Fənn: Tətbiqi mexanika – II (MH) Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu Qrup: 1126a


Yastı qayış ötürməsində qayışın en kəsiyi hansı həndəsi fiqura uyğundur?Yüklə 0,69 Mb.
səhifə5/10
tarix16.11.2018
ölçüsü0,69 Mb.
#79881
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

231.Yastı qayış ötürməsində qayışın en kəsiyi hansı həndəsi fiqura uyğundur?

A) düzbucağa

B) kvadrata

C) üç bucağa D) trapesiyaya

E) romba
232.Qayışın ilkin tarımlığından yaranan gərginlik hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) = Q0 /S

B) = 2Q0 /S

C) = 3Q0 /S

D) = Q0 S

E) = 2Q0 S


233.Yastı qayışın en kəsik sahəsi hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)S= b

B) S= 2b

C) S= b

D) S= 2b

E) S= b


234. Pazvari qayışın en kəsik sahəsi hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) S =

B) S = 2

C) S =

D) S = 2

E) S = 3


235.Qayış ötürməsində xeyirli gərginlik hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) = Ft/ S

B) = F t S

C) = 2Ft / S

D) = Ft / 2S

E) = Ft + S


236.Yastı qayış ötürməsində dəndənələrin sayı hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B) /3

C) /4

D)

E) /8


237.Friksion ötürməsində hərəkət nəyin hesabına ötrülür?

A) sıxılmış disklərin səthində yaranan sürtünmə qüvvəsi hesablana

B) disklərin bucaq sürətləri hesablana

C) disklərin diametrləri hesablana

D) disklərin materialı hesablana

E) disklərin tezliyinə görə


238. Friksion ötürməsinin etibarlı işləməsi üçün hansı şərt ödənilməlidir?

A) FsFt

B) FsFt

C) FsFt

D) Fs2Ft

E) Fs2 Ft


239.Ox və val nəyə deyilir?

A) Fırlanan maşın detallarını öz üzərində saxlayan detallara

B) sürəti ötürən detallara

C) hissələri bir-birindən ayıran detallara D) güc ötürən detallara

E) irəli-geri hərəkət edən detallara
240. Ox və vallar en kəsiyinin formasına görə neçə cür hazırlanır?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
241.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =12mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 6956,3

B) 6900,2

C) 5600,5

D) 7120,6

E) 8700,9

242.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =20mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 14492,3

B) 16400,1

C) 20150,2

D) 56005,4

E) 12492,3

243.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =15mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 16303,8

B) 16302,8

C) 16300,2

D) 16303,9

E) 16303,5

244.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =22mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 26303,5

B) 26303,0

C) 26302,0

D) 26304,5

E) 26305,0

245.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =8mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 2318,8

B) 2319,0

C) 2310,4

D) 2318,0

E) 2320,0

246.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =16mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 10820,9

B) 10820,2

C) 10819,9

D) 10821,0

E) 10825,0

247.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =12mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 13043,1

B) 13043,9

C) 13450,0

D) 12808,2

E) 15520,6

248.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =16mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 20096,0

B) 20097,0

C) 20095,5

D) 50000,0

E) 20500,5

249.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =20mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 14492,3

B) 14492,0

C) 18000,5

D) 14493,3

E) 11492,3

250.Həm dartılma,həm də burulmaya işləyən bolt birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti ödənilir?Verilib:boltun daxili diametri =20mm,boltun materialının dartılmada buraxılabilən gərginliyi

A) 38646,1

B) 38645,2

C) 39566,4

D) 34122,9

E) 38647,0
251.Ox və valların möhkəmliyə hesablanması neçə mərhələdə aparılır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
252. Yastığın uzunluq əmsalı hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) =

B) =

C) =

D) =

E) =
253.Valın kütləsi hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) m = G/g

B) m = 2G/g

C) m = G/2g

D) m = Gg

E) m = 2Gg


254. Yastıqlar işlək səthində yaranan sürtünmənin növünə görə neçə qrupa bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
255.Sürüşmə yastıqları neçə hissədən ibarətdir?

A) 4

B) 3


C) 5

D) 6


E) 2
256.Sürüşmə yastıqların neçə iş rejimi vardır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 1
257.Bir pilləli reduktorlarda iti sürətli valın uclarının diametri hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)d = (7

B) d =

C) d = 2

D) d = (3

E) d = (5
258.Kürəcikli radial yastıqlar üçün /d-nisbəti necə qəbul olunur?

A) ℓ/d = 10

B) ℓ/d = 3

C) ℓ/d = 10

D) ℓ/d = 6

E) ℓ/d = 8


259.Kürəcikli dayaq yastıqlar üçün /d-nisbəti necə qəbul olunur?

A) ℓ/d 10

B) ℓ/d 12

C) ℓ/d 14

B) ℓ/d 15

D) ℓ/d 19


260.Konus diyircəkli radialdayaq yastıqlar üçün /d-nisbəti necə qəbul olunur?

A) ℓ/d 8

B) ℓ/d 8

C) ℓ/d 10

D) ℓ/d 14

E) ℓ/d 10


261.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir? Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 10mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 3925


B) 3926

C) 3924


D) 4924

E) 4926


262.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir? Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 4mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 1381,6

B) 1381,0

C) 1481,6

D) 1481,0

E) 1581,0

263.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir? Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 10mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 8635


B) 8634

C) 9600


D) 5050

E) 7788


264.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir? Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 22mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 22796,4

B) 20890,0

C) 2140,0

D) 19800,5

E) 21850,3

265.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir? Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 8mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 3516,8

B) 7056,2

C) 8910,3

D) 11000,9

E) 2014,7

266.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir? Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 16mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 20096


B) 25056

C) 26033


D) 14255

E) 9696


267.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir? Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 14mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 13847,4

B) 14255,2

C) 11256,6

D) 10256,9

E) 12000,8

268.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir? Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 12mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 9043,2

B) 7785,5

C) 9600,6

D) 7455,4

E) 8622,3

269.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir? Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 14mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 21540,4

B) 20150,6

C) 36210,5

D) 24220,8

E) 19520,3

270.Araboşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar istiqamətdə xarici qüvvə ilə yüklənmiş boltun gövdəsinin kəsilməsi üçün o hansı F qüvvəsindən artıq yüklənməlidir?Verilib: boltun gövdəsinin diametri d= 10mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 11775


B) 14552

C) 10889


D) 8950

E) 15300
271.Yük zəncirlərində sürət neçə olur?

A) 0,25...0,5 m/san

B) 1...2 m/san

C) 2...3 m /san

D) 3...4 m/san

E) 4...5 m/san
272.Dartı zəncirləri hansı sürətlərdə işləyir?

A) 2...4 m/san

B) 5...6 m/san

C) 6...7m/san

D) 7...9 m/san

E) 9...10 m/san


273 Ötürücü zəncirlərdə ötürmə ədədi necə olur?

A)sabit


B) dəyişən

C) pilləli dəyişən

D) pilləsiz dəyişən

E) kompleks dəyişən


274.Ən geniş yayılmış zəncir ötürməsində çevrəvi sürət neçə qəbul olunur?

A) 15 m/san

B) 20 m/san

C) 25 m/san

D) 30 m/san

E) 35 m/san


275.Geniş yayılmış zəncir ötürməsində ötürülən güc neçə kt - qəbul olunur?

A)100kt

B) 110kt

C) 120kt

D) 125kt

E) 130kt


276.Zəncir ötürməsini layihə etdikdə ulduzcuqların mərkəzlərini birləşdirən xəttin üfüqlə əmələ gətirdiyi bucaq neçə olmalıdır?

A) 45o

B) 50o

C) 30o

D 60o

E) 65o


277.Böyük ulduzcuğun dişlərinin sayını hesablayan zaman hansı parametrdən istifadə olunur?

A) kiçik ulduzcuğun dişləri sayı və ötürmə ədədindən

B) kiçik ulduzcuğun dişləri sayından

C) ötürmə ədədindən

D) ulduzcuğun diametrindən

E) ulduzcuğun bucaq sürətindən


278.Diyircəkli və oymaqlı zəncirlər üçün böyük ulduzcuğun dişlərinin sayı necə qəbul olunur?

A)

B)120

C)140

D)140

E)150


279.Dişli zəncirlər üçün böyük ulduzcuğun dişlərinin sayı necə qəbul olunur?

A)

B)140

C)120

D)

E)120


280. Zəncirin addımı hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

E)

D)


281. Zəncir ötürməsində yükləmə əmsalı K-hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


282.Zəncir ötürməsində çevrəvi sürət hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B) /6000

C) /60

D) /1000

E) /1000


283.Zəncir ötürməsində bəndlərin sayı W- hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) W = 2/t + /2+(Z2 –Z1/22t/

B) W = 2/t - /2 + (Z2 –Z1/22t/

C) W = 2/t - /2 - (Z2 +Z1/22t/

D) W = /t + /2 - (Z2 +Z12t/

E) W = /t + /2 + (Z2 –Z12t/


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə