Eti maden iŞletmeleri genel müDÜRLÜĞÜYüklə 40,56 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü40,56 Kb.


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

970.000 ADET LAMİNASYONLU POLİPROPİLEN (LamPP) TORBA TEKNİK ŞARTNAMESİ


 1. KONU:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan ekli termin programında ve teknik resimlerde ölçüleri, özellikleri ve miktarları belirtilen toplam 970.000 adet torbanın satın alınması işidir.

 1. İŞİN SÜRESİ:

Sözleşmenin süresi, ilk termin dönemi başlangıç tarihinden itibaren 5 (beş) aydır. İlk termin dönemi başlangıcına ait bilgiler 6. maddede verilmiştir.

 1. TORBA ÖZELLİKLERİ:

Bu şartname kapsamında istenebilecek tüm torbaların ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olması gerekmektedir. Torbalar, teknik resimlerinde belirtilen ebatlarına göre polipropilen hammaddeden üretilen, naturel renkte, lamineli örgülü hortum kumaştan sağlam ve düzgün olarak, üretilmelidir. Torba tabanı ve üst kapak parçası, sıcak kaynaklı, dikişsiz, minimum 650 N/5 cm mukavemetli, 10 milibar basınçta 70-100 NL/saat hava tahliyeli olarak imal edilmelidir.

3.1-Görünüş

-Torbalar düzgün ve simetrik görünümlü olmalı, yırtık, delik, ezik, yapıştırma hatası, yüzeyde katlanma yabancı madde ve kirliliklerle kullanımı engelleyecek türden kusurlar ihtiva etmemelidir.

-İşaretlemede kullanılan yazılar teknik resimde verilen ebat ve şekilde düzgün ve okunaklı olmalı, renklendirilmiş torbalarda renklendirme dıştan yapılmalı, renk dağılımı başka türlü belirtilmedikçe homojen olmalı, dalgalanma ve renk birikimleri ihtiva etmemelidir.

3.2.-Sızdırmazlık

Torbalar dolum esnasında ve doldurulduktan sonra akıtma veya sızdırma yapmamalıdır.3.3.-Düşürmeye Dayanım

İçerisine ürün dolumu yapılan torbalar, 3 metre yükseklikten yatay olarak düzgün bir beton zemine düştüğünde hasarlanmamalıdır. Ayrıca torbaların deneme ve kullanım esnasında (dolum, stoklama ve sevkiyat esnasında) patlama, yırtılma ve benzeri başka bir hasara uğramayacağı hususları Yüklenicinin garantisi altında olacaktır.3.4.-Yapıştırma Yöntemi

Torbalar dikişsiz (sıcak yapıştırma ile) imal edilmeli ve kusursuz biçimde yapışmış olmalıdır.3.5-Baskı ve Klişeler

Torbalara bu şartnamede ve/veya teknik resminde belirtilen renk kodlarında baskı yapılmalıdır. Torbalar üzerine yapılacak baskılar, teknik resmine uygun ve düzgün olmalı ve dağılmayan ve uluslararası dolaşımı yasaklanmış muhteviyatı olmayan boya kullanılmalıdır. Torbalar denendiğinde baskıda dikkate değer silinme, dağılma veya kaybolma olmamalıdır.

Torba üzerindeki torba imalatçısı firmaya (Yükleniciye) ait bilgiler, Teşekkülün bu torbada kullanmış olduğu renklerin dışında bir renkte olacaktır.

Torbaların baskısında kullanılacak klişeler Yüklenici tarafından teknik resme uygun olarak yaptırılacaktır. Yüklenici firma yaptıracağı klişelerin resimlerini Teşekküle(İşletmeye) gönderecek ve “klişe uygunluk teyidi” alacaktır. Yüklenici firma, İşletmenin “klişe uygunluk teyidine” binaen yaptıracağı klişeler ile termin programında belirtilen her torba tipi için 1(bir)’er adet torba numunesini veya bilgisayar çıktısını Teşekküle (İşletmeye) gönderecek ve “torba uygunluk teyidi” alacaktır.CLP baskılı olarak siparişi verilen torbalarda: Teknik resimde Z alanı ile torbanın arka yüzüne, ekte verilen CLP etiketi basılacaktır. Torbanın kendi baskı renginden farklı olarak CLP etiketinin yazıları ve piktogramları siyah, piktogram çerçeveleri de kırmızı renkte olacaktır. Her bir piktogram alanı, toplam CLP etiket alanının 1/15’ inden küçük olmayacaktır.

GHS baskılı olarak siparişi verilen torbalarda: Torbanın ön yüzüne teknik resimde verilen alanlara ekte ürüne ait verilen resimde yer alan şekil, yazı, kurum logosu, ürün adı ve piktogramlar teknik resimdeki ölçülere göre yerleştirilerek basılacaktır. Arka yüzüne ise ürüne ait ekte verilen resimde yer alan piktogram ve 12 farklı dilde uyarı yazılarını içeren GHS etiketlendirmesi basılacaktır. Ön yüzeydeki D alanına yerleştirilecek piktogramların tamamının alanı, D bölgesi toplam alanının 1/15’ inden küçük olmayacaktır. Aynı şekilde arka yüzeye basılacak GHS etiketinde yerleştirilecek piktogramların alanı arka etiket yüzeyi alanının 1/15’ inden küçük olmayacaktır.

İç Satış baskılı olarak siparişi verilen torbalarda: Torbanın ön yüzüne teknik resimde verilen alanlara ekte ürüne ait verilen resimde yer alan şekil, yazı, kurum logosu, ürün adı ve piktogramlar teknik resimdeki ölçülere göre yerleştirilerek basılacaktır. Teknik resimde verilen alanlara ekteki ürüne ait resimlerde yer alan şekil yazı ve piktogramlar yerleştirilecektir. Resim boyutunun torba üzerine yerleştirilmesi teknik resimde yer alan ölçülere göre yapılacaktır.

Teşekkül, torbaların baskı şeklinde ve içeriğinde Yüklenici firmaya önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla değişiklik yapabilir. Bundan dolayı Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.3.6-İstifte Dayanıklılık

Torbalar dolu olarak istiflendiğinde, üzerlerinde oluşacak 4 (dört) ton ağırlığa dayanıklı olmalıdır.3.7-Dokuma İpi

Dokuma ipi eni 2,5 mm olmalıdır.3.8-Boyut ve Toleranslar

Torbaların en ve boy ölçüleri net olarak alınmalıdır (+ %1 tolerans sınırlarında).3.9-Ventil/Ventil Ağzı

3.9.1.Ventil ağzı boru tipi, tek parça, lamineli örgüsüz kumaştan olacak olup, pushing sistemi ile gövdeye yapıştırılmış olacaktır. Ventil kalınlığı tek kat 100 mikron (± %10 tolerans sınırlarında) olmalıdır.

3.10-Ana Gövde Kumaşı

Lamineli örgülü hortum kumaştan, naturel renkte, 95 g/m² (± %2) ağırlıkta, Polipropilen+Lamine (Lamine UV katkılı) malzemeden imal edilmeli ve dış kısmı laminasyonlu olmalıdır.3.11-Takviye Bant

Takviye bant, üstten yapışmış ve tüm taban veya üst boyutu kaplayacak şekilde ve lamineli polipropilen dokumadan olmalıdır.3.12-Altıgen Taban ve Katlama

Torbaların lamineli polipropilen alt ve üst tabanları teknik resimde belirtildiği gibi altıgen şeklinde katlanarak yapıştırılacaktır.


3.13-Eti Maden Amblemi

CLP baskılı torbalarda Eti Maden amblemi ve logosu ekte verilen teknik resim ölçülerinde ve teknik resimde belirtilen renklerde basılacaktır.

GHS ve İç piyasa baskılı torbalarda Eti Maden amblemi ve logosu ekte verilen A3 formatındaki resimde belirtilen boyutta ve pantone 661 PC renginde basılacaktır


 1. ÇEVRE:

Torbalar, geri dönüşümlü, çevre dostu ve iş riski yaratmayacak madde ve malzemelerden üretilecek olup, 27.12.2017 tarih, 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne göre ambalajda veya ambalaj bileşenlerinde (torbalarda) bulunan kurşun, kadmiyum, cıva, artı altı değerlikli krom konsantrasyonlarının toplamının 100 ppm’i aşmamasını sağlamak zorundadır. Yüklenici, temin edeceği torbaların bu şartı sağladığına dair belge ve analiz raporlarını, işe başlamadan önce Teşekkül’e (İşletmeye) teslim edecektir. Ayrıca, torbalar silikon içermeyecektir.
 1. İŞLETMEYE TESLİM ŞEKLİ

5.1. Ambalajlama

Torbalar, Yükleniciden Teşekkül’e (Kırka Bor İşletmesi/Bandırma Lojistik Birimi’ne) ulaşana kadar hasar görmeyecek ve kirlenmeyecek tarzda, her ambalaj biriminde aynı sınıf, tip, tür ve büyüklükte, aynı sayıda torba bulunacak şekilde paletli, shrinkli ve çemberli olarak ambalajlanacak ve teslim edilecektir.


Paletlerde torba adedi, cinsi, türü etiketlerine yazılmalıdır. Her bir palette 5.000 adet torba istiflenmiş olmalıdır.

Torbalar paletlere istiflenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

1- Torbalar hiçbir şekilde katlanmayacak olup, tam olarak üst üste dizilecektir. Birbirleri üzerine tek tek ve tek kat halinde konularak ambalajlanıp sevk edilecektir. Torbalar kesinlikle rulo yapılmayacaktır.

2-Torbalar paletten dışarı taşmayacaktır.

3-Palete dizilen torbalar shrinklendikten sonra üzerin en az 15 mm kalınlığında tahta konulacak ve palet daha sonra sıkıca çemberlenecektir. Böylece çemberin üstte kalan torbaların kenarlarına zarar vermesi ve torbaların dağılması engellenecektir.5.2. İşaretleme

Torbaların teslim ambalajları üzerine;

-Yüklenicinin (torba imalatçısı firmanın) ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, varsa tescilli markası,

-Malın adı, sınıfı, tipi ve türü,

-Boyutları ve adeti,

-Net ağırlığı (kg),

-Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi,

-Üretim tarihi,Bilgilerinin yazılı olduğu bir etiket yapıştırılmalıdır. Bu etiket, uzun süre stoklamaya ve güneş ışınlarının soldurucu etkisine dayanıklı, şiddetli rüzgar etkisi ile yırtılmayacak veya yerinden çıkmayacak şekilde sağlam yapılı olacaktır. Etiketlerin bilgileri silinmez ve akmaz mürekkeple okunaklı olarak yazılacaktır.

5.3 Teslimat ve Tesellüm

5.3.1.Nakliye, Sözleşme veya eklerinde aksi belirtilmedikçe Yüklenici’ye aittir.
5.3.2.Torbaların teslimi Teşekkül (Kırka Bor İşletme Müdürlüğü/Bandırma Lojistik Birimi) ambarında ve mesai saatleri içerisinde olacaktır. Ancak, Teşekkülün talep etmesi halinde mesai saatleri dışında da torba teslim alınabilir.

5.3.3.Tesellümde, Yüklenicinin (firma temsilcisinin) gözetiminde, gelen torbalardan sondajlama usulüyle seçilmiş 25.000 adet torbaya kadar ki 2 paletin, ondan sonra gelen her 25.000 adet torba için ilave 1 paletin ölçüm, sayım ve tartımı yapılarak sağlam torbalar teslim alınacaktır. Yüklenici temsilcisini göndermediği takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacak ve Teşekkül’ce yapılan sayım faturaya esas alınacaktır.
5.3.4. Kullanım sırasında torba boyutlarında, tolerans değerlerinden daha fazla hata ile karşılaşıldığı takdirde, bu torbalar firmaya iade edilecektir.
5.3.5. Tesellümde ki sayım esnasında tespit edilen veya tüketim durumuna göre daha sonradan kullanım sırasında ortaya çıkacak olan şartnameye uymayan standart dışı veya imalat kusurlu torbalar, Yükleniciye iade edilecek ve Yüklenici hatalı torbaların yerine Teşekkülün (İşletme Müdürlüğünün) belirleyeceği sürede yenilerini verecektir.

5.3.6. Yurt dışı ve yurt içi firmalardan torbalar hakkında gelecek herhangi bir şikâyet olduğu takdirde, Yüklenici firma torbada bulunan aksaklıkları Teşekkülün (İşletme Müdürlüğünün) belirleyeceği sürede istenilen şekle göre düzeltecektir.

5.3.7. Tesellüm esnasında uygun olmayan torba adedi, irsaliyede belirtilen miktarın %20’sini geçerse torbanın tamamı iade edilecektir. Diğer durumda uygunsuz torba sayısı tespit edilerek irsaliyede belirtilen adetten düşülerek teslim alınır. Yüklenici (Firma temsilcisi) muayene ve teslimat sırasında hazır bulunmaz ve/veya Teşekkülce (İşletme Müdürlüğünce) uygunsuz olduğu tespit edilen torbaları teslim almaz ise Teşekkülce (İşletme Müdürlüğünce) yapılan sayım geçerli olacak ve Yüklenici daha sonra uygunsuz torbalarla ilgili bir hak talebinde bulunamayacaktır.

5.3.8.Teşekkül (İşletme Müdürlüğü), sipariş ve satış durumundaki değişikliklerden dolayı, termin programında değişiklik yapabilir. Ancak, Yüklenici Teşekkül’ün talebi olmadan, termin programı dışında erken mal sevkiyatı yapmayacaktır.

5.3.9. Torbaların nakliyesinde kapalı kasa araç kullanılacaktır. Açık kasalı araç kullanılması halinde torbaların üzeri branda ile sağlamca örtülecektir.

5.3.10 Sevk irsaliyelerinde , malzemenin cinsi ile beraber Eti-KKYS kodu yer alacaktır.

 1. TERMİN PROGRAMI – TOLERANS:

6.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içinde sözleşmede yer alan her tip torba için bir adet numune torbayı ya da bunların bilgisayar çıktılarını onay için Teşekküle (İşletme Müdürlüğüne) gönderecektir. Teşekkülce (İşletme Müdürlüğünce) numune torbalar ya da bunların bilgisayar çıktıları kontrol edilerek onaylanacak veya reddedilecektir. Teşekkül, numune torbaların onayına veya reddine ilişkin görüşünü Yükleniciye yazmasını müteakip 7. (yedinci) gün ilk termin dönemi başlayacaktır. Şayet numune torba/torbalar reddedilirse, Yüklenicinin yeni numune/numuneleri göndermesi için geçecek süreler termin döneminden sayılacaktır. Yeni yapılacak numuneler nedeniyle ilk termin programının aksaması halinde ilave cezasız süre verilmeyecektir. İlk Termin dönemi başlangıç tarihinden sonra geçen her 30 takvim günü 1(bir) termin dönemini ifade eder. Termin programı ekte verilmiştir.

6.2. Teşekkül ihtiyaç duyduğunda + % 20 tolerans dâhilinde iş artışı talep edebilecektir. +%20 iş artışı yapılması halinde Yükleniciye ilave süre verilebilir. +%20 iş artışı her torba türünde ayrı ayrı kullanılabileceği gibi bir veya birkaç torba türünde de kullanılabilir. Yüklenici bahsi geçen konularda kar kaybı ve sair nedenleri ileri sürerek itiraz edemez.

6.3. Torbalar, aylık terminler ve verilen program doğrultusunda imal ve teslim edilecektir. Teşekkülün talebi halinde aylık terminler Yükleniciye 15 (onbeş) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirilebilecektir. Ayrıca Sözleşme tutarı içerisinde kalmak üzere Teşekkül tarafından Yükleniciye 15 (onbeş) takvim günü önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle torba tip ve miktarlarında değişiklik yapılabilir.

6.4. Teşekkül 8.1 maddesi doğrultusunda ihtiyaca göre teslim yerini Yükleniciye 15 (onbeş) takvim günü önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

6.5. Termin programlarının; daha önceki termin programlarına alınması/aktarılması Teşekkülün (İşletme Müdürlüğünün) yazılı talebi ve Yüklenicinin de kabul etmesi durumunda, gelecek termin programlarına ötelenmesi ise Teşekkülün (İşletme Müdürlüğünün) Yükleniciye en az 15 (onbeş) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunması kaydıyla gerçekleşebilecektir.

6.6. Yüklenicinin kendi kusuru olmaksızın, Teşekkülden kaynaklanan nedenlerle Teşekkülce süre uzatımı verilerek aynı sözleşme şartlarıyla işin devamını istemesi, bu durumun yüklenici tarafından da kabulü kaydıyla işin niteliğine göre bir kısmına veya tamamına ait süre, Teşekkül tarafından ihale yetkilisinin “Onayı”na sunulmak suretiyle gereği kadar uzatılabilir ve Teşekkülce yeni termin programı yazılı olarak Yükleniciye bildirilir.

 1. CEZALAR:

7.1. Yükleniciye, verilen termin programına uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için gecikilen mal bedeli üzerinden % 0,3(bindeüç) oranında ceza kesilecektir.
7.2. Ayrıca Yüklenici torbaları sözleşmeye uygun olarak termin programı dâhilindeki süre sonunda miktar itibariyle karşılayamaması durumunda Sözleşmenin “CEZALAR” maddesi hükümleri doğrultusunda Yüklenici firmaya ek süre verilmesi hususu; Sözleşme döneminin sonunda ve/veya gecikmeli mal teslimatının yaşandığı termin dönemi sonunda (Teşekkül’ün stok durumu, satış-sevkiyat programı vb. hususlara göre yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak) Teşekkül’ce uygulanacaktır.
7.3. Yükleniciye gecikme yaşanan termin dönemi sonunda "Cezalı Ek Süre" verilmesi halinde, Yüklenici bu hususa itiraz edemez ve herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Mal teslimatında gecikilen termin dönemi sonunda verilen “Cezalı Ek Sürenin” neticesinde halen Yüklenici vecibelerini yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşme Teşekkül tarafından feshedilir.


 1. DİĞER HUSUSLAR:

8.1- Teşekkül, torbaların termin maddesinde belirtilen teslim yerini değiştirebilir. Teslim yerinin değişmesi sonucu ortaya çıkabilecek nakliye mesafesi artış veya azalışları aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanarak ödenir veya yükleniciden tahsil edilir.

NF= Nakliye Fiyat Farkı

NF= (b-a) x 0,35 lt/km. x F x (c / 100.000 )

Burada;


a= İhaleyi alan firmanın yeri ile sözleşmeye göre teslim yeri arasındaki mesafe (km.-yalnız gidiş)

b= İhaleyi alan firmanın yeri ile yeni teslim yeri mesafesi (km.-yalnız gidiş)

c= Bir seferde getirilen torba miktarı

100.000= Bir seferde bir kamyon ile getirileceği varsayılan torba miktarı

F= Teslimatın yapıldığı tarihteki EPDK tarafından açıklanan İstanbul Avrupa yakası en yüksek hacimli sekiz şirketin ortalama Motorin KDV Hariç satış fiyatı.

NF formülü sonucu bulunacak Artı değer yükleniciye ödenecek fiyat farkını, eksi değer yükleniciden tahsil edilecek fiyat farkını ifade eder.


8.2- Tesellüm ve/veya kullanım esnasında şartnameye uygun olmadığı belirlenen torbalar, Yükleniciye tebligat yapılmasını müteakip firma tarafından 1 hafta içerisinde yerine şartnameye uygun torba gönderilmek kaydıyla işletme sahasından aldırılacaktır. Bu durumda torbaların kamyona yükleme masrafları firmanın ilk hak edişinden kesilecektir.
İşletme sahasından alınmayan torbalara iade faturası kesilecektir. İade faturası kesilen torbalar belirtilen sürede Yüklenici firma tarafından alınmadığı takdirde, Teşekkül’ün (İşletmenin) uygunsuz torbalar ile ilgili eksilme, bozulma vb. hususlar hakkında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
8.3- Torbaların yükleme ve nakliyesi Yüklenici firmanın, indirilmesi ise Teşekkül’ün sorumluluğundadır.
8.4- Tesellüm veya kullanım sırasında iş bu teknik şartnamede belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen (Baskı, renk, dikiş, ölçü, malzeme, tanıtım-etiketleme vs. hataları) torbalar iade edilecektir.
Teşekkül’ün müşterilerine gönderdiği torbaların sızdırması, istife dayanıksızlığı, baskı boyasında silinme, dağılma veya bozulma vb. şikâyetler sonucunda Teşekkül’ün uğrayacağı zarar ve ziyanlar %25 fazlası ile Yüklenici firmanın fatura hak edişinden kesilecektir.
Dolumu yapılan ancak hatasından dolayı iade edilecek torbaların maniplasyon (ürün torbasının değişimi) maliyetleri de, Yüklenici firmanın hak edişinden karşılanacaktır. 1. TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ :

İş bu teknik şartname idari şartnamenin ve sözleşmenin tamamlayıcı bir parçası olup, bu maddesi ile birlikte 9 (dokuz ) maddeden ibarettir.
EKLER:

 1. Teknik Resimler

 2. Klişe Detayları

 3. Termin Programı


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə