Eşanlı denklemli modelin her hangi bir denklemi Basit ekky ile çözüldüğünde sapmalı, tutarsız tahminler elde edilirYüklə 0,67 Mb.
tarix14.09.2018
ölçüsü0,67 Mb.
#68153Eşanlı denklemli modelin her hangi bir denklemi Basit EKKY ile çözüldüğünde sapmalı, tutarsız tahminler elde edilir.

 • Eşanlı denklemli modelin her hangi bir denklemi Basit EKKY ile çözüldüğünde sapmalı, tutarsız tahminler elde edilir.

 • Geri Dönüşlü Modellerde ise Basit EKKY uygulanabilmektedir.

 • Bu nedenle eşanlı denklemli modellerin çözümü için farklı yöntemler geliştirilmiştir:

 • Dolaylı EKKY

 • 2 Aşamalı EKKY

 • 3 Aşamalı EKKY gibi…Y1=a12Y2+a13Y3+…a1MYM+b11X1+b12X2+…+b1kXk+u1

 • Y1=a12Y2+a13Y3+…a1MYM+b11X1+b12X2+…+b1kXk+u1

 • Y2=a21Y1+a23Y3+…a2MYM+b21X1+b22X2+…+b2kXk+u2

 • Y3=a31Y1+a32Y2+…a3MYM+b31X1+b32X2+…+b3kXk+u3

 •        

 • YM=aM1Y1+aM2Y2+…aMMYM-1+bM1X1+bM2X2+…+bMkXk+uM

 • Denklemlerini tahmin edebilmek için iki yaklaşımdan biri kabul edilir:

 • Sınırlı bilgi yöntemleri

 • Tam bilgi yöntemleriSınırlı bilgi yöntemleri(=Tek denklem yöntemleri)

 • Sınırlı bilgi yöntemleri(=Tek denklem yöntemleri)

 • Eşanlı denklem sistemlerinin her denklemi, diğer denklemlerden bağımsız şekilde, ferdi olarak tahmin edilir.

 • Tam bilgi yöntemleri(=sistem yöntemleri)

 • Yapısal denklemlerin tamamı aynı anda çözülür.Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (=DEKKY)

 • Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (=DEKKY)

 • İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi (=2AEKKY)

 • Sınırlı Bilgiyle En Çok Benzerlik Yöntemi (=SBEÇBY)

 • Tam bilgi yöntemleri

 • Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi (3AEKKY)

 • Tam Bilgiyle En Çok Benzerlik Yöntemi (=TBEÇBY) • Hesaplamalar fazla ve karmaşıktır

 • Parametrelere göre doğrusal olmayan çözümler vermektedir

 • Spesifikasyon hatası

 •  sınırlı bilgiye dayalı yöntemler daha kullanışlıdırEşanlı modelin yapısal denklemlerini tek tek çözmeye imkan sağlayan tek denklem yöntemidir.

 • Eşanlı modelin yapısal denklemlerini tek tek çözmeye imkan sağlayan tek denklem yöntemidir.

 • Tam belirlenmiş yapısal denklemlerin tahmininde kullanılır.

 • Daraltılmış biçim katsayılarının EKK tahminlerinden yapısal model katsayılarının tahminini elde etmeye dayanır.Yapısal denklem tam belirlenmelidir.

 • Yapısal denklem tam belirlenmelidir.

 • Daraltılmış denklem hata terimi (v) için;

 • Stokastiktir

 • E(vi)=0

 • Varyansı eşittir

 • Otokorelasyonsuzdur

 • Normal dağılır

 • E(viXj)=0

 • Dışsal değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olmamalıdırAdım 1: Daraltılmış biçim denklemleri elde edilir. Daraltılmış katsayılarla () yapısal katsayılar (a,b,c…) arasındaki bağlantılar elde edilir.

 • Adım 1: Daraltılmış biçim denklemleri elde edilir. Daraltılmış katsayılarla () yapısal katsayılar (a,b,c…) arasındaki bağlantılar elde edilir.

 • Adım 2: Daraltılmış biçim denklemleri ayrı ayrı Basit EKKY ile tahmin edilir.

 • Adım 3: Daraltılmış katsayılar ile yapısal katsayılar arasındaki bağlantılardan yapısal katsayılar hesaplanır.

Tüketim fonksiyonu tam belirlendiğine göre Dolaylı EKKY ile tahmin ediniz.

 • Tüketim fonksiyonu tam belirlendiğine göre Dolaylı EKKY ile tahmin ediniz.

 • Daraltılmış biçim denklemlerinin elde edilişi:

Tutarlı ve asimtotik etkindirler, fakat küçük örneklerde sapmalıdırlar.

 • Tutarlı ve asimtotik etkindirler, fakat küçük örneklerde sapmalıdırlar.İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ (=2 AEKKY)

 • İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ (=2 AEKKY)Tahmin edilecek yapısal denklemin sağında yer alan içsel değişkeni bağımlı değişken olarak alan daraltılmış denklem Basit EKKY ile tahminlenir ve bağımlı değişkenin tahmin değerleri hesaplanır.

 • Tahmin edilecek yapısal denklemin sağında yer alan içsel değişkeni bağımlı değişken olarak alan daraltılmış denklem Basit EKKY ile tahminlenir ve bağımlı değişkenin tahmin değerleri hesaplanır.

 • Tahmin edilecek yapısal denklemin sağında yer alan içsel değişken Yi yerine, değişkeni ikame edilerek elde edilen dönüştürülmüş yapısal denkleme Basit EKKY uygulanır.Varsayımları:

 • Varsayımları:

 • Tahmin edilecek yapısal denklemin hata terimi u’nun bilinen varsayımları sağlaması gerekir.

 • Daraltılmış biçim hata terimi v bilinen varsayımları sağlamalıdır.

 • Dışsal değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olmamalıdır.

 • Dışsal değişkenler bakımından model doğru kurulmuş varsayılmaktadır.

 • Örnek büyüklüğünün yapısal modeldeki dışsal değişken sayısından büyük olması gerekir.Adım 1: Yapısal denklemin sağındaki içsel değişken(ler) ile tüm dışsal değişkenler arasındaki daraltılmış regresyon denklem(ler)i Basit EKKY ile tahmin edilir.

 • Adım 1: Yapısal denklemin sağındaki içsel değişken(ler) ile tüm dışsal değişkenler arasındaki daraltılmış regresyon denklem(ler)i Basit EKKY ile tahmin edilir.

 • Yi: İçsel Değişken

 • X: Dışsal Değişken olmak üzere

 • Yi=ai1Y1+ai2Y2+…+aiMYM+bİ1X1+…+biKXK+ui

 • =Genel i.yapısal denklem (tahmin edilecek orijinal yapısal denklem)Adım 2: İlk adımda hesaplanan değişkenleri yapısal denklemdeki orijinal Y değişkenleri yerine ALET değişken olarak ikame edilir.

 • Adım 2: İlk adımda hesaplanan değişkenleri yapısal denklemdeki orijinal Y değişkenleri yerine ALET değişken olarak ikame edilir.ADIM 1: Tahmin edilecek orijinal yapısal denklem: C=b0+b1Y+u

 • ADIM 1: Tahmin edilecek orijinal yapısal denklem: C=b0+b1Y+u

 • Denklemin sağında sadece bir tane Y içsel değişkeni vardır, Bu nedenle Basit EKKY ile tahmin edilecek olan daraltılmış denklem şöyledir:ADIM 2 : İlk aşamada oluşturulan değişkeni orjinal yapısal denklemdeki Y yerine alet değişken olarak alınır.

 • ADIM 2 : İlk aşamada oluşturulan değişkeni orjinal yapısal denklemdeki Y yerine alet değişken olarak alınır.2.AEKKY’nin ikinci aşamasında dönüşümlü yapısal model:

 • 2.AEKKY’nin ikinci aşamasında dönüşümlü yapısal model:

Tek denklem yöntemidir.

 • Tek denklem yöntemidir.

 • Aşırı belirlenmiş denklemlerin çözümünde daha uygundur.

 • Tahmin edilecek denklemin sağındaki içsel değişken yerine uygun bir dışsal değişken ikame edilir.

 • Böylece denklemdeki u hata terimi ile ilişkili içsel değişken ortadan kalkar ve yerine u ile ilişkisi olmayan bir dışsal değişken alet değişken olarak alınır.Yapısal denklemin sağında yer alan değişken(ler)in yerine geçecek uygun alet değişken(ler) bulunur.

 • Yapısal denklemin sağında yer alan değişken(ler)in yerine geçecek uygun alet değişken(ler) bulunur.

 • Seçilen alet değişken, yapısal denklemde yerine geçeceği içsel değişkenle kuvvetli ilişkili olmalıdır.

 • Alet değişkenin yapısal denklemdeki dışsal değişkenlerle arasında zayıf ilişki olmalıdır.

 • Yapısal denklemde birden fazla alet değişken varsa, bunlar arasında zayıf ilişki olmalıdır.Yapısal denklemi ortalamadan sapmalara göre yazarak sabit terimini ortadan kaldırırız.

 • Yapısal denklemi ortalamadan sapmalara göre yazarak sabit terimini ortadan kaldırırız.

 • Her iki tarafı alet değişkeninin ortalamasından farkı ile (ve varsa dışsal değişkenlerin ortalamalarından farkı ile) çarpıp, n gözlem için toplarız.

 • Yapısal denklemin bilinmeyen sayısı kadar denklem Basit EKKY ile tahminlenir.

Tüketim fonksiyonunu ortalamadan sapmalara göre tekrar yazalım:

 • Tüketim fonksiyonunu ortalamadan sapmalara göre tekrar yazalım:

 • c=b1y+u1

 • Denklemin her iki tarafını z1 ile çarpıp n gözlem için toplayalım:

ADIM 1. Y=f(Z1,Z2,K) daraltılmış modeli tahmin edilir. Buradan dışsal değişkenlerin değerleri yerine konularak ler hesaplanır.

 • ADIM 1. Y=f(Z1,Z2,K) daraltılmış modeli tahmin edilir. Buradan dışsal değişkenlerin değerleri yerine konularak ler hesaplanır.

 • ADIM 2. değişkeni (alet değişkeni:daraltılmış denklemden tahmin edilen değerler. )

 • Regresyon denkleminde Y yerine ikame edilir.Dönüşümlü yapısal denklem :

 • Dönüşümlü yapısal denklem :

 • Basit EKKY uygulanarak hesaplanan tahminler 2 AEKKY tahminleri olur.

 • Ortalamadan sapmalara göre :

2 AEKKY büyük örnekler için daha uygundur, küçük örneklerde sapmalı tahminler verir.

 • 2 AEKKY büyük örnekler için daha uygundur, küçük örneklerde sapmalı tahminler verir.

 • 2 AEKKY tahminleri tutarlıdır.

 • 2 AEKKY tahminleri asimtotik etkindirler.

 • Tam belirlenmiş denklemlerde DEKK ile aynı sonuçları verir.

 • Aşırı belirlenmiş denklemler için idealdir.

 • Hesaplanması kolay ve iyi sonuçlar verir.

 • Dışsal değişkenin çok olduğu durumlarda örnek hacminin fazla olması gereklidir.

 • Spesifikasyon hatalarına karşı hassastır.

 • Daraltılmış kalıp denklemlerinin belirlikik katsayıları yüksekse Basit EKK ve 2AEKK tahminleri birbirine yakın çıkmaktadır.AID’nin INC , POP , PS’ye göre daraltılmış kalıp regresyonu hesaplanır.

 • AID’nin INC , POP , PS’ye göre daraltılmış kalıp regresyonu hesaplanır.

 • AID=f(INC,POP,PS)

 • Daraltılmış biçim regresyonundan hata terimlerinin tahminleri hesaplanır.

 • EXP’nin AID , INC , POP’ye göre regresyonu hesaplanır:

 • %5 anlamlılık düzeyinde katsayısı istatistiksel bakımdan anlamlı değildir, dolayısıyla bu düzeyde, eşanlılık sorunu yoktur.
Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə