Fasial Paralizi 10 000 lifYüklə 454 b.
tarix29.05.2018
ölçüsü454 b.
#46702


Fasial Paralizi


10 000 lif

Motor Lifler

 • Mimik adaleler

 • Digastrik

 • Platizma

 • Postaurikuler kas

 • Stapedial kasDuyu Lifleri

 • Dilin 2/3 ön tat duyusu

 • Korda timpani

 • Genikulat Ganglion

 • N.İntermedius

 • Traktus Solitarius Nukleus SolitariusDuyu Lifleri

 • Aurikula

 • Dış kulak yolu

 • Timpanik membran arkasıAnatomi

 • İntrakranial 15-17 mm

 • Meatal 23-24 mm

 • Labirentin 02-04 mm (Genikulat G) n.petrosus superficialis major

 • Timpanik 08-11 mm

 • Mastoid 10-14 mm

 • n.stapedius, korda timpani

 • Extratemporal 15-20 mm

 • Mimik adalelere dağılım

 • parotis içindeİnnervasyon

 • Yüzün

 • 1/3 lük üst kısmı bilateral

 • 2/3 lük alt kısmı unilateralAnatomiSinir Yapısı

 • Ortada akson

 • Endonerium

 • Perinerium

 • Epinerium (Schwann kılıfı)Sinir Yapısı

 • Nöronların aksonları perifere doğru ilerlerken aralarındaki ENDONÖRİUM denen ince bağ dokusu ile bir araya getirilerek sinir demetleri yaparlar.

 • Bu sinir demetlerinin etrafı PERİNÖRİUM denen bağ dokusu ile sarılmıştır.

 • Perinörium sardığı sinir demetleri bir araya gelerek hepsinin etrafını EPİNÖRİUMdenen kalın bir bağ dokusu sarar.

 • Epinöriumun sardığı tüm sinir demetleri de periferik siniri

 • oluştururSinir Yapısı

 • Miyelinli liflerde olduğu gibi fasial sinire ait nöronların aksonları da schwann hücreleri tarafından sarılmıştır.

 • Schwann hücresi akson üzerinde 1 mikron aralıklarla yerleşir ve miyelin kılıfı oluşur.

 • İki Schwann hücresi arasındaki boşluğa Ranvier Boğumu adı verilir. Miyelin kılıfı yalıtkan olduğu için aksondaki ileti bir Ranvier boğumundan diğerine atlayarak oluşur. • Seddon Sınıflaması

 • 1- Nöropraksi

 • 2- Aksonotemesis

 • 3- Nörotemesis

 • Sunderland Sınıflanması

 • 1- Fizyolojik Blok

 • 2- Akson Hasarı

 • 3- Akson ve Endonörium Hasarı

 • 4- Akson, endonörium ve perinörium hasarı

 • 5- Akson, endonörium, epinörium hasarıFizyopatoloji

 • Nöropraksi

 • Aksonal akım durur

 • Aksonotmezis

 • Aksonal kopma, endonöral kılıf sağlamdır

 • Wallerian dejenerasyon: lezyona distal kısımda merkeze doğru

 • Endonörotmezis

 • Akson yanlış endonörium içinde doğru rejenerasyon gösteriyor

 • Perinörotmezis

 • Akson yanlış yönde iyileşmeler daha fazla

 • Epinörotmezis

 • Sinirde tam kopmaParalizi Sebebleri

  • Ödem
  • Gerilme
  • Tümöral İnfiltrasyon
  • Enfeksiyon
  • Sinire bası
  • Travmatik kesi


Etyoloji

 • Bell Paralizisi

 • Ramsey-Hunt Sendromu

 • Travmatik Paralizi

 • Otitis Media

 • Baş-boyun Tümörleri

 • Melkerson-Rosenthal Sendromu

 • Diabetes Mellitus

 • Metabolik veya toksik nöropatiler

 • Guillen – Barre Sendromu

 • İnfektiyoz Mononükleoz,

 • Doğum travmalarıBell Paralizi

  • Priferik fasial paralizilerin yarıdan fazlası
  • Ani Başlar,
  • Unilateral parezi veya paralizi
  • Belirli bir süre devam eder
  • Az semptom verir
  • Gebelerde daha sık
  • Diabetiklerde daha sık
  • 40 yaş üzeri erkeklerde daha fazla
  • Nüks oranı %10
  • Ailede görülme şansı %10
  • Kendiliğinden iyileşir %85-95
  • İdiopatik


Bell Paralizi

  • Viral etyoloji ?
  • Herpes Simplex
  • Otoimmün etyoloji ?
  • Virüse bağlı veya değil
  • Vasküler etyoloji
  • Labirentin segmentin iskemisi
  • Allerjik hastalıklar ?
  • Metabolik hastalıklar ?


Bell Paralizi

  • Paralizi öncesi viral hastalık
  • Yüzde hissizlik
  • Göz kuruması
  • Tat alma bozukluğu
  • Hiperakuzi
  • Retroaurikuler ağrı
  • %85 3 hafta iyi
  • %10 3-6 ayda
  • Radyolojik Bulgu –


Periferik / Santral

 • Yüz mimik kaslarının fonksiyon görememesi

 • Yüzün üst kısmının inervasyonu bilateral olduğu için Santral paralizilerde

 • kaş kaldırma ve göz kapatma fonksiyonları devam eder.

 • Periferik paralizilerinde

 • ise kaş kaldırma, göz kapatma, ıslık çalma hareketleri bozulmuştur. Nasolabial sulkus

 • silinmiştir.Tanı Yöntemleri

 • Anamnez

  • Ağrı,
  • Tat
  • İşitme yabı,
  • Veziküller,
  • Travma,
  • Akut veya Kr. OM,
  • Ataklar halinde nüks
 • Fizik Muayene

 • Odyometri

 • CT/MRI

 • Topografik testler

 • Elektrofizyolojik testlerTopografik Testler

 • Schirmer göz testi

 • Tat testi

 • Tükürük testleri

  • Odyometri ve Stapedial refleks
  • Vestibüler testler
  • Radyografi ve MRI


Topografik Testler Schirmer Gözyaşı Testi

  • N. Petrosus süperficials major’un fonksiyonunu ölçer.
  • Her iki alt göz kapağının altına kağıt şeritler yerleştirilir.
  • 5 dk. sonra her iki şeridin ıslaklığı ölçülür. Diğer tarafa göre % 30 daha az lakrimasyon saptanması anlamlıdır.
  • Schirmer testinin modifiye şekli, hastaya amonyak gazı koklatarak veya nazal mukoza pamuk ile stimule edilerek yapılır.


Topografik Testler Tat Testi

  • Tat incelenmesi için kalitatif ve yarı kantitatif yöntemler vardır.
  • Kalitatif yöntem dört tat alma kategorisindeki hasta yanıtının kaydıdır.
  • Yarı kantitatif yöntemde hastadan farklı konsantrasyondaki çözeltilerin tadı hakkındaki düşüncesi öğrenilir.
  • Bununla birlikte tat alma bozukluğunun derecelerinin belirlenmesi zordur.
  • Tat eşiği çeşitlilik gösterir


Topografik Testler Tükürük Testleri

  • Korda timpaninin ve submandibular bezin işlevi
  • Bütün tükürük akım testleri her iki Wharton kanalının tükürük akımının kateterizasyonu gerektirir.
  • Uyarıcı olarak % 6 sitrik asit veya asetik asit
  • Bir tarafta % 25’ten daha fazla azalma anlamlı
  • Ağrı ve teknik zorluklar !!!


Topografik Testler Odyometri ve Stapedial Refleks

 • Lezyon lokalizasyonu

 • Stapedial refleks testi en kolay test

 • Tutulan tarafta orta kulak normalse anlamlı

 • Karşı kulak uyarılarak stapes refleksi ölçülür. Karşı kulağın ipsilat refleksi alınırken, kontralateral refleks alınamazsa n.stapediusun proksimalinde paralizi olduğunu gösterir.Topografik Testler Vestibuler TestlerTopografik Testler Radyoloji ve MR

 • Bell paralizisi yada Herpes Zoster Oticusta CT ve MRI gereksiz

 • Travma veya tümöre bağlı paralizlerde

 • Bell paralizinde Gd-MRI’ı çekilmesi için en sık neden 3 ay süren komplike olmayan paralizi. Fasial sinir iltihaplı segmentteki gadolinium tutulumu nedeni ile parlak görünür. Bu görünüm genellikle genikulat ganglion bölgesinde belirgindir

 • Bell paralizisinde sinir parlaktır fakat şişmemiştir veya başka bir şekil bozukluğu oluşmamıştır

 • Tümörde sinir parlak ve genişlemiştir.Topografik Testlerin Doğruluğu

 • Uyumsuzluklar kranial polinörit, temporal kemik kırıkları ve fasial sinir tümörlerinde oluşur.

 • Lezyonun yerinin tespitinde kullanılan Schirmer testi ve salivasyon testleri uzun süreli fasial paralizlerinde çok az anlamlıdır.

 • 1. Fasial sinir dallarının anatomisi çok değişkendir. Aksonlar endorganlara alternatif yollardan ulaşılabilir.

 • 2. Paraliziyi yapan lezyon sinirin değişik komponentlerini, değişik seviyede ve değişik derecelerde etkileyebilir.

 • 3. Sinirin farklı komponentleri (motor, sensöriali parasempatik) değişik zamanda düzelebilir.

 • 4. Fasial siniri ölçen testler yeterince güvenilir değildir.Elektrofizyoloji

   • NET
   • MST
   • ENoG
   • EMG


Elektrofizyoloji

 • NET

 • (Nerve Excitability Test )

  • En basit test.
  • Uyaran stilomastoid cilde, diğer elektrot ön kola konur.
  • Normal taraftan başlanarak 0,3 ms süre uyaran verilir.
  • Stimulus şiddeti yüzde fark edilir kasılma olana kadar arttırılır. Aynı işlem paralizi taraf içinde yapılır.
  • Her iki taraf arasında 3,5 mA’dan fazla fark olması kötü prognozun habercisidir. Sinirin tam kesisinde bile distal kısım 3 – 4 gün boyunca iletiye deva edeceği için
  • bu süre içinde faydalı değildir.
  • NET’in dezavantajları sübjektif bir test olması ve bil. paralizlerde kullanılmamasıdır. 2 – 3 haftadan sonra tam dejenerasyon yerleştiğinde faydalı değildir.


Elektrofizyoloji

 • MST

 • (Maximum Stimulation Test)

  • NET’in modifikasyonu
  • Elektrotların yerleştirilmesi aynı
  • Kasılma yapan eşik değer yerine maksimal kasılmaya neden olan akım ölçülür.
  • Mukayesede denere aksonların oranı hesaplanır.
  • Değerler %0, % 25, % 75 veya % 100 olarak belirlenir.
  • NET’e göre prognoz ve tedavi için daha iyi bir testtir.
  • MST’de NET gibi ilk 3 – 4 gün ve 2- 3 haftadan sonra pek faydalı değildir


ElektrofizyolojiElektrofizyolojiElektrofizyolojiYüklə 454 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə