Erzincan Üniversitesi YayınlarıYüklə 2,83 Mb.

səhifə2/114
tarix08.03.2018
ölçüsü2,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   114

 

 

VIII  

belge


lerin  incelenmesinin  yeterli  olmadığı  görülmüştür.  Bu  çalışmaya 

Osmanlı  döneminde  Ermeni  komitacılarının  merkezinin  Tiflis  olması 

nedeni

yle  Gürcistan  arşivinin  de  eklenmesi  zorunlu  olmuştur. Gerçekten  de  Gürcistan  arşivinde  bulduğumuz  belgelerin  Rus 

arşivlerindeki belgelerle  paralellik arz etmesi  bu  düşüncenin ne kadar 

isabetli olduğunu göstermiştir. 

1914-


1918  yıllarındaki  olayları  hazırlayan  gelişmelerin  Balkan 

savaşları  döneminde  yer  aldığı  ve  Rusların  Kafkasya  Cephesi’nden 

çekildiklerini hesaba kattıktan sonra proje sonucunda ortaya çıkan eser, 

çalışmanın  ilk  etabında  belirtilen  kronoloji  sınırlarını  değiştirmiştir. 

Arşiv  bulgularının,  özellikle  1912-1917  yıllarına  ait  belgelerden 

oluşması  bu  çalışmayı  daha  doğru  kılmıştır.  Dolayısıyla  çalışmanın 

BAP’taki yukarıda zikredilen ismi, araştırma sürecinin ortaya çıkardığı 

zorunlu 


değişimle  “Rus  İmparatorluk  Kayıtlarında  Ermeni

  Sorunu 

(1912-

1917)” şeklini almıştır.  

“Rus  İmparatorluk  Kayıtlarında  Ermeni  Sorunu  (1912

-

1917)” 

isimli çalışmamız; önsöz, giriş, ilk bölümle birlikte biyografiler, index 

ve ikinci bölümdeki ek orijinal belgelerden oluşmaktadır.  

Giriş  kısmında;  eserin  geneli  hakkında  bilgi  verilmiş,  bazı 

belge


lerin  içeriğinden  bahsedilmiştir.  Eserin  kaleme  alınmasındaki 

amaç  Rusya  ve  Gürcistan  arşivlerindeki  belgelerin  tercümelerini  ve 

asıllarını  objektif  bir  şekilde  kamuoyuna  sunmak  olduğundan;  giriş 

bölümünün  tarafsız,  saddece  belgelerde  geçen  ifadelerden  oluşmasına 

özen gösterilmiştir.  

Eser  iki  bölüm  halinde  hazırlanmıştır.  I.  Bölüm’de,  konu  ile 

ilgili  belge

lerin  tercümeleri,  belgelerde  adı  geçen  önemli  kişilerin 

biyografileri ve index 

yer almıştır. Eserin orijinalliğini ve objektifliğini 

göstermek  bakımından  belgelerin  asıllarının  fotokopileri  II.  Bölüm’e 

eklenmiştir. 

Yazım  ve  noktalama  yönünden  belgelerin  orijinallerine  sadık 

kalınmıştır.  Belgelerde  geçen  kavram/tabirlerin  anlaşılması  için, 

metinlere açıklayıcı dipnotlar eklenmiştir. 

Bu  eserin  hazırlanması  sırasında,  araştırma  yaptığımız 

kurumların  yönetici  ve  personellerine,  beni  her  zaman  anlayışla 

karşılayan  eşime,  metinlerin  Türkçeye  çevirisi  sırasında  bana  yardım 

eden kıymetli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kitap hâlinin son 

aşamasında  görüşlerini  beyan  eden  Prof.  Dr.  Yusuf  HALAÇOĞLU, 
 

 

IX  

Prof.  Dr.  Kemal  ÇİÇEK  ve  Prof.  Dr.  İbrahim  Etem  ATNUR’a; 

özellikle,  kitap  çalışmalarının  ortaya  çıktığı  bu  uzun  süreçte  bana  yol 

gösteren  ve  desteklerini  esirgemeyen  Sayın  Dekanım  Prof.  Dr.  Ali 

KANDEMİR’e,  Sayın  Rektör  Yardımcım  Prof.  Dr.  Adem 

BAŞIBÜYÜK’e  ve  Sayın  Rektörüm  Prof.  Dr.  İlyas  ÇAPOĞLU’na 

şükranlarımı sunarım. 

 

Natalia CHERNICHENKINA 

Erzincan 2015 

 

  

 

  


 

 

  

GİRİŞ

 

Her  yıl  24  Nisan’da  gündeme  gelen  “soykırım”  iddialarının 

başlangıcı,  Osmanlı  Devleti  İçişleri  Nazırı  Talat  Bey’in  vilayetlere 

gönderdiği  24  Nisan  1915  tarihli  kararına  dayandırılmaktadır.  Bu 

kararda; 

Ermeni  komitelerinin  kapatılması,  Ermeni  dernek  ve 

partilerinin  evraklarına  el  konulması,  zararlı  faaliyetlerde  bulunan 

Ermenilerin  tutuklanması  istenmekte,  bu  tedbirlerin  komitelerin 

teşebbüs ve hareketlerini engellemeye yönelik olduğu belirtilmektedir. 

Ermeniler 

bu karar ile “soykırıma” ilk adımın atıldığını, 27 Mayıs 1915 

tarihinde  kabul  edilen  ve 

TEHCİR  KANUNU  olarak  bilinen  “Vakt-i 

Seferde 

İcraat-ı  Hükümet’e  Karşı  Gelenler  için  Cihet-i  Askeriyece 

İttihaz  Olunacak  Tedabir  Hakkında  Kanun-ı  Muvakkat”    (Savaş 

Zamanında  Hükümet  Uygulamalarına  Karşı  Gelenler  İçin  Askerî 

Olarak Alınacak Önlemler Hakkında Geçici Kanun) ile de uygulamaya 

başlandığını iddia etmektedirler. 

Türkiye’de  ve  dünyada  Ermenilerin  bu  iddiaları  ve  karşı 

iddialarla ilgili pek çok eser kaleme alınmıştır. Önsöz’de de belirtildiği 

gibi, 

Türkiye’de  son  yıllarda  bu  konu  hakkında  çeşitli  akademik çalışmalar  yapıldığı  gibi  konu  aynı  zamanda  medyada  da  yer  almaya 

başlamıştır. 100. yıldönümü olması sebebiyle özellikle 2015 yılında bu 

konunun  gündemden  düşmeyeceği,  konu  hakkında  pek  çok  eser  ve 

program yapılacağı aşikârdır.  

Bu  süreç  içerisinde  Erzincan  Üniversitesinin  amacı,  Rusya  ve 

Gürcistan  arşivlerinden  alınan  ve  derlenen  belgeleri  olduğu  gibi 

yayınlamakla  Ermeni  meselesi  hakkındaki  çalışmalara  zemin 

oluşturacak  katkıda  bulunmaktır.  Belgelerin  değerlendirmesini  ve 

yorumunu araştırmacı ve okuyuculara bırakıyoruz.  

Bu  çalışmada  yayınlanan  çeşitli  arşiv  belgeleri,  birinci  elden 

kaynaklar  olup,  soruna  taraf  olan  Rusya 

ile  Taşnakların  merkezi  olan 

Tiflis 

arşivlerine  dayanmaktadır.  Derlenen  belgeler,  Rusya’da  Rusya Devlet 

Askerî  Tarihi  Arşivi  (RGVİA),  Rusya  Federasyonu  Devlet 

Arşivi (GARF) ve Gürcistan’da Devlet Tarihi Arşivi’ndeki (GECHA) 

fonlardan tespit edilmiştir. 

Rusya  Devlet 

Askerî  Tarihi  Arşivi’nden  (RGVİA)  elde  edilen 

belgeler

,  bu  çalışmanın  öncelikli  ve  önemli  kaynakları  olmuştur. 

Rusya’nın  askerî,  tarihî  belgelerinin  en  eskisi  ve  en  büyüğü  olan 

RGVİA’da  bulunan  belgelerin  çoğu  askerî  konularla  ilgilidir. 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   114


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə