##Fənnin adı: Təkamül təlimi ##İxtisas: Biologiya müəllimliyi, əyani ##Qrup


 Ç. Darvinin ən başlıca xidməti nə olmuşdur?Yüklə 385,61 Kb.

səhifə5/15
tarix20.10.2017
ölçüsü385,61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

12 

 

4. Ç. Darvinin ən başlıca xidməti nə olmuşdur?  A) İlk dəfə Avstraliyada yayılan heyvanları öyrənmək  

B) «İnsanın mənşəyi və cinsi seçmə» əsərini yazması  

C) Nəsli kəsilmiş heyvanlarla müasir heyvanların filogenetik əlaqələrini öyrənmək  

D) Vürok quşlarının biri - birindən necə fərqləndiyini öyrənmək  

E) Təkamülün hərəkətverici qüvvəsini kəşf etmək  

5. Darvin qazıntı halında nəhəng ərinciklərin qalıqlarına harada rast gəlmişdir?  

A) Cənubi Amerikada  

B) Şimali Amerikada  

C) Qalapaqos adalarında  

D) Avstraliyada  

E) Afrikada  

6. Aşağıdakılardan hansı Darvinin dəyişkənliyə verdiyi təsnifata uyğun deyil?  

A) Kombinativ 

B) Qeyri - müəyyən  

C) Müəyyən  

D) Korrelyativ  

E) Keçid formalar  

7. Darvin növlərin mənşəyi mexanizmini hansı nəzəriyyəyə əsasən izah etmişdir?  

A) Aktualizm 

B) Konvergensiya  

C) Paralelizm  

D) Divergensiya  

E) Uniformizm  

8. Darvinin «Növlərin mənşəyi» əsərinin nəşr olunmasında ona kimlər kömək etmişdir?  

A) Aza Qrey, Hekkel 

B) Uotson, Krik  

C) Ç. Layyel, Ç. Huker   

D) Timiryazev, Meçnikov  

E) Henslo, F. Roy  

9. Dolayı yolla gedən mübarizəyə nəyi misal göstərmək olar?  

A) Canavarla maral  

B) Samurlarla suitlər  

C) Canavarla dovşan  

D) Balıqla iynəcə  

E) Sürünənlərlə quşlar  

10. Darvin biologiyaya hansı prinsipləri gətirmişdir?  

A) Tarixli və filogenetik prinsipləri  

B) Mikrotəkamül  

C) Makrotəkamül  

D) Uzaq hibridləşdirmə  

E) Rüşeymlərin oxşarlığı  

11. Cins və sortların təkamülünün hərəkətverici qüvvəsi nədir?  

A) Yaşamaq uğrunda mübarizə 

B) İrsi dəyişkənlik və insan tərəfindən aparılan seçmə 

C) İrsi olmayan dəyişkənlik  

D) Populyasiyada baş verən ilk dəyişkənlik  

E) Coğrafi təcridlər  

12. Fərdləri bir populyasiyada birləşdirən başlıca amil nədir ?  

A) Fərdlərin eyni mühitə uyğunlaşması  

B) Fərdlərin rənginin uyğunluğu  

C) Fərdlərin bir - biri ilə sərbəst çarpazlaşması 


13 

 

D) Fərdlərin qidalanması  E) Fərdlərin biri - birini qoruması  

13. Uyğunluğu müəyyən edin.  

 I – Relikt 

II – Homoloji orqanlar 

III – Analoji orqanlar 

1 – Çömçəquyruğun xarici qəlsəməsi, balıqların qəlsəməsi 

2 – Salamandr, dəniz tısbağası, balina köstəbəyib ön ətrafları 

3 – Latimerilər, opossumlar, ginkqo A) I- 2; II- 3; III- 1 

B) I- 1; II- 2; III- 3 

C) I- 1, 4; II- 3; III- 2 

D) I- 3; II2; III- 1  

E) I- 2; II- 1; III- 3 

14. Uyğunluğu müəyyən edin.  

 I – Palentoloji dəlillər 

II – Keçid formalar 

III – Filogenetik sıra təşkil edən qazıntılar 

1 – Nəsli kəsilmiş heyvan və bitkilərdən bəhs edir 

2 – İxtioseqa, steqosefollar, arxeopteriks 

3 – Eohippus, protero hippus, merihuppus 

4 – Meriteri, paleomastodont, mastodont 

A) I- 1; II2; III- 3, 4 

B) I- 2; II- 1; III- 3, 4 

C) I- 3, 4; II- 1; III- 2 

D) I- 4; II- 1; III- 2, 3 

E) I- 3; II- 2; III- 1, 4 

15. Uyğunluğu müəyyən edin.  

 I – Callus bankiva 

II – Columba livia 

III – Bos primigenus 

IV – Brassica olerdcea 

1 – Yabanı kələm 

2 – Toyuq növü 

3 – Asiya turu 

4 – Avropa turu 

5 – Göyərçin növü  A) I- 2; II5; III- 3; IV- 4; V- 1 

B) I- 5; II- 3; III- 2; IV- 4; V- 1 

C) I- 4; II- 5; III- 3; IV- 2; V- 1 

D) I- 1; II- 2; III- 4; IV- 3; V- 5 

E) I- 3; II- 4; III- 5; IV- 1; V- 3 

 

##num=6//  level=  1//  sumtest=20//  name=Darvinin  təbii  seçmə  və  yaşayış  uğrunda 

mübarizə//  

1. Uyğunlaşmanın nisbi xarakter daşımasına nəyi misal göstərmək olar?  

A) Ev qazları, çöl qazları  

B) Su sərçələri, dağ qazları 

C) Ağ kəpənəklər, tozağacı qarışçası  

D) Arıquşu və bilibittanlar  

E) Oxuyan qaratoyuq, çil qaratoyuq  

2. Aşağıdakılardan hansı mutasiya dəyişkənliyinə aiddir?  


14 

 

A) Qoyun sürüsündə əkiz quruların doğulması B) Qoyun sürüsünün keyfiyyətli yemlə təmin edilməsi  

C) Qoyun sürüsündə qısa və əyri ayaqlı quzunun doğulması 

D) Qoyun sürüsündəki heyvanların çəkisinin artması  

E) Qoyun sürüsündə quzuların tez artması  

3.  Heyvan və  bitkilərdə bir  əlamətin digəri  ilə bağlığı aşağıdakı  dəyişkənliklərdən hansına 

aid edilir?  

A) Modifikasiya  

B) Kombinativ  

C) Mutasiya  

D) Korrelyativ 

E) Kütləvi  

4. Aşağıdakılardan hansı süni seçmə üçün doğru deyil?  

A) Yeni mikroorqanizmlərin ştamlarının yaranması 

B) Yeni sortların yaranması  

C) Yeni cinslərin yaranması  

D) İrsi dəyişkənliyin onun üçün mat. verməsi  

E) Yeni növlərin yaranması 

5. Qeyd edilənlərdən hansı növ daxili mübarizəyə aid deyildir?  

A) Yırtıcı ilə onun ovu arasında gedən mübarizə  

B) Populyasiyada fərdlər arasında gedən mübarizə  

C) Populyasiyada fərdlər arası qida uğrunda mübarizə  

D) Populyasiyada fərdlər arasında sığınacaq uğrunda mübarizə  

E) Populyasiyada arasında su uğrunda mübarizə  

6. Hazırki toyuq cinslərinin əcdadı hesab edilən vəhşi toyuqlar harada yenə də yaşayırlar?  

A) Avstraliyada 

B) Şimali Amerikada  

C) Aralıq dənizi sahillərində  

D) Cənubi Amerikada  

E) Cənubi Asiyada 

7. Təbii seçmə nədir?  

A) Təkamülün nəticəsidir 

B) Təkamülün yoludur  

C) Təkamül üçün materialdır  

D) Təkamülün hərəkətverici qüvvəsidir  

E) Təkamülün istiqamətidir  

8.  Hündür  dağlarda  bitkilərin  boyu  qısa  olur.  Bu  yaşamaq  uğrunda  mübarizənin  hansı 

formasının nəticəsinə aid edilə bilər?  

A) Növdaxili mübarizə  

B) Növlər arası mübarizə  

C) Qeyri əlverişli şəraitə qarşı mübarizə 

D) Bitkilər arasında gedən mübarizə  

E) Müxtəlif yaruslu bitkilərin mübarizəsi  

9. Aşağıdakı amillərdən hansı iki növün konvergensiyasına gətirib çıxarır?  

A) Eyni mutasiyalara malik olmaları 

B) Seçmənin oxşar istiqamətdə təsiri  

C) Hər birinin özünün təkmilləşdirilməsi  

D) Növlər arası gen mübadiləsi  

E) Növlərin getdikcə daha da təkmilləşməsi  

10. Populyasiya dalğaları təbii seçmə üçün hansı materialı verir?  

A) Təsadüfi olmayan, istiqamətləndirilməmiş, irsi olan 

B) Təsadüfi istiqamətləndirilmiş, irsi olmayan  
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə