 

MeridianSpa 

Mövenpick Restaurants

Opel 


Park Hotel

Pilbara Commercial Laundry

Public Services of Munich

Rhein Chemistry

School of Langwedel

SHELL 


Staedtler

Starbucks Coffee

St. Joseph Hospital

Südmilch 

(süd zavodu)

University of Munich

University of California

Tim Hortons 

VarioPlast

Viessmann 

Volkswagen (VW)

Whitecastle

Wolfies Waterfront Grill

və sairə...
21

Ev istifadəsi 

seriyası

Sahibkarlıq sahəsi 

üçün seriya

Sənaye istifadəsi 

seriyası

Texniki parametrləri

Vulcan

 3000

Vulcan

 5000

Vulcan

 S 25

Vulcan

 S 10

Vulcan

 S 100

Vulcan

 S 250

Vulcan

 S 500

Buraxma miqdarı

3000 l/h

5000 l/h


10 m

3

/h25 m

3

/h100 m

3

/h250 m

3

/h500 m

3

/hBorunun maksimal 

diametri


1

1

/2

"

~ 38 mm2"

~ 50 mm


3"

~ 76 mm


4"

~ 100 mm


6"

~ 150 mm


10"

~250 mm


20"

~500 mm


Gərginlik 

24 Volt


24 Volt

24 Volt


24 Volt

24 Volt


24 Volt

24 Volt


Enerji sərfiyyatı

2,0 Vt


2,0 Vt

2,25 Vt


2,25 Vt

2,5 Vt


2,75 Vt

3,25 Vt


İmpuls sarğısı 

(sarğı lentinin 

enliyi)

2 x 1 m


10 mm

2 x 1 m


10 mm

2 x 1 m


20 mm 

4 x 2 m 


20 mm

6 x 4 m 


20 mm

8 x 10 m 

20 mm

10 x 30 m 20 mm

Ölçüləri 

(mm) 

80/130/3085/150/30

120/190/40

125/200/40

150/240/40

200/295/50

220/320/50

Tezliklərin  

diapazonu

3-32 kHz

3-32 kHz


3-32 kHz

3-32 kHz


3-32 kHz

3-32 kHz


3-32 kHz

Tələb olunan yer

300 mm

350 mm


500 mm

600 mm


1200 mm

2500 mm


5000 mm 

Proqramlar

1

1

35

10

1010


11/2008_2

Christiani Wassertechnik şirkətinin məhsulu

www.cwt-international.com

AZ

09/2012
Yüklə 103,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə