Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqiYüklə 381,83 Kb.

səhifə12/14
tarix08.03.2018
ölçüsü381,83 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

37 

 

DÖST  125-70-ə  uyğun  gipslər  keyfiyyətindən  asılı  olaraq  I,  II,  III  sortlara bölünür. Hər bir sort üçün gipslər standart üzrə aşağıdakı cədvəldə verilən tələbləri 

ödəməlidir. Cədvəl 3. 

Tikinti gipsinin keyfiyyətinə verilən tələblər 

Göstəricilərin adı 

Sortlar üçün norma II 

III 

Narınlıq dərəcəsi 0,2 №-li ələkdən 

keçirildikdə faizlə az olmamalıdır 

15 


20 

30 


Sıxılma  zamanı  möhkəmlik  həddi 

7,07x7,02  ölçülü  nümunələrdə  1,5 

saatdan 

sonra 


kq/sm

2

-dan az 

olmamalıdır 

55 

45 


35 

Əyilmə  zamanı  möhkəmlik  həddi 

4x4x16  sm  ölçülü  nümunəyə  1,5 

saatdan 


sonra 

kqs/sm


2

 

az olmamalıdır 

27 


22 

17 


Sıxılma  zamanı  möhkəmlik  həddi 

yarımölçülü  nümunələr  üzrə  1,5 

saatdan sonra kq/sm

2

 az olmamalıdır 55 

45 


35 

 

Gxips  bərkliyə  4  dəqiqədən  tez  olmayaraq  başlamalı,  qurumanın  başa çatması müddəti 30 dəqiqədən gec olmamalıdır. 

Tikinti  əhənginin  keyfiyyətinə  verilən  tələblər  DÖST  9179-10  üzrə 

normalaşdırılır.  Havada  bərkiyən  əhəng  qeyd  olunan  standartda  3  sorta  bölünür. 

Əhəngin tərkibi aşağıdakı cədvəldə göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır. 

 

 

  

 


38 

 

Cədvəl 4. Havada bərkiyən tikinti əhənginin sortlar üzrə  

keyfiyyət göstəriciləri normaları 

 

Göstəricilərin adları 

Normalar 

Kalsiumlu əhəng 

Maqneziumlu əhəng 

II III 

II III 

Quru maddə aktiv CaO+HO 

miqdarı faizlə az 

olmamalıdır 

qatqısız söndürülmüş əhəng 

 

  

30 


 

 

 80 

 

  

70 


 

 

 85 

 

  

75 


 

 

 65 

qatqılı söndürülməmiş 

əhəng 

64 


52 

64 52 

aktiv MgO-nun 

miqdarı 


faizlə az olmamalıdır 20 (40) 


20 (40) 

20 (40) 


CaO

2

-nin  miqdarı  faizlə  az olmamalıdır 

11 

söndürülməmiş əhəngdə 

yanmamış dənəciklərin 

miqdarı faizlə az 

olmamalıdır 

10 12 

10 


15 

20 


itki faizi az olmamalıdır 10 

10 13 

 

Mötərizədə dolomit əhəng üçün MgO miqdarı göstərilmişdir. Praktikada  asbest  sement  məmulatlarının  istehsalı  üçün  tətbiq  edilən 

elementlərdən həmçinin ağ və rəngli sement növlərindən istifadə edilir. 

Bu  materialların  keyfiyyətinə  verilən  tələblər  DÖST  9835-66,  DÖST  965-

60, DÖST 15805-70  üzrə  normalaşdırılır.  Həmin standartlara  görə sement  növləri 

aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

 

  


39 

 

Cədvəl 5. Müxtəlif təyinatlı sementlərin keyfiyyətinə verilən texniki tələblər 

Sementlərin adları və  

markaları 

Möhkəmlik həddi 

Ərimə zamanı 

Sıxılma zamanı 

7 gün sonra 

28 gün sonra 

28 gün sonra 

Asbest sement məmulatlarının 

istehsalı üçün nəzərdə tutulan 

portland sement 

400 

500 


 

 

 40 

45 


 

 

 55 

60 


 

 

 400 

500 


Ağ portland sement 

300 


400 

500 


  

45 55 

60 


 

300 


400 

500 


 

Ayrı-ayrı  hallarda  istehsaçı  və  alıcının  razılaşmasına  uyğun  olaraq  bərkimə 

müddətinin  başqa  qiymətləri  buraxıla  bilər.  Standart  üzrə  həmçinin  sementlərin 

tərkibində  olan  maddələrin  miqdarı  normalaşdırılır.  Belə  ki,  bütün  sementlərdə 

sulfid turşusunun miqdarı 3,5%-dən yuxarı olmamalıdır, portland sementdə isə 1,5-

dən aşağı və 3,5%-dən yuxarı olmamalıdır.  

Maqnezium oksidinin miqdarı isə 5%-dən çox olmamalıdır. 

Sementlərin  narınlığı  elə  olmalıdır  ki,  ələkdən  keçirildikdə  onun  85%-i 

ələkdən keçməlidir. 

Əhəngin bütün növləri üçün narınlıq dərəcəsi aşağıdakı kimi olmalıdır. 

2№-li ələkdə – 1%-dən çox olmayaraq. 

3№-li ələkdə – 10%-dən çox olmayaraq. 

Söndürülmüş əhənglər üçün sönmə müddəti aşağıdakı kimi olmalıdır. 

 

  


40 

 

Cədvəl 6. Göstəricilərin adı 

Sulfata davamlı 

portland sement 

Posoli portland 

sement 

Üç kalsiumlu silikatların miqdarı (3CaO,SO

2faizlə çox olmamalıdır 50 

normalaşdırılmır 

Üç  kalsiumlu  alüminiumun  miqdarı  (3CaO 

Al

2O

3

) faizlə çox olmamalıdır Üç kalsiumlu alüminotın (3CaO H2

O

3) və 4Al-

tın miqdarı faizlə çox olmamalıdır 

22 

normalaşdırılmır  

 

Cədvəl 7. Göstəricilərin adı 

Sortlar üçün normalar 

I sort 

II sort 

Quru maddədə hesablanmış aktiv CaO+MgO 

faizlə miqdarı az olmamalıdır 

qatqısız hidroəhəngdə 

qatqılı hidroəhəngdə 

 

 67 

50 


 

 

60 40 

CO

2-nin miqdarı faizlə çox olmamalıdır Əhəngin nəmliyi faizlə çox olmamalıdır Narınlıq – qalıq faizlə çox olmamalıdır 

№063 


№008 

 10 

 10 

 

Yavaş  sönən  əhənglər  üçün  25-dən  az  olmayaraq,  hidravlik  əhənglər  az keyfiyyət göstəricilərinə görə aşağıdakı cədvələ uyğun olmalıdır. 

Tikinti  üçün  nəzərdə  tutulan  hidravlik  əhəngin  hidravlik  dərəcəsinə  görə 

aşağıdakı cədvələ uyğun olmalıdır. 

 

  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə