Fənn: Tətbiqi mexanika – II (MH) Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu Qrup: 1126a


Kiçik qasnaq üzərində yaranan ən böyük gərginlik necə ifadə olunur?Yüklə 1,13 Mb.
səhifə7/10
tarix16.11.2018
ölçüsü1,13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

331. Kiçik qasnaq üzərində yaranan ən böyük gərginlik necə ifadə olunur?

A)

B) = + 0,-

C) = + 0,

D) = + +

E)


332. Aparılan qolun düzxətli sahəsində yaranan ən kiçik gərginlik hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B) C) = 0,-

D) = 0,

E) =
333. Qayış ötürməsində elastik sürüşmə əmsalı neçə qəbul olunur?

A)=0,01...0,02

B) =1...2

C) =3...4

D) =0,5...0,6

E) =0,6...0,8


334. Qayış ötürməsində ötürmə ədədi necə təyin edilir?

A)=

B)= C)=

D) =

E)=
335. Kiçik qasnağın əhatə bucağı necə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


336. Qayış ötürməsində mərkəzlər arası məsafə necə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


337. Qayışın bir saniyədəki qaçışlarının sayı necə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)


338. Qayış ötürməsində çevrəvi qüvvə necə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


339. Qayışda başlanğıc gərilmə qüvvəsi necə təyin edilir ?

A)Fo=A

B)

C)

D)

E)


340.Qayış ötürməsində dayaqlara düşən qüvvə necə hesablanır?

B)

C)

D)

E)341.Dəndənələrin sayı neçə olanda qasnaq dəndənəsiz hazırlanır?

A)

B)

C)

D)

E)


342. Pazvari qayış ötürməsindən əsasən ötürmə ədədi neçəyə qədər olanda tədbiq edilir?

A) 7

B) 5

C) 3


D) 6

E)10
343. Pazvari qayışın en kəsik sahəsi hansı şəkildə olur ?

A) trapesiya

B) düzbucaq

C) kvadrat

D) romb


E) dairə
344. Qayış ötürməsində burucu moment hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B) = 2P/

C)

D)= P

E)= 2


345. Qayış ötürməsində qasnağın eni hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


346. Qayış ötürməsində qasnağın çənbərinin qalınlığı hansı ifadə ilə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)


347. En kəsiyi düzbucaq olan qayışdan hansı qayış ötürməsində istifadə etmək olar ?

A) yastı qayış ötürməsində

B) Dairəvi qayış ötürməsində

C) Pazvari qayış ötürməsində

D) Çarpaz qayış ötürməsində

E) Dişli qayış ötürməsində


348. Ən sadə qayış ötürməsi hansı ötürmədir ?

A) Yastı qayış ötürməsi

B) Pazvari qayış ötürməsi

C) Çoxpazlı qayış ötürməsi

D) Dairəvi qayış ötürməsi

E) Dişli qayış ötürməsi


349. Rezinləşdirilmiş qayışlarda sürət necə qəbul olunur ?

A)

B)

C)

D)

E)


350. Zəncir ötürməsində tarımlıq quruluşu hansı məqsəd üçün istifadə olunur?

A) zəncirin tarımlılığını nizamlamaq üçün

B)zəncirin kütləsini azaltmaq üçün

C) zəncirin kütləsini artırmaq üçün

D) sürəti azaltmaq üçün

E) təcil yaratmaq üçün


351. Pazvari qayış ötürməsində mərkəzlər arası məsafə necə qəbul olunur ?

A) 0,55 (

B) 0,55 (

C) 0,55 (

D) 0,55 (

E) 0,55 (


352. Pazvari qayış ötürməsində qasnağın xarici diametri necə hesablanır ?

A)

B)

C)

D) E)
353. Friksion ötürməsində sürtünmə qüvvəsi necə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)354. Friksion ötürməsində aparan diskdə xətti sürət necə hesablanır ?

A) /2

B) /3

C)

D)

E)


355. Friksion ötürməsində aparılan diskdə xətti sürət necə hesablanır ?

A) /2

B) /

C) /

D) /2

E)


356. Friksion ötürməsində ötürmə ədədi necə təyin edilir ?

A) /

B) /

C) /

D) /

E)


357. Friksion ötürməsində mərkəzlər arası məsafə necə təyin edilir ?

A) a =

B) a =

C) a =

D) a =

E) a =


358. Friksion ötürməsində diyircəyin en əmsalı -neçə qəbul olunur ?

A)

B)

C)

D)

E)


359. Friksion ötürməsində diyircəkləri bir-birinə sıxan qüvvə necə hesablanır ?

A)

B)

C)

D)

E)


360. Friksion ötürməsində kontakt xəttinin vahid uzunluğuna düşən qüvvə necə təyin edilir?

A) WH=Fn/b

B) WH=2Fn/b

C) WH=Fn/2b

D) WH=Fn/3b

E) WH=3Fn/b


361.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=285600N,işgil oturan valın diametri d= 35mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 38,9


B) 35,3

C) 34,2


D) 33,9

E) 32,5


362.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=285600N,işgil oturan valın diametri d= 40mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 34


B) 33

C) 35


D) 36

E) 37


363.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=285600N,işgil oturan valın diametri d= 45mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 30,2


B) 31,2

C) 32,2


D) 29,2

E) 28,2


364.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=385600N,işgil oturan valın diametri d= 50mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 32,1


B) 31,1

C) 30,1


D) 33,1

E) 34,1


365.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=485600N,işgil oturan valın diametri d= 55mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 36,8


B) 34,9

C) 35,3


D) 33,2

E) 37,8


366.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=585600N,işgil oturan valın diametri d= 60mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 40,7


B) 43,7

C) 42,7


D) 41,7

E) 44,7


367.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=685600N,işgil oturan valın diametri d= 65mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 39,1


B) 40,2

C) 38,3


D) 37,1

E) ,36,8


368.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=785600N,işgil oturan valın diametri d= 40mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 72,7


B) 75,7

C) 74,7


D) 73,7

E) 77,7


369.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=885600N,işgil oturan valın diametri d= 50mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 65,6


B) 62,6

C) 63,6


D) 64,6

E) 61,6


370.Kəsilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in mm ilə qiyməti neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=985600N,işgil oturan valın diametri d= 40mm,işgilin eni b= 6mm,kəsilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 82,1


B) 83,1

C) 84,1


D) 85,1

E) 86,1


371. Friksionötürmələrində sürtünmə əmsalı hansı həriflə işarə olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


372. Cihazlarda tədbiq olunan friksion ötürməsində k-nın qiyməti neçə qəbul olunur?

A) 3...5


B) 1...2

C) 2...3


D) 6...7

E) 8...9
373. Oxlarda əyilmədən yaranan gərginlik necə təyin edilir?

A)

B)

C) D)

E)


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə