"Ёш даврлари ва педагогика психология"


?Har bir yosh davrga ko’ra o`smirlarni ham tipologik xususiyatlariga ko’ra bir necha shartli guruhlarga ajratilgan. Ushbu guruYüklə 188,5 Kb.
səhifə3/3
tarix17.09.2017
ölçüsü188,5 Kb.
#395
1   2   3

?Har bir yosh davrga ko’ra o`smirlarni ham tipologik xususiyatlariga ko’ra bir necha shartli guruhlarga ajratilgan. Ushbu guruhning birinchi toifasiga kiruvchi o’smirlar qanday nom bilan ataladi?

+ orsiz yoki subtsiz?O’smirlarda qonunbuzarlikning sababini aniqlash usullaridan biri to’g’ri ko’rsatilan javobni ko’rsating? (tajriba o’tkazish)

+ syujetli fotosuratlar yoki rasmlar?Tarbiyasi qiyin o’smirlarni keltirib chiqaruvchi sabablar majmuasiga nimala kiradi?

+ biologik nuqsonlari, psixik kamolotidagi kamchiliklar, tarbiyasidagi nuqsonlar, bilim olish tarbiyasidagi kamchiliklar.?Ilk o’spirinlik yoshi davriga qaysi yosh davridagilarni kiritamiz?

+ 15-18 yoshlik?Ushbu davrda kuch g’ayrat, shijoat, qahramonlik ko’rsatishga urinish, jamoat, jamiyat va tabiat hodisalariga romantik munosabatda bo’ladi. Ushbu ta’rif qaysi yosh davriga taalluqli?

+ ilk o’spirinlik yoshi?Sotsimetrik metodi shaxsning kollektivdagi munosabatlarini o’rganish maqsadida birinchi marta qaysi psixolog olim tamonidan kashf etilgan?

+ Djon Moreno?Bog’chagacha tarbiya yoshidagi bolalarning harakatlarida tasviriy faoliyat elementlarining paydo bo’lishi bolada qaysi jarayon turi o’sayotganligidan dalolat beradi?

+ xayol


?Suitsidal so’zining ma’nosi?

+ o’z —o’zini osish (joniga qasd qilish)?Psixolog A.I.Umanskiyning fikricha o’spirin namunali tashkilotchi bo’lishi uchun unga qanday hislatlar zarur?

+ axloqiy, irodaviy, emotsional hislatlar?O’spirin barcha faoliyat bosqichida mustaqil fikr yurita olmasligiga sabab nima?

+ psixikadagi jiddiy kamchilik?O’spirinlarda kasb tanlashda ko`proq xatoga yo`l qo`yadilar.Sababini ko`rsating?

+ kasblar xaqida yaqqol tasavvurning yo’qligi?Talabalik davri o’spirinlikning ikkinchi bosqichidan iborat bo’lib, qaysi yosh davrini o’z ichiga oladi.

+17 (20-22)?B.G.Ananev rahbarligidagi tadqiqotchilar jamoasining fikricha qaysi yosh pallasida shaxsda fiziologik imkoniyatlar yuksak darajada rivojlanadi?

+ 18-20?Ushbu davrda fiziologik imkoniyatlar yuksak darajada rivojlanadi. Organizmning tashqi ta’siriga javobiga, qon bosimining optimal darajasi ortadi, qon kislorod bilan to’yinadi. Keltirilgan ma’lumotlar qaysi yoshga davriga taaluqlqigini ko’rsating?

+ o’spirinlikning 2 —bosqichi?Hamkorlikdagi o’quv faoliyatini yaratish maqsadi nima?

+o’zlashtiradigan faoliyat va birgalikdagi harakatlar, muloqotniig boshqarish mexanizmiBolalikning bog’cha yoshi qaysi davrni o’z ichiga oladi?

+ 3-7 yoshgacha?Mashhur rus pedagoglaridan P.F.Lestgarft fikricha mazkur davrda kelgusida qanday xarakter xislatlari paydo bo’lishi belgilanadi va axloqiy sifatlarning asoslari yuzaga keladi. Ushbu berilgan ta’rif qaysi yosh davriga taaluqli?

+ bog’cha yoshi?Akseleratsiya so’zining ma’nosi nima?

+ o’sishdagi jadallashuv?Aseleratsiyaning haqiqiy sababi hali aniqlanmagan, lekin bir necha nazariyalar mavjud. Ularni nomi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

+geteroziya, geliogen,urbanizatsiya, nurlanish, nutritive, ijtimoiy akseliratsiya?O’sishdagi jadallashish odamlarning ovqatlanishining yaxshilanishi, iste’mol qilinadigan ovqatlarning darmondorilarning boyligi akselioratsiya nazariyalarning qaysi biriga taaluqli?

+ nutritiv?Uning ta’riflashicha, hozirgi kishilardagi bilimlar hajmini XX asr yarmidagi kishilarning bilimlari hajmiga taqqoslash orqali bolalardagi o’sish jarayonini aniqlash. Bu kim tomonidan berilgan ta’rif?

+ A.A.Markosyan?O’smirlik davrida tanada, organizmda bir qancha o’zgarishlar ro’y beradi. Shu davrda tananing umumiy hajmini 7-8 %ni nima tashkil etadi?

+ qon


?O’smirlik davrini xususiyatlarini tadqiq qilgan qaysi olimlar fikricha, o’g’il va qizlarning bu yoshda o’rtoqlari bilan munosabatlarga intilishi, tengdoshlarining jamoasi hayotga qiziqishi yorqin namoyon bo’ladi deyilgan?

+ D.B.Elkonin, T.V.Dragunov?O’smir aql-zakovotini kamol toptirish uchun nimalar qilish kerak?

+doim mantiliy tafakkur usullarini o’rgatish, mantiliy xatolarpi tuzatish?Shaxsning biologik o’sishidagi nuqsonlar, sezgi organlarning kamchiliklari, o’qishga salbiy ta’sir etuvchi oliy nerv faoliyati, temperamentdagi qusurlar o’smirda qanday holni yuzaga keltirish mumkin?

+ tarbiyasi qiyinlikni?O’smirlik davrning kichik maktab yoshi o’quvchisidan farqi?

+ mustaqil fikrlash, aqlning tanqidiyligi?Sotsiometrik metodini asosiy vazifasi nima?

+ kichik guruh a’zolari o`rtasidagi bevosita emotsional munosabatlarni darajasini o’lchash?Qaysi olimlar tomonidan sotsimetriyaning yosh davri psixologiyasiga moslab o’zgartirilgan turlari ishlab chiqilgan?

+I.P.Volkov, Ya.L.Kololinskiy?Qaysi psixolog olim (1896-1980) insonning kamol topishishi bir necha davrlarga ajralib o’rganishni tavsiya qilgan?

+ J.Piaje?F.Myuller va E.Gekkellar tomonidan yosh davrlarini tabaqalashda qaysi qonuniy bosh omil deb hisoblanadi?

+Biogenetik?E.Shpranger «O’spirinlik davri psixologiyasi» nomli asarida bu davrga necha yoshli qizlarni va necha yoshli yigitlarni kiritilishi tavsiya qiladi?

+ Qizlar 13—19, yigitlar 14 — 22?K.Byuller, A.Maslaular qaysi nazariyaning yirik namoyondalari hisoblanadi?

+ Personologik?Akseleratsiya so`zi lotincha so’zdan olingan bo’lib qaysi ma’noni anglagadi?

+ tezlatmoq (jadallashmoq)?Hozirgi kishilardagi bilimlar hajmi XX asr yarmidagi kishilarning bilimlari hajmiga taqqoslash oraqali bolalardagi o’sish jarayonini qaysi nazariyasining asosiy g’oyasi hisoblanadi?

+ ijtimoiy akselaratsiya? “Bolalar psixologiyasi” o’quv qo’llanmasini yozgan o`zbek olimi kim?

+M.Vohidov?E.From insonda uchrab turuvchi qanday holatni yoki his-tuyg’u haqida quyidagi fikrlarni aytib o’tadi: «Agar bu holat uzoq davom etsa, hamda yangi davriga qadam qo’yishda yo’qolmas ekan, ushbu holat psixik buzilishga, fizik ochlikka, ya’ni so’nishga olib kelishi mumkin», deydi

+ yolg`izlik his —tuyg’usi?Qaysi yosh davrida bolada assotsiativ-predmetlar va ularning nomlari o’rtasida muloqot yuzaga keladi?

+(0,5) yarim yoshligid?Yoshlarning ijtimoiy hayotida qatnashuvini o’rgangan qaysi olim ijtimoiy faoliyatga kirishish eng yuqori cho’qqisi 25 yosh ekanini aniqlagan?

+ V.Shevchuk?Yetuklik davrining birinchi bosqichiga qaysi yoshdagi erkak va ayollarni kiritamiz?

+ 28-35?Oilaviy turmushga ijtimoiy hayotga yashashning maqsadiga, inson qadr-qimmatiga tevarak-atrofga, o’zlariga va boshqa odamlarga yangi mezon bilan qaray boshlaydilar Ushbu holat qaysi yosh davriga tegishli?

+ yetuklikning ikkinchi bosqichi?Yetuklik davri ikkinchi bosqichiga qaysi yoshlardagi erkak va ayollarni o’z ichiga oladi?

+ 36-55 (60)?Yetuklik davrining ikkinchi bosqichida qarilik alomatlari ko`proq o’rin egallay boradi, uning boshlanish nuqtasi qaysi yosh davri belgilanadi?

+ 45-50?Psixogerantologiya (keksayish) davriga oid tibbiy-biologik tadqiqotlarning ko’payishi va inson kamolotiga shaxs sifatida yondashishning paydo bo’lishi nechanchi asrga to’g’ri kelib bu sohaning rivojlanishiga bir muncha ta’sir ko’rsatadi?

+ XX asrning 30 yillar?Psixologik-pedagogik tabiiy eksperiment metodini qo’llagan olim?

+ A.F.Lazurskiy?Psixolog E.Erikson inson umrini necha davrga ajratgan?

+ 8 ta davrga?Psixolog R.Zazzo insonning ulg’ayib borishini necha bosqichga ajratilishini tavsiya qilgan?

+ 6 ta bosqich?Psixolog A.A.Lyubinskaya inson kamolotini necha davrga ajratadi?

+ 7 ta davrga?Psixolog V.A.Krutetskiy inson kamolotini necha bosqichga ajratadi?

+ 8 ta


?Psixolog L.S.Vigotskiy yosh davrlarini necha bosqichga ajratadi?

+ 6 ta bosqich?Maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyat turi qaysi?

+ Rolli o’yin?L.S.Vigotskiy klassifikatsiyasining asosiy mezoni qaysi?

+ ruhiy yangilanishlar?Yosh davrlar psixologiyasida intellekt taraqqiyotini o’rganishda qo’llaniladigan usul qaysi?

+ Intellektual testlar?Z.Freyd asos solgan nazariyaning nomi nima?

+ Psixoanaliz?J.Piaje intellekt taraqqiyotini nechta bosqichga ajratgan?

+ 4 bosqichga?Talabalik davri qaysi yosh davriga to’g’ri keladi?

+ O’spirinlik yosh davriga?Keksalik davri ning psixologik xususiyatlarini o’rganuvchi psixologiya sohasi?

+ Psixogerontologiya?I.V.Davidovskiyning keksalik davri haqidagi asari qanday nomlanadi?

+ “Keksayish nima?”?Geteroxronlik nima?

+ Bir xil yoshshdagi odamlarda ruhiy jarayonlarning turlicha kechishi?Keksayish davrida erkak va ayoshllarning ruhiy dunyoshsini o’rgangan olim kim?

+ V.Shevchuk

- P.Ya.Galperin

- L.S.Vigotskiy

- B.M.Teplov

?Shaxs psixik taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlar nimalardan iborat?

+ Irsiyat, ijtimoiy muhit, ta’lim-tarbiya, shaxsiy faollik.?A.V.Petrovskiy inson kamolotiga, shaxsning tarkib topishiga ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan yoshndashib yoshsh klassifikatsiyasini necha bosqichga ajratgan?

+ 5 bosqichga.?Quyidagilardan qaysi biri yosh davrlar psixologiyasining bo’limlariga kirmaydi?

+ Differensial psixologiya?Qaysi fan bilan yosh davrlar psixologiyasining fanlar bilan aloqasi mavjud emas?

+ Astronomiya?Kuzatish metodi asosida «Ona kundaligi» yuritgan olimlar kimlar?

+ N.A.Menchinskaya, V.S.Muxina?Go’daklik davri-tug’ilgandan 1 yoshgacha bo’lgan bolalarda qaysi faoliyat turi asosiy bulib hisoblanadi?

+Emotsional muloqot?Chaqaloq miyasining og’irligi necha gramm?

+300-500


?O’smirlik davrini (o’g’il bolalarning) aniqlang?

+ 12 – 16 yosh?Nurlanish nazariyasining mohiyati nima?

+ Radiatsiya nurlanish darajasining ko’payishi?Keksalik yosh davrini ko’rsating?

+ 70-85 yosh?O’spirin ko’proq nimaga intiladi?

+ Jamiyatda o’z o’rnini tiklashga?O’smir shaxsining tarkibi topishida qaysi faoliyat yetakchi hisoblanadi?

+ Mehnat, o’qish faoliyati?Ayollarning erkaklarga nisbatan ertaroq qarishining sabablari nimada?

-Asab tizimining buzilishi -Irodaviy zo’riqish -Aqliy tanglik+Barcha javoblar to’g’riYüklə 188,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə