Essays om Klimaet Hva betyr konsensus I klimasaken?Yüklə 236,07 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix01.11.2017
ölçüsü236,07 Kb.
#7682
  1   2   3   4   5   6   7   8


Hva betyr konsensus i klimasaken? 

 

File: Konsensus D.1   

Page: 1 


 

 

  

Essays om Klimaet 

Hva betyr konsensus i klimasaken? 

Communis error facit ius

 

 

 

Stein Storlie Bergsmark 

 

 

 

 

 

 

 

Utgave D.1 

Mars 2017 

 

 

 
Hva betyr konsensus i klimasaken? 

 

File: Konsensus D.1   

Page: 2 


Sammendrag 

Påstanden  om  at  det  finnes  en  konsensus  på  97  %  om  menneskeskapt  global  oppvarming  blant 

klimaforskerne stammer først og fremst fra en artikkel av Cook et al i 2013. Artikkelen har graverende 

metodefeil og burde vært trukket tilbake. En ny artikkel av Cook et al i 2016 var ment å skulle forsterke 

påstanden om konsensus, men bygger blant annet på artikkelen fra 2013, og må derfor også anses som 

metodemessig feilaktig. En etterprøving av Cook et al 2013  viser utrolig nok at bare 0,6 prosent gir 

utvetydig støtte til utsagnet om at klimaendringene er menneskeskapte. 

Jeg har analysert Cook et al 2013, og min analyse er hovedsaken i dette essay og årsaken til at det ble 

skrevet.  

Først er det viktig å klargjøre hva konsensusbegrepet omfatter i en klimasammenheng.  Jeg tør påstå 

at  det  er  100  %  konsensus  blant  klimaforskerne,  både  de  skeptiske  og  de  andre,  om  følgende  tre 

utsagn. 


 

Klimaet har endret seg de siste 110 år  

CO2

 er en drivhusgass som andre gasser i atmosfæren 

 

Økt konsentrasjon i atmosfæren av CO2

 har ført til oppvarming 

Dette  er  imidlertid  hva  jeg  vil  kalle  den  «trivielle  konsensus».    Her  er  ikke  tatt  stilling  til  grad  av 

oppvarming  eller  alvorlighet  av  oppvarmingen.    Her  er  det  bare  snakk  om  en  enighet  om  visse 

observerte klimaendringer og veletablerte fysiske sammenhenger.  Den trivielle konsensus rommer 

heller ingen utsagn om hvor mye temperaturen skal ha økt pga CO

2

 eller hvilke konsekvenser dette måtte ha.  

Det som ofte kalles standarddefinisjonen på global oppvarming kan i forenklet form uttrykkes slik 

 

Mer enn halvparten av den globale oppvarmingen er menneskeskapt Tolket strengt vitenskapelig betyr dette at   51 % eller mer av den globale oppvarmingen skyldes våre 

utslipp og andre forhold, som f eks avskoging. Få er klar over at dette vitenskapelig sett er et relativt 

svakt utsagn. Det innebærer at inntil 49 % av oppvarmingen kan ha andre årsaker.   

Analysen  av  Cook  et  al  2013  viser  at  bare  0,6  %  av  forskerne  utvetydig  støttet  denne  standard-

definisjonen, og 31,5 % støttet en oppfatning som er svakere enn den trivielle konsensus. Resten av 

respondentene  var  nøytrale  eller  avviste  den  globale  oppvarmingen.    Mine  funn  bekrefter  sterkt 

kritiske analyser utført og publisert av andre forfattere.  

Flere titusener av skeptiske  forskere har signert petisjoner som går imot den rådende konsensus. Dette 

vet verken politikere eller allmennhet. Offentlig finansierte forskere vet det, men hevder feilaktig at 

alle kompetente skeptikere for lengst er tilbakevist.   Men det betydelige antallet skeptikere er i seg 

selv  mer  enn    tilstrekkelig  til  på  det  sterkeste  å  avvise  påstanden  om  97  %  faglig  konsensus  blant 

forskerne.  

Cooks  artikkel  og  spørsmålet  om  konsensus  er  irrelevante.  Det  som  teller  er  det  vitenskapelige 

grunnlaget. For en overveldende historisk klimarealitet, med store variasjoner i temperatur uten noen 

som  helst  samvariasjon  med  CO

2

,    perioder  med  høyere  temperaturer  enn  i  dag,  isbreer  som  har smeltet og lagt på seg igjen, samt det faktum at klimamodellenes temperaturprojeksjoner feiler, er 


Hva betyr konsensus i klimasaken? 

 

File: Konsensus D.1   

Page: 3 


tungtveiende  klimafaglige  argumenter  mot  en  vitenskapelig    konsensus  som  bygger  på 

standarddefinisjonen.  

Professor  John  Christy  har  nylig  sammenliknet    modellprojeksjonene  i  perioden  1979  til  2015  med 

fasiten,  de  observerte  temperaturdata.  Modellene  viser  en  oppvarmingstrend  som  er  tre  ganger 

høyere  enn  de  observerte  temperaturene.    Det  er  også  verdt  å  merke  seg  at  den  globale 

atmosfæretemperaturen i årene mellom 1999 og 2015 bare steg med 0,005 grader per år, en stigning 

som ikke er signifikant forskjellig fra null, mens klimamodellene forteller at temperaturen skulle stige 

betydelig i denne perioden.  

Samtidig var «rekordårene» 2014 og 2015   bare minimalt varmere enn gjennomsnittstemperaturen 

mellom 1999 og 2015. Rekorder regnes her i hundredels grader. Årene 1998 og 2016 var imidlertid 

spesielle, da varme havstrømmer varmet opp atmosfæren, men 2016 var likevel bare to hundredels 

grader varmere enn 1998. Dette bør derfor ikke være grunnlag for klimamessig alarm.  

Det  er  således  et  ubestridelig  faktum  at  klimamodellene  feiler,  og  ledende  klimaforskere  forteller 

hvorfor.  Modellene  har  aldri  vært  gjenstand  for  den  rigorøse  verifikasjon  og  validering  som  er  det 

normale  i  eksempelvis  ingeniørvitenskapen.  Det  er  velbegrunnet  tvil  knyttet  til  den  fundamentale 

mangel  på  forutsigbarhet  i  det  komplekse  og  ikke-lineære  klimasystemet.  Modellenes 

simuleringsresultater  utelater  vesentlige  elementer    som  er  kjent  fra,  og  som    særpreger  de 

omfattende variasjonene i,   den godt dokumenterte klimahistorikken. Klimasystemet er foreløpig ikke 

tilstrekkelig forstått. Det vitenskapelige grunnlaget for konsensus er ikke tilstede.  

Klimamodellene  brukes  til  å  utforme  politikk.    Derfor  er  det  avgjørende  viktig  at 

modellfremskrivningene  testes  mot  virkeligheten,  som  er  de  faktiske  observasjoner.  Men  når 

modellene feiler, og temperaturstigningen nærmest stopper opp, er politikerne ute av stand til å fange 

opp og reagere rasjonelt på dette, for de  ikke får tilgang til, eller de selv stenger seg ute fra,  relevant 

og korrekt informasjon.  En viktig grunn til dette er at det politiske miljøet er  fullstendig dominert av   

meningspress og selvsensur.  

I de fleste vesteuropeiske stater råder det en betydelig grad av politisk konsensus i klimaspørsmålet, 

men slik er det ikke i USA eller Russland. I diktaturer som Folkerepublikken Kina og et stort antall andre 

stater  er  spørsmålet  om  konsensus  irrelevant,  fordi  politikere    og    forskere  mener  det  ledelsen  til 

enhver tid bestemmer. I mange land i den tredje verden har lederne fordeler av pengeoverføringer fra 

en internasjonal klimaavtale, og det er selvsagt at de tiltrer en konsensus om klimaendringene.  

I  det  store  og  hele  er  norsk  presse  med  redaktører  og      journalister  solid  forankret  i  den  politiske 

konsensus.  Dette  betyr  at  disse  mediene  systematisk  publiserer  konsensusbasert  stoff  og  at 

redaksjonene aldri selv produserer kritiske oppslag.  NRK er her i en særklasse og sjelden eller aldri 

slipper noen til med motforestillinger. Svært kritikkverdig for en allmennkringkaster. Her snakker vi om 

massiv og uforfalsket  sensur.  NTB  må også nevnes,  som en ukritisk masseprodusent  av konsensus-

basert stoff.  

Aftenposten er en annen viktig kanal der det utelukkende produseres konsensusbasert stoff. Men i 

motsetning til hos NRK slipper en del kortere kritiske artikler nå inn som leserinnlegg. Noen aviser er 

derimot åpne for alle typer fornuftige ytringer om klimaet, og fortjener oppmerksomhet fra Fritt Ord, 

for eksempel Fædrelandsvennen og Agderposten.  Stor honnør til redaktørene.  Yüklə 236,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə