##Fənnin adı: Kliniki psixologiya ##Ixtisas: PsixologiyaYüklə 439,77 Kb.

səhifə7/18
tarix17.09.2017
ölçüsü439,77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

20 

 

A) iki B) üç 

C) altı  

D) bir  

E) yeddi  

 

3. Hafizənin neyrofizioloji nəzəriyyəsini ilk dəfə kim tədqiq etmişdir?  

A) A. Adler  

B) K. Xorni  

C) J. M. Seçenov 

D) A. R. Lurya 

E) L. İ. Bojoviç  4.Aşağıdakılardan hansılardann hafizə prosesiləridir?  

1 - yaddasaxlama - yadasalma  

2 - idraki - inam  

3 - tanıma unutma  

4 - ixtiyari – qeyri ixtiyari  

5 - hifz etmə - qoruma  

A) 2, 4 , 5 

B) 2 , 3. 4  

C) 1, 2, 5  

D)1, 3, 5 

E) 1, 4, 5  5.Hafizənin mexanizmi hansı səviyyədə nəzərdən keçirilir?  

1 - psixoloji  

2 - neyrofizoloji  

3 – müvəqqəti rabitələr  

4 - assosiasiyalar  

5 - dinamik stereotip  

6 – biokimyəvi  

7 – möhkəmlənmiş rabitələr  

A) 1, 4, 6  

B) 2, 3, 5  

C) 3, 2, 6  

D) 1, 2, 6 

E) 2, 4, 7 6.Hafizə prosesləri hansılardır?  

1 - yaddasaxlama  

2 – hifzetmə  

3 – öyrənmə 

4 – təkrarlama  


21 

 

5 – mümarisə  6 - yadasalma  

7 - adaptasiya  

A) 2, 3, 5 

B) 1, 2, 6 

C) 3, 2, 6  

D) 2, 4, 7  

E) 1, 4, 5  7.Əqli nəticənin hansı növləri vardır?  

1 – ümumiləşdirmə  

2 – sistemləşdirmə  

3 - təhlil və tərkib  

4 - deduksiya  

5 – mücərrədləşmə  

6 - induksiya  

A) 4, 5  

B) 2, 4  

C) 3, 5 


D) 4, 6 

E) 1, 4  8.Təfəkkürün prosesləri hansılardır?  

1 - hissi idrak  

2 - anlama və yaddasaxlama  

3 – təhlil  

4 – tərkib  

5 - induksiya və deduksiya  

6 - əyani-əməli  

7 – müqayisə  

A) 2, 3, 5  

B) 3, 2, 6 

C) 3, 4, 7 

D) 2, 4, 5  

E) 1, 4, 5  

 

9. Məfhumların ifadə tərzi nədir?  

1 – sözlər  

2 - fikri proseslər  

3 – təfəkkür əməliyyatları  

4 - qrammatik cümlələr  

5 - əqli nəticə  

A) 3, 5  

B) 2, 4  

C) 1, 4 22 

 

D) 4, 5 E) 1, 2  

10. Aşağıdakılardan hansılardann hafizə prosesiləridir?  

1 - yaddasaxlama - yadasalma  

2 - idraki - inam  

3 - tanıma unutma  

4 - ixtiyari – qeyri ixtiyari  

5 - hifz etmə - qoruma  

A) 1, 3, 5  

B) 2 , 3. 4  

C) 1, 2, 5  

D) 2, 4 , 5  

E) 1, 4, 5  11.Təfəkkürün formaları hansılardır?  

1 – Məfhumlar  

2 – hökmlər  

3 – müqayisə və sistemləşdirmə 

4 - əyani-əməli və nəzəri  

5 - əqli nəticə  

6 - problem situasiyalar  

A) 2 , 3, 4 

B) 1, 2, 5 

C) 3, 2 , 6  

D) 2, 4. 5  

E) 1, 4, 6  12.Nitqin növləri hansılardır?  

1 – görmə və eşitmə 

2 - daxili, xarici  

3 – məzmunlu və ifadəli  

4 - yazılı, şifahi  

5 - mexaniki və məntiqi  

6 - ixtiyari və qeyri-ixtiyari  

7 - dialoji, monoloji  

A) 2, 3, 4 

B) 2, 4, 7 

C) 3, 2, 6  

D) 2, 4, 5  

E) 1, 4, 6  

 

13. Təfəkkür hansı şəraitdə fəaliyyətə çevrilir?  

A) fikri əməliyyatlar prosesində 
23 

 

B) təhlil - tərkib vaxtı  C) əyani - əməli iş şəraitində  

D) problemli situasiya şəraitində 

E) hadisələrə tənqidi yanaşma şəraitində 

14.Hafizənin neçə prosesi vardır?  

A)səkkiz  

B) iki  

C) dörd 


D) beş 

E) altı  

 

15. Yaddasaxlamanın səmərəli olmasını təmin edən amil hansıdır?  

A) materialı təkrar etmək  

B) əyani vasitələrdən istifadə etmək 

C) qarşıya dərk olunmuş məqsəd qoymaq 

D) ucadan oxumaq  

E) təklik şəraitində oxumaq  

 

16. Xatırlama hansı hafizə prosesinə aiddir?  

A) yaddasaxlama  

B) unutma  

C) hifzetmə 

D) yadasalma 

E) tanıma  

 

17. Hafizə insan təcrübəsinin nəyini təşkil edir?  

A) varlığını  

B) bünövrəsini 

C) nəzəriyyəsini 

D) təşəbbüskarlığını  

E) xarakter əlamətlərini  

 

18. İ. M. Seçenov insanın psixi həyatında hafizənin əhəmiyyətini necə qiymətləndirmişdir?  

A) psixi həyatın davamı kimi  

B)psixi həyatın əsas şərti kimi 

C) sinir proseslərinin qüvvəsi kimi  

D) sinir proseslərinin müvazinəti kimi  

E) orqanizmin inkişafı kimi  

 

19. Öyrənilmiş materialın uzun müddət fəaliyyətlə əlaqəsinin kəsilməsi nə ilə nəticələnir?  

A) xatırlama ilə 

B) yaddasaxlama ilə  

C) unutma ilə 

D) tanıma ilə 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə