Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə11/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

39 

 

A) 8 B) 5 

C) 4 


D) 6 

E) 9 


 

##num=7// 

level= 

1//sumtest=30 

//name=Şəxsiyyətin 

inkişafına  dair  psixoanalitik 

nəzəriyyələr//            

 

1. Şəxsiyyət anlayışı bir sıra amillərlə bağlıdır. Bu amilləri düzgün müəyyənləşdirin? 

1- İnsan şəxsiyyəti maddi və toxunula bilən, hiss edilən deyildir 

2  –İnsan  şəxsiyyəti  bir  sıra  amillərin  təsirinə  məruz  qalsada  yalnız  onlardan  asılı  bir  törəmə  kimi 

şərh oluna bilməz, çünki o formalaşdığı həmin əsası dialektik olaraq rədd edir 

3 – şəxsiyyətin inkişafında daha çox intellektə deyil, emosional sferaya üstünlük vermək lazımdır 

4- Şəxsiyyəti anlamaq  insan fenomenini anlamaqla birbaşa əlaqədardır 

5-  şəxsiyyətin  identifikasiyası  fərdin  müəyyən  ictimai  sistemlə  əlaqəsidir  və  bu  onun  psixi 

sğlamlığını şərtləndirir  

6  -  şəxsiyyətin  strukturunda  aqressiya  və  ya  cinsi  meyllər  deyil,  həyəcan,  narahatlıq  dominantlıq 

edir. 

A) 2,3,4 B) 1,2,4 

C) 1,2,3 

D) 2,4,6 

E) 1,2,5 

2. Tənha tipə xas olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin 

A)

 O, həmişə mövcud şəraitə uyğunlaşır 

B)  ümumi  kütləyə  qarışır,  başqaları  necədirsə  onlar  kimi  olmağa,  onlardan  fərqlənməməyə  cəhd 

edir 

C)  O,  adamları  və  dünyanı  düşmən  kimi  qavrayır  və  onları  məhv  etməyə  cəhd  göstərir.  Daima hakimiyyətə, hökmranlığa, əzməyə, dağıtmağa can atır 

D) cəmiyyətdə daim uğursuzluqlarla qarşılaşan adamdır. Bu uğursuzluqda o yalnız özünü günahkar 

sayır. 

E) həmişə mübarizədən, cəmiyyətdən uzaqlaşır, situasiyadan kənar olmağa, ondan qaçmağa çalışır  

3. Azərbaycan dilində “Şəxsiyyət” sözünün mənası necə izah olunur 

A) Şəxsiyyət” sözü  öz əsasını ingilis sözü olan “şəxs” sözündən götürmüş və hər hansı bir konkret 

şəxsi, simanı bildirir. 

B) “Şəxsiyyət” sözü rus dilində olan “liüö”,”liçina” sözləri ilə bağlıdır  40 

 

C) “Şəxsiyyət” sözü ingilis dilində “personality” sözü öz əsasını iki latın sözündən – “per”və “sona” sözlərindən götürmüşdür ki, bu da bir növ “vasitəsilə danışır”mənasını verir 

D) “Şəxsiyyət” sözü  öz əsasını ərəb sözü olan “şəxs” sözündən götürmüş və hər hansı bir konkret 

şəxsi, simanı bildirir 

E)Şəxsiyyət” sözü teatr tamaşasında aktyorun  “maskası” şəklində özünü büruzə vermişdir. 

4. Qədim Yunanıstanda  və Rim imperiyasında “Şəxsiyyət” sözünün mənası necə izah olunur? 

A) “Şəxsiyyət” sözü  öz əsasını ərəb sözü olan “şəxs” sözündən götürmüş və hər hansı bir konkret 

şəxsi, simanı bildirir. 

B) Şəxsiyyət” sözü ingilis dilində “personality” sözü öz əsasını iki latın sözündən – “per”və “sona” 

sözlərindən götürmüşdür ki, bu da bir növ “vasitəsilə danışır”mənasını verir 

C) Şəxsiyyət” sözü  öz əsasını ingilis sözü olan “şəxs” sözündən götürmüş və hər hansı bir konkret 

şəxsi, simanı bildirir 

D) Şəxsiyyət” sözü teatr tamaşasında aktyorun  “maskası” şəklində özünü büruzə vermişdir. 

E)“Şəxsiyyət” sözü rus dilində olan “liüö”,”liçina” sözləri ilə bağlıdır 

5. Şəxsiyyət haqqında düzgün tərifi müəyyənləşdirin? 

A) Şəxsiyyət ünsiyyətə girməyi bacaran konkret insandır 

B)  Şəxsiyyət  gerçəkliyi  dərk  edib  müəyyən  istiqamətdə  dəyişdirən,  ünsiyyətə  girməyi  bacaran 

konkret insandır. 

C) Şəxsiyyət müəyyən ictimai-tarixi dövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən, ünsiyyətə girməyi bacaran 

konkret insandır 

D)  Şəxsiyyət  müəyyən  ictimai-tarixi  gerçəkliyi  dərk  edib  müəyyən  istiqamətdə  dəyişdirən, 

ünsiyyətə girməyi bacaran konkret insandır 

E)  Şəxsiyyət  müəyyən  ictimai-tarixi  dövrdə  yaşayıb  fəaliyyət  göstərən,  gerçəkliyi  dərk  edib 

müəyyən istiqamətdə dəyişdirən, ünsiyyətə girməyi bacaran konkret insandır. 

6. Şəxsiyyət psixologiyası eksperimental elm kimi  nə zaman meydana gəlmişdir? 

A) XX əsrin axırlarında 

B) XIX əsrin birinci oniliyində 

C) XX əsrin ikinci yarsında 

D) XX əsrin birinci oniliyində 

E) XIX əsrinortalarında 

7.  Şəxsiyyətin eksperimental tədqiqinin əsası hansı alimlər tərəfindən qoyulmuşdur 

A) Q.Olport, R.Kettel, E. Fromm 

B) A.Lazurski, Q.Olport, R.Kettel 

C) E. Fromm, A.Lazurski, R.Kettel 

D)  A.Lazurski, Q.Olport, E. Fromm 

 E) E. Fromm, K.Yunq, R.Kettel 

 

8.  Şəxsiyyət  haqqında  klassik  nəzəriyyə  daxil  olan  alimləri  və  onların  nəzəriyyələrini  düzgün müəyyənləşdirin? 


41 

 

1 – Z.Freyd 2-  K.Yunq 

3 – A.Adler 

I – psixoanalitik nəzəriyyə 

II – fərdi psixologiya nəzəriyyəsi 

III –analitik nəzəriyyə 

A) 1-II  , 2-I, 3-III 

B) 1-I  , 2-II, 3-III 

C) 1-I  , 2-III, 3-II 

D) 1-III  , 2-II, 3-I 

E) 1-II  , 2-III, 3-I 

9. Şəxsiyyət haqqında klassik nəzəriyyənin nümayəndələrini müəyyənləşdirin? 

A) E. Fromm, K.Yunq, R.Kettel 

B) A.Lazurski, Q.Olport, R.Kettel 

C) Z.Freyd, Q.Olport, R.Kettel 

D) Z.Freyd, A.Adler, K.Yunq 

E) E. Fromm,  A.Lazurski,  R.Kettel 

10. Düzgün uyğunlüğü müəyyənləşdirin: 

1 – Hansı alim “şəxsiyyətin fəallığının mənbəyini onda heyvan əcdadlarından irsən alınmış instiktiv 

təhriklərdə görürdü. Bununla da psixi hadisələrə yeni anlayış – şüursuzluq anlayışı gətirmişdir” 

2-   O  belə  hesab  edir  ki,  insan  təkcə  özünün  gizli  tendensiyaları  ilə  deyil,  eyni  zamanda  istəkləri, 

məqsədləri, arzuları və qiymətdəri ilə də müəyyən edilir. 

3 –“Fərdiyyat psixologiya”jurnalını təsis etdirir 

I –A.Adler 

II – K.Yunq 

III –Z.Freyd 

A) 1-II, 2-I, 3-III 

B) 1-III, 2-I, 3-II 

C) 1-III, 2-II, 3-I 

D) 1-I, 2-II, 3-III 

E) 1-I, 2-III, 3-II 

11. 1898-ci ildə A.Adler ilk məqaləsi necə adlanır 

A) “dərzilər  və sağlamlıq” 

B) “Fərdiyyat psixologiya” 

C) “Beynəlxalq Fərdiyyat psixologiyası” 

D) “dərzilər üçün sağlamlıq dərsliyi” 

E) “dərzilər üçün dərslik” 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə