Etnologiya uzbYüklə 5,01 Kb.

səhifə2/47
tarix26.08.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

 

 
 
1-
 
Ilova  
Vizual materiallar 
«Etnologiya» fani bo’yicha talabalarni o’zlashtirishlarini 
baholash mezonlari 
 
                                     Reyting nazorat turlari va  baholash me'yorlari  
Joriy baho-40 
Oraliq 
baho -30 
Ya.B 
Jami 
Baholash me'yori 
13 
13 
14 
 
15 
15 
 
30 
100 
0-54=2 
55-70=3 
71-85=4 
86-100=5 
                            
 
2-ilova  
Foydalaniladigan darsliklar va wquv qwllanmlari rwxati: 
1.
 
Arutyunov S.A. Narodi i kul`turi: razvitie i vzaimodeystvie. - M.: Nauka, 1989.  
2.
 
Asqarov A.A. Wzbek xalqi etnogenez va etnik tarixining ba`zi bir nazariy va ilmiy  metodologik 
asoslari //Wzbekiston tarixi 2002.№4.  
3.
 
Bromley Yu.V. Sovremennie problemi etnografii.-M.: Nauka, 1981. 
4.
 
Bwriev O., Shoymardonov I., Nasriddinov Q. Wzbek oilasi tarixi. -T.: Wqituvchi, 1995. -128 b. 
5.
 
Jabborov I.M. Wzbek xalqi etnografiyasi. -T.: Wqituvchi, 1994. 
6.
 
Jabborov I.M. Jahon etnografiyasi asoslari. -T.: Yangi asr avlodi, 2005. 
7.
 
Jabborov I.M. Wzbeklarning turmush tarzi.-T.: Wqituvchi, 2003. 
8.
 
Mastyugina  T.M.,  Perepelkin  L.S.  Etnografiya.  Narodi  Rossii:  istoriya  i  sovremennoe  polojenie. 
M.: TsINO obshestva "Znanie" Rossii, 1997. - 320 s. 
9.
 
Tishkov V.A. Ocherki teorii i politiki etnichnosti v Rossii. - M.: Russkiy mir, 1997. - 532 s. 
10.
 
Tokarev S.A. Istoriya zarubejnoy etnografii. - M.: Vissh. shkola, 1978. - 352 s. 
11.
 
Shoniyozov K. Wzbek xalqining shakllanish jarayoni-T., 2001. 
3–ilova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mavzuni jonlantirish uchun savollar: 
 
1. 
Etnologiya 
haqida 
umumiy 
tushuncha? 
2. Etnologiyaning tadqiqot metodlari? 
3. 
Etnologiyaning 
insoniat 
va 
jamoaning 
shakllanishindagi urni? 
4. Dala tadqiqotlarining turlari? 
 


 

 
 
 4-ilova (4.1) 
Fanning tarkibiy-mantiqiy tuzilishi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-ilova (4.2) 
 
1-Slayd:
  Markaziy Osiyoda yashagan aholi to`g`risida nayob Etnologik malumotlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETNOLOGIYa  
bakalavr talim ywnalishi 3-kurslari uchun 
ETNOLOGIYa  
 FANI, PREDMETI VA TADQIQOT METODLARI 
XALQ, ELAT, 
QAVM, URUG` 
va QABILALAR 
TARIX, ARXEOLOGIYa, 
ANTROPOLOGIYa, 
LINGVISTIKA, 
ETNOEKOLOGIYa, 
ETNOPSIXOLOGIYa va 
boshqada fanlar 
MODDIY   va 
MANAVIY 
MADANIYaTIMIZ 
NAMUNALARI 
ShARQ MUALLIFLARINING 
NAYoB ASARLARI 
GULBADAM 
«XUMAYu 
NAMA» 
BOBUR 
«BABURNAMA
» 
BELGISIZ 
AVTOR 
«HUDUD-
UL-OLAM» 
BERUNIY 
«HINDISTON» 
QAShQARIY 
«DEVONI 
LUG`ATIT 
TURK» 


 

 
 
(2.2) 
 
1-o’quv topshiriq. Bilimni tekshirish uchun test savollari: 
 
1. 1936-1937-40-41 yi kimning boschiligida etnografik mal`umotlar va buyimlar 
respublika muzeylarida tuplandi? 
 A) Tolstov S.P.      
 B) Andreev M.S.    
 S) Snesarev G.P.    
 D) Sazanova M.V. 
 
2.  Bizning  xududimizda  nechanchi  asirda  xunnlar  bilan  sak-massagetlar 
aralashuvidan poyda bulgan eftalitlar davlatiga kirgan? 
 A) V asir                
 B) VI asir  
 S) IV asir                  
 D) III asir 
 
3.  Xorezmiyning  geografik  merosi  tugrisida  italiyali  arabshunos  K.Nallino 
nechanchi yili yozgan katta makolasida unga katta boxo bergan? 
A) 1894  y                       
B) 1895 y                         
S) 1896 y           
D) 1897 y 
 
4. Etnografiya ilimi tarix ilimining bir  bulimi  bulib  kachon , kaysi  davlatda  
paydo bulgan? 
A.XIX-asrda  Frantsiyada 
B. XVIII-asrda Frantsiyada 
S. XIX-asrda Angliyada 
D. XIX-asrda  Rossiyada 
 
5. Etnografiya ilimining  dastlabki manosiga  kanday tarif berilgan? 
A. Xalklarning xulki odobidagi uzgarishlarni urganish.   
B. xujaligining uxshashligi. 
S. til birligi 
D. xalklarning antropologiyasi. 
 
 
Javobi: 1-B; 2-B; 3-B; 4-A; 5-A;  
 


 

 
(2.3) 
2-O’QUV TOPSHIRIQ:  LYUS GENRI MORGAN 
HTM
` ETNOLOGIYA 
ILIMINDEGI KO`Z-QARASI?
 
 
                                                                                                 Javobi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               5
-ilova 
 
   
 
 
 
 
 
Usul: mini-ma’ruza, talabalarning shaxsiy ishi 
Maqsad: talabalarda Etnografiya fanining paydo bulishi mazmuni, etnos etnik guruh’lar, 
etnik  jarayonlar, dunyo xalqlari klassifikatsiyasi
 bilan
 tanishish tarqatma materiallar bilan 
ishlash. 
Stsenariy:  ma’ruza  maboynida  talabalarga  mustaqil  fan  sifatida  Etnologiyaning  paydo 
bwlish  tarixi  va  ijtimoiy  fanlar  tizimida  tutgan  wrni,  fandagi  asosiy  uslub  va  metodlar, 
etnologiyani  davrlashtirish,  XIX-asrning  ikkinchi  yarmida  Etnologiyaning  mustaqil  fan 
sifatida namayon bwlishin tushindirish. Bundan keyin talabalarga etarli ma`lumot berilgandan 
so`ng quydagi topshiriq beriladi.  
Topshiriq:  Etnologiya  fanining  istiqboli  va  muammolari  mavzusida  internet 
malumotlarin yig`ish.  
Topshiriq muddati: kelgusi ma’ruza vaqtida  
Baholash:     ball  
 
Ýòíîãðàôèÿ ôàíèãà ýâîëþöèîíèçìè òàòáè3 ýòãàí Ëþñ Ãåíðè 
Ýòíîãðàôèÿ ôàíèãà ýâîëþöèîíèçìè òàòáè3 ýòãàí Ëþñ Ãåíðè 
Ýòíîãðàôèÿ ôàíèãà ýâîëþöèîíèçìè òàòáè3 ýòãàí Ëþñ Ãåíðè 
Ýòíîãðàôèÿ ôàíèãà ýâîëþöèîíèçìè òàòáè3 ýòãàí Ëþñ Ãåíðè 
Ìîðãàí 
Ìîðãàí 
Ìîðãàí 
Ìîðãàí 
(1818-1881) 
àëî8èäà  ìàâ3åãà  ýãà.  Áó  ìàø8óð 
àëî8èäà  ìàâ3åãà  ýãà.  Áó  ìàø8óð 
àëî8èäà  ìàâ3åãà  ýãà.  Áó  ìàø8óð 
àëî8èäà  ìàâ3åãà  ýãà.  Áó  ìàø8óð 
Àìåðèêà  ýòíîëîãè  óç  çàìîíàñèäà  áàð÷à  îëèìëàðãà  íèñáàòàí 
Àìåðèêà  ýòíîëîãè  óç  çàìîíàñèäà  áàð÷à  îëèìëàðãà  íèñáàòàí 
Àìåðèêà  ýòíîëîãè  óç  çàìîíàñèäà  áàð÷à  îëèìëàðãà  íèñáàòàí 
Àìåðèêà  ýòíîëîãè  óç  çàìîíàñèäà  áàð÷à  îëèìëàðãà  íèñáàòàí 
ÿíãè íàçàðèÿäàí êóïðî3 âà ñàìàðàëè ôîéäàëàíãàí. Ìîðãàí 
ÿíãè íàçàðèÿäàí êóïðî3 âà ñàìàðàëè ôîéäàëàíãàí. Ìîðãàí 
ÿíãè íàçàðèÿäàí êóïðî3 âà ñàìàðàëè ôîéäàëàíãàí. Ìîðãàí 
ÿíãè íàçàðèÿäàí êóïðî3 âà ñàìàðàëè ôîéäàëàíãàí. Ìîðãàí rrrr0 éèëëèê  óìðèíè  À
éèëëèê  óìðèíè  À
éèëëèê  óìðèíè  À
éèëëèê  óìðèíè  Àìåðèêà  òóá  à8îëèñè
ìåðèêà  òóá  à8îëèñè
ìåðèêà  òóá  à8îëèñè
ìåðèêà  òóá  à8îëèñè----  èðîãåçëàð  âà  áîø3à 
  èðîãåçëàð  âà  áîø3à 
  èðîãåçëàð  âà  áîø3à 
  èðîãåçëàð  âà  áîø3à 
3àáèëàëàðíè  óðãàíèøãà  áà2èøëàíãàí
3àáèëàëàðíè  óðãàíèøãà  áà2èøëàíãàí
3àáèëàëàðíè  óðãàíèøãà  áà2èøëàíãàí
3àáèëàëàðíè  óðãàíèøãà  áà2èøëàíãàí  àñàðëàðèäà  ìàçìóíëè  âà 
àñàðëàðèäà  ìàçìóíëè  âà 
àñàðëàðèäà  ìàçìóíëè  âà 
àñàðëàðèäà  ìàçìóíëè  âà 
êóï 3èððàëè 2îÿëàðíè êóòàðèá ÷è3äè. Áó òàøàááóñêîð ýòíîëîã 
êóï 3èððàëè 2îÿëàðíè êóòàðèá ÷è3äè. Áó òàøàááóñêîð ýòíîëîã 
êóï 3èððàëè 2îÿëàðíè êóòàðèá ÷è3äè. Áó òàøàááóñêîð ýòíîëîã 
êóï 3èððàëè 2îÿëàðíè êóòàðèá ÷è3äè. Áó òàøàááóñêîð ýòíîëîã 
îëèì  óçèíèíã  àñîñèé  íàçàðèé  òóøóí÷àëàðè  âà  2îÿëàðèíè 
îëèì  óçèíèíã  àñîñèé  íàçàðèé  òóøóí÷àëàðè  âà  2îÿëàðèíè 
îëèì  óçèíèíã  àñîñèé  íàçàðèé  òóøóí÷àëàðè  âà  2îÿëàðèíè 
îëèì  óçèíèíã  àñîñèé  íàçàðèé  òóøóí÷àëàðè  âà  2îÿëàðèíè 
«¹àäèìãè  æàìèÿò»  (
«¹àäèìãè  æàìèÿò»  (
«¹àäèìãè  æàìèÿò»  (
«¹àäèìãè  æàìèÿò»  (qiuu
qiuu
qiuu
qiuu)  íîìëè  àñàðèäà  áàåí  ýòãàí
)  íîìëè  àñàðèäà  áàåí  ýòãàí
)  íîìëè  àñàðèäà  áàåí  ýòãàí
)  íîìëè  àñàðèäà  áàåí  ýòãàí. Ë.Ìîðãàííèíã  àñàðëàðè  ýâîëþöèîíèçì  íàçàðèÿñèíèíã  èæîáèé 
Ë.Ìîðãàííèíã  àñàðëàðè  ýâîëþöèîíèçì  íàçàðèÿñèíèíã  èæîáèé 
Ë.Ìîðãàííèíã  àñàðëàðè  ýâîëþöèîíèçì  íàçàðèÿñèíèíã  èæîáèé 
Ë.Ìîðãàííèíã  àñàðëàðè  ýâîëþöèîíèçì  íàçàðèÿñèíèíã  èæîáèé 
òîìîíëàðèíè  òóëäèðèáãèíà  3îëìàé,  ó  èíñîíëàð  òàðèõèíè  8à33îíèé 
òîìîíëàðèíè  òóëäèðèáãèíà  3îëìàé,  ó  èíñîíëàð  òàðèõèíè  8à33îíèé 
òîìîíëàðèíè  òóëäèðèáãèíà  3îëìàé,  ó  èíñîíëàð  òàðèõèíè  8à33îíèé 
òîìîíëàðèíè  òóëäèðèáãèíà  3îëìàé,  ó  èíñîíëàð  òàðèõèíè  8à33îíèé 
óðãàíèøãà õèçìàò 3èëäè âà þ3îðè äàðàæàãà êóòàðäè.
óðãàíèøãà õèçìàò 3èëäè âà þ3îðè äàðàæàãà êóòàðäè.
óðãàíèøãà õèçìàò 3èëäè âà þ3îðè äàðàæàãà êóòàðäè.
óðãàíèøãà õèçìàò 3èëäè âà þ3îðè äàðàæàãà êóòàðäè.    
 
Mustaqil wrganish uchun mavzular 
1.Etnologiya fanining paydo bulishi tarixi? 
2. Evolyutsionizm nazariyasi va uning tadqiqotchilari? 
3. Rus etnologiya maktabining paydo bulishi? 
 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə