Fənn 1218 Metereologiya və iqlimşünaslıqYüklə 498,26 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/16
tarix26.01.2018
ölçüsü498,26 Kb.
#22570
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Fənn 

1218 - Metereologiya və iqlimşünaslıq 

 

 Bölmə: 0401   

 

1. Sual: Əraziyə düşən 70 kkal/sm² düz radiasiyanın 10%-i udulub. Albedo miqdarını müəyyən edin: (Çəki: 1)  

a)  )80 kkal/sm² 

b)  63 kkal/sm² 

c)  77 kkal/sm² 

d)  10 kkal/sm² 

e)  7 kkal/sm² 

 

 2. Sual: Suyun buxarlanması zamanı torpaq səthində nə baş verir? (Çəki: 1) 

 

a)  )torpaq səthi soyuyur 

b)  torpaq səthi qızır 

c)  temperatur sabit saxlanır 

d)  temperatur dəyişmir 

e)  torpaq səthi qızmır 

 

 

3. Sual: Barik sahə nədir? (Çəki: 1)   a)  atmosfer təzyiqinin vahid səthə təsiri 

b)  atmosfer təzyiqinin hündürlüyə görə azalması  

c)  atmosfer təzyiqinin hündürlüyə görə artması 

d)  )atmosfer təzyiqinin fəzada paylanması  

e)  atmosfer təzyiqinin fəzada sabitliyi 

 

 

4. Sual: Dalğa uzunluğu 0,39 mkm olan elektromaqnit şüaları hansı diapozona aiddir? (Çəki: 1)  a)  )ultrabənövşəyi 

b)  görünən 

c)  infraqırmızı 

d)  uzun dalğalı 

e)  qısa dalğalı 

 

 5.Sual: Dalğa uzunluğu 0,5 mkm olan elektromaqnit şüaları hansı diapozona aiddir? (Çəki: 1) 

 

a)  ultrabənövşəyi b)  )görünən 

c)  infraqırmızı 

d)  uzun dalğalı 

e)  qısa dalğalı 

 

 

6. Sual: Dalğa uzunluğu 0,4 mkm olan elektromaqnit dalğaları insana hansı rəngdə görünür? (Çəki: 1) 

 

a)  qırmızı b)  yaşıl 

c)  )bənövşəyi 


d)  heç biri görünmür 

e)  çəhrayı 

 

 

7. Sual: Atmosferdə dalğa uzunluqlu 0.35 mkm olan radiasiyanı hansı qaz udur? (Çəki: 1)  

 

a)  su buxarı b)  dəm qazı 

c)  )ozon qazı 

d)  bu radiasiyanı udmur, ancaq səpələyir 

e)  karbon qazı 

 

 8. Sual: Atmosferdə dalğa uzunluğu 1 mkm olan radiasiyanı hansı qaz udur? (Çəki: 1)   

 

a)  )su buxarı 

b)  dəm qazı 

c)  ozon qazı 

d)  bu radiasiyanı udmur, ancaq səpələyir 

e)  karbon qazı 

 

 9. Sual: Atmosferdə dalğa uzunluğu 0,5 mkm olan radiasiyanı hansı qaz udur? (Çəki: 1)  

 

a)  “su”buxarı b)  dəm qazı 

c)  ozon qazı d)  )bu radiasiya udulmur, səpələnir 

e)  karbon qazı 

 

 

10. Sual: Su hövzələrində suyun hansı xüsusiyyətinə görə temperaturun sutkalıq tərəddüdləri rütubətli torpağa nəzərən daha çox yayılır? (Çəki: 1) 

 

a)  suyun sıxlığı torpağın sıxlığından daha böyük olduğuna görə b)  suyun istilik tutumu torpağın istilik tutumundan daha böyük olduğuna görə 

c)  )suyun istilikkeçirmə əmsalı torpağın istilikkeçirmə əmsalından daha böyük 

olduğuna görə 

d)  suyun istilikkeçirmə əmsalı torpağın istilikkeçirmə əmsalından daha kiçik olduğuna görə 

e)  suyun sıxlığı torpağın sıxlığından az olduğuna görə 

 

Bölmə: 0402     

11. Sual: Qradiyent küləklərin sürəti nə vaxt sıfıra bərabər olur? (Çəki: 1) 

 

 

a)  )siklonların mərkəzində b)  hündürlüklərdə 

c)  antisiklonların ətrafında 

d)  siklonların ətrafında 

e)  yer səthində 

 

Bölmə: 0403   
 

12. Sual: Barik topoqrafiya xəritələri hansı növlərə bölünürlər? (Çəki: 1) 

 

 

a)  )mütləq və nisbi topoqrafiya xəritələrinə  b)  Termobarik və aeroloci xəritələrə 

c)  atmosferin aeroloji və şaquli kəsik xəritələrinə 

d)  mütlək topoqrafik və termobarik xəritələrinə. 

e)  nisbi və termotarik xəritələrinə 

 

 

13. Sual: Mütləq topoqrafiya xəritələri nə ilə xarakterizə olunurlar? (Çəki: 1)  

 

a)  )Barik sahənin vəziyyəti ilə 

b)  Atmosfer cəbhələrin vəziyyəti ilə 

c)  izobarik səthin hündürlüyü ilə  

d)  geopotensialın hündürlüyü ilə. 

e)  isti hava kütlə vəziyyəti ilə 

 

 

14. Sual: Temperaturun lokal dəyişmələri necə müəyyən edilir? (Çəki: 1) a)  )adveksiya və istilik axını ilə 

b)  atmosferin şaquli dayanıqlılığı ilə 

c)  atmosferin stratifikasiyası ilə 

d)  atmosferin üfiqi dayanıqsızlığı ilə 

e)  atmosferin şaquli qayansızlığı ilə  

 

 15. Sual: Doyma elastikliyi nədən asılıdır? (Çəki: 1) 

a)  )temperaturdan 

b)  rütubətdən 

c)  şeh nöqtəsi temperaturundan 

d)  şeh nöqtəsi temperaturunun çatışmazlığından 

e)  təzyiqdən 

 

 16. Sual: Geostrafik küləklərin istiqaməti nəyə görə təyin edilir? (Çəki: 1) 

a)  )izohipslərin istiqamətinə görə 

b)  cəbhələrin hərəkət istiqamətinə görə 

c)  izotermlərin istiqamətinə görə 

d)  yer səthində küləyin sürətinə görə 

e)  yer səthində istilik dəyişməsinə görə 

 

 17. Sual: Konvergensiya zonası nə deməkdir? (Çəki: 1) 

a)  Hava cərəyanlarının seyrəkləşməsi 

b)  Qalxan hava cərəyanları 

c)  Enən hava axınları d)  )Hava cərəyanlarının sıxlaşması 

e)  Dayanıqsız hava kűtləsi 

 

 

18. Sual: Geostrafik küləklər nədir? (Çəki: 1) 

Yüklə 498,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə