Fənn: Tətbiqi mexanika – II (MH) Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu Qrup: 1126a


Saz işləmə ehtimalı P(t) necə təyin olunur?Yüklə 1,13 Mb.
səhifə3/10
tarix16.11.2018
ölçüsü1,13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

132.Saz işləmə ehtimalı P(t) necə təyin olunur?

A) P(t) = 1- F (t)

B) P(t) = 1+ F (t)

C) P(t) = 2+ F (t)

D) P(t) = 2- F (t)

E) P(t) = 3- F (t)
133.Çuqunlar tərkibindəki karbonun formasından asılı olaraq neçə cür olur?

A) 2


B) 3

D) 4


C) 5

E) 1
134.Mexaniki ötürmədə ötürmə ədədi hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) /

B)/

C)/

D)/

E)/
135.Ötürmə ədədi dişlərin sayına görə necə təyin edilir?

A) /

B) /

C)/

D)/

E)/


136.Dişli çarxlarda ötürmə ədədi diametrə görə necə təyin edilir?

A)/

B) /

C)/

D)

E) /


137.Ötürmə ədədi burucu momentə görə necə təyin edilir?

A)/

B) /

C) /

D) /

E) /


138.Çarxdakı güc hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) P = Ft V

B) P = 2Ft V

C) P = Ft V

D) P = Ft / 2V

E) P = Ft/3V


139.Konustruksiyasından asılı olaraq dişli çarx ötürmələri neçə cürdür?

A) 2


B) 3

D) 4


C) 5

E) 6
140. Düz dişli çarxlarda modul m hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) m = d/Z

B) m=2d/Z

C) m = 3d/Z

D) m = d/2Z

E) m=d /3Z

141. Silindrik dişli çarxlarda dişin hündürlük əmsalı hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


142.Silindrik dişli çarx ötürməsində en əmsalı necə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


143. Normal təzyiq qüvvəsi Fn - necə təyin edilir?

A) Fn = Ft / cos

B) Fn = Ft / sin

C) Fn = Ft / tg

D) Fn =2 Ft / cos

E) Fn = 2Ft / sin


144.Silindrik dişli çarxlarda yükləmə əmsalı KH –necə təyin edilir?

A) KH = KH

B) KH = 2KH

C) KH = 3KH

D) KH = KH

E) KH = KH


145.Gərginliyin ölçü vahidi nədir?

A)

B) Kq

C) Ton


D) Amper

E) Vatt
146. Uzunömürlülük əmsalı KHL – hansı ifadə ilə təyin edilir ?  1. KHL=
  1. KHL=

  2. KHL=

  3. KHL=

  4. KHL=


147. Çəp dişli silindrik çarxlarda yükləmə əmsalı - KH necə təyin edilir ?

  1. KH=

  2. KH=

  3. KH=

  4. KH=

  5. KH=


148. Çəp dişli silindrik çarx ötürməsində buraxılabilən kontakt gərginlik hansı ifadə ilə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)


149. Çəp dişli çarx ötürməsində buraxılabilən gərginlik hansı ifadə ilə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)


150. Uzunmüddətli iş şəraitində işləyən çəp dişli silindrik ötürmələrində radial qüvvə hansı ifadə ilə təyin edilir ?

A) =

B) =

C) =

D) =

E) =


151. Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=5mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 1575


B) 2300

C) 2260


D) 3000

E) 1250


152.Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq tikişinin kateti k =4mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 3360


B) 1300

C) 2260


D) 3250

E) 4500


153.Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 6300


B) 2250

C) 5260


D) 7000

E) 8500


154.Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=10mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 3150


B) 4300

C) 3260


D) 2250

E) 2500


155.Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 5775


B) 4300

C) 6260


D) 3000

E) 6500


156.Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 6825


B) 7300

C) 5260


D) 6000

E) 8250


157.Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=25mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 1000


B) 7300

C) 2260


D) 7250

E) 2500


158.Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=50mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 14000

B) 16300

C) 8260


D) 17000

E) 15250

159.Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq tikişinin kateti k =8mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 7560


B) 2300

C) 8260


D) 9000

E) 2250


160.Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=12mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 5040


B) 230

C) 2250


D) 13000

E) 12500
161. Çəp dişli silindrik ötürmələrində ox boyu qüvvə hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) =

B) =

C) =

D) =

E) =
162. Konusvari dişli çarxlarda dişlərin açıldığı səth hansı həndəsi fiqura uyğundur ?

A) konusa

B) Düzbucağa

C) Romba


D) Üçbucağa

E) silindrə


163. Aparan konusvari dişli çarxda xətti sürət hansı ifadə ilə hesablanır ?

A)

B)

C)

D)

E)


164.Aparılan konusvarı dişli çarxlarda xətti sürət hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


165.Konusvari dişli çarxlarda hərəkəti ötürmək üçün hansı vallardan istifadə olunur?

A) kəsişən vallardan

B) paralel vallardan

C) çarpazlaşan vallardan

D) tangensial vallardan

E) qoşa vallardan


166.Konusvari dişli çarx ötürməsində ötürmə ədədi hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) = tg

B) = tg

C) = cos

D) = cos

E) = sin


167. Konusvarı dişli çarx öürməsində xarici çevrəvi modulhansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


168. Konusvarı dişli çarx ötürməsində xarici çevrəvi sürəthansı ifadə ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


169. Konusvarı dişli çarxlarda orta bölgü diametrihansı ifadə ilə təyin edilir?

A)=

B) =

C) =

D)=

E)=


170.Konusvarı dişli çarxlarda xarici bölgü çevrəsinin diametrihansı ifadə ilə təyin edilir?

A) =

B)=

C)=

D) =

E) =


171.Reduktorlarda birinci val necə adlanır?

A) itigedişli val

B) sakit val

C) aralıq valı D) çıxış valı

E) ötürücü val
172. Sonsuz vint ötürməsində - bucağı neçə qəbul olunur?

A) 1200

B) 800

C) 1800

D) 900

E) 3600


173. Dişli çarxların formasına görə reduktorlar neçə növə bölünür?

A) 5


B) 4

C) 2


D) 3

E) 1
174.Dişli çarx ötürməsində -in qiyməti minimum neçə qəbul olunur ?

A) 8 mm

B) 6 mm


C) 4 mm

D) 20 mm


C) 12 mm
175. Konusvari dişli çarx ötürməsində dişin baş hissəsinin hündürlüyü hae necə qəbul olunur ?

A)hae= mte

B) hae= 2mte

C) hae= 3mte

D) hae= mte/2

E) hae= mte/3


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə