##Fənnin adı: Kliniki psixologiya ##Ixtisas: PsixologiyaYüklə 439,77 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/18
tarix17.09.2017
ölçüsü439,77 Kb.
#406
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

31 

 

1 - psixi proseslər  2 - psixi halətlər  

3 - psixi xassələr  

a - duyğular, inamsızlıq, şübhə  

b - duyğular, nitq, temperament  

c - duyğular, qavrayış, diqqət  

d - temperament, xarakter və qabiliyyətlər  

e - affektlər, inam, əhvallar  

A) 1 - a; 2 - d; 3 - c 

B) 1 - c; 2 - e; 3 - d 

C) 1 - b; 2 - a; 3 - d  

D) 1 - e; 2 - b; 3 - a  

E) 1 - a; 2 - e; 3 - b  7. XX əsrin 50-60-cı illərinədək Avropa ölkələrində şəxsiyyətin patoloji variantlarına həsr 

edilmiş təsnifatlardan hansı ən populyar idi? 

A)A.Adler 

B) E.Fromm 

C) Krepelin-Kreçmer 

D) Z.Freyd  

E) A.E.Liçko 8. Cəmiyyətdən qaçaraq tənha, qapalı həyat sürməyi sevən və bəzən xəyalpərvər və ya 

boşboğaz olmaları ilə diqqəti cəlb edən tip hansı fenomenoloji termini ilə ifadə olunur? 

A) Əcaiblər 

B) Gopçular 

C) Oynaqlar 

D) Davamsızlar. 

E) Deyingənlər. 

 

9.“Psixopatiyaların klinikası, onların statikası, dinamikası və sistematikası”əsərinin hansı 

alim olub? 

A) S.L.Rubinşteyn 

B) A.E.Liçko 

C) Z.Freyd 

D) P.B.Qannuşkin 

E) N.Bextereva 

 

10. Paranoid tip şəxsiyyət pozuntusu başqa cür necə adlanır? 

A) Depressiv tip 

B) Açıq tip 

C) Şizoid tip 

D) Astenik tip 

E) Qapalı tip 

 32 

 

11. “Şizoid”sözü neçənci ildə və hansı alim tərəfindən təklif edilib? 

A) 1888-ci ildə Z.Freryd 

B) 1936-cı ildə Kreçmer 

C) 1912-ci ildə A.Adler 

D) 1910-cü ildə İ.Pavlov 

E) 1959-cü ildə P.Qannuşkin 

 

12.Subyekt dedikdə nə nəzərdə tutulur?  

A) şəxsiyyət  

B) fərd  

C) fərdiyyət 

 D) obyektiv aləmi dərk edən insan 

E) adam  

 

13. Dissosial (antisosial) tip şəxsiyyət pozuntusuna  aid edilən şəxsiyyət anomaliyalarının əsas əlamətlərindən biri səhv göstərilib: 

A) Özünü günahlandırmaq hissinin olmaması 

B) Başqalarına qarşı istək və məhəbbət hissi yaratmaq qabiliyyətinin olmaması 

C) Qəfləti (gözlənilməz) hərəkətlərə meyllilik 

D) Etdıyi neqativ hərəkətlərdən peşman olmaması 

E) Həmişə xəyalpərəst olur 14. Psixika hansı xarakterə malikdir?  

A) sistemli xarakterə 

B) düşüncəli xarakterə  

C) passiv xarakterə  

D) reflektor xarakterə 

E) fəal xarakterə 

 

15.Hansı tip hipertimiklər və distimiklərin tam əksini təşkil edir? 

A) Eqoistlər 

B) Qarışıq 

C) Psixopatlar 

D) Paranoid 

E) Şizoid 

 

16. İsterik tip şəxsiyyət pozuntusu başqa cür necə adlanır? 

A) Paranoid tip 

B) Təşvişli tip 

C) Depressiv tip 

D) Xolerik tip 

E) Nümayişkar tip 

 33 

 

17.Şəxsiyyət pozuntularının hansı tipinə mənsub olan şəxslər xasiyyətlərindəki şübhəliliyin sarışan xarakterli olmasını başa düşmələri ilə fərqlənirlər? 

A) Hipertimik 

B) İsterik 

C) Qarışıq 

D) Anankastik 

E) Dissosial 

 

18. Digər və qarşıq tip şəxsiyyət formalarından biri səhv göstərilib: 

A) Depressiv-təşvişli 

B) Ekssentrik 

C) Hiddətli 

D) Eqo-distonik 

E) Sado-mazoxistik 

 

19. Hippokrat temperament tiplərini nəyə əsasən təsnif etmişdir?  

1 - sinir prosesinin xassələrinə  

2 - oyanma və ləngiməyə  

3 - qan  

4 - fəallığa  

5 - selik  

6 - öd.  

7 - davranış tərzinə 

A) 1, 3, 5 

B) 3, 5, 6 

C) 3, 2, 7 

D) 2 , 4 . 5  

E) 1, 4, 7  

 

20.İradəsiz, kənar adamların təsirinə həssas, başqalarından hər an kömək uman adamlar kimi görünən şəxslər hansı tip şəxsiyyət pozuntusuna aiddirlər? 

A) Qarışıq tip 

B) Təşvişli tip 

C) İsterik tip 

D) Asılı tip 

E) Assosial tip 

 

 

##num= 8// level= 1// sumtest=20 //name= Depressiya və posttravmatik stresslər//  1.Uyğunluğu müəyyən edin: «Hiss» termini ilə «emosiya» termini arasında fərqli cəhətləri və 

onlar arasındaki uygunlugu tapın:  

I - Emosiya həm insana, həm də heyvana xasdır, hisslər isə yalnız insana xas olan  

psixi keyfiyyətdir.  

II - Hisslər insan cəmiyyətinin inkişafı prosesində formalaşmışdır.  


34 

 

III - Hisslər insanın cisim və hadisələrə, insanlara bəslədiyi münasibətin mahiyyətini  ğöstərir.  

IV - Emosiyaları, hisslərin təzahür formaları kimi başa düşmək lazımdır.  

V - Emosiyaların inkişafının ali səviyyəsi davamlı hissləridir.  

1 - hisslər ictimai səciyyə daşıyır.  

2 - emosiyalar isə bu münasibətlərin təzahür formalarını ifadə edir.  

3 - emosiyalar – insan təcrübəsinin hissi fundamenti hesab olunur.  

4 - insanlar öz hisslərini emosiyalar formasında yaşayırlar.  

5 - emosiyalar ətraf aləmlə, cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibətləri zənginləşdirir və  

xatirələrə dinamiklik verir.  

A) I - 2, II - 4, III - 1, IV - 3, V - 3 

B) I - 1, II - 3, III - 2, IV - 5, V - 4 

C) I - 3, II - 1, III - 3, IV - 4, V - 2 

D) I - 4, II - 3, III - 4, IV - 5, V - 1 

E) I - 2, II - 1, III - 2, IV - 1, V - 5  

2. Aşağı risk kateqoriyasına daxil olan qadınlar arasında əsasən hansı psixi xəstəliklər zamanı 

suisid törədilir?  

1 - nevrozlar  

2 - psixopatikalar  

3 - depressiya  

4 - şizofreniya  

5 - epilepsiya  

6 - alkoqolizm  

A) 3, 4, 5 

B) 1, 2 

C) 1, 2, 6  

D) 1, 3, 4  

E) 1, 5, 6  

 

3. Depressiya hansı xəstəliklərə aiddir? A) Somatik xəstəliklərə 

B) Psixosomatik xəstəliklərə 

C) İrsi meylliyi olan xəstəliklərə 

D) Ruhi xəstəliklərə 

E) İnfeksion xəstəliklərə 

 

4. Göstərilənlərdən biri depressiyanın əlaməti deyil. A) iş qabiliyyəti enir, tez yorulur; 

B) əhvali-ruhiyyənin enməsi (bütün gün ərzində və ya sutkanın çox hissəsində); 

C) insan heç nəyə maraq göstərmir, əvvəllər müsbət emosiyalar doğurduğu şeylər ona   

     zövq vermir; D) gələcək haqqında nikbin fikirdə olur; 

E) insan özünü olduğundan aşağı qiymətləndirir; 

 Yüklə 439,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə