Fənn 1005 Əməyin təşkilinin əsaslarıYüklə 0,54 Mb.

səhifə1/19
tarix14.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Fənn  1005 - Əməyin təşkilinin əsasları 

 

  

 

1)  Əməyin təşkilinin mahiyyəti:                    əməyin təşkili əmək məhsuldarlığının əsasıdır 

 

 əməyin təşkili kompleks texniki-təşkilati tədbirlər sistemidir  

 əməyin təşkili iş qüvvəsindən səmərəli istifadə və az əmək sərfi ilə daha çox məhsul   

istehsal edilməsi başa düşülür 

 

 əməyin təşkili iş yerlərinin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir  

 əməyin təşkili əmək intizamının möhkəmləndirilməsindən ibarətdir 

 

2)  Əməyin təşkilinin əsasları kursunun məzmunu:      

Kursun məzmunu ayrı-ayrı məcmuu məsələləri öyrənir 

 

 Kursun məzmununa istehsal şəraitinin insan orqanizminə təsiri daxildir  

 Kursun məzmununa iş yerlərinin təşkili, əmək bölgüsü və əmək kooperasiyası, 

əmək intizamının möhkəmləndirilməsi, əmək üsulları və əmək fəndlərinin 

təkmilləşdirilməsi daxildir 

 

 Kursun məzmununa xammal və material ehtiyatlarından səmərəli istifadə daxildir  

 Kursun məzmunu əməklə bağlı iqtisadi məsələləri öyrənir 

 

3)  Əməyin təşkilinin əsasları kursunun başqa fənlərlə əlaqəsi:                   əməyin təşkilinin əsasları kursu sahələr iqtisadiyyatı ilə əlaqəlidir 

 

kurs əməyin iqtisadiyyatı, normalaşdırılması, istehsalın təşkili, əməyin fiziologiyası, əməyin sosiologiyası ilə əlaqəlidir 

 

 kurs texnika və texnologiyadan səmərəli istifadə olunması ilə əlaqəlidir  

 kurs istehsalın və idarəetmə işlərinin təşkili ilə əlaqədardır 

 

 kurs bir çox texniki və bioloji fənlərlə əlaqədardır  

4)  Əməyin təşkilinin əsas vəzifələri:    

  

əməyin təşkilinin vəzifəsi əmək məhsuldarlığının artırılmasıdır  

 əməyin təşkilinin vəzifəsi əmək intizamının möhkəmləndirilməsidir 

 

 əməyin təşkilinin vəzifəsi iş vaxtından istifadənin yaxşılaşdırılmasıdır  

əməyin təşkilinin əsas vəzifəsi iqtisadi, psixofizioloji, sosioloji vəzifələrdir 

 

 əməyin təşkilinin vəzifəsi əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsidir  

5)  Əməyin elmi təşkilinin mahiyyəti:    

  

ƏET istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsidir  

 ƏET fəhlələrin əməyinin məzmununun müəyyən edilməsidir 

 

 ƏET peşə və funksiyaların qovuşmasıdır  

 ƏET istehsalın tapşırığını birgə yerinə yetirən, əməyin nəticəsi üzrə kollektiv məsuliyyət 

daşıyan müxtəlif peşədən olan fəhlələrin birliyi nəzərdə tutulur 

 

ƏET elm və texnikanın, qabaqcıl təcrübənin yeni nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi nəticəsində əmək məhsuldarlığını artırmaqdan ibarətdir. ƏET əməyin təşkilinə 

qarşı qoyulmur 

 

6)  Əməyin təşkilinin əsas vəzifəsi dedikdə, hansı amillər nəzərdə tutulur?      

əməyin təşkilinin sosial-iqtisadi amilləri nəzərdə tutulur 

 

 əməyin təşkilinin maddi-texniki amilləri nəzərdə tutulur  

 sair və yaxud təşkilati amillər nəzərdə tutulur 

 

 iqtisadi, psixofizioloji, sosioloji amillər nəzərdə tutulur  

 əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsindən ibarətdir 

 

7)  Əməyin təşkilinin əsasları kursu nədən bəhs edir?      

kurs məzmunu ayrı-ayrı məcmuu məsələlərdən bəhs edir 

 

 kurs əməklə bağlı iqtisadi məsələlərdən bəhs edir  

kurs iş yerlərinin təşkilindən, əmək bölgüsü və kooperasiyasından, əmək fəndləri və 

üsullarından bəhs edir 

 

 Kurs istehsal şəraitinin insan orqanizminə təsirini öyrənir  

 Kurs xammal və material ehtiyatlarından səmərəli istifadəni öyrənir 

 

8)  ƏET-nin birinci bölməsində hansı məsələlər şərh edilir?      

əmək bölgüsünün növlərinin tətbiqi şərh edilir 

 

 ƏET-nin mahiyyəti və onun istehsal prosesindəki yeri şərh edilir  

 əmək kooperasiyasının formaları şərh edilir 

 

 əməyin normalaşdırılması məsələləri şərh edilir  

 iş vaxtı itkilərinin aradan qaldırılması məsələləri şərh edilir 

 

9)  ƏET-nin ikinci bölməsində hansı məsələlər şərh edilir     

ƏET-nin bütün istiqamətlərinin məzmunu şərh edilir 

 

 əməyin təşkili və ƏET əlaqəsi şərh edilir  

 əmək prosesi və onun istehsal prosesi ilə əlaqəsi şərh edilir 

 

 ƏET mahiyyəti və vəzifələri şərh edilir  

 fiziki əməklə əqli əmək arasındakı fərqlər şərh edilir 

 

10) ƏET-nin üçüncü bölməsində hansı məsələlər şərh edilir?     

ƏET üzrə tədbirlərin layihələşdirilməsi, əsaslandırılması və tətbiqi məsələləri şərh 

edilir 

 

 əməyin təşkili və ƏET-nin əlaqəsi şərh edilir  

 ƏET-nin əsas istiqamətləri şərh edilir 

 

 əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələləri şərh edilir  

 fəhlələrin hazırlanması və ixtisaslarının artırılması məsələləri şərh edilir 

 

11) Əməyin elmi təşkili dedikdə nə başa düşülür?      

ƏET fəhlələrin əməyinin təşkilindən ibarətdir 

 

 ƏET dedikdə əmək proseslərinin səmərələşdirilməsi başa düşülür  

 ƏET dedikdə elm və texnikanın, qabaqcıl təcrübənin yeni nailiyyətlərinin istehsala 

tətbiqi nəticəsində əmək məhsuldarlığının artırılmasından ibarətdir 

 

 ƏET dedikdə, əmək bölgüsü və kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi başa düşülür  

 ƏET dedikdə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması başa düşülür 

 

12) ƏET-nin üçüncü bölməsində hansı tədbirlər həyata keçirilir?     

əməyin təşkilinin mövcud vəziyyəti öyrənilir 

 

 iş yerlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər işlənilir              ƏET üzrə tədbirlərin layihələndirilməsi, əsaslandırılması və tətbiqi üzrə tədbirlər 

həyata keçirilir 

 

 əmək bölgüsü və kooperasiyası üzrə tədbirlər işlənilir  

 fəhlələrin hazırlanması və onların ixtisaslarının artırılması tədbirləri həyata keçirilir 

 

13) ƏET-nin ikinci bölməsində hansı tədbirlərin icrası nəzərdə tutulur?      əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri nəzərdə tutulur 

 

 əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər nəzərdə tutulur  

 ƏET-nin bütün istiqamətlərinin məzmunu nəzərdə tutulur 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə