ƏSĠNƏ daġr suallarina cavab vermə xahġġĠYLƏYüklə 10,61 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.03.2018
ölçüsü10,61 Kb.
#31468

background image

 

  

ERMƏNĠSTANIN AZAD EDĠLMƏSĠNƏ DAĠR SUALLARINA CAVAB VERMƏ 

XAHĠġĠYLƏ KNYAZ H. ARĞUTĠNSKĠYƏ QAFQAZDA RUS QOġUNLARININ 

KOMANDĠRĠ GENERAL P. POTYOMKĠNĠN YAZDIĞI MƏKTUBU 

 

Müqəddəs Georgi qalası, 1782-ci ilin dekabrın 21-i   

 

<…>  General  Potyomkin  həm  maraqdan,  həm  də  qədim  vaxtlarda  o  qədər 

məĢhur  olan,  indi  isə  bəĢəriyyətə  dünyanın  puçluğunu  xatırlada  bilən  və  belə 

acınacaqlı  zavala  düĢən  diyarın  vəziyyəti  bilmək  niyyətindən  fəlsəfə  fikirlərini 

kənar  qoyaraq  həmin  diyara  diqqət  göstərir.  Xeyli  məsələlər  diqqətini  çatdırır 

onun,  amma  sizdən  yaxĢı  baĢqa  kim  izah  verə  bilir.  Onda  general  Potyomkin  öz 

dostundan aĢağıda yazılan məsələlər üzrə izah verməyi xahiĢ edir. 

 Böyük  Ermənistanın  torpağı,  qanunsuz  quldurlar  türklər  və  farslar  əlinə 

düĢərək, bu uzunmüddətli əsirlikdən sonra ruh gücünü hələ də saxlayırmı? Qulluq 

və  müxtəlif  zülmlər  cəsarət  və  mərhəmətlik  hisslərini  qəlblərindən 

çıxartmamıĢdır?  Fikir  gücü,  qanun  və  inam  möhkəmliyi  onlara  əziyyət  verən 

zəncirlərini qırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərirmi? <…> 

<…> background image


 

 …  Zati-aliyə  xahiĢ  edirəm,  mənə  deyin  gürcü  çar  Ġraklinin  və  ermənilərin 

ittifaqı nə qədər dərindir? Çarın onun torpaqlarının yaxınlığında olan xanlara qarĢı 

nə qabiliyyəti var? Bütün Qarabağ mahalımı Ġrakliyə vergi verir, və ĢuĢalı xan ona 

tabedirmi? Bundan baĢqaĢ, çar Ġraklinin qoĢununun gücü nə qədər böyükdür? 

 

Gürcüstana  həmsərhəd  olan  erməni  torpaqları  hal-hazırda  kimin hakimiyyəti altındadır? Qarabağ mahalında neçə məliklər və neçə xalq var? 

<…> 

10 


 

 

 ġuĢadakı  xanın  istehkamları  haradadır?  Onun  istehkamların  ətrafında  nə 

var? Ona necə çatıla bilir? Çox xahiĢ edirəm mənə fikir verilsin xanın özünü içində 

alınmaz  hesab  etdiyi  o  əhsən  qalaya  hansı  yol  aparır?  Hansı  göl,  meĢə,  dağ  və 

bataqlıqlar üzərindən keçir o yol? 

11 

 

Zəhmət olmasa, əlaqə saxlaya biləcəyimiz ya da münasibət qura biləcəyimiz bütün  o  xanların  və  ya  idarəçilərin  fikir  və  əxlaqını,  yaxĢılıq  və  pisliyi,  güc  və 

gücsüzlüyünü təsvir edin.  

 

Mənbə: Barseğov Yu., Dağlıq Qarabağ beynəlxalq hüququnda və beynəlxalq siyasətində, Sənədlər və rəylər, iki cilddə, Moskva, 2008, c.1, s. 83-84. 

 

  


Yüklə 10,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə