Etap centralny Instrukcja dla zdającego 20. 03. 2015Yüklə 42,5 Kb.
tarix17.04.2018
ölçüsü42,5 Kb.
#38776Konkurs Wiedzy o Mediach

I Edycja


Etap centralny

Instrukcja dla zdającego 20.03.2015

 1. Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi sprawdź, czy Twój test zawiera 30 (trzydzieści) pytań. Jeśli nie, poinformuj o tym Członka Komisji.

 2. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub chciał/a/byś zadać pytanie, podnieś rękę i czekaj na podejście Członka Komisji.

 3. Udzielanie odpowiedzi na pytania polega na wypełnieniu testu oraz na naciśnięciu właściwego przycisku na pilocie w określonym czasie.

 4. Wypełniając test, wpisuj odpowiedzi pod pytaniami w miejscach zaznaczonych kropkami lub zaznacz kółkiem (obwódką) tylko literę bądź cyfrę przy właściwej, co najmniej jednej
  z podanych, odpowiedzi.

 5. Za każdą prawidłową odpowiedź w ramach zadania przyznaje się 1 pkt. Przy każdym zadaniu podana jest liczba możliwych do zdobycia punktów, jeśli wybierzesz więcej rozwiązań (zakreślisz więcej odpowiedzi), otrzymasz 0 punktów.

 6. Po zakończeniu wypełniania testu przenieś odpowiedzi do arkusza odpowiedzi z wykorzystaniem pilota. Zrób to uważnie, ponieważ o liczbie zdobytych przez Ciebie punktów z testu decydować będą odpowiedzi zaznaczone w elektronicznym arkuszu.

 7. Udzielając odpowiedzi na pytania, weź pod uwagę stan na dzień 1 marca 2015 r.

Partnerzy i Patroni Konkursu:

c:\users\mariusz\desktop\konkurs medialny\logosy.jpg


 1. Umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez; na podstawie istniejącej wiedzy stawia się hipotezy, które podlegają sprawdzeniu – to
 1. hipotetyczność

 2. heurystyka

 3. faktografia

 4. protetyka … /1
 1. Wypowiadanie takich sądów, które są jednoznacznie prawdziwe lub przynajmniej sprawiają wrażenie prawdziwych, stanowiąc proste stwierdzenia lub zaprzeczenia – to
 1. asertoryczność

 2. asertywność

 3. asercyjność

 4. aprioryczność ... /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Z punktu widzenia stylistyki do stylów funkcjonalnych zalicza się między innymi
 1. styl biblijny

 2. styl epicki

 3. styl naukowy

 4. styl urzędowo-kancelaryjny … /2
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Wyrażenie składające się z podrzędnych gramatycznie wyrazów znaczących to samo lub prawie to samo, np. wzajemna współpraca, dobry walor, akwen wodny to
 1. neosemantyzm

 2. parafraza

 3. pleonazm

 4. uniwerbizacja … /1
 1. Rozwlekanie przekazu informacyjnego w celu zapewnienia mu wysokiego stopnia prekorektywności,
  tj. uniknięcia szumu informacyjnego to
 1. manipulacja

 2. klaryzacja

 3. prorektyzacja

 4. redundancja … /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Najstarszy ośrodek badania opinii publicznej w Polsce, który powstał w 1958 roku, to
 1. Gfk Polonia

 2. Centrum Badania Opinii Społecznej

 3. Ośrodek Badania Opinii Publicznej

 4. Pracownia Badań Społecznych … /1 1. W którym przykładzie przyporządkowanie agencji prasowej do państwa jest niewłaściwe?

1) AFP – Francja

2) ANSA – Hiszpania

3) AP – USA

4) TASS – Rosja
a) w 1

b) w 2


c) w 3

d) w 4 .../1
 1. Agencja Reutera ma siedzibę w
 1. Wielkiej Brytanii

 2. Niemczech

 3. Włoszech

 4. Holandii .../1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Do mediów telematycznych zalicza się:
 1. film kinowy

 2. grę komputerową

 3. książkę multimedialną

 4. magnetofon .../2
 1. Proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Do mediów telematycznych nie zalicza się:
 1. sieci WWW

 2. tabloidu

 3. telegazety

 4. ulotki …/2
 1. Nazwa dziennikarstwa, w którym dziennikarz jest usługodawcą zorientowanym na swoich klientów, jego celem jest zaspokojenie komunikacyjnych potrzeb odbiorców to
 1. dziennikarstwo literackie

 2. dziennikarstwo marketingowe

 3. dziennikarstwo precyzyjne

 4. dziennikarstwo śledcze …/1
 1. Dziennikarstwo literackie to takie dziennikarstwo, w którym:
 1. dziennikarz jest zaangażowanym uczestnikiem wydarzeń, świadomie łączy informację z komentarzem.

 2. dziennikarz jest usługodawcą zorientowanym na swoich klientów, jego celem jest zaspokojenie komunikacyjnych potrzeb odbiorców.

 3. dziennikarz nie ogranicza się do zbierania faktów, ale poszukuje związków i zależności oraz dokonuje ocen i wskazuje znaczenie.

 4. dziennikarz kładzie nacisk na walory estetyczne utworu, na jego styl i formę, informację
  o wydarzeniach łączy z komentarzem, niekiedy wprowadza elementy fikcji.


…/1 1. Zaznacz te programy, przy których nazwach błędnie jest podane nazwisko prowadzącego.
 1. 7 Dzień Tygodnia – Monika Olejnik

 2. Strefa rokendrola wolna od angola – Tomasz Olbratowski

 3. Wstawaj, szkoda dnia – Michał Owczarek

 4. Uważam ZET – Michał Korościel

 5. Salon polityczny Trójki – Beata Michnikiewicz … /2
 1. Zaznacz te tytuły czasopism, przy których błędnie jest podany ich obecny wydawca.
 1. „Bravo” – Bauer Media Group

 2. „Gazeta Wyborcza” – Agora S.A.

 3. „Fakt” – Axel Springer

 4. „Rzeczpospolita” – Bonnier Business Polska

 5. „Puls Biznesu” – Presspublica … /2
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Rotograwiura to inaczej
 1. typografia

 2. jedna z metod druku wypukłego

 3. jedna z metod druku wklęsłego

 4. jedna z metod druku płaskiego

 5. offset … /1 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Mierzenie audytoriów telewizyjnych metodą peoplemeters to przykład przepływu informacji według wzoru zwanego
 1. alokucją

 2. konsultacją

 3. konwersacją

 4. rejestracją … /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Kafeteria to
 1. popularny sposób na prowadzenie PR w lokalnych stacjach radiowych

 2. rozmowy focus groups, tj. dyskusje w wybranych grupach

 3. sondaż telefoniczny z pytaniami otwartymi dotyczącymi oceny kulinarnego działu tematycznego gazety

 4. lista możliwych odpowiedzi na pytanie zamknięte lub półotwarte w ankiecie

… /1

 1. Które z wymienionych zdarzeń było chronologicznie pierwsze, najwcześniejsze?
  1. wynalezienie mikroprocesora

  2. powstanie telefonu komórkowego

  3. wynalezienie światłowodu … /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Pierwsza ogólnopolska stacja radiowa, która rozpoczęła transmisję swoich programów na żywo w Internecie to
 1. Program Pierwszy Polskiego Radia

 2. Program Drugi Polskiego Radia

 3. Program Trzeci Polskiego Radia

 4. Program Czwarty Polskiego Radia … /1 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Przeciwieństwem mediocentrycznego spojrzenia badawczego
  w nauce o komunikowaniu masowym jest spojrzenie
 1. egocentryczne

 2. dyfuzjonistyczne

 3. pragmatyczne

 4. socjocentryczne … /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Największe wydawnictwo prasowe w Polsce po II wojnie światowej to – założone w 1944 roku w Lublinie z inicjatywy Jerzego Borejszy – wydawnictwo
 1. „Prasa”

 2. „Czytelnik”

 3. „Wiedza” … /1
 1. Proszę zaznaczyć te nazwy z punktów a)-d), które odpowiadają wynalazkom opisanym w punktach 1 i 2
 1. Wynaleziona przez Lee de Forest’a trójelektrodowa lampa próżniowa służąca do wzmocnienia transmitowanego dźwięku.

 2. Urządzenie opatentowane przez polskiego wynalazcę Jana Szczepanika służące do przesyłania obrazów na odległość.
 1. elektroskop

 2. telektroskop

 3. audion

 4. linotyp … /2
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Według Dennisa McQuail'a najniższym poziomem w piramidzie obrazującej szczeble komunikowania jest
 1. komunikowanie grupowe

 2. komunikowanie instytucjonalne

 3. komunikowanie interpersonalne

 4. komunikowanie intrapersonalne

 5. komunikowanie masowe … /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Najwięcej cech typowych dla felietonu posiada felieton
 1. asocjacyjny

 2. dyskursywny

 3. udramatyzowany

 4. fabularny … /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. W Polsce cenzurę zniesiono na podstawie Ustawy o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy – Prawo prasowe, w roku
 1. 1980

 2. 1989

 3. 1990

 4. 1991 … /1 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji składa się z 5 członków, którzy są powoływani w liczbie
 1. 2 przez Sejm, 1 przez Senat, 2 przez Prezydenta

 2. 2 przez Sejm, 2 przez Senat, 1 przez Prezydenta

 3. 3 przez Sejm, 2 przez Senat

 4. 2 przez Sejm, 3 przez Senat

 5. 1 przez Sejm, 1 przez Senat, 3 przez Prezydenta … /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Polskie Radio otrzymało status nadawcy publicznego na mocy
 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Ustawy o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk

 3. Ustawy o radiofonii i telewizji

 4. Ustawy o mediach publicznych … /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Najmniejszy gatunek informacyjny, który powiadamia
  o pojedynczym fakcie, wydarzeniu i odpowiada tylko na pytania: kto?, co?, gdzie? to
 1. infografia

 2. relacja

 3. wzmianka

 4. sprawozdanie

 5. notatka … /1
 1. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powoływani są na okres
 1. 2 lat

 2. 4 lat

 3. 5 lat

 4. 6 lat … /1
 1. Proszę zaznaczyć, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.


Konstytucja RP dopuszcza koncesjonowanie takich mediów elektronicznych jak radio i telewizja.


 1. prawdziwe

 2. fałszywe … /1Łączna ilość punktów ..................... / 36

Podpisy Członków Komisji


Przewodniczący Komisji ............................................

Członek Komisji ............................................Członek Komisji ............................................Yüklə 42,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə