Fənn: Tətbiqi mexanika – II (MH) Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu Qrup: 1126a


Konusvari dişli çarx ötürməsində dişin kök hissəsinin hündürlüyüYüklə 0,69 Mb.
səhifə4/10
tarix16.11.2018
ölçüsü0,69 Mb.
#79881
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

176. Konusvari dişli çarx ötürməsində dişin kök hissəsinin hündürlüyü necə qəbul olunur ?

 1. mte

 2. mte

 3. mte

 4. mte

 5. mte/2


177. Konusvari dişli çarxların xarici diametri hansı ifadə ilə təyin edilir ?

 1. +2mte

 2. -mte

 3. - mte

 4. mte

 5. - 2mte


178. Konusvari dişli çarxların daxili diametri hansı ifadə ilə təyin edilir ?

 1. mte

 2. mte

 3. mte

 4. mte

 5. mte


179. Konusvari dişli çarxlarda normal - qüvvəsi hansı qüvvələrə ayrılır ?

A)=

B) =

C) =

D) =

E) =


180. Konusvari dişli çarx ötürməsində radial qüvvə necə təyin olunur ?


181.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 4000N; qaynaq tikişinin kateti k=4mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 17,9

B) 21,5


C) 20,5

D) 12,0


E) 8,0

182.Dartılmaya işləyən üst-üstəalın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 10000N; qaynaq tikişinin kateti k=5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 35,0

B) 11,5


C) 10,5

D) 38,0


E) 42,5

183.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 20000N; qaynaq tikişinin kateti k=5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 63,5

B) 88,0


C) 100,5

D) 52,0


E) 60,5

184.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 5000N; qaynaq tikişinin kateti k=4mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 19,8

B) 18,0


C) 10,5

D) 12,0


E) 22,5
185.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 10000N; qaynaq tikişinin kateti k=8mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 22,3


B) 31,5

C) 20,5


D)28,0

E) 12,5
186.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 4000N; qaynaq tikişinin kateti k=4mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 17,9

B) 11,5


C) 20,5

D) 12,0


E)18,0
187.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 50000N; qaynaq tikişinin kateti k=5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 178,6

B) 119,5

C) 210,5


D) 126,0

E) 212,5


188.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 50000N; qaynaq tikişinin kateti k=5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 129,9

B) 211,5

C) 110,5


D) 178,6

E) 128,9
189.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 60000N; qaynaq tikişinin kateti k=5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 114,3

B) 118,0

C) 113,5

D) 212,0


E) 112,5

190.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 80000N; qaynaq tikişinin kateti k=8mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 238,1

B) 311,5


C) 318,0

D) 212,0


E) 212,5

191. Konusvari dişli çarx ötürməsində aparan çarxa təsir edən ox boyu qüvvə necə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)


192.Konusvarı dişli çarx ötürməsində gətirilmiş əyrilik radiusu necə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


193. Konusvari dişli çarx ötürməsində xarici çevrəvi modul necə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)


194. Konusvari dişli çarx ötürməsində yük əmsalı KH – hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) KH=

B) KH=

C) KH=

D) KH=

E) KH=


195. Konusvari dişli çarx ötürməsində ekvivalent dişlərin sayı ZV – necə təyin edilir ?

A) ZV=Z/

B) ZV=2Z/

C) ZV=Z/

D) ZV=Z/

E) ZV=2Z/


196. Konusvari dişli çarxlarda dişli təkərin çevrəvi sürəti hansı ifadə ilə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)


197.Dişli çarx ötürməsində f.i.ə. necə qəbul olunur?

A)

B) =0,50..0,55

C)=0,55...0,60

D)=0,60...0,65

E) =0,65...0,70


198.Əyilmə hesabatında dişə nə kimi baxılır?

A) konsol tir kimi

B) düzbucaq kimi

C) kvadrat kimi

D) üçbucaq kimi

E) düz xətt kimi


199.Dışin qorxulu kəsiyi hansı həndəsi fiqura bənzəyir ?

A) düzbucaqlı

B) trapesiya

C) kvadrat

D) dairə

E) qövs
200. qiyməti hansı dişli ötürmələr üçün tətbiq edilir ?

A) düz dişli

B) çəp dişli

C) qoşa çəp dişli

D) əyri dişli

E) şeron dişli

201.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=10mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 7000

B) 2300


C) 2260

D) 12500

E) 7575

202.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=40mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 30800

B) 230000

C) 22600

D) 125000

E) 15750

203.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=30mm; qaynaq tikişinin kateti k =6mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 22680

B) 23000


C) 12500

D) 30000


E) 15750

204.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=60mm; qaynaq tikişinin kateti k =8mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 60480

B) 12500

C) 22600

D) 30000


E) 15750

205.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=50mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 24500

B) 23000


C) 12500

D) 30000


E) 25750

206.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=80mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 56000

B) 23000


C) 22600

D) 125000

E) 100000

207.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=90mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 75600

B) 12500

C) 226000

D) 30000


E) 157500

208.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=100mm; qaynaq tikişinin kateti k =5mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 56000

B) 23000


C) 226000

D) 125000

E) 90750

209.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=110mm; qaynaq tikişinin kateti k =4mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 43120

B) 23000


C) 226000

D) 125000

E) 15750

210.Dartılmaya işləyən üst-üstə alın qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur (qaynaq iki tərəflidir).Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=70mm; qaynaq tikişinin kateti k =4mm; qaynaq tikişinin kəsilmədə buraxılabilən gərginliyi .

A) 23520

B) 12500

C) 22600

D) 30000


E) 157500
211.Dalğalı ötürmələrdə dişli çarx fırlanmazsa ötürmənin ötürmə ədədi necə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


212.Hazırda neçə -a dək güc ötürə bilən dalğalı ötürmələr mövcuddur?

A) 10...50

B) 5...10

C) 1...5


D) 10...20

E) 100 - dək


213.Daığa generatoru nə ilə hərəkətə gətirilir?

A) mexaniki enerji mənbəyi ilə

B) əl ilə

C) qayışla

D) zəncirlə

E) təkanla


214.Dalğalı ötürmələrdə nəyin fərqinə uyğun olaraq dişlərin müəyyən hissəsi ilişməyə daxil olmur?

A) diametrlər fərqinə

B) bucaq sürətinin fərqinə

C) burucu moment fərqinə

D) güc fərqinə

E) dövrlər sayı fərqinə


215.Zəncir ötürməsindən hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

A) bucaq sürətini azaldıb burucu momenti artırmaq üçün

B) bucaq sürətini artırıb burucu momenti azaltmaq üçün

C) bucaq sürətini artırmaq üçün

D) burucu momenti azaltmaq üçün

E) dövrlər sayını artırmaq üçün


216. Ötürücü zəncirlər neçə növə bölünür?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
217. Zəncir ötürməsində optimal oxlararası məsafə hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) a = (30...50) t

B) a = 30 t

C) a = 10 t

D) a = 20 t

E) a = 15 t
218. Zəncirin uzunluğu - hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) = W

B) = 2W

C) = 3W

D) = W

E) = 2W/


219.Zəncir ötürməsində vallara və onların dayaqlarına təsir edən qüvvələr hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) F


B) F

C) F D) F

E) F
220. Qayış ötürməsindəgüc nəyin hesabına ötrülür?

A) qayışla qasnaqlar arasında sürtünmə qüvvəsi hesablana

B) qasnaqların sürtünməsi hesabına

C) burucu momentin hesabına

D) qasnaqların fırlanması hesabına

E) dövrlər sayının artması hesabına


221.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =12mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 9043,2

B) 9044,0

C) 7450,0

D) 10200,0

E) 8900,0

222.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =15mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 21195

B) 90440

C) 7450


D) 904300

E) 89000


223.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =22mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 34194,6

B) 90440,2

C) 7450,7

D) 102000,0

E) 8900,3

224.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =8mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 12057,6

B) 9044,0

C) 17450,0

D) 90432,5

E) 8900,0

225.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =16mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 7912,8

B) 6044,0

C) 8043,2

D) 10200,0

E) 6900,0

226.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =12mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 16956


B) 90440

C) 7450


D) 10200

E) 1743


227.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =16mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 26124,8

B) 9044

C) 7450


D) 90430

E) 89000


228.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =20mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 18840


B) 9044

C) 9043


D) 202000

E) 890000

229.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =8mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 4019,2

B) 9044,0

C) 3450,0

D) 10200,0

E) 2900,0

230.Xarici dartıcı qüvvə F ilə yüklənmiş bolt birləşməsində qüvvənin hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir? Verilib:boltun daxili diametri =12mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 18086,4

B) 19044,7

C) 71450,0

D) 10200,6

E) 90430,2


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə