##Fənnin adı: Kliniki psixologiya ##Ixtisas: PsixologiyaYüklə 439,77 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/18
tarix17.09.2017
ölçüsü439,77 Kb.
#406
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

10 

 

C) 1856-1939 D) 1857-1938 

E) 1858-1939 

3. Fenomenologiya cərəyanının əsasını nə təşkil edir?  

A) Hipnozun psixoanalizlə əlaqəsi 

B) Nevrotik səviyyəli pozuntular  

C) Emosional davamsızlıq  

D) Psixi təzahürləri 

E) Xəstələrin ruhi həyatının subyektiv təzahürlərinin öyrənilməsini təşkil edir 

 

4. “Öz mənini dərk etmə”-nin əlamətlərindən hansı səhfdir?  A) Öz şəxsiyyətini bütövlükdə dərk etmə  

B) Özünü aktiv canlı kimi dərk etmə  

C) Öz unikallığını dərk etmə 

D) Öz identikliyini və sabitliyini dərk etmə  

E) Özünün patoloji xəstəliyini anlamaq 

 

5. “Öz mənini dərk etmə” hansı fenomenlər qrupuna daxildir?  A) Subyektiv xarakterli fenomenlər  

B) Yalançı fenomenlər  

C) Sosial fenomenlər  

D) Xüsusi fenomenlər qrupuna 

E) Obyektiv xarakterli fenomenlər 

6.Proyeksiya mexanizmi nə deməkdir?  

A) Öz identliyinin itirilməsi  

B) Mövcud həqiqətlərin dərk edilməsi  

C) Qeyri - münasib hisslərin şüursuzluğa qovulması  

D) Özünün fikir, hiss və meyllərini digər adamlara aid edilməsidir 

E) Həyatda həzz almadan imtina etmək 

7.Uyğunluğu müəyyən edin: 

1 - . . . . . . . tanıma qabilyyətlərinin pozulması adlanır.  

2 - . . . . . . . fransızca “aldadıcı təsəvvür”, “yanlış qavrama” deməkdir.  

3 - . . . . . . . obyektiv mövcud olmayan hadisə və predmetlərin qavranılmasıdır.  

a. “İllüziya”.  

b. “Hallüsinasiya  

c. Aqnoziyalar  

A) 1 - a      2 - b       3 - c 

B) 1 – c      2 - a       3 - b 

C) 1 - b      2 - c       3 - a  

D) 1 - b      2 – a      3 - c  

E) 1 - a      2 - c       3 - b 


11 

 

8.  Z. Freyd hansı əsərində şəxsiyyətin strukturunu açıqlamışdır?  1 – “Mən və O”  

2 – “Məmnunluq prinsipinin o biri tərəfindən”  

3 – “Totem və tabu”  

4 – “Asteniyanın analizindən bir parça”  

5 – “Hazırcavablıq və onun şüursuzluğa münasibəti”  

A) 

B) 

C) 2  

D) 5  

E) 3  

9. Uyğunluğunu tapın: 

1) ən yaxın inkişaf zonası  

2) eqosentrik nitq  

3) psixoanalizin banisi  

4) fərdi fərqlər nəzəriyyəsi  

I – J.Piaje  

II – Z.Freyd  

III – L.Vıqotski  

IV - Halton  

A) 1 - III; 2 - I; 3 - II; 4 - IV:  

B) 1 - II; 2 - III; 3 - I; 4 - IV;  

C) 1 - III; 2 - II; 3 - IV; 4 - II;  

D) 1 - IV; 2 - I; 3 - II; 4 - III;  

E) 1 - IV; 2 - III; 3 - I; 4 - II;  

10.“İd” və “Eqo” anlayışları kimə məxsusdur ?  

A) L.Viqotski  

B) A.Luriya 

C) Z.Freyd 

D) İ.Pavlov 

E) E.Fromm 

11. Uyğunluğu müəyyən edin  

1 - “Biheviorizm - psixi fəaliyyətin ən praqmatik nəzəriyyəsidir”. Bu fikir kimə məxsusdur?  

2 - . . . . . . . . . . . . . .inkişaf konsepsiyasını irəli sürmüşdür. Nöqtələrin yerində hansı 

psixoloqun adı olmalıdır?  

3 - Biheviorizmin təşəkkül tapmasında hansı psixoloqun adı dayanır?  

a - E. Erikson  

b - C. Miller  

c – E.Torndayk  

A) 1 - a    2 - b     3 - c 

B) 1 - b    2 - a     3 - c 


12 

 

C) 1 - b    2 - c     3 - a  D) 1 - a    2 - c     3 - b 

E) 1 – c    2 - b     3 - a 

12.Uyğunluğu müəyyən edin:  

1 - Edip kompleksi mərhələsi hansı yaşları əhatə edir?  

2 - Şpitsə görə davranışın necə tərkib hissəsi vardır?  

3 - Latent mərhələ hansı yaşları əhatə edir?  

a . 6 - 12 yaşları  

b. 3 yaş 

c . 4 - 6 yaşları  

A) 1 - a    2 - b    3 - c 

B) 1 - c    2 - a    3 - b 

C) 1 - b    2 - c    3 - a  

D) 1 - b    2 - a    3 - c  

E) 1 – a    2 - c    3 - b  

 

13. Uyğunluğu müəyyən edin:  

1 - “Fövqəl-mən”-nin formalaşması hansı yaşdan başlayır?  

2 - Yeniyetməlik dövrü neçə yaşından başlayır?  

3 - Yuxarı məktəb yaş dövrü əhatə edir:  

a.  4 - 6 yaşdan  

b. 10 - 11 yaş  

c. 15 - 17 yaş  

A) 1 - c    2 - b    3 - a 

B) 1 – a    2 - b    3 - c 

C) 1 - b    2 - c    3 - a  

D) 1 - b    2 – a    3 - c  

E) 1 - a    2 - c    3 - b  

14. Z.Freydin “Yuxugörmənin şərhi” adlı əsəri neçənci ildə nəşr olunur? 

A) 1886 

B) 1899 

C) 1887 

D) 1888 

E) 1895 

15. Psixoanalitik nəzəriyyənin banisi Z.Freyd psixikanı nə kimi səciyyələndirir? 

A) psixi inkişaf kimi 

B) psixi forması kimi 

C) sağlam həyat tərzi kimi 

D) psixoloji göstərici kimi 

E) psixi həyat aparatı kimi 

 Yüklə 439,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə